ПОЛТАВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

28.02.2017 р.

Справа N 816/2037/16

Полтавський окружний адміністративний суд у складі: головуючого, судді - Ясиновського І. Г., розглянувши у порядку письмового провадження справу за адміністративним позовом Приватного акціонерного товариства "Кобеляцький завод продовольчих товарів "Мрія" до Головного управління Державної Фіскальної служби у Полтавській області про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення, встановив:

09 листопада 2016 року Приватне акціонерне товариство "Кобеляцький завод продовольчих товарів "Мрія" (надалі також - позивач) звернувся до Полтавського окружного адміністративного суду з адміністративним позовом до Головного управління Державної Фіскальної служби у Полтавській області (надалі також - відповідач) про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення від 31 жовтня 2016 року N 0004721401.

В обґрунтування своїх вимог позивач посилався на протиправність прийнятого відповідачем рішення, оскільки контролюючий орган ставить йому у вину наявність порушень податкового законодавства, які фактично не мали місця в господарській діяльності Приватного акціонерного товариства "Кобеляцький завод продовольчих товарів "Мрія". Наполягає на правомірності списання безнадійної дебіторської заборгованості за неповерненим депозитним вкладом та відсотками в розмірі 575000,00 грн. та обґрунтованості своїх дій щодо виключення її зі складу об'єкта оподаткування податком на прибуток та віднесення до витрат підприємства.

Представник позивача в судових засіданнях підтримав вимоги позовної заяви та просив її задовольнити.

Представник відповідача в судових засіданнях заперечував проти позову, просив відмовити у його задоволенні посилаючись на правомірність спірного податкового повідомлення-рішення. У письмових запереченнях посилався на заниження позивачем грошового зобов'язання з податку на прибуток приватних підприємств, що відбулось внаслідок безпідставного включення до складу витрат суми списаної по бухгалтерському обліку неповернених вкладів та відсотків за депозитним рахунком в ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" у сумі 575000,00 грн.

Відповідно до частини шостої статті 128 Кодексу адміністративного судочинства України, якщо немає перешкод для розгляду справи у судовому засіданні, визначених даною статтею, але прибули не всі особи, які беруть участь у справі, хоча і були належним чином повідомлені про дату, час і місце судового розгляду, суд має право розглянути справу у письмовому провадженні у разі відсутності потреби заслухати свідка чи експерта.

Враховуючи достатність наданих сторонами доказів та відсутність потреби допитати свідка чи експерта, суд, зважаючи на положення частини шостої статті 128 Кодексу адміністративного судочинства України, в судовому засіданні 20 лютого 2017 року перейшов до розгляду справи у порядку письмового провадження.

Дослідивши матеріали справи, повно та всебічно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив наступні обставини та відповідні правовідносини.

Судом встановлено, що Приватне акціонерне товариство "Кобеляцький завод продовольчих товарів "Мрія" зареєстроване як юридична особа 30 грудня 1994 року, код ЄДРПОУ 00382668, перебуває на податковому білку в Кобеляцькому відділенні Кременчуцької об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Полтавській області.

В період з 01 вересня 2016 року по 28 вересня 2016 року відповідачем проведено документальну планову виїзну перевірку позивача з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01 січня 2013 року по 31 грудня 2015 року, за результатами якої складено акт від 20 жовтня 2016 року N 454/16-31-14-01-09/00382668 /а. с. 8-26/.

Перевіркою встановлено, що позивачем у 2015 році здійснено безпідставне включення до складу витрат списаної по бухгалтерському обліку суми неповернених вкладів та нарахованих відсотків за депозитним рахунком в ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" у сумі 575000,00 грн.

Зазначене порушення відображене контролюючим органом у висновках вказаного акта як порушення вимог пунктів 138.1 - 138.2 статті 138, підпункту 139.2.1 пункту 139.2 статті 139 Податкового кодексу України, що призвело до заниження позивачем податку на прибуток приватних підприємств за 2015 рік на 103554,00 грн.

На підставі висновків акта перевірки від 20 жовтня 2016 року N 454/16-31-14-01-09/00382668 Головним управлінням Державної Фіскальної служби у Полтавській області винесено податкове повідомлення-рішення від 31 жовтня 2016 року N 0004721401, яким платнику збільшено суму грошового зобов'язання з податку на прибуток приватних підприємств на 103554,00 грн. /а. с. 28/.

Не погодившись із вказаним податковим повідомленням-рішенням, позивач звернувся до суду з даним адміністративним позовом.

Адміністративні суди у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень перевіряють чи прийняті (вчинені) вони у відповідності до частини 3 статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України.

Надаючи правову оцінку податковому повідомленню-рішенню від 31 жовтня 2016 року N 0004721401, суд виходив з наступного.

Позивач упродовж охопленого перевіркою періоду розміщував тимчасово вільні власні грошові кошти (вклад) на депозитних рахунках банків, зокрема, в ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит".

У зв'язку процедурою ліквідації ПАТ "Банк фінанси та Кредит" фінансова установа не повернула позивачу суми вкладів та нарахованих відсотків за депозитними рахунками підприємства, що зумовило звернення Приватного акціонерного товариства "Кобеляцький завод продовольчих товарів "Мрія" до господарського суду з позовом про стягнення коштів.

Рішенням господарського суду м. Києва, від 24 червня 2015 року за позовом Приватного акціонерного товариства "Кобеляцький завод продовольчих товарів "Мрія" до ПАТ "Банк фінанси та Кредит" у справі N 910/12052/15 позовні вимоги задоволено та стягнуто з ПАТ "Банк фінанси та Кредит" на користь позивача 400000,00 грн. за депозитним рахунком N 26100355829002, 23384,00 грн. (відсотки за вкладом за період з 13 березня 2015 року по 17 червня 2015 року), 150000,00 грн. за депозитним рахунком N 26101355829001, 7396,65 грн. (відсотки по вкладу за період з 20 березня 2015 року по 17 червня 2015 року), а також 11615,62 грн. - витрат зі сплати судового збору /а. с. 30-31/.

Рішенням господарського суду м. Києва від 26 серпня 2015 року за позовом Приватного акціонерного товариства "Кобеляцький завод продовольчих товарів "Мрія" до ПАТ "Банк фінанси та Кредит" у справі N 910/19851/15 позовні вимоги задоволено та стягнуто з ПАТ "Банк фінанси та Кредит" на користь позивача залишок коштів на поточному рахунку N 26006035582901 в сумі 24755,17 грн. 3 % річних у сумі 97,44 грн. а також витрати зі сплати судового збору в сумі 1827,00 грн. /а.с 32-33/.

Відділом державної виконавчої служби Шевченківського районного управління юстиції у м. Києві на підставі наказу господарського суду м. Києва відкрито виконавче провадження ВП N 48840567.

Рішенням виконавчої дирекції фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 18 грудня 2015 року N 230 "Про початок процедури ліквідації ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" та делегування повноважень ліквідатора банку" призначено уповноважену особу Фонду та делеговано всі повноваження ліквідатора ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" визначені, зокрема, статтями 37 (Закон N 4452-VI), 38 (Закон N 4452-VI), 47 - 51 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Закон N 4452-VI), заступнику начальника відділу супроводження виведення неплатоспроможних банків з ринку департаменту врегулювання неплатоспроможності банків Ч. О. С. на два роки з 18 грудня 2015 року до 17 грудня 2017 року включно.

Постановою відділу державної виконавчої служби Шевченківського районного управління юстиції у м. Києві від 29 грудня 2015 року ВП N 48840567 закінчено виконавче провадження про стягнення боргу за вищевказаними рішеннями господарського суду м. Києва у зв'язку з початком процедури ліквідації ПАТ "Банк фінанси та Кредит" /а. с. 35/.

Наказом Приватного акціонерного товариства "Кобеляцький завод продовольчих товарів "Мрія" про списання безнадійної дебіторської заборгованості підприємства від 11 січня 2016 року N 34 суму дебіторської заборгованості ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" в розмірі 574757,27 грн. визнано безнадійною та списано /а. с. 36/.

На підставі зазначеного наказу від 11 січня 2016 року N 34 в бухгалтерському обліку позивача відображено списання суми безнадійної дебіторської заборгованості в розмірі 575000,00 грн. шляхом включення до рядка 2180 "Інші операційні витрати" (рахунок 949 "Інші витрати звичайної діяльності та інші операційні витрати").

Суд не погоджується з правомірністю виключення позивачем зазначеної суми дебіторської заборгованості зі складу об'єкта оподаткування податком на прибуток приватних підприємств та зарахування останньої до витрат підприємства з таких підстав.

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про дебіторську заборгованість та її розкриття у фінансовій звітності визначається Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 08 жовтня 1999 року за N 237 (далі за текстом - Положення).

За визначенням пункту 4 Положення "безнадійна дебіторська заборгованість" - поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником або за якою минув строк позовної давності.

Відповідно до: підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 Податкового кодексу України об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III "Податок на прибуток підприємств" Податкового кодексу України.

Порядок коригування фінансового результату на різницю, що виникає при формуванні резервів (забезпечень), у тому числі резерву сумнівних боргів, визначено положеннями статті 139 Кодексу.

За правилами підпункту 139.2.1 пункту 139.2 статті 139 Податкового кодексу України фінансовий результат до оподаткування збільшується:

на суму витрат на формування резерву сумнівних боргів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;

на суму витрат від списання дебіторської заборгованості, яка не відповідає ознакам, визначеним підпунктом 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу, понад суму резерву сумнівних боргів.

Згідно вимоги підпункту 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України безнадійна заборгованість - заборгованість, що відповідає одній з таких ознак:

а) заборгованість за зобов'язаннями, щодо яких минув строк позовної давності;

б) прострочена заборгованість померлої фізичної особи, за відсутності у неї спадкового майна, на яке може бути звернено стягнення;

в) прострочена заборгованість осіб, які у судовому порядку визнані безвісно відсутніми, оголошені померлими;

г) заборгованість фізичних осіб, прощена кредитором, за винятком заборгованості осіб, пов'язаних з таким кредитором, та осіб, які перебувають (перебували) з таким кредитором у трудових відносинах;

ґ) прострочена понад 180 днів заборгованість особи, розмір сукупних вимог кредитора за якою не перевищує мінімально встановленого законодавством розміру безспірних вимог кредитора для порушення провадження у справі про банкрутство, а для фізичних осіб - заборгованість, яка не перевищує 50 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року (у разі відсутності законодавчо затвердженої процедури банкрутства фізичних осіб);

д) актив у вигляді корпоративних прав або не боргових цінних паперів, емітента яких визнано банкрутом або припинено як юридичну особу у зв'язку з його ліквідацією;

е) сума залишкового призового фонду лотереї станом на 31 грудня кожного року;

є) прострочена заборгованість фізичної або юридичної особи, не погашена внаслідок недостатності майна зазначеної особи, за умови, що дії щодо примусового стягнення майна боржника не призвели до повного погашення заборгованості;

ж) заборгованість, стягнення якої стало неможливим у зв'язку з дією обставин непереборної сили, стихійного лиха (форс-мажорних обставин), підтверджених у порядку, передбаченому законодавством;

з) заборгованість суб'єктів господарювання, визнаних банкрутами у встановленому законом порядку або припинених як юридичні особи у зв'язку з їх ліквідацією.

Судом встановлено, що виконавче провадження N 48840567 щодо виконання наказу господарського суду м. Києва від 07 липня 2015 року у справі N 910/12052/15 закінчено у зв'язку з початком процедури ліквідації ПАТ "Банк фінанси та Кредит". Постановою відділу державної виконавчої служби Шевченківського районного управління юстиції у м. Києві від 29 грудня 2015 року ВП N 48840567 визнано за необхідне передати виконавчий документ ліквідаційній комісії (ліквідатору).

Відповідно до статті 256 Цивільного кодексу України позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.

За змістом статті 257 Цивільного кодексу України загальна позовна давність встановлюється тривалістю в 3 роки.

Частиною першою статті 261 Цивільного кодексу України визначено, що перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.

Зважаючи на те, що на момент відображення позивачем списання суми безнадійної дебіторської заборгованості в розмірі 575000,00 грн. шляхом включення до рядка 2180 "Інші операційні витрати" (рахунок 949 "Інші витрати звичайної діяльності та інші операційні витрати"), строк виконання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб судових рішень господарського суду м. Києва у справах N 910/12052/15 та N 910/19851/15 не минув; платником податків не надано доказів стосовно неможливості виконання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб судових рішень господарського суду м. Києва у справах N 910/12052/15 та N 910/19851/15; а строк позовної давності не минув, дебіторська заборгованість за неповерненими депозитними вкладами ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" в розмірі 575000,00 грн. не набула статусу безнадійної.

За таких обставин, посилання Приватного акціонерного товариства "Кобеляцький завод продовольчих товарів "Мрія" у наказі від 01 січня 2016 року про списання безнадійної дебіторської заборгованості підприємства на абзац "з" підпункту 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України є неправомірними, оскільки у позивача станом на дату списання вказаної заборгованості були відсутні належні та допустимі докази в підтвердження визнання ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" банкрутом у встановленому законом порядку або припинення його як юридичної особи у зв'язку з його ліквідацією.

Відповідно до Положення, заборгованість, стосовно якої існує невпевненість щодо її погашення боржником, визнається підприємством сумнівним боргом.

Пунктами 7, 10, 11 Положення передбачено, що поточна дебіторська заборгованість, яка є фінансовим активом (крім придбаної заборгованості та заборгованості, призначеної для продажу), включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Для визначення чистої реалізаційної вартості на дату балансу обчислюється величина резерву сумнівних боргів. Нарахування суми резерву сумнівних боргів за звітний період відображається у звіті про фінансові результати у складі інших операційних витрат. Виключення безнадійної дебіторської заборгованості з активів здійснюється з одночасним зменшенням величини резерву сумнівних боргів. У разі недостатності суми нарахованого резерву сумнівних боргів безнадійна дебіторська заборгованість списується з активів на інші операційні витрати. Сума відшкодування раніше списаної безнадійної дебіторської заборгованості включається до складу інших операційних доходів.

Відтак, у бухгалтерському обліку операції з резервом сумнівних боргів обліковуються за рахунком 38 "Резерв сумнівних боргів", де ведеться облік резервів за сумнівною дебіторською заборгованістю, щодо якої є ризик неповернення. За кредитом рахунка 38 "Резерв сумнівних боргів" відображається створення резерву сумнівних боргів у кореспонденції з рахунками обліку витрат, за дебетом - списання сумнівної заборгованості в кореспонденції з рахунками обліку дебіторської заборгованості або зменшення нарахованих резервів у кореспонденції з рахунками обліку дебіторської заборгованості або зменшення нарахованих резервів у кореспонденції з рахунком обліку доходів. Лише за рахунок створеного резерву підлягає списанню безнадійна дебіторська заборгованість.

Згідно з пунктом 44.1 статті 44 Податкового кодексу України для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Всупереч зазначеному, позивачем під час проведення перевірки не надано контролюючому органу жодних документів стосовно виконання/невиконання ліквідатором судових рішень господарського суду м. Києва у справах N 910/12052/15 та N 910/19851/15 про стягнення грошових коштів. Зазначені документи не надавались і суду під час розгляду даної справи.

Разом із тим, матеріалами справи підтверджено, що рішенням Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 07 квітня 2016 року N 488 затверджено перелік (реєстр) вимог кредиторів ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит".

Листом ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" (а. с. 104), наданим у відповідь на вимогу суду, підтверджено, факт визнання фінансовою установою кредиторських вимог Приватного акціонерного товариства "Кобеляцький завод продовольчих товарів "Мрія" на загальну суму 617151,84 грн. з яких: 574755,17 грн. - віднесено до сьомої черги вимог кредиторів, 42396,67 грн. - до восьмої черги вимог кредиторів.

За таких обставин, доводи позивача щодо наявності безнадійної дебіторської заборгованості у вигляді неповернених фінансовою установою розміщених на депозитних рахунках коштів та нарахованих на них відсотків, не знайшли свого підтвердження в ході розгляду справи судом, а відтак відображення суми в розмірі 575000,00 грн. у складі витрат підприємства є передчасним та безпідставним.

Натомість, в даному випадку, позивач мав сформувати резерв сумнівних боргів щодо заборгованості ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" в сумі 575000,00 грн. та відобразити зазначену суму в додатку РІ "Різниці" до податкової декларації з податку на прибуток за 2015 рік як збільшення фінансового результату до оподаткування на суму витрат на формування резерву сумнівних боргів в розмірі 575000,00 грн.

Оскільки резерв сумнівних боргів за заборгованістю ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" позивачем не формувався, фінансовий результат підприємства за 2015 рік на суму 575000,00 грн. не коригувався, суд погоджується з доводами відповідача про допущення Приватним акціонерним товариством "Кобеляцький завод продовольчих товарів "Мрія" заниження об'єкта оподаткування податком на прибуток приватних підприємств на 575000,00 грн. в результаті безпідставного та передчасного списання безнадійної дебіторської заборгованості.

У відповідності до частини другої статті 71 Кодексу адміністративного судочинства України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Водночас, суд акцентує увагу на положеннях частини першої статті 11 Кодексу адміністративного судочинства України, відповідно до якої розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюється на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

А відповідно до частини першої статті 71 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення.

Відповідач, як суб'єкт владних повноважень, навів правомірні доводи та надав належні докази на підтвердження фактів порушення позивачем вимог податкового законодавства, які стали підставою для донарахування платнику податку грошових зобов'язань та застосування штрафних санкцій.

Разом з цим, позивач не навів переконливих аргументів та не надав допустимих доказів, що свідчили б про правомірність та обґрунтованість його позовних вимог.

А тому, приймаючи до уваги встановлені в ході судового розгляду фактичні обставини справи та враховуючи вищенаведені норми законодавства, якими врегульовано спірні відносини, суд дійшов висновку про безпідставність позовних вимог Приватного акціонерного товариства "Кобеляцький завод продовольчих товарів "Мрія".

На підставі викладеного, керуючись статтями 7, 8, 9, 10, 11, 71, 160 - 163 Кодексу адміністративного судочинства України, суд постановив:

У задоволенні позовних вимог Приватного акціонерного товариства "Кобеляцький завод продовольчих товарів "Мрія" до Головного управління Державної Фіскальної служби у Полтавській області про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення - відмовити.

Постанова набирає законної сили відповідно до статті 254 Кодексу адміністративного судочинства України.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку за правилами, встановленими статтями 185 - 187 Кодексу адміністративного судочинства України, шляхом подання апеляційної скарги до Харківського апеляційного адміністративного суду через Полтавський окружний адміністративний суд.

 

Суддя

І. Г. Ясиновський
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали