Додаткова копія: Про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

17.11.2015 р.

Справа N 826/10851/15

Київський апеляційний адміністративний суд у складі: головуючого, судді - Мацедонської В. Е., суддів: Грищенко Т. М., Лічевецького І. О., при секретарі - Горяіновій Н. В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві справу за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Сіейчес Україна" на постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 09 вересня 2015 року у справі за адміністративним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Сіейчес Україна" до Державної податкової інспекції у Подільському районі Головного управління ДФС у м. Києві про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення, встановив:

Постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 09 вересня 2015 року відмовлено у задоволенні позовних вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Сіейчес Україна".

Не погоджуючись з прийнятим рішенням, позивач подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати постанову суду першої інстанції з мотивів невідповідності висновків суду обставинам справи та прийняти нову постанову, якою позовні вимоги задовольнити. Свої вимоги апелянт обґрунтовує тим, що послуги, отримані позивачем від ТОВ "Вілмарк Груп", є компонентами комп'ютерної програми, а тому звільнені від оподаткування ПДВ.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представників сторін, дослідивши матеріали справи та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Судом першої інстанції встановлено, що в період з 10 листопада 2014 року по 19 грудня 2014 року на підставі наказів від 28 жовтня 2014 року N 1242, від 05 грудня 2014 року N 168 та направлень від 10 листопада 2014 року N 1285, N 1286, N 1287, N 1288, N 1289, N 1290, N 1291, N 1292, виданих ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві, проведено планову виїзну перевірку ТОВ "Сіейчес Україна" з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01 жовтня 2011 року по 31 грудня 2013 року, валютного та іншого законодавства за період з 01 жовтня 2011 року по 31 грудня 2013 року.

Перевіркою встановлено порушення позивачем, зокрема, абз."б" п. 185.1 ст. 185, абз."а", "в" п. 186.3 ст. 186, п. 187.8 ст. 187, п. 190.2 ст. 190 ПК України - позивачем занижено ПДВ на загальну суму 54263,00 грн.

За наслідками перевірки складено акт від 26 грудня 2014 року N 7525/26-56-22-02-03/35704808, висновки якого, за наслідками розгляду поданих позивачем заперечень, ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві залишило без змін, про що повідомлено позивача листом від 13 січня 2015 року N 164/10/26-56-22-01-12.

На підставі акта від 26 грудня 2014 року N 7525/26-56-22-02-03/35704808 ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві винесено податкове повідомлення-рішення форми "Р" від 16 січня 2015 року N 0000142201, яким збільшено суму грошового зобов'язання позивача за платежем ПДВ із вироблених в України товарів (робіт, послуг) на загальну суму 67828,75 грн., в тому числі за основним платежем 54263,00 грн. та за штрафними фінансовими санкціями - 13565,75 грн.

Податкове повідомлення-рішення форми "Р" від 16 січня 2015 року N 0000142201 оскаржене ТОВ "Сіейчес Україна" в адміністративному порядку та рішенням ГУ ДФС у м. Києві від 27 березня 2015 року N 5162/10/26-15-10-05-35 залишено без змін, а скаргу - без задоволення.

За результатами розгляду повторної скарги позивача рішенням ДФС України від 21 травня 2015 року залишено без змін податкове повідомлення-рішення та рішення прийняте за розглядом первинної скарги, а скаргу - без задоволення.

Суд першої інстанції, відмовляючи в задоволенні позовних вимог, дійшов висновку, що послуги по налаштуванню програмного забезпечення та послуги з технічної підтримки програмного забезпечення "Бізнес Менеджер", отримані позивачем від ТОВ "Вілмарк Груп", не є складовою поставки програмної продукції, а тому оскаржуване податкове повідомлення-рішення є обґрунтованим та правомірним.

Колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції з огляду на таке.

Спірні правовідносини, що склались між сторонами. регулюються Конституцією України, Податковим кодексом України, який регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

В силу вимог ч. 1 - 2 ст. 19 Конституції України правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно з пп."б" п. 185.1 ст. 185 ПК України об'єктом оподаткування є операції платників податку з постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 цього Кодексу.

Відповідно до пп. пп."а", "в" п. 186.3 ст. 186 ПК України місцем постачання зазначених у цьому пункті послуг вважається місце, в якому отримувач послуг зареєстрований як суб'єкт господарювання або - у разі відсутності такого місця - місце постійного чи переважного його проживання. До таких послуг належать: надання майнових прав інтелектуальної власності, створення за замовленням та використання об'єктів права інтелектуальної власності, у тому числі за ліцензійними договорами, а також надання (передача) права на скорочення викидів парникових газів (вуглецевих одиниць); консультаційні, інжинірингові, інженерні, юридичні (у тому числі адвокатські), бухгалтерські, аудиторські, актуарні, а також послуги з розроблення, постачання та тестування програмного забезпечення, з оброблення даних та надання консультацій з питань інформатизації, надання інформації та інших послуг у сфері інформатизації, у тому числі з використанням комп'ютерних систем.

Пунктом 187.8 ст. 187 ПК України визначено, що датою виникнення податкових зобов'язань у разі ввезення товарів на митну територію України є дата подання митної декларації для митного оформлення. У випадках, передбачених статтею 191 цього Кодексу, дата виникнення податкових зобов'язань визначається з урахуванням положень статті 191 цього Кодексу. Датою виникнення податкових зобов'язань за операціями з постачання послуг нерезидентами, місцем надання яких є митна територія України, є дата списання коштів з банківського рахунка платника податку в оплату послуг або дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг нерезидентом, залежно від того, яка з подій відбулася раніше.

Для послуг, які постачаються нерезидентами на митній території України, базою оподаткування є договірна (контрактна) вартість таких послуг з урахуванням податків та зборів, за винятком податку на додану вартість, що включаються до ціни постачання відповідно до законодавства. Визначена вартість перераховується в національну валюту за валютним (обмінним) курсом Національного банку України на дату виникнення податкових зобов'язань. У разі отримання послуг від нерезидентів без їх оплати база оподаткування визначається, виходячи із звичайних цін на такі послуги без урахування податку (п. 190.2 ст. 190 ПК України).

З матеріалів справи вбачається, що 23 червня 2010 року між ТОВ "Сіейчес Україна" та ТОВ "Вілмарк Груп" (постачальник) укладено генеральний ліцензійний та сервісний договір N PRJ0335, відповідно до умов якого постачальник надає позивачу неексклюзивну, непередаваєму всесвітню ліцензію на використання "Бізнес Менеджер". ТОВ "Сіейчес Україна" надається право на встановлення та використання програмного забезпечення для його цільового призначення без обмеження кількості комп'ютерів, на які воно буде встановлено. Постачальник погоджується надавати професійні послуги ТОВ "Сіейчес Україна", як описано у сервісному додатку або технічному завданні, доданим до цього договору та включеним у даний договір у якості додатку(ів), викладеного нижче. Будь-які додаткові послуги, запитувані ТОВ "Сіейчес Україна" та прийняті постачальником, будуть оформлені у вигляді наступних додатків до сервісного додатку.

Відповідно до п. 26-1 підрозділу 2 Перехідних положень ПК України тимчасово, з 1 січня 2013 року до 1 січня 2023 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання програмної продукції.

Для цілей цього пункту до програмної продукції відносяться:

результат комп'ютерного програмування у вигляді операційної системи, системної, прикладної, розважальної та/або навчальної комп'ютерної програми (їх компонентів), а також у вигляді інтернет-сайтів та/або онлайн-сервісів;

криптографічні засоби захисту інформації.

З аналізу наведеної норми вбачається, що від оподаткування ПДВ звільняються, зокрема, операції з постачання операційних систем, системних, прикладних, розважальних, навчальних програм та їх компонентів.

Отже, послуги з підтримки програмного забезпечення та роботи по налаштуванню програмного забезпечення звільняються від оподаткування податком на додану вартість за умови, що такі послуги є складовою поставки програмної продукції, а також звільняються від оподаткування операції з постачання послуг / виконання робіт, внаслідок надання/виконання яких відбуваються будь-які зміни в програмній продукції (у т. ч. оновлення, удосконалення, модернізація).

Відповідно до додаткових угод про надання послуг (без дати та від 03 січня 2013 року) постачальник надає ТОВ "Сіейчес Україна" послуги з технічної підтримки програмного забезпечення "Бізнес Менеджер", наданого постачальником ТОВ "Сіейчес Україна" відповідно до ліцензії згідно з умовами договору від 23 червня 2010 року N PRJ0335.

При цьому, пунктом 3.3 додаткових угод передбачено, що постачальник зобов'язується на місячній основі надавати наступні послуги: 5 годин консультацій по телефону та е-mail, пошук інформації в базі даних позивача або навчання позивача; 5 годин роботи спеціаліста над створенням нових програмних блоків, робота по зміні даних в режимі віддаленого доступу по запиту позивача.

Надання зазначених послуг підтверджено актами приймання-передачі виконаних послуг/робіт від 02 серпня 2012 року N I-II/2012, від 31 грудня 2012 року N III-IV/2012, від 31 березня 2013 року N I/2013, від 30 червня 2013 року N I/2013, від 30 вересня 2013 року N III/2013, від 31 грудня 2013 року N IV/2013.

Разом з тим, умовами договору від 23 червня 2010 року N PRJ0335 передбачено, що постачальник погоджується надавати професійні послуги ТОВ "Сіейчес Україна", як описано у сервісному додатку або технічному завданні, доданим до цього договору та включеним у даний договір у якості додатку(ів), викладеного нижче. Будь-які додаткові послуги, запитувані ТОВ "Сіейчес Україна" та прийняті постачальником, будуть оформлені у вигляді наступних додатків до сервісного додатку.

Наведеним спростоване твердження позивача, що послуги отримані ним від ТОВ "Вілмарк Груп" є компонентами комп'ютерної програми, а тому звільнені від оподаткування ПДВ.

Враховуючи, що отримані позивачем від ТОВ "Вілмарк Груп" послуги оформлені окремими додатками, надані послуги не є складовими поставки програмної продукції, відсутні докази, що позивачу надавались послуги, внаслідок надання яких відбувались будь-які зміни в програмній продукції (програмному забезпеченні "Бізнес Менеджер"), колегія суддів погоджується з висновками суду першої інстанції, що зазначені операції не підлягають звільненню від оподаткування податком на додану вартість, а тому оскаржуване податкове повідомлення-рішення є обґрунтованим та правомірним.

На підставі вищенаведеного, приймаючи до уваги, що судом першої інстанції правильно встановлено обставини справи, судове рішення ухвалено з додержанням норм матеріального та процесуального права, висновки суду першої інстанції доводами апелянта не спростовані, колегія суддів приходить до висновку про відсутність підстав для зміни або скасування постанови суду.

Керуючись ст. ст. 195, 196, 198, 200, 205, 206, 212, 254 КАС України, суд ухвалив:

Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Сіейчес Україна" - залишити без задоволення.

Постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 09 вересня 2015 року - залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена протягом двадцяти днів з дня її складення в повному обсязі шляхом подачі касаційної скарги безпосередньо до Вищого адміністративного суду України.

Повний текст ухвали виготовлено 23 листопада 2015 року.

 

Головуючий, суддя

В. Е. Мацедонська

Судді:

І. О. Лічевецький

 

Т. М. Грищенко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали