КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

23.05.2012 р.

Справа N 2а/2570/214/12


Київський апеляційний адміністративний суд у складі колегії суддів: головуючого, судді Ісаєнко Ю. А., суддів: Сорочка Є. О., Собківа Я. М. (за участю секретаря Прищепчука А. В.), розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Державної податкової інспекції у м. Чернігові на постанову Чернігівського окружного адміністративного суду від 20 лютого 2012 року у справі за адміністративним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Чернігівський ковальський завод" до Державної податкової інспекції у м. Чернігові про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення, встановив:

Позивач, Товариство з обмеженою відповідальністю "Чернігівський ковальський завод", звернувся до Чернігівського окружного адміністративного суду із адміністративним позовом до Державної податкової інспекції у м. Чернігові про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення від 07.10.2011 року N 0015491510.

Постановою Чернігівського окружного адміністративного суду від 20 лютого 2012 року позов задоволено.

Не погоджуючись із вказаною постановою, відповідач подав апеляційну скаргу з підстав порушення судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, в якій просить скасувати постанову Чернігівського окружного адміністративного суду від 20 лютого 2012 року та ухвалити нове судове рішення про відмову у задоволенні позову.

Представники сторін в судове засідання не з'явились, про дату, час і місце розгляду справи повідомлені належним чином.

Неприбуття у судове засідання сторін або інших осіб, які беруть участь у справі, належним чином повідомлених про дату, час і місце апеляційного розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 196 Кодексу адміністративного судочинства України не перешкоджає судовому розгляду справи. У зв'язку з цим відповідно до ч. 1 ст. 41 Кодексу адміністративного судочинства України фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Заслухавши суддю-доповідача, перевіривши матеріали справи та доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційну скаргу необхідно залишити без задоволення, постанову суду першої інстанції - без змін з огляду на наступне.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом першої інстанції, посадовою особою ДПІ у м. Чернігові проведено камеральну перевірку ТОВ "Чернігівський ковальський завод" за звітний податковий період II квартал 2011 року з податку на прибуток підприємств; за наслідками перевірки складений акт від 29.09.2011 року N 776/15-124.

07 жовтня 2011 року ДПІ у м. Чернігові винесено податкове повідомлення-рішення N 0015491510, яким на підставі акта перевірки за порушення п. 150.1 ст. 150, пункту 3 підрозділу 4 розділу XX Перехідних положень Податкового кодексу України Товариству з обмеженою відповідальністю "Чернігівський ковальський завод" збільшено суму грошового зобов'язання з податку на прибуток на 118492,00 грн.

Актом перевірки встановлено порушення позивачем п. 3 підрозділу 4 розділу XX Перехідних положень Податкового кодексу України, оскільки позивачем в декларації з податку на прибуток за I квартал 2011 року в рядку 04.9 "Від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього податкового року" відображене від'ємне значення об'єкта оподаткування у сумі 2948397,00 грн., яке включає 80 % від'ємного значення об'єкта оподаткування згідно декларації за 2009 рік, яке увійшло до I кварталу 2011 року у відповідності до п. 22.4 ст. 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".

Задовольняючи позов, суд першої інстанції виходив з того, що збитки, які отримані при розрахунку (у відповідності до вимог Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств") об'єкта оподаткування за I квартал 2011 року підлягають включенню у повному обсязі до витрат II кварталу 2011 року.

Колегія суддів погоджується з таким висновком суду першої інстанції з наступних підстав.

Відповідно до абз. 5 п. 1 розділу XIX Прикінцевих положень Податкового кодексу України цей Кодекс набирає чинності з 01 січня 2011 року, крім розділу III цього Кодексу, який набирає чинності з 01 квітня 2011 року.

Отже, на час подання позивачем декларації з податку на прибуток у I кварталі 2011 року діяли норми Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".

Відповідно до п. 6.1 ст. 6 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" якщо об'єкт оподаткування платника податку з числа резидентів за результатами податкового року має від'ємне значення об'єкта оподаткування (з урахуванням суми амортизаційних відрахувань), сума такого від'ємного значення підлягає включенню до складу валових витрат першого календарного кварталу наступного податкового року. Розрахунок об'єкта оподаткування за наслідками півріччя, трьох кварталів та року здійснюється з урахуванням від'ємного значення об'єкта оподаткування попереднього року у складі валових витрат таких податкових періодів наростаючим підсумком до повного погашення такого від'ємного значення. У 2010 році норми цього пункту діють з урахуванням особливостей, встановлених пунктом 22.4 статті 22 цього Закону.

Відповідно до п. 22.4 ст. 22 зазначеного Закону у 2010 році у складі валових витрат платника податку враховується 20 відсотків суми від'ємного значення об'єкта оподаткування з податку на прибуток, яке утворилося станом на 1 січня 2010 року. У 2011 році сума від'ємного значення, яка відповідно до абзацу першого цього пункту не була врахована у складі валових витрат, та від'ємне значення об'єкта оподаткування, яке виникло у 2010 році, підлягають включенню до складу валових витрат у порядку, встановленому статтею 6 цього Закону, без обмежень, встановлених цим пунктом.

Відповідно до п. 150.1 ст. 150 Податкового кодексу України якщо результатом розрахунку об'єкта оподаткування платника податку з числа резидентів за підсумками податкового року є від'ємне значення, то сума такого від'ємного значення підлягає включенню до витрат першого календарного кварталу наступного податкового року. Розрахунок об'єкта оподаткування за наслідками півріччя, трьох кварталів та року здійснюється з урахуванням зазначеного від'ємного значення попереднього року у складі витрат таких податкових періодів наростаючим підсумком до повного погашення такого від'ємного значення.

Пунктом 3 підрозділу 4 розділу XX Перехідних положень Податкового кодексу України передбачено, що пункт 150.1 статті 150 Кодексу застосовується у 2011 році з урахуванням такого: якщо результатом розрахунку об'єкта оподаткування платника податку з числа резидентів за підсумками першого кварталу 2011 року є від'ємне значення, то сума такого від'ємного значення підлягає включенню до витрат другого календарного кварталу 2011 року.

Розрахунок об'єкта оподаткування за наслідками другого, другого і третього кварталів, другого - четвертого кварталів 2011 року здійснюється з урахуванням від'ємного значення, отриманого платником податку за перший квартал 2011 року, у складі витрат таких податкових періодів наростаючим підсумком до повного погашення такого від'ємного значення.

З аналізу вищенаведених норм вбачається, що розрахунок об'єкта оподаткування за I квартал 2011 року, результатом якого є від'ємне значення, означає величину збитків за перший квартал 2011 року, що була розрахована відповідно до ст. 3, п. 6.1 ст. 6 та п. 22.4 ст. 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", які передбачають, зокрема, врахування без будь-яких обмежень у такому розрахунку збитків 2010 року.

Таким чином, абз. 2 п. 3 підрозділу 4 розділу XX Перехідних положень Податкового кодексу України передбачає включення до витрат "від'ємного значення, яке є результатом розрахунку об'єкта оподаткування за підсумками I кварталу 2011 року" без будь-яких обмежень.

Як вбачається з акта перевірки, на думку органу державної податкової служби, позивачем неправомірно включено до валових витрат I кварталу 2011 року від'ємне значення об'єкта оподаткування у сумі 2948397,00 грн., яке включає 80 % від'ємного значення об'єкта оподаткування згідно декларації за 2009 рік.

Як встановлено судом першої інстанції та вбачається з матеріалів справи, ТОВ "Чернігівський ковальський завод" подано до ДПІ у м. Чернігові податкові декларації з податку на прибуток підприємства від 09.02.2010 року, від 09.02.2011 року, від 10.05.2011 року, від 09.08.2011 року.

Так, ТОВ "Чернігівський ковальський завод" в декларації з податку на прибуток за I квартал 2011 року в рядку 04.9 декларації з податку на прибуток "Від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього податкового року" відображено суму 2948397,00 грн., яка відповідає 80 % від'ємного значення об'єкта оподаткування за 2009 рік, яке увійшло до I кварталу 2011 року.

Колегія суддів вважає, що позивач правомірно включив в декларації з податку на прибуток за I квартал 2011 року в рядку 04.9 "Від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього податкового року" від'ємне значення об'єкта оподаткування у сумі 2948397,00 грн., яке включає 80 % від'ємного значення об'єкта оподаткування згідно декларації за 2009 рік.

Також колегія суддів враховує вимоги п. 56.21 Податкового кодексу України, відповідно до яких у разі коли норма цього Кодексу припускає неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу, рішення приймається на користь платника податків.

Враховуючи наведене, колегія суддів вважає, що суд першої інстанції правомірно дійшов висновку про протиправність податкового повідомлення - рішення від 07.10.2011 року N 0015491510.

Відповідно до частини 1 статті 200 КАС України суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а постанову або ухвалу суду - без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції правильно встановив обставини справи та ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального та процесуального права.

Враховуючи викладене, колегія суддів приходить до висновку, що постанова суду першої інстанції ухвалена з дотриманням норм матеріального та процесуального права, з повним з'ясуванням обставин, що мають значення для справи, доводи апеляційної скарги не спростовують висновки суду першої інстанції, у зв'язку з чим підстави для скасування або зміни постанови суду першої інстанції відсутні.

Керуючись ст. ст. 160, 198, 200, 205, 206 КАС України, суд апеляційної інстанції ухвалив:

Апеляційну скаргу Державної податкової інспекції у м. Чернігові залишити без задоволення, постанову Чернігівського окружного адміністративного суду від 20 лютого 2012 року - без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та може бути оскаржена протягом двадцяти днів шляхом подачі касаційної скарги безпосередньо до Вищого адміністративного суду України.

(Ухвалу у повному обсязі складено 25.05.2012 року.)

 

Головуючий, суддя

Ю. А. Ісаєнко

Судді:

Є. О. Сорочко

 

Я. М. Собків

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали