Додаткова копія: Про визнання протиправним та скасування припису Головного управління Державної служби України з питань праці у Дніпропетровській області від 17.10.2017 р. N 210/4.2-6

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

19.02.2018 р.

Справа N 804/8385/17

Дніпропетровський окружний адміністративний суд у складі: головуючого, судді - Прудника С. В., при секретарі судового засідання - Стогній К. В., за участю сторін: представників позивача ОСОБА_1, ОСОБА_2, представника відповідача - ОСОБА_3, розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Дніпро адміністративну справу за адміністративним позовом Державного навчального закладу "Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування" до Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області про визнання протиправним та скасування припису, встановив:

12 грудня 2017 року Державний навчальний заклад "Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування" (далі - позивач) звернувся до Дніпропетровського окружного адміністративного суду з адміністративним позовом до Головного управління Державної служби України з питань праці (Держпраці) у Дніпропетровській області (далі відповідач), в якому просить суд:

- визнати протиправним та скасувати припис від 17.10.2017 р. N 210/4.2-6, виданого головним державним інспектором відділу з питань додержання законодавства про працю, застрахованих осіб, зайнятість, працевлаштування інвалідів та з питань дитячої праці у Криворізькому регіоні Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області ОСОБА_4.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначає, що 17.10.2017 р. головним державним інспектором відділу з питань додержання законодавства про працю, застрахованих осіб, зайнятість, працевлаштування інвалідів та з питань дитячої праці у Криворізькому регіоні Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області ОСОБА_4 на підставі акта перевірки від 17.10.2017 р. N 285/4.2-6 складено припис. Вважає, що при складанні спірного припису відповідачем порушено порядок його складання, припис ґрунтується на неповному з'ясуванні обставин, які мають значення для справи, та без урахування позиції позивача. Також, вказує, що відповідач позбавлений права здійснювати перевірку позивача з питань, які є предметом розгляду в суді, а в судах м. Кривого Рогу перебувають цивільні справи з розгляду питань, що було предметом перевірки, за позовами осіб, які ініціювали зазначену перевірку (а. с. 4-10).

Ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 14.12.2017 р. відкрито провадження у адміністративній справі, та призначено справу до розгляду у відкритому судовому засіданні (а. с. 2).

У судове засідання 19.02.2018 р. прибули представники позивача та представник відповідача.

Представники позивача позов підтримали та просили задовольнити його з підстав, викладених у позовній заяві, скасувавши припис від 17.10.2017 р. N 210/4.2-6.

Представник відповідача позовні вимоги не визнав, надано письмовий відзив на позовну заяву, згідно якого перевірка Державного навчального закладу "Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування" була проведена на підставі колективного звернення звільнених працівників від 20.09.2017 р. щодо порушення законодавства про працю, за результатом якої встановлено порушення вимог Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників N 58 від 29.07.96 р., Кодексу законів про працю України, Закону України "Про оплату праці", у зв'язку з чим складено спірний припис від 17.10.2017 р. N 210/4.2-6 щодо усунення виявлених порушень вимог чинного трудового законодавства та винесено постанову про накладення штрафу N 285/4.2-6/810 від 08.11.2017 р. Також, вказано, що позивачем під час інспекційного відвідування не зазначалось про наявність судового оскарження за позовною заявою колишнього працівника ОСОБА_5, а така інформація була надана лише 18.10.2017 р. під час підписання матеріалів інспекційного відвідування. Крім того, позивач не скористався правом не допускати посадових осіб органу державного контролю до здійснення нагляду (контролю) до здійснення заходів нагляду в разі недотримання вимог чинного законодавства. Також, вказано, що на виконання постанови про накладення штрафу N 285/4.2-6/810 від 08.11.2017 р. позивачем надано платіжне доручення N 1027 від 09.11.2017 р. про сплату застосовного штрафу. Отже, припис є законним і обґрунтованим, складеним на підставі та у відповідності до норм діючого законодавства, а тому відсутні підстави для його скасування (а. с. 78-82).

Заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши всі документи і матеріали, заслухавши пояснення представників сторін, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд вважає позовні вимоги такими, що не підлягають задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Державний навчальний заклад "Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування" (код ЄДРПОУ 05536099) зареєстровано 03.03.97 р. виконавчим комітетом Криворізької міської ради.

У період з 13.10.2017 року по 17.10.2017 року на підставі наказу від 02.10.2017 року N 230-І та направлення на перевірку N 241/4.2-6 від 02.10.2017 року Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області була проведена позапланова перевірка Державного навчального закладу "Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування" з питань додержання суб'єктами господарювання вимог законодавства про працю та загальнообов'язкове державне соціальне страхування, за результатами якої складено акт перевірки N 285/4.2-6.

Судом встановлено, що наказ від 02.10.2017 року N 230-І "Про призначення інспекційного відвідування" винесено на підставі колективного звернення гр. ОСОБА_5 та інших від 20.09.2017 р. щодо порушення стосовно них законодавство про працю.

Вказаною перевіркою встановлено наступні порушення, а саме: відповідно до наданих заявниками та адміністрацією навчального закладу документів кадрового та бухгалтерського обліку інспекційним відвідуванням встановлено:

- при звільненні працівника ОСОБА_6 запис у трудову книжку був здійснений не в повному обсязі, а саме: в наказі від 22.06.2017 року N 95-к/тр зазначено, що ОСОБА_6 звільнений за власним бажанням за ч. 3 ст. 38 КЗпПУ за порушення навчальним закладом законодавства про працю, але в трудову книжку було внесений запис не в повному обсязі - "звільнений з займаної посади за власним бажанням ч. 3 ст. 38 КЗпП України", чим порушені вимоги п. 2.3 гл. 2 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників (далі - Інструкція) записи в трудовій книжці при звільненні або переведенні на іншу роботу проводяться у точній відповідності формулюванням чинного законодавства із посиланням на відповідну статтю, пункт закону.";

- у порушення вимог п. 2.5 гл. 2 Інструкції: із кожним записом, що заноситься до трудової книжки на підставі наказу (розпорядження) про призначення на роботу, переведення, звільнення, працівники ознайомлені під розписку в особовій картці, в особових картках форми П-2 ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_6, ОСОБА_11 в особових картках відсутні особисті підписи про ознайомлення з призначенням та звільнення, в особовій картці форми П-2 ОСОБА_12 відсутній підпис про ознайомлення з переведенням;

- інспекційним відвідуванням встановлено порушення вимог абз. 3 п. 7.1 гл. 7 Інструкції - Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них, ведеться відділом кадрів або іншим підрозділом підприємства, який здійснює оформлення прийняття і звільнення працівників. У цій книзі реєструються всі трудові книжки, що прийняті від працівників при влаштуванні на роботу, а також трудові книжки і вкладиші до них із записом серії і номера, що видані працівникам знову", а саме: у книзі обліку руху трудових книжок і вкладишів до них відсутній запис про отримання ОСОБА_10 трудової книжки при звільненні;

- у пункті 4.9 Розділу 4 "Оплата праці" Колективного договору зазначено "При кожній виплаті заробітної плати повідомляти працівникові про загальну суму нарахованої заробітної плати з розшифровкою за видами виплат, розміри і підстави утримань, суму зарплати, що належить до виплати згідно ст. 110 КЗпП України". У порушення вимог ст. 110 КЗпП України та умов діючого Колективного договору, керівництво ДНЗ "КЦПОММ" не повідомляє працівників про загальну суму нарахованої заробітної плати з розшифровкою за видами виплат, розміри і підстави утримань, суму зарплати, що належить працівникам до виплати;

- згідно до вимог ст. 98 КЗпП України та ч. 1 ст. 13 Закону України "Про оплату праці", оплата праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету, здійснюється на підставі законів та інших нормативно-правових актів України, генеральної, галузевих, регіональних угод, колективних договорів у межах бюджетних асигнувань та позабюджетних доходів".

У пункті 8.3 Розділу 8 "Соціальні гарантії та пільги" Колективного договору зазначено: "Виплачувати непедагогічним працівникам Центру допомогу на оздоровлення в розмірі місячного посадового окладу при наданні щорічної відпустки при наявності економії фонду заробітної плати".

Керівництвом ДНЗ "КЦПОММ" був виданий наказ від 30.05.2017 року N 63а-к/тр, про надання допомоги на оздоровлення ОСОБА_7 (інженер з охорони праці) та наказ від 16.06.2017 року N 79-к/тр про надання допомоги на оздоровлення ОСОБА_5 (юрисконсульт), в зв'язку з наявністю економії фонду заробітної плати (копії наказів надані ОСОБА_7 та ОСОБА_5). Інспекційним відвідуванням встановлено, що допомога на оздоровлення ОСОБА_7 та ОСОБА_5 не виплачувалась, чим порушенні вимоги ст. 98 КЗпП України, ч. 1 ст. 13 Закону України "Про оплату праці" та умови п. 8.3 Розділу 8 "Соціальні гарантії та пільги" Колективного договору ДНЗ "КЦПОММ".

- згідно зі змінами і доповненнями до Колективного договору, зареєстрованими виконкомом Металургійної районної у місті ради 10.05.2017 р. за N 64, внесено зміни до п. 4.5 розділу 4 "Оплата праці" Колективного договору в наступній редакції: "Виплачувати працівникам заробітну плату у грошовому вираженні двічі на місяць: аванс до 15 числа, остаточний розрахунок до 1-го числа. У разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітну плату виплачувати напередодні" (ст. 115 КЗпП)".

Інспекційним відвідуванням встановлено, що перша половина заробітної плати за травень 2017 року у ДНЗ "КЦПОММ" була виплачена разом з другою половиною заробітної плати - 30.05.2017 року, чим порушені вимоги ч. 1 та ч. 2 ст. 115 КЗпП України, ч. 3 ст. 24 Закону України "Про оплату праці", згідно яких виплата заробітної плати проводиться не менше двох разів на місяць та у проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата та п. 4.5 розділу 4 "Оплата праці" Колективного договору;

- інспекційним відвідуванням встановлено, що фактично розмір авансу для працівників у квітні, червні 2017 року становив суму менше, ніж за фактично відпрацьований час, у травні 2017 року виплата першої половини заробітної плати відсутня, що вказує, на порушення вимог ч. 3 ст. 115 КЗпП та вимог ч. 3 ст. 24 Закону України "Про оплату праці", згідно яких розмір заробітної плати за першу половину місяця становить не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника;

- Колективним договором ДНЗ "КЦПОММ" на 2015 - 2018 роки п. 4.10 розділу 4 "Оплата праці" визначено "...У разі порушень термінів виплати заробітної плати компенсувати працівникам на умовах, визначених законодавством України, втрати частини заробітної плати у зв'язку із порушенням термінів її виплати". Згідно до вимог ст. 34 Закону України "Про оплата праці" компенсація працівникам втрати частини заробітної плати у зв'язку із порушенням строків її виплати провадиться відповідно до індексу зростання цін на споживчі товари і тарифів на послуги у порядку, встановленому чинним законодавством, та ст. 4 Закону України "Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати" - виплата громадянам суми компенсації проводиться у тому самому місяці, у якому здійснюється виплата заборгованості за відповідний місяць. Інспекційним відвідуванням встановлено, що у травні 2017 року була проведена виплата заборгованої заробітної плати за січень, лютий, березень 2017 року, яка виникла у зв'язку з недостатнім фінансуванням та затвердженням кошторису не в повному об'ємі за рахунок обласного бюджету. У порушення вимог ст. 34 Закону України "Про оплату праці", ст. 4 Закону України "Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати", та умов діючого Колективного договору, компенсація працівникам втрати частини заробітної плати у зв'язку із порушенням строків її виплати відповідно до індексу зростання цін на споживчі товари і тарифів на послуги у порядку, встановленому чинним законодавством не нараховувалась і не проводилась;

- частиною першою статті 116 КЗпП України визначено, що при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, проводиться в день звільнення. Інспекційним відвідуванням встановлено порушення вимог ч. 1 ст. 116 КЗпПУ, а саме: ОСОБА_5, ОСОБА_12, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_6, ОСОБА_11, які були звільненні за ч. 3 ст. 38 КЗпП України, не була нарахована та виплачена вихідна допомога у розмірі тримісячного середнього заробітку, яка передбачена ст. 44 КЗпП України;

- відповідно до ст. 3 Закону України "Про відпустки" на прохання працівника у разі його звільнення йому може бути надана невикористана відпустка із звільненням в останній день відпустки. При наданні відпустки з наступним звільненням видача трудової книжки та остаточного розрахунку з працівником повинна бути здійсненна не пізніше, ніж в останній день роботи перед відпусткою.

У зв'язку з порушенням навчальним закладом законодавства про працю, працівниками ОСОБА_5, ОСОБА_12, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_6, ОСОБА_11 були написані заяви з наступним звільненням за п. 3 ст. 38 КЗпП України. На підставі наданих заяв були видані накази про надання щорічних відпусток з наступним звільненням з виплатою вихідної допомоги у відповідності до ст. 44 КЗпП України. Згідно виданих наказів, у вищевказаних працівників, відпустка починається:

1. наказ N 86-к/тр від 21.06.2017 р. (ОСОБА_5) - щорічна основна відпустка з 03.07.2017 по 02.08.2017;

2. наказ N 87-к/тр від 21.07.2017 р. (ОСОБА_7) щорічна основна відпустка з 03.07.2017 по 23.07.2017;

3. наказ N 89-к/тр від 21.07.2017 р. (ОСОБА_11) щорічна основна відпустка з 03.07.2017 по 13.08.2017 та соціальна відпустка 3 24.07.2017 по 02.08.2017;

4. наказ N 92-к/тр від 22.07.2017 р. (ОСОБА_9) - щорічна основна відпустка з 03.07.2017 по 13.08.2017;

5. наказ N 94-к/тр від 22.06.2017 р. (ОСОБА_13) - щорічна основна відпустка з 03.07.2017 по 13.08.2017;

6. наказ N 95-к/тр від 22.06.2017 р. (ОСОБА_6) щорічна основна відпустка з 03.07.2017 по 05.08.2017;

7. наказ N 97-к/тр від 22.06.2017 р. (ОСОБА_10) - щорічна основна відпустка з 03.07.2017 по 28.08.2017;

8. наказ N 98-к/тр від 22.06.2017 р. (ОСОБА_8) щорічна основна відпустка з 03.07.2017 по 13.08.2017.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 47 КЗпПУ належно заповнена трудова книжка видається працівникові у день звільнення, і проводиться з ним розрахунок у строки, зазначені у статті 116 КЗпП.

Відповідно до записів зроблених при отриманні трудових книжок при звільненні ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 у книзі обліку руху трудових книжок і вкладишів до них, встановлено порушення вимог ч. 1 ст. 47 КЗпПУ, а саме: у ОСОБА_11 останній день роботи - 30.06.2017 р., трудову книжку отримала 14.08.2017 р.; у ОСОБА_12 останній день роботи - 30.06.2017 р., трудову книжку отримав 14.08.2017 р.; у ОСОБА_7 останній день роботи - 30.06.2017 р. трудову книжку отримала 09.08.2017 р.; у ОСОБА_8 останній день роботи - 30.06.2017 р., трудову книжку отримала 14.08.2017 р.; у ОСОБА_9 останній день роботи - 30.06.2017 р., трудову книжку отримала 14.08.2017 р.;

- згідно до наданих наказів встановлено, що ОСОБА_5, ОСОБА_12, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_6, ОСОБА_11 були звільнені за ч. 3 ст. 38 КЗпП України - у зв'язку з порушенням керівництвом "КЦПОММ" законодавства про працю. Інспекційним відвідуванням встановлено, що вихідна допомога їм не нарахована і не виплачена, чим порушені вимоги ст. 44 КЗпП України, ст. 12 Закону України "Про оплату праці" та п. 3.13. Розділу 3 "Забезпечення продуктивної зайнятості" Колективного договору.

Вказаний акт підписано в. о. директора ДНЗ "Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування" ОСОБА_2 та головним бухгалтером ОСОБА_14 Також, головним бухгалтером ОСОБА_14 викладено заперечення про те, що відповідальність несе інспектор з кадрів; заборгованість з заробітної плати на момент проведення перевірки відсутня; вихідна допомога кошторисом не затверджені; пункти п. 5.8.1 - 5.8.3 (порушення вимог ст. 34 Закону України "Про оплату праці", ст. 4 Закону України "Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати") та п. 5.10 перебувають на розгляді в суді, за результатом чого буде встановлено наявність/відсутність порушень.

17.10.2017 року за наслідками проведеної перевірки складено припис N 210/4.2-6 (а. с. 12-14), в якому приписано усунути порушення та забезпечити виконання вимог, зазначених у ньому, а саме:

- дотримуватись вимог п. 2.3 гл. 2 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, а саме: записи в трудовій книжці при звільненні або переведення на іншу роботу вносить у трудову книжку у точній відповідності з формулюванням чинного законодавства з посиланням на відповідну статтю, пункт закону;

- у виконання вимог п. 2.5 гл. 2 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників проводити ознайомлення працівників з записами в особових картках форми П-2;

- дотримуватись вимог абз. 3 п. 7.1 гл. 7 Інструкції про порядок ведення трудових книжок;

- забезпечити виконання вимог ст. 110 КЗпП України;

- забезпечити виконання вимог ст. 98 КЗпП України та ч. 1 ст. 13 Закону України "Про оплату праці", відповідно до умов п. 8.3 розділу 8 "Соціальні гарантії та пільги" Колективного договору;

- у виконання вимог ч. 1, ч. 2 ст. 115 КЗпП України та ч. 1 ст. 24 Закону України "Про оплату праці" забезпечити виплати заробітної плати не менше двох разів на місяць;

- у виконання вимог ч. 3 ст. 115 КЗпП України та ч. 3 ст. 24 Закону України "Про оплату праці" забезпечити виплату першої половини заробітної плати з розміром суми не менше оплати за фактично відпрацьований час;

- забезпечити виконання вимог ст. 34 Закону України "Про оплату праці", ст. 4 Закону України "Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати";

- у виконання вимог ч. 1 ст. 116 КЗпП України забезпечити проведення остаточного розрахунку у повному обсязі; в подальшому дотримуватись визначених законодавством вимог;

- в подальшому дотримуватись вимог ч. 1 ст. 47 КЗпП України щодо своєчасності видачі трудової книжки при звільненні;

- забезпечити виконання вимог ст. 44 КЗпП України щодо виплати гарантованої трудовим законодавством вихідної допомоги у розмірі не менше тримісячного середнього заробітку.

08 листопада 2017 року на підставі акта перевірки N 285/4.2-6 від 17.10.2017 року Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області прийнято постанову про накладення штрафу уповноваженими посадовими особами N 285/4.2-6/810, якою на ДНЗ "Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування", на підставі абзацу 8 частини 2 статті 265 КЗпП України, накладено штраф у розмірі 3200,00 грн.

Платіжним дорученням N 1027 від 09.11.2017 р. ДНЗ "Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування" сплачено штраф у розмірі 3200 грн., згідно постанови N 285/4.2-6/810 від 08.11.2017 р. (а. с. 62).

Правомірність складеного Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області припису N 210/4.2-6 від 17.10.2017 року є предметом розгляду даної адміністративної справи.

Оцінюючи правомірність дій та рішень органу владних повноважень, суд керується критеріями, закріпленими у частині 2 статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України ( N 2747-IV), які певною мірою відображають принципи адміністративної процедури, які повинні дотримуватися при реалізації дискреційних повноважень владного суб'єкта, встановлюючи чи прийняті (вчинені) ним рішення (дії): 1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України; 2) з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; 3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); 4) безсторонньо (неупереджено); 5) добросовісно; 6) розсудливо; 7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи всім формам дискримінації; 8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); 9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; 10) своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Відповідно до частини 1 статті 259 Кодексу законів про працю України, державний нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю юридичними особами незалежно від форми власності, виду діяльності, господарювання, фізичними особами - підприємцями, які використовують найману працю, здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Таким органом, згідно з Положенням про Державну інспекцію з питань праці України, затвердженим Указом Президента України від 06.04.2011 року N 386/2011 (Положення N 386/2011), є Державна інспекція з питань праці України, яка здійснює свої повноваження безпосередньо та через свої територіальні органи в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Процедуру проведення Державною інспекцією України з питань праці та її територіальними органами перевірок додержання законодавства з питань праці встановлено Порядком проведення перевірок посадовими особами Державної інспекції України з питань праці та її територіальних органів, затвердженим наказом Міністерства соціальної політики України від 02.07.2012 року N 390 (Порядок N 390) (далі - Порядок N 390).

Пунктом 3 цього Порядку (Порядок N 390) передбачено, що Інспектор може проводити планові та позапланові перевірки, які можуть здійснюватися за місцем провадження господарської діяльності суб'єкта господарювання або його відокремлених підрозділів або у приміщенні органу державного нагляду (контролю) у випадках, передбачених Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності". Позапланові перевірки за зверненнями фізичних та юридичних осіб про порушення суб'єктами господарювання вимог законодавства про працю та загальнообов'язкове державне соціальне страхування здійснюються за наявності згоди Держпраці України на їх проведення.

Відповідно до пункту 7 Порядку N 390 (Порядок N 390), за результатами перевірки складається акт перевірки. У разі виявлення порушень законодавства про працю та загальнообов'язкове державне соціальне страхування вносяться приписи про усунення виявлених порушень, вживаються заходи щодо притягнення до відповідальності винних осіб згідно із вимогами чинного законодавства.

Правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб і права, обов'язки та відповідальність суб'єктів господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) регулюються Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (далі - Закон).

Відповідно до статті 2 Закону, дія цього Закону поширюється на відносини, пов'язані зі здійсненням державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Відповідно до частини 1 статті 6 Закону, підставами для здійснення позапланових заходів є, зокрема звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров'ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, з додаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності). Позаплановий захід у такому разі здійснюється виключно за погодженням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у відповідній сфері державного нагляду (контролю), або відповідного державного колегіального органу.

У такому разі перед початком здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) посадові особи органів державного нагляду (контролю) зобов'язані пред'явити керівнику чи уповноваженій особі суб'єкта господарювання - юридичної особи, її відокремленого підрозділу, фізичній особі - підприємцю або уповноваженій ним особі, крім документів, передбачених цим Законом, додатково копію погодження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у відповідній сфері державного нагляду (контролю), або відповідного державного колегіального органу на проведення такої перевірки. Суб'єкти господарювання мають право не допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення заходів державного нагляду (контролю), якщо вони не пред'явили документи, передбачені цим абзацом.

Під час проведення позапланового заходу з'ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з обов'язковим зазначенням цих питань у посвідченні (направленні) на проведення заходу державного нагляду (контролю).

Частинами 1, 2 статті 7 Закону передбачено, що Для здійснення планового або позапланового заходу орган державного нагляду (контролю) видає наказ (рішення, розпорядження), який має містити найменування суб'єкта господарювання, щодо якого буде здійснюватися захід, та предмет перевірки.

На підставі наказу (рішення, розпорядження) оформляється посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю), яке підписується керівником органу державного нагляду (контролю) (головою державного колегіального органу) або його заступником (членом державного колегіального органу) із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові і засвідчується печаткою.

Відповідно до підпункту 1 пункту 5 Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 р. N 295, інспекційні відвідування проводяться: за зверненням працівника про порушення стосовно нього законодавства про працю.

Згідно пункту 19 вказаного порядку, за результатами інспекційного відвідування або невиїзного інспектування складаються акт і у разі виявлення порушень законодавства про працю - припис про їх усунення.

Так, судом встановлено, що наказ від 02.10.2017 року N 230-І "Про призначення інспекційного відвідування" винесено на підставі колективного звернення гр.ОСОБА_5 та інших від 20.09.2017 р. щодо порушення стосовно них законодавство про працю.

Отже, у відповідача були наявні законодавчо встановлені підстави для здійснення позапланового заходу контролю, а саме звернення фізичних осіб про порушення стосовно них законодавство про працю.

Суд вказує, що підпунктом 4 пункту 13 Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 р. N 295, втановлено, що інспекторам праці забороняється серед іншого розглядати та перевіряти питання, яке є предметом розгляду в суді або щодо якого набрало законної сили рішення суду, перевіряти своєчасність, правильність і повноту виконання рішень суду.

Так, з матеріалів справи вбачається, що колишніми працівниками ДНЗ "Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування" ОСОБА_5, ОСОБА_12, ОСОБА_7, ОСОБА_11, ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_8 подано до суду позовні заяви з вимогою про стягнення заробітної плати, у тому числі: вихідної допомоги при звільненні, компенсації за невикористані дні щорічної додаткової відпустки, середнього заробітку.

Разом з тим, судом не встановлено про повідомлення Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області про вирішенні у судовому порядку питання щодо правомірності невиплати колишнім працівникам ОСОБА_5, ОСОБА_12, ОСОБА_7, ОСОБА_11, ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_8 заробітної плати, отже об'єктивно під час інспекційного відвідування ДНЗ "Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування" відповідач не знав і не міг знати про існування спору щодо виплати колишнім працівникам заробітної плати, який передано на розгляд до суду.

Представником відповідача пояснювалось, що про судове оскарження представниками ДНЗ "Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування" було зазначено лише під час ознайомлення з актом перевірки.

Крім того, слід вказати, що під час означеного інспекційного відвідування Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області було перевірено дотримання вимог законодавства про працю в частині порушення вимог п. 2.3 гл. 2, п. 2.5 гл. 2, абз. 3 п. 7.1 гл. 7 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, вимог ст. 98, ст. 110 КЗпП України, ч. 1 ст. 13 Закону України "Про оплату праці", вимог ч. 1, ч. 2 ст. 115 КЗпП України та ч. 1 ст. 24 Закону України "Про оплату праці" щодо забезпечення виплати заробітної плати не менше двох разів на місяць, ч. 3 ст. 115 КЗпП України та ч. 3 ст. 24 Закону України "Про оплату праці" щодо забезпечення виплати першої половини заробітної плати з розміром суми не менше оплати за фактично відпрацьований час, вимог ч. 1 ст. 47 КЗпП України щодо своєчасності видачі трудової книжки при звільненні, що в подальшому і стало підставою для винесення припису про усунення виявлених порушень N 210/4.2-6 від 17.10.2017 року.

Суд зазначає, що відповідач, як контролюючий орган у сфері додержанням законодавства про працю, у разі виявлення порушень законодавства про працю та загальнообов'язкове державне соціальне страхування, повинен виносити приписи про усунення виявлених порушень, як це передбачено Законом України Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності та Порядком здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 р. N 295.

Відповідно до частини 1 статті 47 Кодексу законів про працю України власник або уповноважений ним орган зобов'язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у строки, зазначені в статті 116 цього Кодексу.

Згідно Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.93 р. N 58 (далі Інструкція N 58), трудова книжка є основним документом про трудову діяльність працівника.

Відповідно до пункту 2.3 Інструкції N 58 записи в трудовій книжці при звільненні або переведенні на іншу роботу повинні провадитись у точній відповідності з формулюванням чинного законодавства і з посиланням на відповідну статтю, пункт закону.

З кожним записом, що заноситься до трудової книжки на підставі наказу розпорядження) про призначення на роботу, переведення і звільнення власник або уповноважений ним орган зобов'язаний ознайомити працівника під розписку в особистій картці (типова відомча форма N П-2, затверджена наказом Мінстату України від 27 жовтня 1995 року N 277, в якій має повторюватися відповідний запис з трудової книжки (вкладиша) (п. 2.5 Інструкції N 58).

Судом встановлено, що в трудову книжку ОСОБА_6 внесено запис від 05.08.2017 р. "звільнений з займаної посади за власним бажанням ч. 3 ст. 38 КЗпП України", проте згідно частини 3 статті 38 Кодексу законів про працю України встановлено, що працівник має право у визначений ним строк розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо власник або уповноважений ним орган не виконує законодавство про працю, умови колективного чи трудового договору, що свідчить про внесення в трудову книжку запису не в повному обсязі (а. с. 77).

Також, судом встановлено, що в особовій картці форми N П-2 працівника ОСОБА_12 відсутній підпис працівника в записі від 01.09.2014 р., в особовій картці форми N П-2 ОСОБА_5 відсутній підпис працівника в записі від 02.09.2015 р., в особовій картці форми N П-2 ОСОБА_6 відсутній підпис працівника в записі від 01.09.2015 р., в особовій картці форми N П-2 ОСОБА_10 відсутній підпис працівника в записі від 01.11.2016 р., в особовій картці форми N П-2 ОСОБА_11 відсутній підпис працівника в записі від 01.08.2013 р., від 02.09.2013 р., в особовій картці форми N П-2 працівника ОСОБА_7 відсутній підпис працівника в записі від 20.10.2014 р., в особовій картці форми N П-2 ОСОБА_8 відсутній підпис працівника в записі від 01.09.2015 р., с в особовій картці форми N П-2 ОСОБА_9 відсутній підпис працівника в записі від 01.09.2015 р. та від 14.02.2017 р.

Згідно пункту 7.1 Інструкції N 58 На підприємстві ведеться така документація щодо обліку бланків трудових книжок і заповнених трудових книжок: а) книга обліку бланків трудових книжок і вкладишів до них, затверджена наказом Мінстату України від 27 жовтня 1995 року N 277; б) книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них, затверджена наказом Мінстату України від 27 жовтня 1995 року N 277.

Так, судом встановлено, що у книзі обліку руху трудових книжок і вкладишів до них відсутній запис про отримання ОСОБА_10 трудової книжки при звільненні (а. с. 74-75).

Відповідно до статті 115 Кодексу законів про працю України заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів - представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

У разі коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.

Розмір заробітної плати за першу половину місяця визначається колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів - представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника.

Приписами частин 1 - 3 статті 24 Закону України "Про оплату праці" встановлено, що заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів - представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

У разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.

Розмір заробітної плати за першу половину місяця визначається колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів - представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника.

Колективним договором ДНЗ "Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування" встановлено: виплачувати працівникам заробітну плату у грошовому вираженні двічі на місяць: аванс до 15 числа, остаточний розрахунок до 1-го числа. У разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітну плату виплачувати напередодні". Інспекційним відвідуванням встановлено, що перша половина заробітної плати за травень 2017 року у ДНЗ "Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування" була виплачена разом з другою половиною заробітної плати - 30.05.2017 року, чим порушені вимоги ч. 1 та ч. 2 ст. 115 КЗпП України, ч. 3 ст. 24 Закону України "Про оплату праці".

Проти наявності вказаних порушень позивач не заперечував.

Щодо приписів в частині дотримання вимог статті 116 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України "Про оплату праці", суд зазначає, що при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення. Якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред'явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок. Про нараховані суми, належні працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган повинен письмово повідомити працівника перед виплатою зазначених сум.

В разі спору про розмір сум, належних працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган в усякому випадку повинен в зазначений у цій статті строк виплатити не оспорювану ним суму.

Вказані приписи є безумовними до виконання, отже незалежно від того, яке рішення буде ухвалено судом за результатом розгляду позовних заяв, поданих ОСОБА_5, ОСОБА_12, ОСОБА_7, ОСОБА_11, ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_8, ДНЗ "Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування" зобов'язано дотримуватись встановлених гарантій в оплаті праці.

За сукупності викладених обставин, суд доходить висновку, що спірний припис винесено контролюючим органом у межах його компетенції, оскільки наявні факти порушень законодавства про працю, отже вимоги Державного навчального закладу "Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування" є необґрунтованими та задоволенню не підлягають.

Щодо судового збору, то відповідно до статті 139 Кодексу адміністративного судочинства України ( N 2747-IV), оскільки у задоволенні позову відмовлено, сплачений позивачем судовий збір поверненню не підлягає.

На підставі частини 3 статті 243 Кодексу адміністративного судочинства України ( N 2747-IV), в судовому засіданні 19 лютого 2018 року проголошено вступну та резолютивну частини постанови. Виготовлення постанови у повному обсязі здійснено 01 березня 2018 року, про що повідомлено після проголошення вступної та резолютивної частини постанови в судовому засіданні.

Керуючись ст. ст. 242 - 243 ( N 2747-IV), 245 - 246 Кодексу адміністративного судочинства України ( N 2747-IV), суд вирішив:

У задоволенні адміністративного позову Державного навчального закладу "Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування" до Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області про визнання протиправним та скасування припису - відмовити.

Рішення суду набирає законної сили відповідно до статті 255 Кодексу адміністративного судочинства України ( N 2747-IV) та може бути оскаржено в порядку та у строки, встановлені статтями 295 ( N 2747-IV), 297 Кодексу адміністративного судочинства України ( N 2747-IV).

До дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи рішення суду оскаржується до Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду через Дніпропетровський окружний адміністративний суд відповідно до підпункту 15.5 пункту 15 Розділу VII Перехідних положень Кодексу адміністративного судочинства України ( N 2747-IV).

Повний текст рішення суду складений 01 березня 2018 року.

 

Суддя

ОСОБА_15
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали