КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

05.06.2012 р.

Справа: N 2а-18814/11/2670


Колегія суддів Київського апеляційного адміністративного суду у складі: головуючого - судді Степанюка А. Г., суддів - Кузьменка В. В, Шурка О. І., при секретарі - Ліневській В. В., розглянувши в порядку ч. 1 ст. 41 КАС України апеляційну скаргу ОСОБА_1 на постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 28 березня 2012 року у справі за адміністративним позовом ОСОБА_1 до Кабінету Міністрів України, треті особи - Фонд державного майна України, публічне акціонерне товариство "Донецькобленерго", ДТЕК ХОЛДИНГЗ ЛІМІТЕД, про визнання протиправним та скасування розпорядження від 02 листопада 2011 року N 1105-р (Умови N 1105-р), встановила:

У грудні 2011 року ОСОБА_1 звернулося до Окружного адміністративного суду м. Києва з позовом до Кабінету Міністрів України про визнання протиправним та скасування розпорядження КМУ від 02 листопада 2011 року N 1105-р "Про погодження умов продажу державного пакета акцій публічного акціонерного товариства "Донецькобленерго" (Умови N 1105-р) та визнання протиправними дії ФДМ України з проведення конкурсу із використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону з продажу пакета акцій публічного акціонерного товариства "Донецькобленерго" на умовах, затверджених розпорядженням від 02 листопада 2011 року N 1105-р (Умови N 1105-р).

Постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 28 березня 2012 року у задоволенні позову відмовлено повністю. При цьому суд першої інстанції виходив з того, що оскаржуване розпорядження прийнято Відповідачем правомірно та у межах повноважень останнього, і при цьому жодним чином не порушує прав та не породжує обов'язків для Позивача.

Не погоджуючись із прийнятим судовим рішенням, Позивач подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати оскаржувану постанову та прийняти нове рішення, яким позовні вимоги задовольнити у повному обсязі. При цьому посилається на порушення судом першої інстанції норм матеріального права. Зазначає у своїй скарзі на неповне з'ясування судом обставин, що мають значення для справи, а також невідповідність висновків суду обставинам справи. Крім того, наголошує на тому, що оскаржуване розпорядження негативно впливає на права Позивача як на сторону зовнішньоекономічного контракту з ПАТ "Донецькобленерго".

Сторони, будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце апеляційного розгляду справи, в судове засідання не з'явились, а тому справа розглядалась за наявними у ній матеріалами.

Разом з тим, 05 червня 2012 року на адресу Київського апеляційного адміністративного суду від третіх осіб - ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" (далі - Третя особа-2) та ДТЕК ХОЛДИНГЗ ЛІМІТЕД (далі - Третя особа-3) надійшли письмові заперечення проти апеляційної скарги, в яких останні зазначили, що відчуження частини акцій ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" за наслідками приватизації не мало наслідком реорганізацію чи зміну власника Третьої особи-2. Крім того, треті особи зауважили, що ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" є суб'єктом, а не об'єктом права, а тому повинно відповідати за власними зобов'язаннями незалежно від того, у власності якої особи перебувають емітовані Третьою особою-2 акції. Також у своїх запереченнях треті особи наголосили на тому, що посилання апелянта на Закон України "Про внесення змін до статті 5 Закону України "Про приватизацію державного майна" є необґрунтованим, оскільки останній не набрав чинності.

Заслухавши суддю-доповідача, перевіривши матеріали справи та доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційну скаргу необхідно залишити без задоволення, а постанову суду першої інстанції без змін, виходячи з наступного.

Відповідно до статті 198 КАС України за наслідками розгляду апеляційної скарги на постанову суду першої інстанції суд апеляційної інстанції має право, зокрема, залишити апеляційну скаргу без задоволення, а постанову суду - без змін.

При ухваленні оскаржуваного рішення суд першої інстанції встановив, що 02 листопада 2011 року Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження N 1105-р "Про погодження умов продажу державного пакета акцій публічного акціонерного товариства "Донецькобленерго" (Умови N 1105-р). У Державному інформаційному бюлетені Фонду державного майна України "Відомості приватизації" від 16 листопада 2011 року N 44 розміщено інформаційне повідомлення про проведення конкурсу з використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону пакета акцій ПАТ "Донецькобленерго". При цьому пунктом 11 вказаного інформаційного повідомлення зазначено, що початок проведення конкурсу 11 січня 2012 року об 11:00 год., місце проведення у приміщенні Фонду державного майна України за адресою: 041601, м. Київ-133, вул. Кутузова, 18/9.

Судом першої інстанції також встановлено, що у пункті 6 наведеного інформаційного повідомлення зазначено, що конкурс проводиться на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 02 листопада 2011 року N 1105-р "Про погодження умов продажу державного пакета акцій публічного акціонерного товариства "Донецькобленерго" (Умови N 1105-р).

Аналізуючи відповідність оскаржуваного розпорядження приписам чинного законодавства, суд першої інстанції обґрунтовано зауважив, що відповідно до статті 50 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" Кабінет Міністрів України вправі з організаційно-розпорядчих та інших поточних питань видавати акти у формі розпоряджень Кабінету Міністрів України. При цьому судом встановлено, що правовою підставою для прийняття оскаржуваного розпорядження є повноваження Кабінету Міністрів України, надані Законами України "Про Кабінет Міністрів України", "Про управління об'єктами державної власності", "Про приватизацію державного майна" та "Про Державну програму приватизації на 2000 - 2002 роки".

За таких обставин суд першої інстанції вірно зазначив, що розпорядження не запроваджує будь-яких норм чи правил, які перешкоджають, регулюють чи обмежують здійснення господарської діяльності, не має ознак та наслідків незаконного втручання у господарську діяльність товариства та перешкоджання її здійсненню.

На думку колегії суддів, Окружний адміністративний суд м. Києва, критично оцінюючи посилання Позивача на Закон України "Про внесення зміни до статті 5 Закону України "Про приватизацію державного майна" від 13 липня 2000 року N 1869-III як на правове обґрунтування позову, вірно зауважив, що останній не набрав чинності, оскільки не був прийнятий та введений в дію Закон України "Про особливості приватизації майна підприємств паливно-енергетичного комплексу", а тому він не застосовується до спірних правовідносин.

Оцінюючи вплив оскаржуваного розпорядження на права та інтереси ОСОБА_1, суд першої інстанції обґрунтовано виходив з того, що оскаржуване розпорядження по-перше, є актом індивідуальної дії (породжує конкретні права та обов'язки для конкретного суб'єкта (суб'єктів) права), по-друге, не порушує прав ОСОБА_1 як позивача, оскільки відповідно до статті 50 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" розпорядження КМУ від 02.11.2011 року N 1105-р (Умови N 1105-р) та розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 року N 514-р "Про затвердження техніко-економічного обґрунтування реконструкції (добудови) енергоблоку N 1 Миронівської ТЕС" є актами Кабінету Міністрів України з організаційно-розпорядчих та інших поточних питань.

Крім того, проаналізувавши зміст зазначених вище розпоряджень, суд першої інстанції вірно визначив, що останні звернені до конкретних юридичних осіб - до Фонду державного майна України та до ПАТ "Донецькобленерго" відповідно, а тому стосуються виключно прав та інтересів зазначених юридичних осіб та застосовуються одноразово.

Таким чином, суд апеляційної інстанції приходить до висновку, що суд першої інстанції правильно встановив обставини справи та ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального та процесуального права.

Відповідно до ст. 159 КАС України судове рішення повинно бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі повно і всебічно з'ясованих обставин в адміністративній справі, підтверджених такими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.

У відповідності до ст. 200 КАС України суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а постанову або ухвалу суду - без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції правильно встановив обставини справи та ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Колегія суддів із наведеними висновками суду першої інстанції погодилась, оскільки вони знайшли своє підтвердження в ході апеляційного розгляду справи. Судом було вірно встановлено фактичні обставини справи, надано належну оцінку дослідженим доказам, прийнято законне та обґрунтоване рішення у відповідності з вимогами матеріального та процесуального права. У зв'язку з цим колегія суддів вважає необхідним апеляційну скаргу - залишити без задоволення, а постанову суду - без змін.

Керуючись ст. ст. 160, 167, 195, 197, 198, 200, 205, 206, 212, 254 КАС України, колегія суддів ухвалила:

Апеляційну скаргу ОСОБА_1 - залишити без задоволення, а постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 28 березня 2012 року у справі за адміністративним позовом ОСОБА_1 до Кабінету Міністрів України, треті особи - Фонд державного майна України, публічне акціонерне товариство "Донецькобленерго", ДТЕК ХОЛДИНГЗ ЛІМІТЕД, про визнання протиправним та скасування розпорядження від 02 листопада 2011 року N 1105-р (Умови N 1105-р) - без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення, а якщо її було прийнято за наслідками розгляду у письмовому провадженні, - через п'ять днів після направлення їх копій особам, які беруть участь у справі. Касаційна скарга на судові рішення подається у порядку та строки, визначені ст. ст. 211, 212 КАС України.

 

Головуючий, суддя

А. Г. Степанюк

Судді:

В. В. Кузьменко

 

О. І. Шурко

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали