ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПОСТАНОВА

30.03.2012 р.

Справа N 2а-18307/10/2670


Окружний адміністративний суд міста Києва у складі головуючої - судді Клименчук Н. М., суддів - Блажівської Н. Є., Маруліної Л. О., розглянувши в порядку письмового провадження адміністративну справу за позовом ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 до Міністерства інфраструктури України про визнання протиправним та скасування наказу від 07.05.2010 р. N 278 в частині, встановив:

ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 звернулись до Окружного адміністративного суду м. Києва з позовом Міністерства транспорту та зв'язку України про визнання протиправним та скасування наказу від 07.05.2010 р. N 278 в частині.

В судовому засіданні відповідача - Міністерство транспорту та зв'язку України замінено на належного відповідача - Міністерство інфраструктури України.

Позовні вимоги обґрунтовано тим, що відповідачем при видані наказу N 278 від 07.05.2010 р. "Про затвердження Порядку розроблення та затвердження паспорта автобусного маршруту", яким встановлено новий порядок розроблення та затвердження паспорту автобусного маршруту. Однак, як вважають позивачі зазначений наказ в частині пп. 2.1, 2.8,2.10, 2.13, 2.14, 2.15, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 4.3, 4.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 не відповідає чинному законодавству.

Представником відповідача до суду надано усні та письмові заперечення проти позовних вимог.

В судовому засіданні представником позивачів заявлено клопотання про розгляд справи в порядку письмового провадження. Представник відповідача проти заявленого клопотання не заперечував.

Зважаючи на викладене, враховуючи неявку представника відповідача у судове засідання адміністративна справа розглядається у порядку письмового провадження на підставі ч. 6 ст. 128 Кодексу адміністративного судочинства України.

Розглянувши наявні в матеріалах докази, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини справи на яких ґрунтується позов, оцінивши докази які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив.

Як вбачається з матеріалів справи, позивачі здійснюють пасажирські перевезення, що підтверджується копіями ліцензій Міністерства транспорту та зв'язку України щодо надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування.

Міністерством транспорту та зв'язку України 07.05.2010 р. видано наказ N 278 "Про затвердження Порядку розроблення та затвердження паспорта автобусного маршруту", яким встановлено вимоги до паспортів автобусних маршрутів регулярних та регулярних спеціальних перевезень, процедуру розроблення, погодження та затвердження таких паспортів.

Позивачі та представник позивачів вважають, що оскаржуваний наказ в частині пп.  2.1,2.8, 2.10, 2.13,2.14, 2.15, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 4.3, 4.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 не відповідає чинному законодавству, оскільки в наказі не зазначено щодо перевезень на автобусних маршрутах спеціальних перевезень. Також, паспорт маршруту має містити список пасажирів, що можуть перебувати в салоні автобуса, однак дана вимога, як вважають позивачі є не виконуваною. А отже, наказ N 278 від 07.05.2010 р. є протиправним та підлягає скасуванню в частині пп. 2.1, 2.8, 2.10, 2.13, 2.14, 2.15, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 4.3, 4.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 з моменту його реєстрації.

Однак, суд з доводами позивачів не може погодитись, виходячи з наступного.

Статтею 1 Закону України "Про автомобільний транспорт" регулярні пасажирські перевезення - певних категорій пасажирів (працівників підприємств, школярів, студентів, туристів, екскурсантів та інших) на автобусному маршруті за умовами, визначеними паспортом маршруту, затвердженим в установленому порядку замовником транспортних послуг або уповноваженими органами Договірних сторін у разі міжнародних перевезень.

Згідно ст. 5 Закону України "Про автомобільний транспорт" визначено, що державне регулювання та контроль у сфері автомобільного транспорту спрямовані на: забезпечення балансу інтересів держави, органів місцевого самоврядування, користувачів транспортних послуг та підприємств, установ, організацій, інших юридичних та фізичних осіб - суб'єктів

господарювання на автомобільному транспорті не залежно від форм власності; забезпечення якісного та безпечного функціонування автомобільного транспорту; розвиток та удосконалення нормативної бази діяльності автомобільного транспорту; створення рівних умов для роботи всіх суб'єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність у сфері автомобільного транспорту, обмеження монополізму та розвиток конкуренції;

Статтею 7 Закону України "Про автомобільний транспорт" порядок розроблення та затвердження паспорта маршруту визначає центральний орган виконавчих влади з питань автомобільного транспорту.

На виконання зазначених положень Закону України "Про автомобільний транспорт" Міністерством транспорту та зв'язку України видано наказ від 07.05.2010 р. N 278 "Про затвердження Порядку розроблення та затвердження паспорта автобусного маршруту", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.06.2010 р. за N 408/17703, яким затверджено Порядок розроблення та затвердження паспорта автобусного маршруту.

Відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 р. "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади", Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.92 р. N 731, та Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2005 р. N 34/5, Міністерство зв'язку та зв'язку України подано до Міністерства юстиції України наказ від 07.05.2010 р. N 278 "Про затвердження Порядку розроблення та затвердження паспорта автобусного маршруту" для проведення державної реєстрації.

Положенням про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.92 р. N 731, визначено, що державній реєстрації підлягають нормативно-правові акти, що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчій характер.

Абзац другий п. 1 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.92 р. N 731, визначає, що Державна реєстрація нормативно-правового акта полягає у проведенні правової експертизи на відповідність Конституції та законодавству України,Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. та протоколам до неї, Верховною Радою України, та acquis communautaire, а також з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, прийняті рішення про державну реєстрацію цього акта, присвоєнні йому реєстраційного номера та занесенні до Єдиного реєстру нормативно-правових актів.

Тобто, згідно п. 12 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.92 р. N 731, у разі коли нормативно-правовий акт відповідає вимогам, зазначеним у Положенні, орган державної реєстрації приймає рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта за встановленою Міністерством юстиції України формою, заносить його до державного реєстру та на оригіналі акта робить напис встановленого зразка про дату державної реєстрації і номер акта згідно з державним реєстром.

Пунктом 13 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.92 р. N 731, у державній реєстрації відмовляється, якщо нормативно-правовий акт, зокрема:

- не відповідає Конституції України та законам України, іншим актам законодавства, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. і протоколам до неї, міжнародним договорам України, згоду на обов'язковість яких надано Верховної Радою України, та acquis communautaire;

- видано з порушенням вимог законодавства або без урахування практики Європейського суду з прав людини, зокрема акт: порушує чи обмежує встановлені законом права, свободи й законні інтереси громадян, підприємств, установ та організацій або покладає на них не передбачені законодавством обов'язки; виходить за межі компетенції органу, що його видав; не відповідає вимогам законодавства про мови; суперечить установленому порядку ведення діловодства; видано за наявності будь-якої обставини, визначених у частині першій статті 25 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (на підставі повідомлення Держкомпідприємництва або його територіального органу).

Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 07.05.2010 р. N 278 "Про затвердження Порядку розроблення та затвердження паспорта автобусного маршруту" зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.06.2010 р. N 408/17703.

Суд також звертає увагу на те, що відповідачем відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та з метою врахування громадської думки, шляхом отримання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, проект наказу Міністерства транспорту та зв'язку України від 07.05.2010 р. N 278 "Про затвердження Порядку розроблення та затвердження паспорта автобусного маршруту", аналізу регуляторного впливу та повідомлення про оприлюднення про даного проекту розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства транспорту та зв'язку України. Проект даного наказу відповідачем також направлено на погодження Держкомпідприємництва.

Відповідно до Положення про Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2007 р. N 667, даний орган проводить відповідно до Закону експертизу регуляторних актів центральних органів виконавчої влади приймає рішення про необхідність усунення виявлених під час експертизи порушень принципів державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, публікує в установленому порядку повідомлення про зупинення дії регуляторних актів або їх окремих положень, а також надсилає повідомлення про це до органів юстиції, які реєструють відповідні регуляторні акти.

Рішенням Держкомпідприємництва від 06.04.2010 р. N 254 проект наказу погоджено без зауважень, що підтверджує відповідність даного наказу Міністерства транспорту та зв'язку України від 07.05.2010 р. N 278 "Про затвердження Порядку розроблення та затвердження паспорта автобусного маршруту" нормам чинного законодавства та відсутність порушень прав та законних інтересів суб'єктів господарювання.

Отже, судом зроблено висновок, що відповідачем при виданні оскаржуваного наказу від 07.05.2010 р. N 278 "Про затвердження Порядку розроблення та затвердження паспорта автобусного маршруту" дотримано процедури реєстрації нормативно-правового акта.

Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Частиною 1 ст. 9 Кодексу адміністративного судочинства України встановлено, що суд при вирішенні справи керується принципом законності, відповідно до якого органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їхні посадові і службові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Частиною 1 ст. 71 Кодексу адміністративного судочинства України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених ст. 72 цього Кодексу.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 2, 9, 11, 158 - 163, 167, 171, 254 Кодексу адміністративного судочинства України, суд постановив:

у задоволенні адміністративного позову відмовити повністю.

Постанова може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції протягом десяти днів за правилами, встановленими ст. ст. 185 - 187 Кодексу адміністративного судочинства України, шляхом подання через суд першої інстанції апеляційної скарги.

 

Головуючий, суддя

Н. М. Клименчук

Судді:

Н. Є. Блажівська

 

Л. О. Маруліна

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали