КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

18.01.2011 р.

 N 2а-6413/10/2670

Київський апеляційний адміністративний суд у складі колегії суддів: головуючого - судді Літвіної Н. М., суддів - Коротких А. Ю., Хрімлі О. Г., при секретарі - Соловіцькій І. М., розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі Міністерства економіки України, Міністерства економіки України на постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 13 липня 2010 року (Постанова N 2а-6413/10/2670) у справі за адміністративним позовом заступника Генерального прокурора України до Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі Міністерства економіки України, Міністерства економіки України про визнання протиправним та скасування рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 13 січня 2010 року N АД-224/2010/4403-47 "Про зупинення дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну нітрату амонію (аміачної селітри) походженням з Російської Федерації", встановив:

Постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 13 липня 2010 року (Постанова N 2а-6413/10/2670) позов заступника Генерального прокурора України до Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі Міністерства економіки України, Міністерства економіки України про визнання протиправним та скасування рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 10 січня 2010 року N АД-224/2010/4403-47 "Про зупинення дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну нітрату амонію (аміачної селітри) походженням з Російської Федерації" - було задоволено.

Визнано протиправним рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 13 січня 2010 року N АД-224/2010/4403-47 "Про зупинення дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну нітрату амонію (аміачної селітри) походженням з Російської Федерації".

Не погоджуючись з прийнятим рішенням, відповідачі - Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі Міністерства економіки України та Міністерство економіки України звернулися до суду з апеляційною скаргою та просили суд скасувати постанову суду першої інстанції та постановити нову, якою в задоволенні позову відмовити в повному обсязі.

Суд, дослідивши матеріали справи, вважає, що апеляційні скарги підлягають задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів справи та вірно встановлено судом першої інстанції, 13 січня 2010 року Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі прийнято рішення N АД-224-2010/4403-47 "Про зупинення дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну нітрату амонію (аміачної селітри) походженням з Російської Федерації".

Вказаним рішенням тимчасово, строком на 3 місяці, зупинено дію антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну нітрату амонію (аміачної селітри) походженням з Російської Федерації.

Відповідно до ч. 3 ст. 28 Закону України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту" від 22 грудня 1998 року N 330-XIV - у національних інтересах дія антидемпінгових заходів, що застосовуються відповідно до цього Закону, може зупинятися на строк до дев'яти місяців за рішенням Комісії, яке приймається простою більшістю голосів. Строк, на який зупиняється дія антидемпінгових заходів, може бути за пропозицією Міністерства продовжений до одного року за рішенням Комісії, яке приймається кваліфікованою більшістю голосів. Дія антидемпінгових заходів може зупинятися за наявності таких умов:

1) економічні умови на ринку України тимчасово змінилися таким чином, що внаслідок зупинення дії антидемпінгових заходів відновлення заподіяння шкоди буде малоймовірним;

2) національний товаровиробник мав можливість подати коментарі щодо зупинення дії антидемпінгових заходів;

3) коментарі, подані національним товаровиробником до Міністерства, були враховані Комісією.

Як вбачається з матеріалів справи, відповідно з витягу протоколу N 82 засідання Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 року Міністерству економіки України було доручено, керуючись національними інтересами, терміново розглянути на засіданні Комісії питання про тимчасове зупинення дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну нітрату амонію (аміачної селітри) до стабілізації ситуації в аграрному секторі.

Крім того, Міністерство аграрної політики України своїми листами від 10 жовтня 2008 року N 37-13-3-9/16995, від 27 жовтня 2008 року N 37-13-3-9/18010 та від 22 грудня 2009 року N 37-13-3-9/23765 було звернено увагу Міністерства економіки України на важкий економічний стан сільгоспвиробників та те, що економічні умови на ринку України тимчасово змінилися таким чином, що внаслідок зупинення дії антидемпінгових заходів на імпорт аміачної селітри з Російської Федерації відновлення заподіяння шкоди малоймовірним, та просили Міжвідомчу комісію з міжнародної торгівлі Міністерства економіки України призупинити дію відповідного рішення.

Аналогічне звернення було направлено також народним депутатом України Лук'янчуком Р. В. 21 грудня 2009 року N 98-2009.

24 грудня 2009 року N 4403-25/350 Міністерство економіки України звернулося до Союзу хіміків України з питанням щодо надання коментарів у зв'язку з пропозицією Міністерства аграрної політики зупинити дію антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну аміачної селітри до стабілізації ситуації в аграрному секторі.

28 грудня 2009 року Союз хіміків України листом N 701/1 надав Міністерству економіки України свій коментар з приводу зазначеної пропозиції, який був врахований під час прийняття Рішення Комісії.

Виходячи з вищевикладеного, колегія суддів приходить до висновку, що Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі при прийнятті спірного рішення було дотримано всіх умов, за наявності яких дія антидемпінгових заходів може бути зупинена.

В зв'язку з цим висновки суду першої інстанції з приводу того, що при винесенні спірного рішення не враховано позицію Союзу хіміків України, який представляє інтереси вітчизняних виробників нітрату амонію є безпідставною.

Не заслуговує й на увагу висновок суду першої інстанції про те, що значне збільшення антидемпінгового мита приведе до незначного збільшення собівартості зернових культур, яке не підтверджено жодними доказами, які містяться в матеріалах справи.

Задовольняючи позов, суд першої інстанції посилався також на те, що через значне зниження імпортних цін на аміачну селітру і підвищення цін на природній газ національний товаровиробник вимушений був продавати аміачну селітру на внутрішньому ринку за цінами нижче собівартості, що завдавало йому шкоди, що призвело до збитковості виробництва аміачної селітри у 2009 році значно скоротилися надходження у державний бюджет, а у сільськогосподарських товаровиробників витрати на виробництво зернових культур не тільки не збільшувалось у порівнянні з 2008 роком, а навпаки зменшилися через значне зменшення ціни на аміачну селітру.

Між тим, колегія суддів погоджується з доводами апелянтів з приводу того, що дане твердження не стосується предмета спору, а тому на його підставі не можна робити висновок щодо неправомірності спірного рішення, оскільки дане твердження не базується на будь-яких належних та допустимих доказах.

Відповідно до ст. 5 Закону України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту" - Міжвідомчу комісію з міжнародної торгівлі очолює Голова, яким за посадою є Міністр економіки та з питань європейської інтеграції України.

Членами Комісії є Голова Комісії, його перший заступник, заступники та посадові особи органів виконавчої влади.

Голова Комісії, його перший заступник, заступники та інші члени Комісії затверджуються відповідно до частини другої цієї статті.

Персональний склад Комісії затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Голови Комісії.

Формою роботи Комісії є засідання.

Засідання Комісії проводяться за адресою Міністерства.

Засідання Комісії проводяться на вимогу Голови Комісії, на письмову обгрунтовану вимогу члена Комісії, яка подається Голові Комісії, та в інших випадках з дотриманням строків відповідно до цього Закону.

Засідання скликаються Головою Комісії, а у разі його відсутності - першим заступником або заступником Голови Комісії і повинні проводитися не раніше ніж на п'ятий день і не пізніше ніж на десятий день після направлення відповідного повідомлення.

Разом з повідомленням про засідання членам Комісії надсилається вся необхідна інформація стосовно питань, які виносяться на відповідне засідання Комісії.

У разі необхідності на засідання Комісії можуть запрошуватися експерти державних та недержавних установ, а також іноземні експерти.

Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини членів Комісії.

Комісія у межах своєї компетенції приймає рішення, організовує та контролює їх виконання. У голосуванні за прийняття відповідного рішення можуть брати участь тільки члени Комісії.

Акти Комісії, зокрема щодо проведення антидемпінгового розслідування та застосування антидемпінгових заходів, є обов'язковими для виконання.

Рішення Комісії приймаються простою більшістю голосів, а в окремих випадках, передбачених цим Законом, двома третинами (кваліфікованою більшістю) голосів її членів.

Постановою Кабінету Міністрів України N 384 від 17 квітня 2008 року "Про затвердження складу Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі" було затверджено склад Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі, який складається з 16 її членів.

Рішення Комісії, яке приймається простою більшістю голосів, вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів голос Голови Комісії є вирішальним.

Як зазначалося вище відповідно до ч. 3 ст. 28 даного Закону дія антидемпінгових заходів, що застосовуються відповідно до цього Закону, може зупинятися на строк до дев'яти місяців за рішенням Комісії, яке приймається простою більшістю голосів.

Як вбачається з матеріалів справи, спірне рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі було підписано складом комісії в кількості 9 її членів, що є простою більшістю голосів від її складу, та було достатнє для його прийняття

Таким чином, рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 13 січня 2010 року N АД-224/2010/4403-47 "Про зупинення дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну нітрату амонію (аміачної селітри) походженням з Російської Федерації" було прийнято з дотриманням процедури його прийняття, а тому висновок суду першої інстанції з приводу того, що воно було прийнято за відсутністю кворуму комісії є безпідставним

Виходячи з вищевикладеного, колегія суддів приходить до висновку про відсутність правових підстав для задоволення позову, а тому рішення суду першої інстанції підлягає скасуванню та підлягає винесенню нове, яким в задоволенні позовних вимог слід відмовити в повному обсязі.

Суд першої інстанції не дав належну оцінку всім обставинам справи, не вірно застосував законодавство, що регулює ці правовідносини.

Відповідно до ст. 202 КАС України - підставами для скасування постанови або ухвали суду першої інстанції та ухвалення нового рішення є, зокрема, порушення норм матеріального або процесуального права, що призвело до неправильного вирішення справи або питання.

Керуючись ст. ст. 94, 160, 198, 202, 205, 206, 212, 254 КАС України суд постановив:

Апеляційні скарги Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі Міністерства економіки України та Міністерства економіки України - задовольнити.

Постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 13 липня 2010 року (Постанова N 2а-6413/10/2670) - скасувати та винести нову.

В задоволенні позову заступника Генерального прокурора України до Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі Міністерства економіки України, Міністерства економіки України про визнання протиправним та скасування рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 13 січня 2010 року N АД-224/2010/4403-47 "Про зупинення дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну нітрату амонію (аміачної селітри) походженням з Російської Федерації" - відмовити.

Постанова набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена протягом двадцяти днів з дня складання в повному обсязі, тобто з 25 січня 2011 року, шляхом подачі касаційної скарги безпосередньо до Вищого адміністративного суду України.

Повний текст постанови виготовлений 24 січня 2011 року.

 

Головуючий, суддя

 

Судді:

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали