КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

27.03.2018 р.

Справа N 826/20210/16

Київський апеляційний адміністративний суд у складі колегії суддів: головуючого, судді - Бабенка К. А., суддів: Кузьменка В. В., Степанюка А. Г., розглянувши адміністративну справу за апеляційною скаргою Офісу великих платників податків ДФС на постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 17 листопада 2017 року (Постанова N 826/20210/16) за адміністративним позовом Дочірнього підприємства "Аромат" до Офісу великих платників податків ДФС про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення форми "ПС", встановив:

У зв'язку з неприбуттям жодного з учасників справи у судове засідання, хоча вони були належним чином повідомлені про дату, час і місце судового засідання, згідно з п. 2 частини першої ст. 311 Кодексу адміністративного судочинства України ( N 2747-IV), суд апеляційної інстанції може розглянути справу без повідомлення учасників справи (в порядку письмового провадження) за наявними у справі матеріалами на підставі наявних у ній доказів.

Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 17 листопада 2017 року (Постанова N 826/20210/16) адміністративний позов задоволено повністю.

Не погоджуючись із зазначеним судовим рішенням, Відповідачем подано апеляційну скаргу, в якій вона просить судове рішення суду першої інстанції скасувати та прийняти нове судове рішення про відмову у задоволенні адміністративного позову в повному обсязі.

Заслухавши суддю-доповідача, перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційну скаргу слід залишити без задоволення, а постанову суду першої інстанції - без змін з наступних підстав.

Позивачем протягом 2015 року здійснено операції, з нерезидентами - Milkiland Corporation (Республіка Панама) та OLAM International LTD (Республіка Сінгапур).

27.04.2016 року Позивачем подано Звіт про контрольовані операції за 2015 рік (звітний) в якому ним задекларовано відомості про здійснення у період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року контрольованих операцій з Milkiland Corporation (Республіка Панама) у загальній сумі 12401103,00 грн.

10.06.2016 року Позивачем подано Звіт про контрольовані операції за 2015 рік (уточнюючий) в якому ним задекларовано відомості про здійснення, зокрема з OLAM International LTD (Республіка Сінгапур) у період з 28.04.2015 року по 09.07.2015 року контрольованих операцій на загальну суму 7479097,00 грн.

Відповідачем 29 серпня 2016 року проведено документальну позапланову невиїзну перевірку Позивача у зв'язку з невключенням до Звіту про контрольовані операції інформації про всі здійснені протягом 2015 року контрольовані операції, про що складено відповідний Акт від 05.09.2016 року N 1349/28-10-14-03/30737268 (надалі - Акт), копія якого наявна в матеріалах справи (а. с. 23-27).

Перевіркою встановлено порушення Позивачем вимог пп. 39.4.2 п. 39.4 ст. 39. Податкового кодексу України, а саме невключення до Звіту інформації про всі здійснені контрольовані операції протягом 2015 року.

На підставі зазначених порушень, Відповідачем прийнято податкове повідомлення-рішення форми "ПС" від 16.09.2016 року N 0000091403, яким до Позивача застосовано штрафні (фінансові) санкції (штраф) у сумі 74791,00 грн.

Згідно з пп. 39.2.1.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу України, для цілей нарахування податку на прибуток підприємств контрольованими операціями є: господарські операції, що впливають на об'єкт оподаткування сторін (сторони) таких операцій, що здійснюються платниками податків з пов'язаними особами - нерезидентами; зовнішньоекономічні господарські операції з продажу товарів через комісіонерів - нерезидентів.

Відповідно до пп. 39.2.1.2 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу України, для цілей нарахування податку на прибуток підприємств контрольованими є господарські операції, що впливають на об'єкт оподаткування платника податків, однією із сторін яких є нерезидент, зареєстрований у державі (на території), що включена до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України; операції з контрагентом, зареєстрованим у державі (на території), включеній до зазначеного переліку, визнаються контрольованими з дати включення держави (території) до такого переліку; під час визначення переліку держав (територій) Кабінет Міністрів України враховує такі критерії: держави (території), у яких загальна ставка податку на прибуток підприємств (корпоративний податок) на 5 і більше відсоткових пунктів нижча, ніж в Україні; держави, з якими Україною не укладені міжнародні договори з положеннями про обмін інформацією; затверджений Кабінетом Міністрів України перелік держав (територій) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, оприлюднює щороку в офіційних друкованих виданнях та на своєму офіційному веб-сайті із зазначенням ставок податку на прибуток підприємств (корпоративний податок). Інформація про зміну ставок оприлюднюється протягом трьох місяців з дати їх зміни.

Розпорядженнями Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку держав (територій), які відповідають критеріям, установленим підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України" від 25 грудня 2013 року N 1042-р (Перелік N 1042-р) та від 14 травня 2015 року N 449-р (Перелік N 449-р), Республіку Сінгапур включено до переліку держав (територій), які відповідають критеріям, установленим підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України.

Згідно з пп. 39.4.1 п. 39.4 ст. 39 Податкового кодексу України, для цілей податкового контролю за трансфертним ціноутворенням звітним періодом є календарний рік.

Відповідно до пп. 39.4.2 п. 39.4 ст. 39 Податкового кодексу України, платники податків, обсяг контрольованих операцій яких з одним контрагентом перевищує 5 млн. гривень (без урахування податку на додану вартість), зобов'язані подавати звіт про контрольовані операції центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, до 1 травня року, що настає за звітним, засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису; форма звіту про контрольовані операції встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Наказом Міністерства фінансів України "Про затвердження форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції" (Порядок N 8), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04 лютого 2016 року за N 187/28317, відповідно до підпункту 39.4.2 пункту 39.4 статті 39 розділу I Податкового кодексу України, зокрема затверджено Порядок складання Звіту про контрольовані операції (надалі - Порядок).

Згідно з пунктами 1 - 3 Розділу I Порядку (Порядок N 8), звіт про контрольовані операції (надалі - Звіт) складається платниками податків, обсяг контрольованих операцій яких з одним контрагентом перевищує 5 млн. гривень (без урахування податку на додану вартість); звіт подається до 01 травня року, що настає за звітним, засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законодавства щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису; у разі якщо платником податку виявлено, що у раніше поданому Звіті інформація надана не в повному обсязі, містить помилки або недоліки, такий платник податків має право подати: звіт з позначкою "звітний новий" у разі подання нового Звіту про контрольовані операції до 01 травня року, що настає за звітним; звіт з позначкою "уточнюючий" (надалі - уточнюючий Звіт) у разі його подання після 01 травня року, що настає за звітним. Звіт з позначкою "звітний новий" та уточнюючий Звіт повинні містити повну інформацію про контрольовані операції за звітний рік, як передбачено при складанні основного Звіту (Звіту з позначкою "звітний").

Відповідно до п. 120.3 ст. 120 Податкового кодексу України, неподання платником податків звіту про контрольовані операції та/або документації з трансфертного ціноутворення або невключення до такого звіту інформації про всі здійснені протягом звітного періоду контрольовані операції відповідно до вимог пункту 39.4 статті 39 цього Кодексу тягне за собою накладення штрафу у розмірі, зокрема, 300 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, - у разі неподання (несвоєчасного подання) звіту про контрольовані операції.

Як вбачається з матеріалів справи, Звіт з позначкою "уточнюючий" про всі здійснені Позивачем за 2015 рік контрольовані операції подано до початку проведення Відповідачем документальної позапланової перевірки.

Відповідачем в апеляційній скарзі зазначено, що факт подання Позивачем Звіту про контрольовані операції з позначкою "уточнюючий" не виключає застосування до нього штрафної санкції.

Проте, згідно з п. 56.21 ст. 56 Податкового кодексу України, у разі коли норма цього Кодексу чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі цього Кодексу, або коли норми різних законів чи різних нормативно-правових актів, або коли норми одного і того ж нормативно-правового акта суперечать між собою та припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу, рішення приймається на користь платника податків.

Враховуючи викладене, колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції, що оскаржене Позивачем податкове повідомлення-рішення Відповідача є протиправним і підлягає скасуванню.

Відповідно до частини другої ст. 77 Кодексу адміністративного судочинства України ( N 2747-IV), в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, вимоги якої Відповідачем не виконано.

Згідно зі ст. 316 Кодексу адміністративного судочинства України ( N 2747-IV), суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а рішення або ухвалу суду - без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції правильно встановив обставини справи та ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Судом першої інстанції правильно встановлено обставини справи, судове рішення ухвалено з додержанням норм матеріального та процесуального права, за таких підстав, апеляційна скарга залишається без задоволення, а постанова суду першої інстанції - без змін.

Керуючись ст. ст. 311 ( N 2747-IV), 315 ( N 2747-IV), 316 ( N 2747-IV), 321 ( N 2747-IV), 322 ( N 2747-IV), 325 ( N 2747-IV), 328 Кодексу адміністративного судочинства України ( N 2747-IV), колегія суддів постановила:

Апеляційну скаргу Офісу великих платників податків ДФС залишити без задоволення, а постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 17 листопада 2017 року (Постанова N 826/20210/16) - без змін.

Постанова набирає законної сили з моменту її підписання та може бути оскаржена протягом тридцяти днів з дня складення її в повному обсязі безпосередньо до Верховного Суду.

Постанову складено в повному обсязі 28.03.2018 року.

 

Головуючий, суддя

К. А. Бабенко

Судді:

В. В. Кузьменко

 

А. Г. Степанюк
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали