Додаткова копія: Про визнання протиправним та скасування рішення щодо застосування фінансових санкцій

ВЕРХОВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

16.05.2018 р.

Справа N 810/2316/16

 

Адміністративне провадження N К/9901/37867/18

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду: судді-доповідача - Юрченко В. П., суддів - Васильєвої І. А., Пасічник С. С., розглянувши у попередньому судовому засіданні касаційну скаргу Державної фіскальної служби України (далі - ДФС) на постанову Київського окружного адміністративного суду від 25.08.2016 (колегія суддів: Г. В. Панова, Горобцова Я. В., Панченко Н. Д.)та на ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 30.01.2017 (колегія у складі суддів: А. Ю. Кучма, В. О. Аліменко, Н. В. Безименна) у справі N 810/37867/18 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Сатурн Дистрибьюшн" (далі - ТОВ "Сатурн Дистрибьюшн")до ДФС про визнання протиправним та скасування рішення, встановив:

ТОВ "Сатурн Дистрибьюшн" звернулось до Київського окружного адміністративного суду з позовом, в якому просило визнати протиправним та скасувати рішення ДФС від 14.06.2016 N 000565 про застосування фінансових санкцій у розмірі 17000 грн. 00 коп.

Позов обґрунтовано тим, що спірне рішення прийнято за відсутності порушень, оскільки ним не було порушено вимоги частини третьої статті 16 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" від 19.12.95 N 481/95-ВР (в редакції чинній на час прийняття відповідачем спірного податкового повідомлення-рішення; далі - Закон N 481/95-ВР), тому що звіт форми N 1-ОА "Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв" (далі - Звіт N 1-ОА) було своєчасно направлено до повноважного органу ДФС, що підтверджується повідомленням про вручення відповідного поштового відправлення.

Постановою Київського окружного адміністративного суду від 25.08.2016, залишеною без змін ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 30.01.2017, позов задоволено. Визнано протиправною та скасовано рішення ДФС від 14.06.2016 N 000565 про застосування фінансових санкцій у розмірі 17000 грн. 00 коп.

Рішення судів мотивовані відсутністю з боку позивача порушень вимог Закону N 481/95-ВР та дотримання ним порядку (строку та форми) надання до структурного підрозділу ДФС звіту форми N 1-ОА.

Не погоджуючись з рішеннями судів першої та апеляційної інстанцій, відповідач подав касаційну скаргу, в якій просить їх скасувати та прийняти нове рішення, яким у задоволені позову відмовити, посилаючись на те, що судами не було враховано та взагалі не досліджено факт неподання позивачем в електронній формі звіту за формою N 1-ОА, що передбачено законодавством України, та не взято до уваги, що звіт у паперовому вигляді було надіслано до контролюючого органу лише 11.12.2015, що також унеможливлює вчасно прийняти звіт та внести його до електронної системи звітів саме до 9 числа.

Від позивача відзив на касаційну скаргу не надходив, що не перешкоджає її розгляду по суті.

Переглянувши рішення судів першої та апеляційної інстанцій в межах доводів касаційної скарги, перевіривши повноту встановлення судовими інстанціями фактичних обставин справи та правильність застосування судами норм матеріального та процесуального права, Верховний Суд дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення касаційної скарги, з огляду на наступне.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що 14.06.2016 ДФС прийнято рішення N 000565 про застосування штрафних санкцій до ТОВ "Сатурн Дистрибьюшин" на підставі висновку Головного управління ДФС у Київській області, надісланого листом N 1190/8/10-36-21 від 25.02.2016, яким встановлено порушення частини третьої статті 16 Закону N 481/95-ВР за несвоєчасне подання звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв за листопад 2015 року (N 1-ОА).

Приписами частини третьої статті 16 Закону N 481/95-ВР встановлений обов'язок суб'єктів господарювання, які отримали передбачені цим Законом ліцензії, подавати до органу виконавчої влади, уповноваженого Кабінетом Міністрів України видавати такі ліцензії, щомісяця до 10 числа наступного місяця звіт про обсяги виробництва та/або обігу (в тому числі імпорту та експорту) спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів за формою, встановленою цим органом.

Вказані звіти, були затверджені наказом Державної податкової адміністрації України від 27 квітня 2006 року N 228 (далі - Наказ N 228), який був чинний в період надання позивачем звіту форми N 1-ОА, Інструкція та Порядок щодо заповнення його визначний цим наказом.

Згідно із пунктом 1.4 Інструкції щодо заповнення звіту форми N 1-ОА звіт складається окремо за кожний місяць та до 10 числа місяця, що настає за звітним, надається до регіонального управління Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПА України за місцем реєстрації суб'єкта господарювання.

Отже вказаними нормативно-правовими актами закріплений безумовний обов'язок суб'єкта господарювання, який здійснює свою господарську діяльність в сфері придбання та реалізації алкогольних напоїв, на що отримав ліцензію, подавати до повноважних контролюючих органів серед іншого звіт форми N 1-ОА за кожний місяць до 10 числа місяця, що настає за звітним.

З урахуванням чого, Верховний Суд погоджується із висновками судів попередніх інстанцій, зробленими під час розгляду даної справи, про відсутність правових підстав для накладення на позивача штрафних санкцій, передбачених абзацом 18 статті 17 Закону N 481/95-ВР, так як встановлений контролюючим органом факт несвоєчасного подання позивачем звіту форми N 1-ОА не підтверджується належними доказами.

Обставини своєчасності надання ТОВ "Сатурн Дистрибьюшин" звіту форми N 1-ОА підтверджується дослідженим у суді першої інстанції рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення, згідно відомостей якого, такий звіт був надісланий на адресу ГУ ДФС у Київській області засобами поштового зв'язку - 09.12.2015, тобто до 10 числа.

При цьому, касаційний суд на спростування доводів податкового органу у касаційній скарзі вважає за необхідне звернути увагу, що визначальним фактом виконання позивачем обов'язку згідно із наведеною статтю 16 Закону N 481/95-ВР є факт подання до компетентного органу вказаного звіту, а не його отримання таким. Відтак посилання відповідача на дату отримання звіту (11.12.2015) як на підставу для прийняття оскаржуваного у даній справі рішення є помилковими та не правильно тлумачать норми права.

Варто зазначити, що Наказ N 228, яким затверджена Інструкція щодо заповнення звіту форми N 1-ОА, втратив чинність на підставі наказу Міністерства фінансів України 11.02.2016 N 49 (Порядок N 49) (далі - Наказ N 49), яким, в свою чергу, затвердженого новий порядок заповнення форми звіту N 1-ОА "Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі" (Порядок N 49) (далі - Порядок). Згідно із пунктом 1 Порядку Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі (Порядок N 49) (далі - Звіт) подають суб'єкти господарювання, які одержали ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, незалежно від форми власності до органів ДФС за основним місцем обліку в електронній формі.

Таким чином, обов'язок щодо подання звіту за формою N 1-ОА (Порядок N 49) в електронній формі був покладений на суб'єктів господарювання лише в 2016 році, а тому доводи відповідача про неподання позивачем звіту за формою N 1-ОА в електронному вигляді не приймаються до уваги Верховним Судом та спростовуються відсутністю такого правового регулювання в 2015 році.

Враховуючи вищенаведене, суд касаційної інстанції погоджується з позицією судів першої та апеляційної інстанцій, не спростованими доводами касаційної скарги, про наявність законних підстав для задоволення позову.

Суд касаційної інстанції визнає, що суди попередніх інстанцій не допустили неправильного застосування норм матеріального та процесуального права при вирішенні даної справи та вважає, що суди повно встановили обставини, що мають значення для правильного вирішення справи, та надали їм правову оцінку на підставі норм закону, що підлягали застосуванню до даних правовідносин.

Відповідно до частини третьої статті 343 Кодексу адміністративного судочинства України ( N 2747-IV) суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а рішення без змін, якщо відсутні підстави для скасування судового рішення.

Керуючись статтями 341 ( N 2747-IV), 343 ( N 2747-IV), 349 ( N 2747-IV), 350 Кодексу адміністративного судочинства України ( N 2747-IV), суд постановив:

1. Касаційну скаргу Державної фіскальної служби України залишити без задоволення, а постанову Київського окружного адміністративного суду від 25.08.2016 та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 30.01.2017 - без змін.

2. Постанова набирає законної сили з дати її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

 

Судді Верховного Суду:

В. П. Юрченко

 

І. А. Васильєва

 

С. С. Пасічник
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали