ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПОСТАНОВА

13.07.2010 р.

N 2а-6413/10/2670

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі колегії суддів: головуючого - судді Качура І. А., суддів - Мазур А. С., Шейко Т. І., при секретарі судового засідання - Черненко О. В. (за участю представника позивача - Ходаківського М. П., представників відповідача - Козленко Ю. А., Харабар Т. І.) розглянув у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовом заступника Генерального прокурора України до Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі, Міністерства економіки України про визнання протиправним та скасування рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 13.01.2010 р. N АД-224/2010/4403-47 "Про зупинення дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну нітрату амонію (аміачної селітри) походженням з Російської Федерації".

На підставіч. 3 ст. 160 КАС України в судовому засіданні 13.07.2010 року в 08 год. 51 хв. проголошено вступну та резолютивну частини постанови. Виготовлення постанови у повному обсязі відкладено, про що повідомлено сторін після проголошення вступної та резолютивної частини постанови в судовому засіданні з урахуванням вимог ч. 4 ст. 167 КАС України, встановив:

позивач звернувся до суду з позовом про визнання протиправним і скасування рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 13.01.2010 р. N АД-224/2010/4403-47 "Про зупинення дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну нітрату амонію (аміачної селітри) походженням з Російської Федерації". В обґрунтування заявленого позову позивач покликається на те, що Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі прийнято рішення від 13.01.2010 р. N АД-224-2010/4403-47 "Про зупинення дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну нітрату амонію (аміачної селітри) походженням з Російської Федерації". Дане рішення на думку позивача є протиправним, та таким, що підлягає скасуванню оскільки:

- строком на 3 місці тимчасово зупинило дію антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну нітрату амонію (аміачної селітри) походженням з Російської Федерації;

- прийнято в супереч ст. 10 Закону України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту", не враховано позицію Союзу хіміків України, який представляє інтереси вітчизняних виробників нітрату амонію, щодо заподіяння національному товаровиробнику значної шкоди;

- призвело до негативних наслідків, що полягають у порушенні інтересів національних товаровиробників, що підтверджується листом Міністерства промислової політики України від 26.02.2010 р. N 13/5-2-463 про те, що зупинення дії антидемпінгових заходів негативно вплинуло на вітчизняні хімічні підприємства.

Відповідно до ч. 3 ст. 28 Закону України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту" у національних інтересах дія антидемпінгових заходів, що застосовуються відповідно до цього Закону, може зупинятися на строк до дев'яти місяців за рішенням Комісії, яке приймається простою більшістю голосів. Строк, на який зупиняється дія антидемпінгових заходів, може бути за пропозицією Міністерства продовжений до одного року за рішенням Комісії, яке приймається кваліфікованою більшістю голосів. Дія антидемпінгових заходів може зупинятися за наявності таких умов: 1) економічні умови на ринку України тимчасово змінилися таким чином, що внаслідок зупинення дії антидемпінгових заходів відновлення заподіяння шкоди буде малоймовірним; 2) національний товаровиробник мав можливість подати коментарі щодо зупинення дії антидемпінгових заходів; 3) коментарі, подані національним товаровиробником до Міністерства, були враховані Комісією.

При цьому позивач зазначив, що перелік умов, за яких можливо зупинити дію антидемпінгових заходів, є вичерпним.

У судовому засіданні 13.07.2010 р. представник позивача позов підтримав, дав пояснення аналогічні мотивам звернення до суду. Просив позов задовольнити.

Представники відповідача проти позову заперечували, зазначаючи, що Міністерством аграрної політики України неодноразово порушувались питання про недостатність забезпечення мінеральними добривами сільськогосподарських виробників та відповідний виплив на подорожчання продовольства, що призвело до занепокоєння щодо ситуації яка склалась в останній час на внутрішньому ринку мінеральних добрив. Зокрема про те, що українські виробники утримують на високому рівні ціни реалізації аміачної селітри для українського аграрного сектору, незважаючи на загальну тенденцію зниження цін на світовому ринку. Таким чином необхідним було негайне втручання шляхом забезпечення термінового насичення ринку аміачної селітри за рахунок усіх доступних джерел напередодні нової посівної компанії.

Ураховуючи сукупність національних інтересів, зокрема інтереси споживачів мінеральних добрив та керуючись вимогами статті 8 Закону, відповідачем було прийнято рішення N АД-224/2010/4403-47 "Про зупинення дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в України нітрату амонію (аміачної селітри) походженням з російської Федерації", яке на думку відповідачів є правомірним, оскільки базувалось на національних інтересах, що передбачені ст. 28 Закону України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту".

Заслухавши пояснення представників сторін, розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, колегія суддів приходить до висновку, що позов слід задовольнити частково з наступних підстав.

Відповідно до ст. 6 Конституції України органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлений Конституцією межах і відповідно до законів України.

Статтею 19 Основного закону встановлено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Закон України "Про захист національного товаровиробника від демпінгових імпорту" від 23 березня 2000 року N 1595-III (надалі - Закон) визначає механізм захисту національного товаровиробника від демпінгового імпорту з інших країн, митних союзів або економічних угруповань. Регулює засади і порядок порушення та проведення антидемпінгових розслідувань і застосування антидемпінгових заходів.

Відповідно до ст. 9 зазначеного Закону передбачено, що Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі є органом державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, який здійснює оперативне державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності, приймає рішення про порушення і проведення антидемпінгових, антисубсидиційних або спеціальних розслідувань та застосування відповідно антидемпінгових, компенсаційних або спеціальних заходів.

Як вбачається з матеріалів справи Відповідачем-1 - Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі 13.01.2010 р. прийняторішення N АД-224-2010/4403-47 "Про зупинення дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну нітрату амонію (аміачної селітри) походженням з Російської Федерації". Зазначеним рішенням строком на 3 місяці тимчасово зупинено дію антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну нітрату амонію (аміачної селітри) походженням з Російської Федерації.

Для з'ясування питань щодо законності прийнятого відповідачем рішення, позивачем проведено перевірку, якою встановлено, що зазначене рішення не відповідає вимогам законодавства.

В порядку ст. 21 Закону України "Про прокуратуру" позивачем винесено протест від 29.03.2010 р. N 07/1/1-96 вих-10 на рішення "Про зупинення дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну нітрату амонію (аміачної селітри) походженням з Російської Федерації" від 13.01.2010 р. N АД-224/2010/4403-47 та запропоновано відповідачу скасувати вищевказане рішення.

Відповідач-2 - Міністерство економіки України листом від 12.04.2010 р. N 4403-25/97 надало відповідь позивачу стосовно протесту, яким проінформувала, що частиною 5 ст. 5 Закону засіданні Комісії є правочинним, якщо на ньому присутні не менше половини членів Комісії.

Згідно з п. 8 рішення з окремих питань витягу з протоколу N 82 засідання Кабінету Міністрів України від 23.12.2009 р. Міністерству економіки України було доручено, керуючись національними інтересами, терміново розглянути на засіданні комісії питання про тимчасове зупинення дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в України нітрату амонію (аміачної селітри) до стабілізації в аграрному секторі та питання щодо скасування ввізного мита на мінеральні добрива, що поставляються з Російської Федерації, а також можливість запровадження на певний період експортних квот на мінеральні добрива українського виробництва.

За таких підстав, розглянувши сукупність національних інтересів, зокрема інтереси споживачів мінеральних добрив та керуючись ст. 28 Закону України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту" комісія прийняла рішення АД-224/2010/4403-47 "Про зупинення дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну нітрату амонію (аміачної селітри) походженням з Російської Федерації" терміном на три місяці, яке базувалось виключно на національних інтересах, та є на думку відповідача правомірним.

09.04.2010 р. на засіданні комісії зібралися менше половини членів Комісії від її складу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2008 р. N 384, із змінами, згідно з розпорядженням від 12.08.2009 р. N 942, що пов'язано із кадровими змінами у центральних органах виконавчої влади, тобто не було кворуму для проведення засідання та прийняття відповідного рішення з урахуванням вимог Закону.

Таким чином, комісія відповідно до вимог Закону на вказаному засіданні не мала права прийняти рішення ані про скасування опротестованого рішення, дія якого завершувалась 19.04.2010, ані про його продовження.

Згідно з ч. 3 ст. 28 Закону у національних інтересах дія антидемпінгових заходів, що застосовуються відповідно до цього Закону, може зупинятися на строк до дев'яти місяців за рішенням Комісії, яке приймається простою більшістю голосів. Строк, на який зупиняється дія антидемпінгових заходів, може бути за пропозицією Міністерства продовжений до одного року за рішенням Комісії, яке приймається кваліфікованою більшістю голосів. Дія антидемпінгових заходів може зупинятися за наявності таких умов:

1) економічні умови на ринку України тимчасово змінилися таким чином, що внаслідок зупинення дії антидемпінгових заходів відновлення заподіяння шкоди буде малоймовірним;

2) національний товаровиробник мав можливість подати коментарі щодо зупинення дії антидемпінгових заходів;

3) коментарі, подані національним товаровиробником до Міністерства, були враховані Комісією.

Статтею ст. 7 Закону визначається нормальна вартість, яка як правило, визначається на підставі цін, установлених під час здійснення звичайних торговельних операцій між незалежними покупцями у країні експорту.

Продаж або операція можуть вважатися такими, що не здійснювалися під час звичайних торговельних операцій, якщо:

такий продаж або операція мають характеристики, які є винятковими для ринку, що є об'єктом розгляду;

товар продається за цінами, що значно відрізняються від цін, які практикуються на ринку; з незвичайно великими прибутками; за незвичайних умов продажу та (або) продажу стороні, яка є партнером або уклала компенсаційну угоду; за цінами, критерії визначення яких відрізняються від механізмів функціонування ринкової економіки.

У разі, якщо експортер у країні експорту не виробляє або не продає подібного товару, нормальна вартість визначається на основі цін інших продавців або виробників.

Для визначення нормальної вартості використовуються обсяги продажу подібного товару, призначеного для споживання на внутрішньому ринку країни експорту, якщо обсяг такого продажу становить не менше 5 відсотків обсягів продажу в країні імпорту зазначеного товару. Для визначення нормальної вартості можуть бути використані обсяги продажу подібного товару, які є меншими ніж 5 відсотків обсягів продажу в країні імпорту цього товару за умови, що встановлені ціни вважаються показовими на ринку, який є об'єктом розгляду.

Однак, з 1 півріччя 2009 року російські товаровиробники майже у 2 рази зменшили експортні ціни на аміачну селітру в Україну (а не 10 %, щоб компенсувати застосовані 10 % антидемпінгове мито).

Так у 2008 році підвищення імпортної ціни аміачної селітри майже у 2 рази, у порівнянні з 2007 роком, відбулось безпідставно (враховуючи низьку собівартість аміачної селітри російського походження) з боку російський товаровиробників, але при цьому сільськогосподарські товаровиробники продовжували закуповувати імпортну селітру незважаючи на те, що національний товаровиробник пропонував сільськогосподарським товаровиробникам аміачну селітру за значно меншою ціною (на 20 %)

Крім того, у 2009 році національний товаровиробник через значне зниження імпортних цін на аміачну селітру і підвищення цін на природній газ вимушений був продавати аміачну селітру на внутрішньому ринку за цінами нижче собівартості, що завдавало йому шкоди.

На думку суду, вчинення таких дій призвело до збитковості виробництва аміачної селітри у 2009 році значно скоротилися надходження у державний бюджет, а у сільськогосподарських товаровиробників витрати на виробництво зернових культур не тільки не збільшувалось, у порівнянні з 2008 роком, а навпаки зменшилися через значне зменшення ціни на аміачну селітру.

Крім того, відповідачем-1 не враховано позицію Союзу хіміків України, який представляє інтереси вітчизняних виробників нітрату амонію. Позиція яких обґрунтовується підтриманням пропозицій національних товаровиробників щодо значного підвищення антидемпінгового мита, маючи при цьому на увазі, що значне збільшення антидемпінгового мита приведе до незначного збільшення собівартості зернових культу.

За таких обставин, суд дійшов висновку, про визнання протиправним рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 13.10.2010 р. N АД-224/2010/4403-47 "Про зупинення дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну нітрату амонію (аміачної селітри) походженням з Російської Федерації".

Згідно ч. 3 ст. 2 Кодексу про адміністративні правопорушення у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); безсторонньо (неупереджено); добросовісно; розсудливо; з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Згідно ст. 71 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу. В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Відповідно до ст. 72 Кодексу адміністративного судочинства України обставини, встановлені судовим рішенням в адміністративній, цивільній або господарській справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини.

Оцінивши докази, які є у справі за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об'єктивному дослідженні, суд прийшов до висновку, що відповідачем не доведено правомірність прийнятого рішення, а тому позов підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 71, 94, 97, 158 - 163 Кодексу адміністративного судочинства України, судова колегія Окружного адміністративного суду м. Києва постановила:

1. Позовні вимоги задовольнити частково.

2. Визнати протиправним рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 13.10.2010 р. N АД-224/2010/4403-47 "Про зупинення дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну нітрату амонію (аміачної селітри) походженням з Російської Федерації".

3. В іншій частині позовних вимог відмовити.

4. Постанова може бути оскаржена в порядку ст. ст. 185 - 187 КАС України.

 

Головуючий, суддя

І. А. Качур

Судді:

Т. І. Шейко

 

А. С. Мазур

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали