ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПОСТАНОВА

27.05.2008 р.

N 1/77


За позовом

ОСОБА_1

до

Верховної Ради Автономної Республіки Крим

про

визнання рішення протиправним

Суддя

О. В. Бачун

Секретар

О. В. Саратова

Представники:

 

від позивача:

ОСОБА_2 - п/к (дов. від 13.05.2008 р.)

від відповідача:

Шевель Б. В. - п/к (дов. від 26.05.2008 р. N 1418/28-50)


Обставини справи:

Позовні вимоги заявлені про визнання протиправним та скасування рішення Президії Верховної Ради Автономної Республіки Крим N 828-5/08 від 10.04.2008 р. про позбавлення почесного звання Автономної Республіки Крим та знаку відзнаки Автономної Республіки Крим.

В судовому засіданні 27.05.2008 р. оголошено резолютивну частину постанови про задоволення позовних вимог.

Ознайомившись з матеріалами справи, заслухавши пояснення представників сторін, суд встановив:

Рішенням Президії Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 15.08.2005 р. N 1365/05 позивача - ОСОБА_1 - під час роботи на посаді Прокурора Автономної Республіки Крим за значний внесок у дотримання законності та правопорядку в Автономній Республіці Крим, сумлінне виконання службових обов'язків, високий професіоналізм і у зв'язку зі святкуванням Дня незалежності України було нагороджено званням "Заслужений юрист Автономної Республіки Крим".

Рішенням Президії Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 25.04.2006 р. N 1618-4/06 позивача під час роботи на посаді прокурора Автономної Республіки Крим за значний особистий вклад в укріплення законності та правопорядку, зразкове виконання службових обов'язків та високий професіоналізм було нагороджено знаком відзнаки Автономної Республіки Крим "За вірність обов'язку".

На позачергових виборах до Верховної Ради України 01.10.2007 р. позивача обрано народним депутатом України.

Рішенням Президії Автономної Республіки Крим N 828-5/08 від 10.04.2008 р. позивача позбавлено почесного звання "Заслужений юрист Автономної Республіки Крим" та знаку відзнаки Автономної Республіки Крим "За вірність обов'язку", а також внесені зміни до попередніх рішень Президії щодо скасування відповідних положень про нагородження позивача.

Зазначене рішення прийняте з посиланням на п. 43.2 р. 8 Положення "Про запровадження почесних звань Автономної Республіки Крим, премій Автономної Республіки Крим та інших знаків відзнаки Автономної Республіки Крим" від 21.04.99 р. N 455-2/99.

Також в рішенні зазначено про те, що підставою для його прийняття стало вчинення дій, які були спрямовані на обмеження конституційних основ статусу та повноважень Автономної Республіки Крим, дестабілізацію соціально-політичної ситуації в Автономії.

Позивач вважає, що рішення Президії від 10.04.2008 р. є протиправним і порушує його права та законні інтереси, тому має бути скасоване з таких підстав.

П. 43.2 р. 8 Положення передбачає таку підставу для позбавлення звання як вчинення особою проступку, який ганьбить його як нагородженого, за поданням органу, що має право вносити подання про нагородження.

Позивач стверджує про те, що ним не вчинено жодного діяння, що може бути розцінене як таке, що ганьбить його як нагородженого.

Зокрема, ним не вчинено адміністративного правопорушення (проступку) або дисциплінарного проступку, що могли би підпасти під зазначене визначення.

Також позивач стверджує, що ним не вчинено дій, які спрямовані на обмеження конституційних основ статусу та повноважень Автономної Республіки Крим, дестабілізацію соціально-політичної ситуації в Автономії.

Уповноваженим органом - Президією Верховної Ради Автономної Республіки Крим - подання про позбавлення позивача нагород і почесних звань не вносилося.

Відповідач - Верховна Рада Автономної Республіки Крим - проти задоволення позовних вимог заперечила з таких підстав.

Почесне звання "Заслужений юрист Автономної Республіки Крим" присвоєно позивачу з порушенням п. 15, 39 Положення "Про запровадження почесних звань Автономної Республіки Крим, премій Автономної Республіки Крим та інших знаків відзнаки Автономної Республіки Крим" від 21.04.99 р. N 455-2/99, а саме: не дотримано вимог щодо наявності у позивача раніше отриманих державних нагород, клопотання про нагородження не було погоджено з відповідною вищою організацією, міською та районною радами або міським головою.

Відзнака Автономної Республіки Крим "За вірність обов'язку" присвоєна позивачу з порушенням п. 4 Постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 20.06.2001 р. N 1879-2/01 "Про застосування відзнаки Автономної Республіки Крим "За вірність обов'язку", так як відповідне рішення прийняте без подання документів, передбачених п. 4 Постанови.

Також відповідач вважає, що наявні підстави для висновку про вчинення позивачем дій, які були спрямовані на обмеження конституційних основ статусу та повноважень Автономної Республіки Крим, дестабілізацію соціально-політичної ситуації в Автономії.

В якості таких дій відповідачем розцінено внесення позивачем як народним депутатом України на розгляд Верховної Ради України законопроектів, що за висновками Головного науково-експертного управління Верховної Ради України необхідно відхилити як такі, що не відповідають Конституції Автономної Республіки Крим, зокрема, законопроекти від 05.02.2008 р. щодо внесення змін до Закону України "Про прокуратуру" та "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю".

Також позивачем 19.03.2008 р. внесено законопроект "Про внесення змін до Закону України "Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим", який згідно висновку Головного науково-експертного управління Верховної Ради України від 16.04.2008 р. суперечить Конституції України.

Проаналізувавши матеріали справи та пояснення представників сторін, суд дійшов висновку про те, що позовні вимоги є обґрунтованими та підлягають до задоволення з таких підстав.

Згідно ч. 3 ст. 2 КАС України у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; з метою, з якою це повноваження надано; обґрунтовано; безсторонньо; добросовісно; розсудливо; з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; пропорційно; з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; своєчасно.

Відповідно до ч. 2 ст. 71 КАС України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Суд вважає, що наведені відповідачем пояснення не можуть вважатися такими, спростовують доводи позивача про незаконність оскаржуваного рішення.

Зокрема, матеріали справи свідчать про відсутність порушень законодавства при прийнятті рішення Президії Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 15.08.2005 р. N 1365/05 про присвоєння позивачу звання "Заслужений юрист Автономної Республіки Крим".

П. 15 Положення "Про запровадження почесних звань Автономної Республіки Крим, премій Автономної Республіки Крим та інших знаків відзнаки Автономної Республіки Крим" від 21.04.99 р. N 455-2/99 передбачено, що почесні звання Автономної Республіки Крим присвоюються особам, що раніше нагороджені державними нагородами згідно переліку, а також, як правило, особам, що працюють у відповідній галузі народного господарства не менш як 10 років при наявності у них вищої категорії, розряду (кваліфікації).

Згідно наведеної норми наявність у особи раніше присвоєного звання не є обов'язковою умовою для присвоєння почесного звання Автономної Республіки Крим, а є однією з можливих умов поряд з роботою у відповідній галузі народного господарства не менш як 10 років при наявності у неї вищої категорії, розряду (кваліфікації). Про це недвозначно свідчить сполучник "а також", вжитий у п. 15 Положення.

Також суд не знаходить підстав для висновку про порушення п. 39 Положення, згідно якого у випадку, якщо клопотання про нагородження порушується трудовим колективом або громадською організацією, обов'язковою умовою є обговорення кандидатур на засідання правління або зборах трудового колективу; при цьому, клопотання погоджується з вищими інстанціями, міськими та районними радами або міськими головами та головами районних рад, після чого направляються на розгляд у відповідні міністерства, республіканські комітети, Раду Міністрів Автономної Республіки Крим або Голови Ради Міністрів Автономної республіки Крим.

В матеріалах справи міститься копія звернення прокуратури Автономної республіки Крим від 25.07.2005 р. про присвоєння Почесного звання "Заслужений юрист Автономної Республіки Крим" працівникам прокуратури, в тому числі, і позивачу.

На доданому нагородному листі від 25.07.2005 р. міститься погодження Голови Ради Міністрів Автономної Республіки Крим А. Матвієнка, про що свідчить печатка та підпис посадової особи. При цьому, згідно змісту п. 39 Положення кандидатура позивача, який обіймав посаду прокурора Автономної Республіки Крим, могла бути погоджена лише з Радою Міністрів Автономної Республіки Крим або Головою Ради Міністрів Автономної республіки Крим, так як посада, яку обіймав позивач, розповсюджує свою дію на всю територію Автономної Республіки Крим, тому не могла бути погоджена з конкретним органом місцевого самоврядування або його головою.

Крім того, суд вважає за необхідне зазначити, що у випадку порушення процедури прийняття рішень про нагородження позивача, це може бути підставою для притягнення до відповідальності осіб, що приймали участь у підготовці цих рішень, проте не може бути підставою для відібрання у позивача раніше присуджених нагород.

Щодо вчинення позивачем проступку, що ганьбить позивача як нагородженого (п. 43.2 Положення), суд зазначає наступне.

Позивач як народний депутат України згідно ст. 93 Конституції України наділений правом законодавчої ініціативи і внесення законопроектів на розгляд Верховної Ради України.

Тобто, подача позивачем як народним депутатом України законопроектів, що розцінені відповідачем як вчинення дій, які були спрямовані на обмеження конституційних основ статусу та повноважень Автономної Республіки Крим, дестабілізацію соціально-політичної ситуації в Автономії, не можуть бути підставою для позбавлення позивача раніше присвоєних нагород. Міркування позивача щодо повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим у процесі призначення прокурора Автономної Республіки Крим та начальника Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУ МВС України в Автономній Республіці Крим, викладені у вказаних законопроектах, є його думкою з цього приводу як фахівця, і не можуть вважатися такими, що ганьблять його як нагородженого.

Більш конкретних критеріїв для визначення, чи вчинено особою діяння, яке ганьбить його як нагородженого, Положенням не передбачено.

Жодних доказів вчинення позивачем проступку як кримінально караного, так і адміністративного, відповідачем не наведено.

На підставі вищенаведеного, ст. 160 - 163, 186 КАС України, суд постановив:

1. Позовні вимоги ОСОБА_1 до Верховної Ради Автономної Республіки Крим задовольнити.

2. Визнати протиправним та скасувати рішення Президії Верховної Ради Автономної Республіки Крим N 828-5/08 від 10.04.2008 р. "Про позбавлення почесного звання Автономної Республіки Крим та знаку відзнаки Автономної Республіки Крим".

3. Постанова може бути оскаржена в порядку ст. 186 КАС України.

 

Суддя

О. В. Бачун

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали