ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПОСТАНОВА

14.12.2017 р.

N 826/7760/17

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі колегії: головуючого, судді - Качура І.А., суддів: Келеберди В. І., Федорчука А. Б., розглянувши в порядку письмового провадження адміністративну справу за позовом дочірнього підприємства "Агроцентр Єврохім-Україна" до Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору: акціонерне товариство "Мінерально-хімічна компанія "ЄвроХім", акціонерне товариство "Новомосковська акціонерна компанія "Азот", акціонерне товариство "Невинномизький Азот", публічне акціонерне товариство "АЗОТ", публічне акціонерне товариство "Концерн Стирол", приватне акціонерне товариство "Сєвєродонецьке об'єднання Азот", про визнання протиправним та скасування рішення, зобов'язання вчинити дії, встановив:

До Окружного адміністративного суду міста Києва звернулось дочірнє підприємство "Агроцентр Єврохім-Україна" (далі також - ДП "Агроцентр Єврохім-Україна", позивач) з адміністративним позовом до Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (далі також - Комісія, відповідач-1) та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі також - МЕРТ, Міністерство, відповідач-2), треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору: акціонерне товариство "Мінерально-хімічна компанія "ЄвроХім", акціонерне товариство "Новомосковська акціонерна компанія "Азот", акціонерне товариство "Невинномизький Азот", публічне акціонерне товариство "АЗОТ", публічне акціонерне товариство "Концерн Стирол", приватне акціонерне товариство "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" в якому позивач просить:

1. Визнати протиправним та скасувати рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 18 травня 2017 року N АД-376/2017/4411-05 "Про відновлення дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну деяких азотних добрив походженням з Російської Федерації";

2. Зобов'язати Міжвідомчу комісію з міжнародної торгівлі прийняти рішення про продовження строку зупинення дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну деяких азотних добрив походженням з Російської Федерації, застосованих рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 27 грудня 2016 року N АД-363/2016/4411-05 "Про застосування антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну деяких азотних добрив походженням з Російської Федерації".

Позовні вимоги обґрунтовано протиправністю оскаржуваного рішення про відновлення дії антидемпінгових заходів з огляду на порушення порядку його прийняття та відсутність правових підстав для цього.

Відповідачі заперечували щодо задоволення позову з підстав, викладених у письмових запереченнях, що долучені до матеріалів справи.

Під час розгляду справи, до участі у ній в якості третіх осіб, які заявляють самосійні вимоги на предмет спору, були залучені акціонерне товариство "Мінерально-хімічна компанія "ЄвроХім", акціонерне товариство "Новомосковська акціонерна компанія "Азот", акціонерне товариство "Невинномизький Азот", державне підприємство "Агроцентр Єврохім - Україна", публічне акціонерне товариство "АЗОТ", публічне акціонерне товариство "Концерн Стирол", приватне акціонерне товариство "Сєвєродонецьке об'єднання Азот". При цьому, ПАТ "АЗОТ", ПАТ "Концерн Стирол" та ПАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" були подані письмові заперечення проти адміністративного позову.

Під час розгляду справи в судовому засіданні 04.10.2017 року суд, на підставі вимог статті 128 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України), перейшов до її розгляду в подальшому у письмовому провадженні на підставі наявних матеріалів справи.

Розглянувши подані представниками сторін документи і матеріали, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Окружний адміністративний суд міста Києва встановив наступне.

23 червня 2015 року, Комісією було прийнято рішення N АД-331/2015/4442-06 "Про порушення та проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну деяких азотних добрив походженням з Російської Федерації".

В ході проведення такого розслідування відповідачем-2 були напрацьовані Основні факти і висновки у рамках проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну деяких азотних добрив походженням з Російської Федерації (далі також - Основні факти і висновки), на підставі яких Комісією було прийнято оскаржуване рішення N АД-363/2016/4411-05 від 27 грудня 2016 року "Про застосування антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну деяких азотних добрив походженням з Російської Федерації".

Таким рішенням Комісії строком на п'ять років застосовані антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну товару походженням з Російської Федерації, що має наступний опис: "сечовина (карбамід), у тому числі у водному розчині, та суміші сечовини та нітрату амонію у водному або аміачному розчині походженням з Російської Федерації, що імпортується в Україну та класифікується згідно УКТЗЕД за кодами: 3102 10 (Тарифи N 584-VII) (карбамід) та 3102 80 00 00 (Тарифи N 584-VII) (КАС - карбамідно-аміачні суміші) (далі також - Товар).

Розмір ставок остаточного антидемпінгового мита на імпорт в Україну Товару, встановлених таким рішення Комісії, становить:

- для ВАТ "Новомосковська акціонерна компанія "Азот" - 18,78 %;

- для ВАТ "Невинномиський Азот" - 18,78 %;

- для ВАТ "КуйбишевАзот" - 4,19 %;

- для інших виробників у Російській Федерації - 31,84 %.

13 лютого 2017 року Комісією було прийнято рішення N АД-365/2017/4411-05 "Про зупинення дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну деяких азотних добрив походженням з Російської Федерації", яким зупинено дію антидемпінгових заходів, застосованих рішенням Комісії від 27 грудня 2016 року N АД-363/2016/4411-05 "Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну деяких азотних добрив походженням з Російської Федерації", до 01 липня 2017 року.

18 травня 2017 року Комісія своїм рішенням N АД-376/2017/4411-05 "Про відновлення дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну деяких азотних добрив походженням з Російської Федерації" вирішила поновити дію антидемпінгових заходів, застосованих рішенням Комісії від 27 грудня 2016 року N АД-363/2016/4411-05 "Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну деяких азотних добрив походженням з Російської Федерації", виклавши п. 2.4. зазначеного рішення Комісії у такій редакції: "Розмір ставки остаточного антидемпінгового мита на імпорт в Україну товару, зазначеного в пункті 1 цього рішення, становить 31,84 %".

Оцінюючи подані учасниками розгляду справи докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд прийшов до висновку про обґрунтованість позовних вимог позивачів виходячи з наступного.

Відповідно до вимог п. 3 ч. 5 статті 16 Закону України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту", антидемпінгове розслідування припиняється, як правило, відповідно до рішення Комісії про застосування остаточних антидемпінгових заходів. Остаточні антидемпінгові заходи застосовуються за таким принципом: за пропозицією Міністерства Комісія приймає рішення про запровадження справляння остаточного антидемпінгового мита та встановлює розмір ставки остаточного антидемпінгового мита, який не повинен перевищувати величину демпінгової маржі, розрахованої відповідно до цього Закону, та може бути меншим за величину цієї маржі, якщо такий розмір ставки є достатнім для запобігання шкоді, що заподіюється національному товаровиробнику.

Відповідно до ч. 7 статті 16 Закону України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту", у разі, якщо у процесі антидемпінгового розслідування Міністерство використовує вибіркові методи, передбачені статтею 30 цього Закону, антидемпінгове мито, що справляється при імпорті в країну імпорту, що здійснюється безпосередньо експортерами або виробниками, які повідомили Міністерство про свою заінтересованість відповідно до статті 30 цього Закону, не повинно перевищувати середньозважену величину демпінгової маржі, встановлену для порівнюваних експортерів або виробників. Відповідно до цієї частини Міністерство не враховує нульових та незначних величин демпінгової маржі, а також величин демпінгової маржі, що обчислюються у випадках, зазначених у статті 31 цього Закону. Індивідуальні ставки антидемпінгового мита застосовують при безпосередньому імпорті в країну імпорту товару експортерами або виробниками, щодо імпорту яких застосовуються вибіркові методи антидемпінгового розслідування відповідно до статті 30 цього Закону.

Як встановлено судом на підставі матеріалів справи, в ході проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну деяких азотних добрив походженням з Російської Федерації Міністерством МЕРТ були напрацьовані Основні факти і висновки, на підставі яких Комісією було прийнято оскаржуване рішення N АД-363/2016/4411-05 від 27 грудня 2016 року "Про застосування антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну деяких азотних добрив походженням з Російської Федерації".

Розмір ставок остаточного антидемпінгового мита на імпорт в Україну Товару, встановлених таким рішення Комісії, був визначений на рівні:

- для ВАТ "Новомосковська акціонерна компанія "Азот" - 18,78 %;

- для ВАТ "Невинномиський Азот" - 18,78 %;

- для ВАТ "КуйбишевАзот" - 4,19 %;

- для інших виробників у Російській Федерації - 31,84 %.

Вказаний розмір остаточного антидемпінгового мита був встановлений за пропозицією МЕРТ. Зокрема, для ВАТ "Новомосковська акціонерна компанія "Азот" та для ВАТ "Невинномиський Азот" в розділі 4.5.4 Основних фактів і висновків Міністерство здійснило наступний розрахунок демпінгової маржі: демпінгова маржа загалом за Товаром для ВАТ "Новомосковська акціонерна компанія "Азот" визначалася як величина демпінгової маржі стосовно кожної марки, зважена на обсяг продажу таких марок протягом періоду розслідування - 18,56 %, розрахунок демпінгової маржі для ВАТ "Невинномиський Азот" - 25,78 %. З огляду на те, що компанії ВАТ "Новомосковська акціонерна компанія "Азот" та ВАТ "Невинномиський Азот" входять до складу групи компаній "ЄвроХім" Міністерство розрахувало єдиний рівень демпінгової маржі для зазначених компаній з урахуванням обсягів їх поставок Товару в Україну у період розслідування для групи компаній "ЄвроХім" - 18,78 %.

Тобто 27 грудня 2016 року Комісія припинила антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну деяких азотних добрив походженням з Російської Федерації та за пропозицією МЕРТ прийняло рішення про запровадження справляння остаточного антидемпінгового мита та встановила, зокрема, для ВАТ "Новомосковська акціонерна компанія "Азот" та для ВАТ "Невинномиський Азот" індивідуальний розмір ставки остаточного антидемпінгового мита на рівні 18,78 %, який не перевищував величину демпінгової маржі для групи компаній "ЄвроХім" - 18,78 %, розрахованої Міністерством в Основних фактах і висновках.

Відповідно до ч. 6 статті 16 Закону України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту", остаточне антидемпінгове мито справляється у відповідному розмірі та у кожному випадку окремо на недискримінаційній основі, незалежно від країни експорту, якщо у рішенні Комісії визначається, що імпорт відповідного товару є об'єктом застосування остаточних антидемпінгових заходів, за винятком імпорту, щодо якого відповідно до цього Закону експортером було взято відповідні зобов'язання.

Згідно з ч. 8 статті 16 Закону України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту", остаточне антидемпінгове мито сплачується за ставкою та на умовах, встановлених у відповідному рішенні Комісії про застосування остаточних антидемпінгових заходів.

Відповідно до ч. 1 статті 28 Закону України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту", попереднє або остаточне антидемпінгове мито справляється за ставкою і на умовах, встановлених у відповідному рішенні Комісії про застосування антидемпінгових заходів. Зазначене мито сплачується незалежно від сплати інших податків і зборів (обов'язкових платежів), у тому числі мита, які, як правило, справляються при ввезенні на митну територію країни імпорту певних товарів.

Тобто після припинення антидемпінгового розслідування остаточне антидемпінгове мито справляється за ставкою і на умовах, встановлених у відповідному рішенні Комісії про застосування антидемпінгових заходів.

Водночас 18 травня 2017 року Комісія своїм рішенням N АД-376/2017/4411-05 "Про відновлення дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну деяких азотних добрив походженням з Російської Федерації" вирішила поновити дію антидемпінгових заходів, застосованих рішенням Комісії від 27 грудня 2016 року N АД-363/2016/4411-05 "Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну деяких азотних добрив походженням з Російської Федерації", виклавши п. 2.4 зазначеного рішення Комісії у такій редакції: "Розмір ставки остаточного антидемпінгового мита на імпорт в Україну товару, зазначеного в пункті 1 цього рішення, становить 31,84 %".

Тобто Комісія, незважаючи на припинення антидемпінгового розслідування та викладені в Основних фактах і висновках пропозиції Міністерства, прийняла рішення N АД-376/2017/4411-05 "Про відновлення дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну деяких азотних добрив походженням з Російської Федерації", яким змінила розмір ставки остаточного антидемпінгового мита, зокрема, для ВАТ "Новомосковська акціонерна компанія "Азот" та для ВАТ "Невинномиський Азот", з 18,78 % до 31,84 %.

При цьому, встановлений, зокрема, для ВАТ "Новомосковська акціонерна компанія "Азот" та для ВАТ "Невинномиський Азот" новий розмір ставки остаточного антидемпінгового мита - 31,84 % перевищує розраховану Міністерством в Основних фактах і висновках індивідуальну величину демпінгової маржі для групи "ЄвроХім" (18,78 %), що суперечить положенням Закону України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту" та свідчить про протиправність оскаржуваного рішення Комісії.

Згідно з ч. 2 статті 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Так, стаття 28 Закону України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту" не передбачає можливості при поновленні рішення про застосування антидемпінгових заходів викладати його текст у новій редакції та/або будь-яким чином змінювати розмір ставки остаточного антидемпінгового мита.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 статті 18 Закону України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту", Міністерство здійснює перегляд антидемпінгових заходів згідно з відповідним рішенням Комісії. У разі, якщо під час перегляду антидемпінгових заходів Міністерство робить позитивний або негативний висновок щодо наявності демпінгу та (або) шкоди, Міністерство готує звіт з відповідними пропозиціями та передає його Комісії. На підставі цього звіту Комісія може прийняти одне з таких рішень: 1) анулювати або продовжити антидемпінгові заходи відповідно до статті 19 цього Закону; 2) анулювати, продовжити або змінити антидемпінгові заходи відповідно до статей 20 і 21 цього Закону.

Тобто після припинення антидемпінгового розслідування зміна остаточних антидемпінгових заходів можлива лише за умови проведення окремої процедури перегляду антидемпінгових заходів, що в даному разі не мало місця.

Відповідно до ч. 3 статті 2 КАС України, у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони, у тому числі:

- на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України;

- з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано;

- обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії);

- безсторонньо (неупереджено);

- добросовісно;

- розсудливо;

- з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи всім формам дискримінації;

- пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія).

"На підставі Закону" означає, що суб'єкт владних повноважень: 1) повинен бути утвореним у порядку, визначеному Конституцією та законами України; 2) зобов'язаний діяти на виконання закону, за умов та обставин, визначених ним.

"У межах повноважень" означає, що суб'єкт владних повноважень повинен приймати рішення, а дії вчиняти відповідно до встановлених законом повноважень, не перевищуючи їх.

"У спосіб" означає, що суб'єкт владних повноважень зобов'язаний дотримуватися встановленої законом процедури і форми прийняття рішення або вчинення дії і повинен обирати лише визначені законом засоби.

Зазначені критерії, хоч і адресовані суду, але одночасно вони є і вимогами для суб'єкта владних повноважень, який приймає відповідне рішення, вчиняє дії чи допускається бездіяльності.

Разом з тим, аналіз наявних у справі матеріалів в контексті відповідних положень закону свідчить про недотримання Комісією при прийнятті оскаржуваного рішення зазначених правових вимог.

Крім того, в матеріалах справи відсутні будь-які докази та інформація, які б вказували на те, що за оскаржуване рішення проголосувала необхідна кількість членів Комісії.

Так, відповідно до ч. ч. 5 - 10 статті 5 Закону України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту", засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини членів Комісії.

Комісія у межах своєї компетенції приймає рішення, організовує та контролює їх виконання. У голосуванні за прийняття відповідного рішення можуть брати участь тільки члени Комісії.

Акти Комісії, зокрема щодо проведення антидемпінгового розслідування та застосування антидемпінгових заходів, є обов'язковими для виконання.

На засіданнях Комісії приймаються рішення: 1) про порушення антидемпінгового розслідування; 2) про позитивні або негативні висновки стосовно наявності демпінгу та методи, що дають можливість визначити демпінгову маржу; 3) про позитивні або негативні висновки щодо наявності шкоди та її розмір; 4) щодо визначення причинно-наслідкового зв'язку між демпінговим імпортом та шкодою; 5) про застосування антидемпінгових заходів; 6) з інших питань в межах повноважень, передбачених цим Законом.

Рішення Комісії приймаються простою більшістю голосів, а в окремих випадках, передбачених цим Законом, двома третинами (кваліфікованою більшістю) голосів її членів.

Рішення Комісії, яке приймається простою більшістю голосів, вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів голос Голови Комісії є вирішальним.

Рішення Комісії, яке приймається кваліфікованою більшістю голосів, вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало дві третини членів Комісії.

При цьому, з наявної в матеріалах справи копії оскаржуваного рішення від 18 травня 2017 року N АД-376/2017/4411-05 вбачається, що з тринадцяти присутніх членів Комісії за нього проголосувало лише п'ять членів Комісії (рівно стільки підписів наявно у рішенні). Тобто за оскаржуване рішення проголосувало менше половини членів Комісії і навіть менше двох третин членів Комісії, що додатково до наведеного вище свідчить про його протиправність.

Відповідно, такими, що підлягають задоволенню є позовні вимоги позивача про визнання протиправним та скасувати рішення Комісії від 18 травня 2017 року N АД-376/2017/4411-05 "Про відновлення дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну деяких азотних добрив походженням з Російської Федерації".

Щодо інших позовних вимог ДП "Агроцентр Єврохім-Україна", необхідно зазначити, що відповідно до вимог Закону України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту", єдиною умовою за якої дія антидемпінгових заходів може бути поновлена це якщо зупинення було невиправданим (ч. 3 статті 28 Закону).

Як вбачається з матеріалів справи, Комісія, приймаючи рішення N АД-365/2017/4411-05 "Про зупинення дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну деяких азотних добрив походженням з Російської Федерації", розглянула інформацію, подану Міністерством аграрної політики та продовольства України, та коментарі національного товаровиробника щодо зупинення дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну деяких азотних добрив походженням з Російської Федерації та за результатами такого розгляду встановила, що національні інтереси потребують зупинення дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну деяких азотних добрив походженням з Російської Федерації.

Матеріалами справи також підтверджується, що Комісія, приймаючи рішення N АД-376/2017/4411-05 "Про відновлення дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну деяких азотних добрив походженням з Російської Федерації" розглянула інформацію щодо поточної ситуації із забезпечення сільгоспвиробників азотними добривами, а також інформацію стосовно зупинення дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну деяких азотних добрив походженням з Російської Федерації.

Разом з тим, в матеріалах справи відсутні будь-які докази, які б вказували на невиправданість зупинення 13 лютого 2017 року дії антидемпінгових заходів, застосованих рішенням Комісії від 27 грудня 2016 року N АД-363/2016/4411-05 "Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну деяких азотних добрив походженням з Російської Федерації".

З огляду на вищевказане, вбачаються обґрунтованими доводи позивача про те, що національні інтереси досі потребують зупинення дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну деяких азотних добрив походженням з Російської Федерації.

Відповідно до ч. 3 статті 28 Закону України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту", у національних інтересах дія антидемпінгових заходів, що застосовуються відповідно до цього Закону, може зупинятися на строк до дев'яти місяців за рішенням Комісії, яке приймається простою більшістю голосів. Строк, на який зупиняється дія антидемпінгових заходів, може бути за пропозицією Міністерства продовжений до одного року за рішенням Комісії, яке приймається кваліфікованою більшістю голосів. Дія антидемпінгових заходів може зупинятися за наявності таких умов: 1) економічні умови на ринку України тимчасово змінилися таким чином, що внаслідок зупинення дії антидемпінгових заходів відновлення заподіяння шкоди буде малоймовірним; 2) національний товаровиробник мав можливість подати коментарі щодо зупинення дії антидемпінгових заходів; 3) коментарі, подані національним товаровиробником до Міністерства, були враховані Комісією.

Оцінюючи обставини того, що сформульовані позивачем позовні вимоги, на думку відповідачів, є втручанням у дискреційні повноваження державних органів, суд враховує положення обов'язкової до застосування судової практики Європейського суду з прав людини, викладеної у рішенні по справі "Олссон проти Швеції" (Olsson v. Sweden) від 24 березня 1988 року.

При вирішенні вказаної справи Європейський суд з прав людини прийшов до висновку, що яка-небудь норма не може вважатися "законом", якщо вона не сформульована з достатньою точністю так, щоб громадянин самостійно або, якщо знадобиться, з професійною допомогою міг передбачити з часткою ймовірності, яка може вважатися розумною в даних обставинах, наслідки, які може спричинити за собою конкретну дію. Проте досвід показує, що абсолютна точність недосяжна і що необхідність уникати надмірної жорсткості формулювань і слідувати за обставин, що змінюються, веде до того, що багато законів неминуче викладені в термінах, які більшою чи меншою мірою є невизначеними.

Фраза "передбачено законом" не просто відсилає до внутрішнього права, але має на увазі і якість закону, вимагаючи, щоб останній відповідав принципом верховенства права. Таким чином, мається на увазі, що у внутрішньому праві повинні існувати певні заходи захисту проти свавільного втручання публічних властей у здійснення прав, охоронюваних inter alia п. 1 статті 8.

Закон, який передбачає дискреційні повноваження, сам по собі не є несумісним з вимогами передбачуваності за умови, що дискреційні повноваження та спосіб їх здійснення вказані з достатньою ясністю для того, щоб з урахуванням правомірності мети зазначених заходів забезпечити індивіду належний захист від свавільного втручання держави.

Крім того, згідно п. 65 вказаного рішення Суду, втручання повинно бути зумовлено досягненням правомірної цілі.

Також Європейський суд з прав людини вказує, що у відповідності зі сформованою практикою Суду, під поняттям необхідності мається на увазі, що втручання відповідає якій-небудь нагальній суспільній потребі і що воно пропорційно законній меті. При визначенні того, чи є втручання "необхідним у демократичному суспільстві", Суд враховує, що за державами - учасницями Конвенції залишається певна свобода розсуду.

На підставі викладеного суд вважає за необхідне зазначити, що запорукою вірного застосування дискреційних повноважень є високий рівень правової культури державних службовців. Обсяг таких повноважень суб'єкта владних повноважень повинен мати чіткі межі застосування. Рішення органу влади має бути визнано протиправним, у разі, коли істотність порушення процедури потягнуло його неправильність, а за наявністю правової можливості (якщо ідеться про прийняття органом одного з двох рішень надати чи ні певну можливість здійснювати певні дії) суд зобов'язаний відновити порушене право шляхом зобов'язання суб'єкта владних повноважень прийняти конкретне рішення про надання можливості, якщо відмова визнана неправомірною, а інших підстав для відмови не вбачається.

Відповідно, оскільки судом була встановлена протиправність оскаржуваного рішення та обставини правомірності зупинення антидемпінгових заходів, які досі не минули, суд, з урахуванням наведених вище висновків та з огляду на вимоги Закону України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту" вважає обґрунтованими похідні вимоги позивача щодо зобов'язання Комісії прийняти рішення про продовження строку зупинення дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну деяких азотних добрив походженням з Російської Федерації, застосованих рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 27 грудня 2016 року N АД-363/2016/4411-05 "Про застосування антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну деяких азотних добрив походженням з Російської Федерації".

Відповідно до статті 161 КАС України, під час прийняття постанови суд вирішує наступні питання, зокрема:

1) чи мали місце обставини, якими обґрунтовувалися вимоги та заперечення, та якими доказами вони підтверджуються;

2) чи є інші фактичні дані, які мають значення для вирішення справи, та докази на їх підтвердження.

Відповідно до положень ч. 1 статті 69 КАС України, доказами в адміністративному судочинстві є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення осіб, які беруть участь у справі, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці данні встановлюються судом на підставі пояснень сторін, третіх осіб та їхніх представників, показань свідків, письмових і речових доказів та висновків експертів.

Згідно положень статті 86 КАС України, суд оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об'єктивному дослідженні. Ніякі докази не мають для суду наперед встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності.

Виходячи з меж заявлених позовних вимог, системного аналізу положень законодавства України та наданих сторонами доказів, суд дійшов висновку про обґрунтованість позовних вимог та, відповідно, наявність правових підстав для задоволення позову.

Вирішуючи питання щодо розподілу судових витрат, відповідно до положень ст. 94 КАС України, з урахуванням задоволення позовних вимог у повному обсязі, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для присудження судових витрат на користь позивача за рахунок відповідача.

Керуючись ст. ст. 94, 128, 158 - 163 КАС України, суд постановив:

Адміністративний позов дочірнього підприємства "Агроцентр Єврохім-Україна" - задовольнити повністю.

Визнати протиправним та скасувати рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 18 травня 2017 року N АД-376/2017/4411-05 "Про відновлення дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну деяких азотних добрив походженням з Російської Федерації".

Зобов'язати Міжвідомчу комісію з міжнародної торгівлі прийняти рішення про продовження строку зупинення дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну деяких азотних добрив походженням з Російської Федерації, застосованих рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 27 грудня 2016 року N АД-363/2016/4411-05 "Про застосування антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну деяких азотних добрив походженням з Російської Федерації".

Присудити за рахунок бюджетних асигнувань Міністерства економічного розвитку і торгівлі України сплачений дочірнім підприємством "Агроцентр Єврохім-Україна" судовий збір у розмірі 3200,00 грн. (три тисячі двісті гривень 00 коп.)

Постанова, відповідно до ч. 1 статті 254 КАС України, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом, якщо таку скаргу не було подано.

Постанова може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції протягом десяти днів з дня отримання копії постанови за правилами, встановленими статтями 185 - 187 КАС України, шляхом подання через суд першої інстанції апеляційної скарги.

 

Головуючий, суддя

І. А. Качур

Судді:

В. І. Келеберда

 

А. Б. Федорчук
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали