Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про визнання протиправним та скасування рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій

lign =center>

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

УХВАЛА

18.11.2010 р. 

N К-16466/07 


Вищий адміністративний суд України у складі: суддя Костенко М. І. - головуючий, судді: Маринчак Н. Є., Острович С. Е., Степашко О. І., Усенко Є. А., при секретарі Сватко А. О., розглянув у судовому засіданні касаційні скарги державної податкової адміністрації у Луганській області (далі - ДПА) та регіонального управління департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів державної податкової адміністрації України в Луганській області (далі - Департамент) на постанову Донецького апеляційного адміністративного суду від 05.07.2007 у справі N 24/25н-ад (22-а-831/07) за позовом суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи К. Г. Є. (далі - СПД К. Г. Є.) до Департаменту, за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - ДПА, про визнання протиправним та скасування рішення.

Судове засідання проведено за участю представників: позивача - не з'явились, відповідача - П. Н. В., третьої особи - не з'явились.

За результатами розгляду касаційних скарг Вищий адміністративний суд України встановив:

Позов (з урахуванням подальших уточнень до нього) подано про визнання протиправним рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій від 02.06.2006 N 120024/234-21.

Постановою господарського суду Луганської області від 16.04.2007 у задоволенні позову відмовлено з мотивів правомірності застосування до позивача штрафних санкцій за здійснення продажу алкогольних та тютюнових виробів без наявності ліцензій та за цінами вищими, ніж максимальні роздрібні ціни на відповідні тютюнові вироби.

Постановою Донецького апеляційного адміністративного суду від 05.07.2007 назване рішення суду першої інстанції скасовано; позов задоволено; оспорюване рішення податкового органу скасовано. У прийнятті цієї постанови апеляційний суд виходив з того, що порушення працівниками податкового органу законодавчо установленого порядку проведення перевірок суб'єктів господарювання позбавляє акт, складений за результатами проведення цієї перевірки, доказової сили.

У касаційних скаргах до Вищого адміністративного суду України ДПА та Департамент просять скасувати оскаржувану постанову апеляційного суду та залишити в силі рішення місцевого суду зі справи, посилаючись на невідповідність висновків апеляційного суду нормам матеріального права. Зокрема, в обґрунтування касаційних вимог скаржники зазначають, що установлені частиною першою статті 112 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" умови допуску працівників податкової інспекції до проведення перевірки не поширюються на перевірки, що здійснюються в порядку законів України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів". До того ж, за посиланням скаржників, власне порушення порядку проведення перевірки є підставою для недопущення суб'єктом господарювання відповідних працівників до цієї перевірки, однак не спростовує факти, зафіксовані в акті перевірки за умови її проведення.

Перевіривши повноту встановлення судовими інстанціями фактичних обставин справи та правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, заслухавши пояснення присутнього у судовому засіданні позивача, Вищий адміністративний суд України дійшов висновку про наявність підстав для задоволення касаційних скарг ДПА та Департаменту з урахуванням такого.

Судовими інстанціями у розгляді справи встановлено, що:

- згідно з графіком проведення перевірок на травень 2006 року, затвердженим заступником Голови ДПА на підставі посвідчень від 19.05.2006 N 167, N 166 та N 168 працівниками ДПА Г. Д. В., С. М. С. та К. В. В. було проведено перевірку господарської одиниці - належного позивачеві кафетерію - щодо контролю за здійсненням розрахункових операцій у сфері готівкового та безготівкового обігу суб'єктами підприємницької діяльності, оформлену актом від 20.05.2006 N 12320152/2340;

- факт проведення цієї перевірки зафіксовано в журналі реєстрації перевірок СПД К. Г. Є.;

- в ході цієї перевірки було виявлено факт продажу позивачем пачки сигарет "Мальборо" та пляшки горілки "Хортиця" за цінами вищими ніж максимальна роздрібна ціна, установлена імпортером, а також без наявності відповідної ліцензії;

- вказані обставини було покладено відповідачем в основу оспорюваного рішення, за яким до СПД К. Г. Є. застосовано штрафні санкції на загальну суму 5100 грн.

Основним мотивом для задоволення цього позову апеляційним судом зазначено порушення контролюючим органом порядку проведення спірної перевірки внаслідок неподання позивачеві передбачених законом документів як підстави для проведення цієї перевірки.

За змістом частини сьомої статті 111 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" перевірки в межах повноважень податкових органів, визначених Законом України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", вважаються позаплановими перевірками.

Відповідно до частини першої статті 112 названого Закону посадові особи органу державної податкової служби вправі приступити до проведення, зокрема, позапланової виїзної перевірки за наявності підстав для їх проведення, визначених цим та іншими законами України, та за умови надання платнику податків під розписку:

1) направлення на перевірку, в якому зазначаються дата його видачі, назва органу державної податкової служби, мета, вид (планова або позапланова), підстави, дата початку та тривалість перевірки, посади, звання та прізвища посадових осіб органу державної податкової служби, які проводитимуть перевірку. Направлення на перевірку є дійсним за умови наявності підпису керівника органу державної податкової служби, скріпленого печаткою органу державної податкової служби;

2) копії наказу керівника податкового органу про проведення позапланової виїзної перевірки, в якому зазначаються підстави проведення позапланової виїзної перевірки, дата її початку та тривалість.

Згідно з частиною третьою цієї ж статті ненадання цих документів платнику податків або їх надання з порушенням вимог, встановлених частиною першою цієї статті, є підставою для недопущення посадових осіб органу державної податкової служби до проведення планової або позапланової виїзної перевірки.

Отже, у разі порушення працівниками контролюючого органу зазначених вимог закону під час проведення перевірки суб'єкт господарювання має право не допустити працівників до проведення цієї перевірки. Однак власне недотримання контролюючим органом вимог закону під час здійснення такої перевірки не звільняє суб'єкта підприємницької діяльності від передбаченої чинним законодавством відповідальності за допущені ним порушення вимог податкового та іншого законодавства та не мають обов'язковим наслідком недійсність рішень, прийнятих за результатами цієї перевірки.

Як вбачається з установлених місцевим судом обставин фактичних даних, матеріалами справи підтверджується факт здійснення позивачем безліцензійної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами та без дотримання вимог щодо застосування ціни на тютюнові вироби у межах встановленої виробником або імпортером максимальної роздрібної ціни.

Відповідно до частини шостої статті 15 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" роздрібна торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами може здійснюватися суб'єктами підприємницької діяльності всіх форм власності, в тому числі її виробниками, за наявності у них ліцензій.

В силу вимог частини другої статті 17 названого Закону у разі здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами без наявності ліцензій до суб'єктів підприємницької діяльності застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів у розмірі 200 відсотків вартості отриманої партії товару, але не менше 1700 гривень.

Крім того, за змістом цієї ж статті Закону здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами за цінами, вищими від максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких тютюнових виробів тягне за собою застосування до суб'єктів господарювання 100 відсотків вартості наявних у нього тютюнових виробів, але не менше 1000 гривень.

Отже, слід погодитися з наданою місцевим судом правовою оцінкою обставин справи щодо правомірності застосування до СПД К. Г. Є. штрафних санкцій згідно з оспорюваним рішенням Департаменту.

За таких обставин Вищий адміністративний суд України вважає за необхідне скасувати оскаржувану постанову апеляційного суду та залишити в силі постанову господарського суду Луганської області як скасовану помилково.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160, 167, 220, 221, 226, 231 Кодексу адміністративного судочинства України, Вищий адміністративний суд України ухвалив:

1. Касаційні скарги державної податкової адміністрації у Луганській області та регіонального управління департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів державної податкової адміністрації України в Луганській області задовольнити.

2. Постанову Донецького апеляційного адміністративного суду від 05.07.2007 у справі N 24/25н-ад (22-а-831/07) скасувати.

3. Постанову господарського суду Луганської області від 16.04.2007 у справі N 24/25н-ад (22-а-831/07) залишити в силі.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і може бути переглянута Верховним Судом України в порядку статей 236 - 238 Кодексу адміністративного судочинства України.

 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали