Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про визнання протиправним та скасування наказу Фонду державного майна України від 17.05.2018 N 658

ВЕРХОВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

10.10.2019 р.

Справа N 826/12333/18

 

Адміністративне провадження N К/9901/23870/19

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду: судді-доповідача - Рибачука А. І., суддів Бучик А. Ю., Стеценка С. Г., розглянувши у порядку попереднього розгляду в суді касаційної інстанції адміністративну справу N 826/12333/18 за позовом Приватного підприємства (далі - ПП) "Лідес Консалт" до Фонду державного майна України (далі - ФДМУ) про визнання протиправним та скасування наказу від 17.05.2018 N 658 (Порядок N 658), провадження у якій відкрито за касаційною скаргою ПП "Лідес Консалт" на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 24.04.2019 (Рішення N 826/12333/18), ухвалене у складі судді Головань О. В. та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 25.07.2019 (Постанова N 826/12333/18), ухвалену у складі колегії суддів: головуючого судді Беспалова О. О., суддів Ключковича В. Ю., Парінова А. Б., встановив:

I. РУХ СПРАВИ

1. 06.08.2018 ПП "Лідес Консалт" звернулось до суду з позовом, в якому просило визнати протиправним та скасувати наказ ФДМУ від 17.05.2018 N 658 "Про затвердження Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку" (Порядок N 658) (далі - Порядок N 658).

Позов обґрунтовано тим, що прийняття оспорюваного наказу (Порядок N 658) суперечить нормам Закону України від 12.07.2001 N 2658-III "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" (далі - Закон N 2658-III), Закону України від 09.12.2011 N 4107-VI "Про Фонд державного майна України" (Закон N 4107-VI) (далі - Закон N 4107-VI), звужує встановлені Конституцією України обсяги прав і свобод людини та громадянина, призводить до обмежень діяльності оцінювачів, суб'єктів оціночної діяльності.

Зокрема, позивач вказує на те, що Податковий кодекс України (далі - ПК України) є спеціальним законом у відносинах, що виникають у сфері справляння податків і зборів та є загальним у відносинах оцінки майна. Спеціальним законом у відносинах оцінки майна є Закон N 2658-III.

Позивач зазначає, що ні ПК України, ні спеціальний Закон не встановлюють право чи обов'язок запроваджувати плату за реєстрацію звіту оцінювачів, перевірку (перегляд) звіту нотаріусом та за кожне повторне подання звіту у випадку помилки або невідповідності звіту про оцінку, не запроваджено нових напрямів та спеціалізації оцінки майна, тоді як оскаржуваний наказ (Порядок N 658) такі обмеження встановлює.

ПП "Лідес Консалт" вважає, що прийняття відповідачем оспорюваного наказу (Порядок N 658) порушує принципи, встановлені спеціальним Законом 2658-III, Національним стандартом N 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав", суперечить постанові Кабінету Міністрів України від 21.08.2014 N 358 "Про проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" (Постанова N 358) (далі - постанова N 358), оскільки запроваджує порядок реєстрації звітів про оцінку, відмінний від встановленого Законом, та вводить в дію протиправний механізм взаємодії єдиної бази даних звітів про оцінку з автоматизованими електронними майданчиками, які не передбачені спеціальним законом та надають свої посередницькі послуги на платній основі, тобто, перешкоджає внесенню звітів про оцінку та вводить додаткову плату (збір), що не передбачено ні ПК України, ні спеціальним Законом N 2658-III.

Запроваджений механізм реєстрації звіту оцінки майна за ознаками середньоринкової ціни подібного до оцінки об'єкта, на думку позивача, порушує принципи оцінки, передбачені Національним стандартом N 1, та основний принцип - незалежної оцінки, що призводить до протиправних відмов у реєстрації звітів, порушує принцип стабільності податкового законодавства, оскільки фактично запроваджено новий порядок оподаткування операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомого майна в порушення вимог статті 4 ПК України та статті 27 Бюджетного кодексу України.

У додаткових поясненнях позивач також посилається на запровадження оскаржуваним наказом (Порядок N 658) розміщення в Єдиній базі даних звітів про оцінку інформації не лише про об'єкти нерухомості та їх вартість, як це передбачено статтею 172 ПК України, а й рухомого майна та майнових прав на зазначене майно, що належить платнику податку - фізичній особі, що є порушенням вказаного положення ПК України.

2. Окружний адміністративний суд міста Києва рішенням від 24.04.2019 (Рішення N 826/12333/18), залишеним без змін постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 25.07.2019 (Постанова N 826/12333/18), відмовив у задоволенні позовних вимог.

3. 21.08.2019 ПП "Лідес Консалт" звернулось до Верховного Суду із касаційною скаргою, в якій, посилаючись на неправильне застосування судами попередніх інстанцій норм матеріального права та порушення норм процесуального права, просить скасувати рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 24.04.2019 (Рішення N 826/12333/18) та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 25.07.2019 (Постанова N 826/12333/18), ухвалити нове рішення, яким задовольнити позовні вимоги.

4. Верховний Суд ухвалою від 29.08.2019 відкрив касаційне провадження за вказаною касаційною скаргою та витребував матеріали справи із суду першої інстанції.

5. 17.09.2019 від відповідача до суду касаційної інстанції надійшов відзив на вказану касаційну скаргу, в якому ФДМУ просить залишити останню без задоволення, а оскаржувані ПП "Лідес Консалт" судові рішення - без змін.

II. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

6. У справі, яка розглядається, суди встановили, що позивач є суб'єктом правовідносин, у яких застосовано оскаржуваний нормативно-правовий акт - Порядок N 658 (Порядок N 658), оскільки ПП "ЛІДЕС КОНСАЛТ" є суб'єктом оціночної діяльності згідно з сертифікатом N 416/17, виданим ФДМУ 05.05.2017.

Позивач здійснює діяльність з оцінки майна, про що надано, зокрема, копію договору від 17.01.2019 N 1701191, укладеного між позивачем та ОСОБА_1 на проведення оцінки майна, звіту про оцінку майна на виконання вказаного договору.

01.02.2019 позивачу було відмовлено у реєстрації звіту про оцінку в єдиній базі даних звітів про оцінку, що підтверджується повідомленням відповідача про відмову у реєстрації такого звіту у зазначеній вище базі даних.

III. ОЦІНКА СУДІВ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ

7. Відмовляючи у задоволенні позовних вимог, суд першої інстанції, з висновком якого погодився й суд апеляційної інстанції, виходив із того, що, приймаючи та реєструючи оспорюваний наказ від 17.05.2018 N 658 "Про затвердження Порядку ведення Єдиної бази даних звітів про оцінку" (Порядок N 658), ФДМУ діяв на підставі та у межах своїх повноважень, які використовувалися з метою, з якою такі повноваження надані, добросовісно та розсудливо, з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи всім формам дискримінації, пропорційно, з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення.

IV ДОВОДИ КАСАЦІЙНОЇ СКАРГИ

8. Касаційна скарга позивача мотивована, зокрема, тим, що на момент прийняття оспорюваного наказу (Порядок N 658) та звернення до суду з даним позовом діяла редакція постанови N 358 (Постанова N 358), відповідно до підпункту 2 пункту 1 (Постанова N 358) якої, інформація із звіту про оцінку майна, звіту про експертну грошову оцінку земельних ділянок, що складений для цілей оподаткування, вноситься безперешкодно та безоплатно до єдиної бази даних звітів про оцінку.

Також позивач вказує на те, що процедура реєстрації звіту про оцінку є невід'ємною та завершальною частиною дій суб'єкта оціночної діяльності в процесі здійснення оцінки майна, нездійснення якої призводить до недійсності звіту про оцінку та, як наслідок, порушення прав суб'єкта оціночної діяльності, встановлених спеціальним Законом N 2658-III.

Також скаржник зазначає те, що незважаючи на встановлений обов'язок суб'єктів оціночної діяльності та оцінювачів вносити до єдиної бази звітів про оцінку інформацію виключно про об'єкти нерухомості, ФДМУ у своєму наказі незаконно розширив поняття єдиної бази даних звітів про оцінку та доповнив додатковим обов'язком реєструвати у базі інформацію про рухоме майно та майнові права.

9. У відзиві на касаційну скаргу ФДМУ вказує, зокрема на те, що оскаржуваний наказ (Порядок N 658) прийнято в межах наданих йому повноважень на виконання статті 172 ПК України, статті 5 Закону N 4107-VI (Закон N 4107-VI), статті 9 Закону N 2658-III.

Щодо запровадження оскаржуваним наказом (Порядок N 658) процедури та обов'язку розміщення в Єдиній базі даних звітів про оцінку інформації не лише про об'єкти нерухомості та їх вартість, а й про рухоме майно та майнові права на зазначене майно, то відповідач зазначає, що визначена вартість рухомого майна та майнових прав не підлягає перевірці на відповідність результату електронного визначення оціночної вартості Модулем Єдиної бази.

V. ВИСНОВКИ ВЕРХОВНОГО СУДУ

10. Верховний Суд заслухав у попередньому судовому засіданні доповідь судді-доповідача про обставини, необхідні для ухвалення судового рішення судом касаційної інстанції, та, переглянувши судові рішення в межах доводів та вимог касаційної скарги, дійшов висновку про залишення касаційної скарги без задоволення, а оскаржуваної постанови суду апеляційної інстанції - без змін, з наступних мотивів та передбачених законом підстав.

11. Частиною другою статті 19 Конституції України встановлено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

12. Згідно із частиною першою статті 24 Закону 2658-III органом державної влади, який здійснює державне регулювання оціночної діяльності в Україні, є ФДМУ.

13. Частиною першою статті 1 Закону N 4107-VI (Закон N 4107-VI) визначено, що ФДМУ є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що реалізує державну політику у сфері приватизації, оренди, використання та відчуження державного майна, управління об'єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави щодо об'єктів державної власності, що належать до сфери його управління, а також у сфері державного регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

14. Пунктами 1 (Закон N 4107-VI) та 6 частини першої статті 4 вказаного Закону (Закон N 4107-VI) встановлено, що до основних завдань Фонду державного майна України належать: реалізація державної політики у сфері приватизації, оренди, використання та відчуження державного майна, а також у сфері державного регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності; державне регулювання у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

15. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 5 Закону N 4107-VI (Закон N 4107-VI) ФДМУ у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, зокрема, здійснює: державне регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності; контроль за дотриманням єдності методичного та організаційного забезпечення оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності; сприяє розвитку громадського регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності; здійснює методичне регулювання у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, затверджує методики та приймає нормативно-правові акти, у тому числі правила організації системи зовнішнього контролю якості, які містять правила організації, випадки, порядок, строки та періодичність проведення перевірок системи зовнішнього контролю якості, порядок рецензування звітів про оцінку (актів оцінки майна), а також можливості та способи відшкодування завданої шкоди (збитків); провадить іншу діяльність, пов'язану із здійсненням наданих законодавством повноважень з державного регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

16. Таким чином, ФДМУ є органом державної влади, який здійснює державне регулювання оціночної діяльності в Україні та відповідно здійснює державне регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності та контроль за дотриманням єдності методичного та організаційного забезпечення оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

17. Згідно із частинами першою (Закон N 4107-VI) та другою статті 9 Закону N 4107-VI (Закон N 4107-VI) Фонд державного майна України у межах своїх повноважень, на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України видає накази, що підписує Голова Фонду державного майна України.

Накази Фонду державного майна України, видані у межах його повноважень, є обов'язковими для виконання центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та громадянами.

18. Відповідно до статті 172 ПК України, статті 5 Закону N 4107-VI (Закон N 4107-VI), статті 9 Закону NN 2658-III, з метою приведення нормативно-правових актів ФДМУ у відповідність до законодавства ФДМУ наказом від 17.05.2018 N 658 (Порядок N 658) затвердив Порядок ведення єдиної бази даних звітів про оцінку (далі - Порядок N 658), який визначає механізм ведення ФДМУ єдиної бази даних звітів про оцінку, реєстрації в ній звіту про оцінку майна, складеного для цілей обчислення доходу платника податку - фізичної особи від продажу (обміну) майна (крім випадків успадкування та/або отримання у дарунок майна, вартість якого оподатковується за нульовою ставкою), у випадках, передбачених ПК України, розміщення, використання, зберігання в ній інформації зі звіту про оцінку майна та документів про нерухоме, рухоме майно та майнові права, а також механізм взаємодії єдиної бази даних звітів про оцінку з авторизованими електронними майданчиками.

19. Відповідно до пункту 172.3 статті 172 ПК України (в редакції, яка діяла на час виникнення спірних відносин) дохід від продажу об'єкта нерухомості визначається виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого об'єкта, розрахованої органом, уповноваженим здійснювати таку оцінку відповідно до закону, та зареєстрованої в єдиній базі даних звітів про оцінку.

Єдина база даних звітів про оцінку - інформаційно-телекомунікаційна система, до складу якої входять база даних та модуль електронного визначення оціночної вартості (з метою перевірки вартості об'єктів оподаткування, внесеної суб'єктом оціночної діяльності). Єдина база даних звітів про оцінку забезпечує розміщення, створення, зберігання та оприлюднення всієї інформації про об'єкт нерухомості та його вартість (крім інформації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки), електронне визначення оціночної вартості, автоматичний обмін інформацією і документами з авторизованими електронними майданчиками та користування сервісами з автоматичним обміном інформацією, доступ до яких здійснюється за допомогою мережі Інтернет.

Порядок ведення єдиної бази даних звітів про оцінку (Порядок N 658) затверджується ФДМУ. Внесення інформації зі звітів про оцінку до єдиної бази даних звітів про оцінку здійснюється суб'єктами оціночної діяльності через авторизовані електронні майданчики. Авторизований електронний майданчик - авторизована ФДМУ інформаційно-телекомунікаційна система, яка має комплексну систему захисту інформації з підтвердженою відповідністю відповідно до Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" та забезпечує реєстрацію суб'єктів оціночної діяльності, розміщення, отримання і передавання інформації та документів (без попередньої ідентифікації суб'єкта оціночної діяльності) до єдиної бази даних звітів про оцінку з метою перевірки оціночної вартості об'єкта нерухомості, користування сервісами з автоматичним обміном інформацією, доступ до яких здійснюється за допомогою мережі Інтернет. Порядок авторизації електронних майданчиків затверджується спільним рішенням Фонду державного майна України та спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань організації спеціального зв'язку та захисту інформації.

Єдина база даних звітів про оцінку повинна забезпечувати збереження та належний захист всієї інформації щодо об'єктів нерухомості, оціночна вартість яких визначається та перевіряється, можливість доступу до цієї інформації нотаріусів та контролюючих органів у межах повноважень. Належний захист інформації забезпечується шляхом автоматичного обміну інформацією та документами між єдиною базою даних звітів про оцінку та авторизованими електронними майданчиками, які мають комплексну систему захисту інформації з підтвердженою відповідністю відповідно до Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах". Єдина база даних звітів про оцінку здійснює моніторинг звіту про оцінку на предмет відсутності порушень при його складанні та у разі його повноти, правильності та відповідності, у тому числі відповідності оціночної вартості майна, майнових прав ринковим цінам, реєструє звіт про оцінку з присвоєнням йому унікального номера. Після присвоєння унікального номера здійснюється автоматизована ідентифікація суб'єкта оціночної діяльності. У разі виявлення недоліків та/або порушень при складанні звіту про оцінку, у тому числі невідповідності оціночної вартості майна, майнових прав ринковим цінам, єдина база даних звітів про оцінку автоматично відмовляє в його реєстрації. Суб'єкт оціночної діяльності, який не погоджується з результатами перевірки оціночної вартості єдиною базою даних звітів про оцінку, має право протягом 10 днів звернутися до ФДМУ із заявою про здійснення рецензування звіту про оцінку відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність". ФДМУ розглядає таку заяву не більше п'яти днів.

Звіт про оцінку, не зареєстрований у єдиній базі даних звітів про оцінку, без присвоєного унікального номера відповідно до вимог цієї статті є недійсним.

Під час посвідчення правочинів, для яких законодавством України передбачено отримання нотаріусом звіту про оцінку, нотаріус перевіряє реєстрацію такого звіту в єдиній базі даних звітів про оцінку та наявність присвоєного йому унікального номера.

При обміні об'єкта нерухомості на інший (інші) дохід платника податку у вигляді отриманої ним грошової компенсації від відчуження нерухомого майна, визначеного:

а) у абзаці першому пункту 172.1 цієї статті, - не оподатковується;

б) у пункті 172.2 цієї статті, - оподатковується за ставкою, визначеною пунктом 167.2 статті 167 цього Кодексу.

20. Правові засади здійснення оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в Україні, її державного та громадського регулювання, забезпечення створення системи незалежної оцінки майна з метою захисту законних інтересів держави та інших суб'єктів правовідносин у питаннях оцінки майна, майнових прав та використання її результатів визначає Закон N 2658-III.

21. Положення цього Закону поширюються на правовідносини, які виникають у процесі здійснення оцінки майна, майнових прав, що належать фізичним та юридичним особам України на території України та за її межами, а також фізичним та юридичним особам інших держав на території України та за її межами, якщо угода укладається відповідно до законодавства України, використання результатів оцінки та здійснення професійної оціночної діяльності в Україні (стаття 1 Закону N 2658-III).

22. Оцінка майна, майнових прав - це процес визначення їх вартості на дату оцінки за процедурою, встановленою нормативно-правовими актами, зазначеними в статті 9 цього Закону, і є результатом практичної діяльності суб'єкта оціночної діяльності (стаття 3 Закону N 2658-III).

23. При цьому у розумінні Закону N 2658-III майном, яке може оцінюватися, вважаються об'єкти в матеріальній формі, будівлі та споруди (включаючи їх невід'ємні частини), машини, обладнання, транспортні засоби тощо; паї, цінні папери; нематеріальні активи, в тому числі об'єкти права інтелектуальної власності; цілісні майнові комплекси всіх форм власності; майновими правами, які можуть оцінюватися, визнаються будь-які права, пов'язані з майном, відмінні від права власності, у тому числі права, які є складовими частинами права власності (права володіння, розпорядження, користування), а також інші специфічні права (права на провадження діяльності, використання природних ресурсів тощо) та права вимоги.

23. Згідно із статтею 9 Закону N 2658-III методичне регулювання оцінки майна здійснюється у відповідних нормативно-правових актах з оцінки майна: положеннях (національних стандартах) оцінки майна, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, методиках та інших нормативно-правових актах, які розробляються з урахуванням вимог положень (національних стандартів) і затверджуються Кабінетом Міністрів України або Фондом державного майна України.

Розроблення нормативно-правових актів з оцінки майна здійснюється на засадах міжнародних стандартів оцінки. До їх розроблення Фонд державного майна України залучає інші органи державної влади, саморегулівні організації оцінювачів, найбільш авторитетних оцінювачів, наукові та інші установи.

Нормативно-правові акти, які регулюють питання вартості (ціни) майна, не повинні суперечити положенням (національним стандартам) оцінки майна.

Положення (національні стандарти) оцінки майна повинні містити визначення понять, у тому числі поняття ринкової вартості, принципів оцінки, методичних підходів та особливостей проведення оцінки відповідного майна залежно від мети оцінки, вимоги до змісту звіту про оцінку майна та порядок його рецензування.

Положення (національні стандарти) оцінки майна визначають випадки застосування оцінювачами методичних підходів оцінки ринкової вартості майна та випадки і обмеження щодо застосування методичних підходів до визначення неринкових видів вартості майна. При цьому, якщо законами або нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, договором на проведення оцінки майна або ухвалою суду не зазначено вид вартості, який повинен бути визначений в результаті оцінки, визначається ринкова вартість.

Положення (національні стандарти) оцінки майна є обов'язковими до виконання суб'єктами оціночної діяльності під час проведення ними оцінки майна всіх форм власності та в будь-яких випадках її проведення.

У разі провадження спільної господарської діяльності оцінка частки майна, яке вноситься іноземним суб'єктом господарювання, проводиться відповідно до нормативно-правових актів з оцінки майна, визначених цим Законом.

24. Пункт 2 Порядку N 658 (Порядок N 658) визначає, що для його цілей об'єктом оцінки є нерухоме майно (житловий будинок, квартира або їх частини, кімнати, садовий (дачний) будинок (включаючи земельну ділянку), земельні ділянки з поліпшеннями або вільні від поліпшень (з урахуванням норм безоплатного передавання земельних ділянок громадянам, визначених статтею 121 Земельного кодексу України), об'єкти нежитлового фонду, іншого майна, що відповідно до статті 181 Цивільного кодексу України належить до нерухомого майна (нерухомості)), рухоме майно та майнові права на зазначене майно, що належить платнику податку - фізичній особі, та оціночна вартість яких підлягає визначенню відповідно до Податкового кодексу України (крім випадків успадкування та/або отримання у дарунок майна, вартість якого оподатковується за нульовою ставкою) (далі - об'єкт оцінки).

Базою оцінки є оціночна вартість, яка для цілей цього Порядку є ринковою вартістю.

25. Як визначено у пункті 3 Порядку N 658 (Порядок N 658), він поширюється на суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання, які відповідають вимогам, установленим Законом 2658-III, та суб'єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель, які відповідають вимогам, установленим Законом України від 11.12.2003 N 1378-IV "Про оцінку земель" (у разі визначення оціночної вартості земельної ділянки).

26. Згідно із пунктом 4 Порядку N 658 (Порядок N 658) у єдиній базі даних звітів про оцінку підлягають реєстрації звіти про оцінку майна, складені суб'єктами оціночної діяльності для цілей обчислення доходу платника податку - фізичної особи від продажу (обміну) нерухомого, рухомого майна та майнових прав (крім випадків успадкування та/або отримання у дарунок майна, вартість якого оподатковується за нульовою ставкою), у випадках, передбачених ПК України (далі - цілі оподаткування). Зазначена реєстрація здійснюється після внесення суб'єктами оціночної діяльності до такої бази інформації зі звітів про оцінку, за умови її повноти, правильності, відповідності, в тому числі відповідності оціночної вартості об'єкта оцінки результату електронного визначення оціночної вартості, проведеного модулем електронного визначення оціночної вартості подібного до об'єкта оцінки майна єдиної бази даних звітів про оцінку, та у послідовності, визначеній цим Порядком (Порядок N 658).

Результати нормативної грошової оцінки земельної ділянки не підлягають реєстрації в єдиній базі даних звітів про оцінку.

27. Відповідно до наказу ФДМУ від 18.07.2018 N 962 "Про введення в експлуатацію Єдиної бази даних звітів про оцінку" (Наказ N 962) введено в експлуатацію Єдину базу з модулем електронного визначення оціночної вартості подібного до об'єкта оцінки майна (далі - Модуль).

28. Аналіз наведених норм права свідчить про те, що законодавець запровадив окремо від процедури визначення ціни продажу об'єкта нерухомості, зазначеної в договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого об'єкта, розрахованої органом, уповноваженим здійснювати таку оцінку відповідно до закону, процедуру реєстрації ціни в єдиній базі даних звітів про оцінку, яка може бути відхилена у передбачених законодавством випадках.

29. Колегія суддів зазначає, що процедура реєстрації ціни в єдиній базі даних звітів про оцінку не є предметом регулювання Закону N 2658-III, а така процедура запроваджена Законом України від 07.12.2017 N 2245-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році" (Закон N 2245-VIII) (далі - Закон NN 2245-VIII), яким внесено зміни, зокрема до статті 172 ПК України та на виконання яких ФДМУ прийняв оспорюваний у цій справі наказ (Порядок N 658).

30. Отже, колегія суддів погоджується із висновками судів попередніх інстанцій про те, що у спірних правовідносинах стосовно запровадження процедури реєстрації ціни в єдиній базі даних звітів про оцінку ПК України є спеціальним нормативно-правовим актом, до того ж є вищим за Закон N 2658-III у ієрархічній системі нормативно-правових актів України.

31. Щодо доводів позивача стосовно невідповідності на час прийняття оспорюваного наказу редакції підпункту 2 пункту 1 постанови N 358 (Постанова N 358), відповідно до якої інформація із звіту про оцінку майна, звіту про експертну грошову оцінку земельних ділянок (далі - звіт про оцінку), що складений для цілей оподаткування, вноситься безперешкодно та безоплатно до єдиної бази даних звітів про оцінку, колегія суддів виходить із такого.

32. Згідно із пунктом 7 розділу II Прикінцевих та перехідних положень Закону N 2245-VIII (Закон N 2245-VIII) Кабінету Міністрів України доручено у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом: прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону (Закон N 2245-VIII); привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити перегляд та приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

33. Постановою Кабінету Міністрів України від 21.11.2018 N 971 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2014 р. N 358" (Постанова N 971) відповідні положення про безоплатність внесення до єдиної бази даних звітів про оцінку виключено із постанови N 358 (Постанова N 358).

34. Після вказаних змін до постанови N 358 пункт 2 (Постанова N 358) визначає, що інформація із звіту про оцінку майна, звіту про експертну грошову оцінку земельних ділянок (далі - звіт про оцінку), що складений для цілей оподаткування, вноситься до єдиної бази даних звітів про оцінку з метою реєстрації такого звіту і є додатком до звіту про оцінку. Зазначена інформація складається і вноситься до єдиної бази даних звітів про оцінку через авторизовані електронні майданчики відповідно до порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку, що затверджується ФДМУ.

Єдина база даних звітів про оцінку здійснює моніторинг інформації із звіту про оцінку на предмет відсутності порушень під час складання звіту про оцінку. За умови повноти, правильності та відповідності інформації із звіту про оцінку, у тому числі відповідності оціночної вартості майна, визначеної суб'єктом оціночної діяльності у випадках, на які поширюються вимоги статті 172 ПК України, ринковим цінам, єдиною базою даних звітів про оцінку здійснюється реєстрація звіту про оцінку. Реєстрація звіту про оцінку здійснюється шляхом присвоєння йому унікального номера та автоматичного формування довідки про внесення інформації із звіту про оцінку до єдиної бази даних звітів про оцінку за формою, визначеною в порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку, що затверджується Фондом державного майна.

Відповідність оціночної вартості майна, зазначеної суб'єктом оціночної діяльності в інформації із звіту про оцінку, у випадках, на які поширюються вимоги статті 172 ПК України, ринковим цінам, встановлюється єдиною базою даних звітів про оцінку за допомогою модуля електронного визначення оціночної вартості подібного до об'єкта оцінки майна, який є складовою єдиної бази даних звітів про оцінку.

Єдина база даних звітів про оцінку відмовляє в реєстрації звіту про оцінку в разі виявлення за результатами моніторингу інформації із звіту про оцінку, внесеної суб'єктом оціночної діяльності, недоліків та/або порушень під час складання звіту про оцінку, невідповідності оціночної вартості результату електронного визначення оціночної вартості подібного до об'єкта оцінки майна (у випадках, на які поширюються вимоги статті 172 ПК України).

Реєстрація звіту про оцінку перевіряється нотаріусами під час посвідчення правочинів у випадках, передбачених ПК України, або посадовою особою, у присутності якої між фізичними особами здійснюється укладення договорів купівлі-продажу (міни, поставки) транспортних засобів, суб'єктом господарювання, який надає послуги з укладення біржових угод або бере участь в їх укладенні (далі - особа, яка вчиняє дії щодо операції з відчуження об'єктів рухомого майна).

Строк дії звіту про оцінку, що не може перевищувати шести місяців з дати оцінки, зазначається в такому звіті. Звіт про оцінку є дійсним за умови включення інформації з нього до єдиної бази даних звітів про оцінку.

35. Отже, підзаконний нормативно-правовий акт, зокрема, постанову N 358 (Постанова N 358) на виконання вимог Закону N 2245-VIII (Закон N 2245-VIII) Уряд привів у відповідність до цього Закону (Закон N 2245-VIII).

36. Колегія суддів звертає увагу, що у разі якщо поняття, терміни, правила та положення інших актів суперечать поняттям, термінам, правилам та положенням ПК України для регулювання відносин оподаткування застосовуються поняття, терміни, правила та положення ПК України (пункт 5.2 статті 5 ПК України).

37. З огляду на те, що порядок ведення єдиної бази даних звітів про оцінку запроваджено у ПК України, та на виконання положень якого було прийнято оспорюваний наказ ФДМУ (Порядок N 658), зміст останнього не свідчить про невідповідність його актам вищої юридичної сили, оскільки ані ПК України, ані Закон N 2658-III не встановлює безоплатність внесення до єдиної бази даних звітів про оцінку.

38. Не заслуговують на увагу доводи позивача про порушення відповідачем принципу стабільності податкового законодавства, з огляду на те, що оспорюваний наказ ФДМУ (Порядок N 658) жодним чином не змінює податкове законодавство, оскільки внесення відповідних змін до податкового законодавства не входить в обсяг компетенції ФДМУ.

39. При цьому судами попередніх інстанцій встановлено, що процедуру реєстрації оскаржуваного наказу, а також процедуру введення в експлуатацію Єдиної бази даних звітів про оцінку не порушено.

40. За таких обставин, колегія суддів погоджується із висновками судів попередніх інстанцій про те, що відповідач приймаючи оспорюваний наказ діяв на підставі, у межах повноважень та у спосіб визначений Конституцією та законами України.

41. Відповідно до статті 350 КАС України ( N 2747-IV) суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо визнає, що суди першої та апеляційної інстанцій не допустили неправильного застосування норм матеріального права або порушень норм процесуального права при ухваленні судових рішень чи вчиненні процесуальних дій.

Керуючись статтями 343 ( N 2747-IV), 349 ( N 2747-IV), 350 ( N 2747-IV), 355 ( N 2747-IV), 356 Кодексу адміністративного судочинства України ( N 2747-IV), суд постановив:

Касаційну скаргу Приватного підприємства "Лідес Консалт" залишити без задоволення.

Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 24.04.2019 (Рішення N 826/12333/18) та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 25.07.2019 у справі N 826/12333/18 (Постанова N 826/12333/18) залишити без змін.

Постанова суду касаційної інстанції набирає законної сили з дати її прийняття та не може бути оскаржена.

 

Судді Верховного Суду:

А. І. Рибачук

 

А. Ю. Бучик

 

С. Г. Стеценко




 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали