ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

15.12.2011 р.

N К-11797/09

Вищий адміністративний суд України у складі: судді  Костенко М. І. - головуючого, суддів - Маринчак Н. Є., Острович С. Е., Степашко О. І., Усенко Є. А. розглянув у письмовому провадженні касаційну скаргу державної податкової інспекції у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська (далі - ДПІ) на постанову господарського суду Дніпропетровської області від 01.06.2007 та ухвалу Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 16.12.2008 у справі N А36/296-07 (22а-878/08) за позовом дочірнього підприємства "Меликон-Дніпро" товариства з обмеженою відповідальністю "Меликон-М" (далі - Підприємство) до ДПІ про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення.

За результатами розгляду касаційної скарги Вищий адміністративний суд України встановив:

Постановою господарського суду Дніпропетровської області від 01.06.2007, залишеною без змін ухвалою Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 16.12.2008, позов задоволено; скасовано податкове повідомлення-рішення від 05.04.2007 N 0000252305/2/6783. У прийнятті цих судових актів попередні судові інстанції виходили з правомірності включення позивачем до податкового кредиту суми податку на додану вартість, нарахованої на номінальну вартість векселя під час здійснення бартерної операції, яка полягала у придбанні Підприємством векселя в обмін на поставлені товари.

У касаційній скарзі до Вищого адміністративного суду України ДПІ просить скасувати ухвалені у справі рішення та відмовити в задоволенні позову. Скаргу мотивовано неправильним застосуванням судами пункту 4.8 статті 4 Закону України "Про податок на додану вартість".

З огляду на нез'явлення у судове засідання представників сторін, яких було належним чином повідомлено про дату, час і місце проведення судового засідання, справу розглянуто в письмовому провадженні відповідно до пункту 2 частини першої статті 222 Кодексу адміністративного судочинства України.

Перевіривши повноту встановлення судовими інстанціями фактичних обставин справи та правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, Вищий адміністративний суд України дійшов висновку про наявність підстав для задоволення касаційної скарги ДПІ з урахуванням такого.

Попередніми судовими інстанціями у розгляді справи встановлено, що підставою для визначення позивачеві суми завищення бюджетного відшкодування за липень, серпень 2006 року в загальному розмірі 1007594 грн. згідно з оспорюваним податковим повідомленням-рішенням слугував факт включення Підприємством до податкового кредиту сум ПДВ, нарахованих на номінальну вартість векселя, зустрічну поставку якого позивачеві було здійснено приватним підприємством "Форум-Інвест" в обмін на поставлені Підприємством товари за договором на проведення товарообмінної (бартерної) операції від 14.07.2006 N 14/07-06Б.

За визначенням пункту 1.19 статті 1 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", яке в силу вимог пункту 1.11 статті 1 Закону України "Про податок на додану вартість" вживається і для цілей останнього із вказаних законів, бартер (товарний обмін) - це господарська операція, яка передбачає проведення розрахунків за товари (роботи, послуги) у будь-якій формі, іншій, ніж грошова, включаючи будь-які види заліку та погашення взаємної заборгованості, в результаті яких не передбачається зарахування коштів на рахунки продавця для компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг).

При цьому передача векселя (зокрема, в порядку індосаменту), раніше емітованого третьою особою, для компенсації вартості придбаних платником податку товарів чи послуг супроводжується переходом права власності на такий вексель. Відтак, розглядувана операція є поставкою товару згідно з пунктом 1.4 статті 1 Закону України "Про податок на додану вартість".

А відтак в операціях з використанням векселів, раніше емітованих третіми особами, для погашення заборгованості за придбані платником податку товари чи послуги такі векселі виступають як товар, що передається в межах бартерних операцій.

Особливості оподаткування податком на додану вартість операцій з використанням векселів установлені пунктом 4.8 статті 4 Закону України "Про податок на додану вартість", що регулює нарахування податку на додану вартість під час здійснення операцій з поставки товарів (послуг), які є об'єктом оподаткування згідно з пунктом 3.1 статті 3 цього Закону, під забезпечення боргових зобов'язань покупця, надане такому платнику податку у формі простого або переказного векселя або інших боргових інструментів, випущених таким покупцем або третьою особою (далі за текстом пункту - векселі).

Так, відповідно до абзацу третього пункту 4.8 статті 4 названого Закону для цілей оподаткування згідно з цим Законом векселі (крім податкових векселів), видані або отримані, не вважаються засобом платежу та не змінюють суму податкового кредиту або податкового зобов'язання з цього податку, крім податкових векселів.

Отже, видача векселя (крім податкового) не супроводжується виникненням будь-яких додаткових податкових зобов'язань платника податку, зокрема, у вигляді нарахувань податку на додану вартість на вартість векселя. Наведене поширюється на всі векселі, визначені у пункті 4.8 статті 4 Закону України "Про податок на додану вартість": векселі, видані безпосередньо платником податку чи емітовані третіми особами та в подальшому передані в розрахунок за товари чи послуги, зокрема в порядку індосаменту. При цьому норма пункту 4.8 статті 4 вказаного Закону є спеціальною відносно інших норм Закону, які визначають об'єкти оподаткування (пункт 3.1 статті 3 цього ж Закону), а також правила оподаткування податком на додану вартість цінних паперів (підпункт 3.2.1 пункту 3.2 статті 3 Закону України "Про податок на додану вартість").

Бартерний характер операцій з використанням векселів для компенсації вартості придбаних товарів чи послуг не впливає на необхідність нарахування податкових зобов'язань у розглядуваних операціях, оскільки пункт 4.8 статті 4 Закону України "Про податок на додану вартість" не ставить у залежність незмінність податкових зобов'язань під час видачі (передачі) векселів від способу розрахунків. Пункт 4.8 статті 4 Закону є імперативною нормою, яка встановлює відсутність додаткових податкових зобов'язань для всіх випадків використання векселів платниками податку, в тому числі в межах бартерних операцій. Крім того, як випливає зі змісту пункту 3.1 статті 3 Закону, бартерні операції не є окремим самостійним об'єктом оподаткування, а тому нарахування податку на додану вартість під час здійснення таких операцій повинно здійснюватися залежно від того, чи оподатковується цим податком кожна окрема поставка товару, що відбувається в межах певної бартерної операції.

З урахуванням викладеного, слід погодитися з висновком податкової інспекції про незаконність включення позивачем до податкового кредиту суми ПДВ, нарахованої на вартість поставленого Підприємству векселя, що, в свою чергу, обумовлює законність зменшення позивачеві суми бюджетного відшкодування за оспорюваним податковим повідомленням-рішенням.

Відповідна правова позиція викладена і у постанові Верховного Суду України від 11.05.2010 N 10/67.

А відтак Вищий адміністративний суд України вважає за необхідне скасувати оскаржувані рішення окружного та апеляційного адміністративних судів і відмовити в задоволенні позову.

Керуючись статтями 220, 222, 223, 229, 230, 231 Кодексу адміністративного судочинства України, Вищий адміністративний суд України постановив:

1. Касаційну скаргу державної податкової інспекції у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська задовольнити.

2. Постанову господарського суду Дніпропетровської області від 01.06.2007 та ухвалу Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 16.12.2008 у справі N А36/296-07 (22а-878/08) скасувати.

3. У позові відмовити.

Постанова набирає законної сили через п'ять днів після направлення її копії особам, які беруть участь у справі, і може бути переглянута Верховним Судом України в порядку статей 236 - 238 Кодексу адміністративного судочинства України.

 

Головуючий, суддя

М. І. Костенко

Судді:

Н. Є. Маринчак

 

С. Е. Острович

 

О. І. Степашко

 

Є. А. Усенко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали