КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОСТАНОВА

08.11.2011 р.

N 39/34

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів: головуючого - Вербицької О. В., суддів, секретаря (за участю представників: прокуратури - Мойсеєнко С. С. (посвідчення N 58 від 16.03.2011 року), позивача - не з'явився, відповідача - не з'явився, третьої особи - не з'явився), розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу першого заступника прокурора Печерського району м. Києва на рішення господарського суду міста Києва від 22.10.2007 року у справі N 39/34 (суддя - Гумега О. В.) за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Селл" до Адвокатського об'єднання "Адвокатське бюро "Професіонал-99", третя особа - Комунальне підприємство Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна, про визнання права власності на нежилі будівлі, встановив:

Рішенням господарського суду міста Києва від 22.10.2007 року у справі N 39/34 позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Селл" (далі - позивач, ТОВ "Селл") до Адвокатського об'єднання "Адвокатське бюро "Професіонал-99" (далі - відповідач), за участю третьої особи - Комунального підприємства Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна про визнання права власності на нежилі будівлі - позов задоволено повністю.

Не погоджуючись з вказаним рішенням суду, перший заступник прокурора Печерського району м. Києва (далі - прокуратура) звернувся до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати оскаржуване рішення та прийняти нове, яким відмовити в задоволенні позовних вимог.

В обґрунтування апеляційних вимог прокурор зазначає, що при прийнятті спірного рішення, судом першої інстанції порушено норми процесуального права та невірно застосовано норми матеріального права.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 13.09.2011 року прийнято апеляційну скаргу першого заступника прокурора Печерського району м. Києва до провадження та призначено до розгляду в судовому засіданні на 10 год. 00 хв. 25.10.2011 року.

25.10.2011 року в судове засідання в апеляційній інстанції з'явився лише представник прокуратури.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 25.10.2011 року розгляд апеляційної скарги відкладено на 08.11.2011 року.

08.11.2011 року в судове засідання в апеляційній інстанції з'явився представник прокуратури.

Представники сторін та 3-ї особи у судове засідання не з'явились. Враховуючи те, що в матеріалах справи мають місце докази належного повідомлення всіх учасників судового процесу про час та місце проведення судового засідання по розгляду апеляційної скарги, колегія вважає можливим здійснити перевірку рішення суду першої інстанції у даній справі в апеляційному порядку за наявними матеріалами справи та без участі представників позивача, відповідача та третьої особи.

Крім того, відповідно до ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов'язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

Оскільки, визначений ст. 69 Господарського процесуального кодексу України, двомісячний строк вирішення спору закінчився, а представники в судове засідання не являються, судова колегія вважає за можливе також застосувати положення Конвенції та здійснити перевірку рішення суду першої інстанції у даній справі в апеляційному порядку за наявними матеріалами справи та без участі представників сторін та 3-ї особи.

Заслухавши пояснення прокуратури, розглянувши доводи апеляційної скарги, дослідивши матеріали справи, судова колегія Київського апеляційного господарського суду дійшла висновку про те, що апеляційна скарга підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст. 99 Господарського процесуального кодексу України (далі по тексту - ГПК України) апеляційний господарський суд, переглядаючи рішення в апеляційному порядку, користується правами, наданими суду першої інстанції.

Відповідно до ст. 101 ГПК України у процесі перегляду справи апеляційний господарський суд за наявними у справі і додатково поданими доказами повторно розглядає справу. Додаткові докази приймаються судом, якщо заявник обґрунтував неможливість їх подання суду першої інстанції з причин, що не залежали від нього. Апеляційний господарський суд не зв'язаний доводами апеляційної скарги і перевіряє законність і обґрунтованість рішення місцевого господарського суду у повному обсязі. В апеляційній інстанції не приймаються і не розглядаються вимоги, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції.

Як вбачається з матеріалів справи, ТОВ "Селл" звернулося до господарського суду міста Києва з вимогою про визнання права власності на нежилі будівлі, що знаходяться за адресою: м. Київ, провулок Госпітальний, 16, загальна площа яких складає 1976,6 кв. м у зв'язку з втратою оригіналу документу, який засвідчує його право власності на зазначені нежитлові приміщення, а саме Договору купівлі-продажу будівель N 6/2003 від 24 листопада 2003 року та акта прийому-передачі від 24 листопада 2003 року за вказаним договором.

24 листопада 2003 року між позивачем та відповідачем було укладено Договір купівлі-продажу будівель N 6/2003 (далі - Договір), що зареєстрований в бюро технічної інвентаризації м. Києва 10 грудня 2003 року за N 61-п-32.

Пунктом 1.1 Договору встановлено, що Адвокатське об'єднання "Адвокатське бюро "ЛОТЮК ТА ПАРТНЕРИ" (змінено назву на Адвокатського об'єднання "Адвокатське бюро "Професіонал-99") продало, а ТОВ "Селл" придбало та прийняло у власність нежилі будівлі, що знаходяться за адресою: м. Київ, провулок Госпітальний, 16, загальна площа яких складає 1976,6 кв. м, а саме:

- адміністративний корпус (2 поверх) - 970,3 кв. м (літера А) - 1 будівля;

- виробничий корпус - 505,4 кв. м (літера А) - 1 будівля;

- гаражі - 167,4 кв. м (літера А) - 7 боксів;

- гараж - 40,1 кв. м (літера А) - 1 бокс;

- складські приміщення - 162,6 кв. м (літера Б) - 1 будівля;

- гаражі - 130,8 кв. м (літера В) - 6 боксів.

В пункті 1.3 вищевказаного Договору зазначено, що право власності на будівлі переходить від Адвокатського об'єднання "Адвокатське бюро "Професіонал-99" до ТОВ "Селл" в момент підписання акта прийому-передачі.

На виконання вимог зазначеного пункту Договору між ТОВ "Селл" та Адвокатським об'єднанням "Адвокатське бюро "Професіонал-99" 24 листопада 2003 року підписано акт прийому-передачі до договору купівлі-продажу будівель N 6/2003 від 24 листопада 2003 року, відповідно до якого Адвокатське об'єднання "Адвокатське бюро "Професіонал-99" передало, а ТОВ "Селл" прийняло у власність будівлі, які знаходяться за адресою: м. Київ, провулок Госпітальний, 16, загальна площа яких складає 1976,6 кв. м.

Як вбачається з матеріалів справи, 18 червня 2007 року позивачем в особі директора та представника ТОВ "Селл" складено акт, відповідно до якого, внаслідок підтоплення приміщення ТОВ "Селл", що розташоване за адресою: 03065, м. Київ, бульвар Івана Лепсе, буд. 10 були знищені оригінали документів, в тому числі в вищевказані договір купівлі-продажу та акт прийому-передачі майна за цим договором.

Статтею 392 Цивільного кодексу України (який підлягає до застосування відповідно до п. 4 Прикінцевих та перехідних положень Цивільного кодексу як до прав і обов'язків, що виникли або продовжують існувати після набрання чинності зазначеним Цивільним кодексом України) власник майна може пред'явити позов про визнання його права власності, якщо це право оспорюється або не визнається іншою особою, а також у разі втрати ним документа, який засвідчує його право власності.

Відповідно до ст. 16 Цивільного кодексу України способом захисту цивільних прав та інтересів може бути, зокрема, визнання права власності.

Однак, відповідно до вимог ст. 34 ГПК України, обставини, які відповідно до законодавства, повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Так, на думку колегії суду, вищевказаний акт про підтоплення приміщення на бульварі Івана Лепсе, буд. 10 в м. Києві має бути складено за участю не зацікавлених осіб, із зазначенням власника приміщення (наймача, орендаря), характеру залиття та його причин, висновку щодо наявності винних осіб та переліку завданих пошкоджень.

У тому ж випадку, коли приміщення знаходиться у віданні житлово-комунального господарства відповідно до п. 2.3.6 Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 року за N 76, у разі аварії і залиття, складається відповідний акт встановленої форми та зразка. При цьому факт залиття та його наслідки фіксуються актом комісійного обстеження за участю представників організації, яка відповідно до укладеної угоди є виконавцем послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, представників організації, яка відповідно до укладеної угоди обслуговує внутрішньо будинкові системи опалення та водопостачання, представника власника будинку та затверджується начальником організації, яка відповідно до укладеної угоди надає послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

В той же час, з матеріалів справи не вбачається, а позивачем, відповідно, не надано доказів на підтвердження вищевказаних вимог чинного законодавства щодо належності та допустимості засобів доказування в судовому процесі, а отже, на думку колегії суду, акт від 18 червня 2007 року щодо підтоплення ТОВ "Селл" не є належним доказом на підтвердження доводів позивача щодо втрати ним Договору купівлі-продажу будівель N 6/2003 від 24 листопада 2003 року та акта прийому-передачі від 24 листопада 2003 року за вказаним договором.

Також слід зазначити, що звертаючись з позовом до Адвокатського об'єднання "Адвокатське бюро "Професіонал-99", позивачем не було зазначено, а з матеріалів справи не вбачається, в чому саме, відповідно до вимог ст. 1 ГПК України, полягає не визнання чи оспорювання відповідачем права власності ТОВ "Селл" за вищезазначеним договором.

Відповідно до ст. 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

На думку апеляційної інстанції ТОВ "Селл" не доведено заявлені позовні вимоги, отже, позов не підлягає задоволенню. в тож же час, апеляційна скарга прокуратури, на думку колегії суду, підлягає задоволенню в повному обсязі.

При цьому колегія суду погоджується з доводами прокуратури, щодо наявності правових підстав для звернення з відповідною апеляційною скаргою в інтересах держави в особі Комунального підприємства Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна, відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухому майно та їх обмежень".

Таким чином, враховуючи викладене, судова колегія Київського апеляційного господарського суду дійшла висновку про те, що місцевий господарський суд не повно з'ясував всі обставини справи та не дав їм належну правову оцінку, порушив норми матеріального права, що призвело до скасування рішення у справі.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 99, 101 - 105 ГПК України, Київський апеляційний господарський суд постановив:

Апеляційну скаргу першого заступника прокурора Печерського району м. Києва на рішення господарського суду міста Києва від 22.10.2007 року у справі N 39/34 - задовольнити повністю.

Рішення господарського суду міста Києва від 22.10.2007 року у справі N 39/34 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Селл" до Адвокатського об'єднання "Адвокатське бюро "Професіонал-99", за участю третьої особи - Комунального підприємства Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна про визнання права власності на нежилі будівлі - скасувати повністю.

Прийняти нове рішення, яким в задоволенні позову Товариства з обмеженою відповідальністю "Селл" до Адвокатського об'єднання "Адвокатське бюро "Професіонал-99", за участю третьої особи - Комунального підприємства Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна про визнання права власності на нежилі будівлі - відмовити повністю.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Селл" (01014, м. Київ, бульвар Івана Лепсе, 10, код ЄДРПОУ 32657457) на корить держави 51 грн. державного мита.

Зобов'язати господарський суд м. Києва видати відповідний наказ.

Справу N 39/34 повернути до господарського суду м. Києва.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена у касаційному порядку до Вищого господарського суду України.

 

Головуючий, суддя

 

Судді

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали