ВЕРХОВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

08.05.2018 р.

Справа N 676/223/17

 

Адміністративне провадження N К/9901/2249/17

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду: головуючого - Мороз Л. Л., суддів: Бучик А. Ю., Гімона М. М., розглянувши у порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами у касаційній інстанції адміністративну справу N 676/223/17 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Далланс" до виконавчого комітету Кам'янець-Подільської міської ради про скасування рішення, провадження в якій відкрито за касаційною скаргою виконавчого комітету Кам'янець-Подільської міської ради на постанову Вінницького апеляційного адміністративного суду, прийняту 29 листопада 2017 року у складі колегії суддів: головуючого судді - Граб Л. С., суддів - Білої Л. М., Гонтарук В. М., встановив:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Далланс" звернулося до суду з позовом до виконавчого комітету Кам'янець-Подільської міської ради, в якому просило: визнати протиправним та скасувати рішення виконавчого комітету Кам'янець-Подільської міської ради від 13 жовтня 2016 року N 1291 "Про затвердження актів засідання комісії по визначенню та відшкодуванню збитків власникам землі та землекористувачам від 30 вересня 2016 року" в частині затвердження Акта засідання комісії по визначенню та відшкодуванню збитків власникам землі та землекористувачам від 30 вересня 2016 року за користування товариством з обмеженою відповідальністю "Далланс" земельною ділянкою по вул. Індустріальна, 4, м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька область без правовстановлюючих документів.

Постановою Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області від 05 вересня 2017 року в задоволенні позовних вимог відмовлено.

Постановою Вінницького апеляційного адміністративного суду від 29 листопада 2017 року рішення суду першої інстанції скасовано та прийнято нову постанову, якою позовні вимоги задоволено повністю.

Визнано протиправним та скасовано рішення виконавчого комітету Кам'янець-Подільської міської ради від 13 жовтня 2016 року N 1291 "Про затвердження актів засідання комісії по визначенню та відшкодуванню збитків власникам землі та землекористувачам від 30 вересня 2016 року" в частині затвердження Акта засідання комісії по визначенню та відшкодуванню збитків власникам землі та землекористувачам від 30 вересня 2016 року за користування товариством з обмеженою відповідальністю "Далланс" земельною ділянкою по вул. Індустріальна, 4 м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька область без правовстановлюючих документів.

Суди встановили, що рішенням Кам'янець-Подільської міської ради від 20 травня 1998 року N 32 за ТОВ "Далланс" закріплено на праві постійного користування земельну ділянку площею 4,8 га, розміщену за адресою: вул. Індустріальна, 4, м. Кам'янець-Подільський, для обслуговування виробничої бази.

Пунктами третім та четвертим вказаного рішення дозволено Державним проектним та іншим землевпорядним організаціям виготовити ТОВ "Далланс" державний акт на право постійного користування вищевказаною земельною ділянкою, а позивача зобов'язано сплатити борг по земельному податку з моменту виникнення у нього права користування означеною земельною ділянкою.

В подальшому, рішенням виконавчого комітету Кам'янець-Подільської міської ради N 1291 від 13 жовтня 2016 року "Про затвердження актів засідання комісії по визначенню та відшкодуванню збитків власникам землі та землекористувачам від 30 вересня 2016 року" затверджено Акти засідання комісії по визначенню та відшкодуванню збитків власникам землі та землекористувачам від 30 вересня 2016 року, якими позивачу було нараховано розрахункові втрати по орендній платі за землю в розмірі 553811,51 грн.

В даному випадку, вказані нарахування були проведені на підставі Акта обстеження земельної ділянки, яка перебуває в користуванні товариства, від 23 вересня 2016 року.

20 жовтня 2016 року виконавчим комітетом Кам'янець-Подільської міської ради на адресу позивача направлено претензію з вимогою в місячний термін сплатити 553811,51 грн. завданих міській раді збитків.

Листом, надісланим на адресу відповідача 25 листопада 2016 року, позивач заперечив підставність пред'явлених вимог щодо сплати 553811,51 грн. збитків, посилаючись на факт відсутності між ТОВ "Далланс" та Кам'янець-Подільською міською радою будь-яких відносин зобов'язального характеру. Тобто, позивач в обґрунтування власних доводів зазначив про те, що підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку може бути виключно договір оренди такої земельної, який на разі між сторонами не укладався. Також позивач звернув увагу відповідача на те, що останнім до надісланої претензії не було додано копії самого рішення виконавчого комітету Кам'янець-Подільської міської ради від 13 жовтня 2016 року N 1291 "Про затвердження акта засідання комісії по визначенню та відшкодуванню збитків власникам землі та землекористувачам" і Акта засідання комісії по визначенню та відшкодуванню збитків власникам землі та землекористувачам від 30 вересня 2016 року.

Витяг з вищевказаного рішення виконавчого комітету Кам'янець-Подільської міської ради та копію Акта засідання комісії по визначенню та відшкодуванню збитків власникам землі та землекористувачам від 30 вересня 2016 року було отримано позивачем 09 грудня 2016 року.

ТОВ "Далланс", не погоджуючись з прийнятим вищевказаним рішенням та Актом, звернулося з даним позовом до суду.

Суди попередніх інстанцій, розглядаючи справу по суті, виходили з того, що цей спір є адміністративним.

У касаційній скарзі заявлено вимогу про скасування рішення суду апеляційної інстанцій та залишення в силі рішення суду першої інстанції.

В обґрунтування своїх вимог заявники посилаються на неправильне застосування судами норм матеріального та порушення норм процесуального права.

У запереченнях на касаційну скаргу позивач просить залишити скаргу без задоволення з огляду не її необґрунтованість

Суд дійшов висновку про часткове задоволення касаційної скарги.

Ухвалюючи рішення у справі, суди попередніх інстанцій виходили з того, що спір у цій справі є публічно-правовим та належить до юрисдикції адміністративних судів.

З висновками судів не можливо погодитись з огляду на таке.

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 17 КАС (у редакції, чинній на час виникнення спірних відносин) компетенція адміністративних судів поширюється на спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів або правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності. Вжитий у цій процесуальній нормі термін "суб'єкт владних повноважень" позначає орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхню посадову чи службову особу, інший суб'єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень (пункт 7 частини першої статті 3 КАС).

Отже, до компетенції адміністративних судів належать спори фізичних чи юридичних осіб з органом державної влади, органом місцевого самоврядування, їхньою посадовою або службовою особою, предметом яких є перевірка законності рішень, дій чи бездіяльності цих органів (осіб), відповідно, прийнятих або вчинених ними при здійсненні владних управлінських функцій.

Відповідно до статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року (далі - Конвенція) кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом.

У рішенні Європейського суду з прав людини (далі - Суд) від 20 липня 2006 року у справі "Сокуренко і Стригун проти України" (заяви NN 29458/04, 29465/04) зазначено, що відповідно до прецедентної практики Суду термін "встановленим законом" у статті 6 Конвенції спрямований на гарантування того, що "судова гілка влади у демократичному суспільстві не залежить від органів виконавчої влади, але керується законом, що приймається парламентом" [див. рішення у справі "Занд проти Австрії" (Zand v. Austria), заява N 7360/76]. У країнах з кодифікованим правом організація судової системи також не може бути віддана на розсуд судових органів, хоча це не означає, що суди не мають певної свободи для тлумачення відповідного національного законодавства. <…> фраза "встановленого законом" поширюється не лише на правову основу самого існування "суду", але й дотримання таким судом певних норм, які регулюють його діяльність. У своїх оцінках Суд дійшов висновку, що не може вважатися судом, "встановленим законом", національний суд, що не мав юрисдикції судити деяких заявників, керуючись практикою, яка не мала регулювання законом.

Відповідно до частини другої статті 2 КАС до адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб'єктів владних повноважень, крім випадків, коли щодо таких рішень, дій чи бездіяльності Конституцією чи законами України встановлено інший порядок судового провадження.

Визначальним принципом здійснення правосуддя в адміністративних справах є принцип офіційного з'ясування всіх обставин у справі і обов'язок суб'єкта владних повноважень доказувати правомірність своїх дій чи рішень, тоді як визначальним принципом цивільного та господарського судочинства є змагальність сторін.

Позивач обґрунтовує свої вимоги тим, що відповідач не обґрунтував наявність підстав для відшкодування збитків, а саме не довів, що є неодержаний дохід.

Крім того, позивач зазначає, що законодавство не передбачає відшкодування збитків за використання земельної ділянки без належним чином оформлених документів.

У цій справі спір стосується не стільки правомірності дій стосовно затвердження акта комісії з визначення розміру збитків, заподіяних власникам землі та землекористувачам (чи здійснені вони у межах повноважень, у спосіб, з дотриманням порядку, що передбачені чинним законодавством, тощо), скільки визначення розміру збитків за фактичне користування земельною ділянкою без правовстановлюючих документів.

З фактичних обставин справи видно, що рішення суду касаційної інстанції, про перегляд якого подано заяву, ухвалювалося саме щодо збитків та їх розміру за користування земельною ділянкою. Вимоги позовної заяви були спрямовані не на статусні та/чи процедурні повноваження органу місцевого самоврядування, а власне на правильність визначення збитків цим органом як розпорядником (власником) об'єкта власності земельної ділянки. Іншими словами, в основі спору були цивільні відносини власності, на які юрисдикція адміністративних судів не поширюється.

Тому відповідно до пункту 1 частини першої статті 238 ( N 2747-IV) та частини першої статті 354 КАС ( N 2747-IV) ухвалені у цій справі в порядку адміністративного судочинства судові рішення підлягають скасуванню, а провадження в адміністративній справі - закриттю.

Керуючись статтями 345 ( N 2747-IV), 349 ( N 2747-IV), 354 ( N 2747-IV), 355 ( N 2747-IV), 356 Кодексу адміністративного судочинства України ( N 2747-IV), суд постановив:

Касаційну скаргу виконавчого комітету Кам'янець-Подільської міської ради задовольнити частково.

Постанову Вінницького апеляційного адміністративного суду, прийняту 29 листопада 2017 року та постанову Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області від 05 вересня 2017 року скасувати.

Провадження в справі N 676/223/17 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Далланс" до виконавчого комітету Кам'янець-Подільської міської ради про скасування рішення, закрити.

Роз'яснити позивачу право на звернення до суду в порядку господарського судочинства.

Постанова суду касаційної інстанції набирає законної сили з дати її прийняття та не може бути оскаржена.

 

Судді Верховного Суду:

Л. Л. Мороз

 

М. М. Гімон

 

А. Ю. Бучик
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали