ЖИТОМИРСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

09.11.2011 р.

Справа N 0670/5682/11

Житомирський апеляційний адміністративний суд у складі колегії: головуючого - судді Жизневської А. В., суддів - Котік Т. С., Мацького Є. М., розглянувши в письмовому провадженні апеляційну скаргу Коростенської об'єднаної державної податкової інспекції Житомирської області на постанову Житомирського окружного адміністративного суду від 27 вересня 2011 р. у справі за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Белазукрремсервіс" до Коростенської об'єднаної державної податкової інспекції Житомирської області про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення, визнання протиправними дій щодо зменшення доходів та витрат, встановив:

Постановою Житомирського окружного адміністративного суду від 27.09.2011 року позов задоволено частково. Визнано протиправним та скасовано податкове повідомлення - рішення Коростенської ОДПІ N 0000451501 від 16.05.2011 року. У решті позовних вимог відмовлено.

В апеляційній скарзі апелянт, посилаючись на порушення норм матеріального та процесуального права, просить скасувати вказану постанову у частині визнання протиправним та скасування податкового повідомлення - рішення Коростенської ОДПІ N 0000451501 від 16.05.2011 року та прийняти нову про відмову у задоволені позову.

Перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що вона не підлягає до задоволення з наступних підстав.

З матеріалів справи вбачається, що Коростенською об'єднаною державною податковою інспекцією (далі - ОДПІ) здійснено невиїзну документальну перевірку платника податку на прибуток ТОВ "Белазукрремсервіс" (далі-Товариство), податкової звітності з податку на прибуток за 2010 року. За результатами перевірки складено акт від 21.04.2011 року N 627/1501/34152210, згідно якого Товариство в порушення пп. 5.1, пп. 5.2.1 п. 5.2, пп. 5.3.9 п. 5.3 ст. 5,пп. 4.1.1 п. 4.1 ст. 4, пп. 11.3.1 п. 11.3 ст. 11 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" занижено податкове зобов'язання з податку на прибуток за 2010 рік на 899 грн. 00 коп., в результаті завищення витрат на придбання товарів (робіт, послуг) на суму 541180 грн. та доходів від продажу товарів (робіт, послуг) на 537584 грн.

Підставами для такого висновку ОДПІ зазначило відсутність документального підтвердження фактів поставки та оприбуткування товарів від ПП "Д НИНА", відсутність оформлених довіреностей на придбання товарів, доручення на отримання товарів, товарно-транспортних накладних на перевезення товарів. ОДПІ вважає, що фінансово-господарські взаємовідносини між Товариством та ПП "Д НИНА" є такими, що вчинені без наміру створення правових наслідків. Факт порушення вимог Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" в частині формування податкових зобов'язань відповідач пов'язує з тим, що вони сформовані, на його думку, на підставі нікчемних правочинів.

На підставі вказаного акту ОДПІ було прийнято податкове повідомлення-рішення N 0000451501 від 16.05.2011 року яким Товариству збільшено суму зобов'язання з податку на прибуток приватних підприємств на 899,00 грн. та застосовано штрафні (фінансові) санкції у розмірі 1,00 грн.

Судом встановлено, що між Товариством (замовник) та ПП "Д НИНА" (постачальник) було укладено договір від 01.09.2010 року на поставку запчастин та обладнання, відповідно до умов якого кількість, асортимент, ціна та вартість товару має бути підтверджена рахунком-фактурою для здійснення покупцем оплати за товар та накладною на поставку товару, доставка товару проводиться автотранспортом постачальника. 02.12.2010 року укладено договір на поставку живильника ПП 2-12-60 (в зборі), згідно з умовами якого доставка здійснювалася за рахунок Замовника з м. Ватутіне Черкаської області.

Для вирішення питання доставки товару Товариством 14.12.2010 року було укладено договір N 56 про надання автотранспортних послуг з ПП ОСОБА_6 (виконавець) на загальну суму 8820,00 грн. На виконання умов цього договору позивачем надано акт приймання-здачі робіт (наданих послуг) від 31.12.2010 року про те, що Виконавець надав транспортні послуги у повному обсязі.

В ході судового розгляду з'ясовано, що Товариством для перевірки було надало податкові та видаткові накладні, виписані ПП "Д НИНА", на поставку запчастин на загальну суму 649415,50 грн., у тому числі ПДВ - 108235,92 грн., який включено до складу податкового кредиту грудня 2010 року. Перелік податкових накладних наведений в акті перевірки, тобто факт їх наявності не заперечується відповідачем. Ним також визнається, що розрахунки між наведеними суб'єктами господарювання проводились у безготівковій формі, в підтвердження чого позивачем надані копії платіжних доручень, реквізити яких також зазначені в акті перевірки. Заборгованість за придбаний товар за розрахунками з ПП "Д НИНА" відсутня. Таким чином, факт придбання позивачем продукції у ПП "Д НИНА" підтверджено наявними у матеріалах справи доказами.

При розгляді, також, встановлено, що придбані Товариством у ПП "Д НИНА" запчастини в подальшому були реалізовані на підставі договору від 08.12.2010 року N 77-08/12/2010 ТОВ "Кнауф Гіпс Скала". Розрахунки з Товариством були проведені у повному обсязі, що підтверджується виписками з банківського рахунку.

Щодо визнання договору між позивачем і ПП "Д НИНА" нікчемним, то суд, надавши відповідну правову оцінку представленим доводам, дійшов обґрунтованого висновку про відсутність у податкового органу підстав для цього. При тому, суд правильно зазначив, що при визнанні договору нікчемним податковим органом не дотримано приписів законодавчих норм, тобто не встановлено вини та умислу позивача, спрямованих на заволодіння державним майном, порушення публічного порядку, не надано доказів про умисність укладання угоди між ТОВ "Белазукрремсервіс" і ПП "Д НИНА" з метою, яка завідомо суперечить інтересам держави і суспільства. А безтоварність здійснених позивачем господарських операцій, на що посилається ОДПІ, не підтверджена у встановленому законом порядку жодним доказом, сам висновок носить характер припущення.

Такі ж обставини встановлені і при розгляді справи N 0670/4764/11, на що послався суд.

Щодо відсутності довіреностей на отримання від ПП "Д НИНА" товарно-матеріальних цінностей, то посилання ОДПІ на це не може доводити законність здійснених донарахувань, оскільки такі довіреності при отриманні товарно-матеріальних цінностей залишаються у постачальника, а відтак висновок контролюючого органу стосовно того, що відсутність відповідних довіреностей у позивача свідчить про фіктивність здійснених господарських операцій є юридично безпідставним.

Згідно п. 5.1 ст. 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" валові витрати виробництва та обігу - сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які придбаваються (виготовляються) таким платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності.

Відповідно до пп. 5.2.1 п. 5.2 ст. 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" до складу валових витрат звітного періоду, включаються суми будь-яких витрат, сплачених (нарахованих) протягом звітного періоду у зв'язку з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажем продукції (робіт, послуг) і охороною праці, у тому числі витрати з придбання електричної енергії (включаючи реактивну).

Відповідно до ч. 2 статті 71 КАС України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову. Виходячи із змісту вказаних приписів, при розгляді спору щодо правомірності дій та рішень податкових органів та їх посадових осіб при донарахуванні податкових зобов'язань презюмується добросовісність платника податків, якщо зазначеним органом не доведено інше.

З огляду на викладене, судом повно досліджено представлені докази, встановлено дійсні обставини справи, що мають значення для її вирішення, та зроблено обгрунтований висновок про наявність підстав для задоволення позову.

Рішення у частині відмови у задоволені позовних вимог про визнання протиправними дій ОДПІ щодо встановлення завищення витрат на придбання товарів (робіт, послуг) на суму 541180,00 грн. та доходів від продажу товарів (робіт, послуг) на 537584 грн. не оскаржується, тому судом апеляційної інстанції не перевіряється.

Постанову прийнято з додержанням норм матеріального та процесуального права, підстави для її скасування відсутні.

Доводи апеляційної скарги не спростовують висновків суду і не впливають на правильність прийнятого судового рішення.

Керуючись ст. ст. 195, 198, 200, 205, 206, 212 Кодексу адміністративного судочинства України, суд ухвалив:

Апеляційну скаргу Коростенської об'єднаної державної податкової інспекції Житомирської області залишити без задоволення, а постанову Житомирського окружного адміністративного суду від 27 вересня 2011 р. - без зміни.

Ухвала набирає законної сили через п'ять днів після направлення її копій особам, які беруть участь у справі, та може бути оскаржена протягом двадцяти днів безпосередньо до Вищого адміністративного суду України.

 

Головуючий, суддя

А. В. Жизневська

Судді:

Т. С. Котік

 

Є. М. Мацький

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали