ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

УХВАЛА

19.07.2011 р.

N К-42194/10

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України у складі: головуючого - судді Черпіцької Л. Т., суддів - Цуркана М. І., Калашнікової О. В., Леонтович К. Г., Конюшка К. В., при секретарі - Кальненко О. І. (за участю представників: ЗАТ "Видобувна компанія "Укрнафтобуріння" - Насупа О. В., Метенко Т. І., КМУ - Жменяк Ю. Ю., Міністерства охорони навколишнього природного середовища України - Яреми І. В.), розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за касаційною скаргою Публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" на постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 13.07.2010 р. та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 01.12.2010 р. у справі N 2а-8210/10/2670 за позовом Закритого акціонерного товариства "Видобувна компанія "Укрнафтобуріння" до Кабінету Міністрів України, треті особи - 1. Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, 2. Публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", про визнання протиправним та скасування розпорядження від 02.03.2010 N 316-р, встановила:

Закрите акціонерне товариство "Видобувна компанія "Укрнафтобуріння" звернулося до Кабінету Міністрів України з позовом, в якому з урахуванням заяви про зміну позовних вимог, просило суд:

- визнати протиправним розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.03.2010 р. N 316-р "Про надання спеціальних дозволів на користування надрами" в частині зобов'язання Міністерства охорони навколишнього природного середовища України видати 3 березня 2010 року НАК "Нафтогаз України" спеціальний дозвіл на користування надрами Сахалінського нафтогазоконденсатного родовища Харківської області з метою видобування вуглеводнів;

- скасувати розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.03.2010 р. N 316-р "Про надання спеціальних дозволів на користування надрами" в частині зобов'язання Міністерства охорони навколишнього природного середовища України видати 3 березня 2010 року НАК "Нафтогаз України" спеціальний дозвіл на користування надрами Сахалінського нафтогазоконденсатного родовища Харківської області з метою видобування вуглеводнів.

В обґрунтування позовних вимог позивач послався на те, що відповідач всупереч чинному законодавству та в порушення прав та охоронюваних законом інтересів позивача 02.03.2010 р. видав розпорядження N 316-р, яким зобов'язав Мінприроди видати 03.03.2010 р. НАК "Нафтогаз України" спеціальний дозвіл на користування надрами Сахалінського нафтогазоконденсатного родовища.

Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 13 липня 2010 року, залишеною без змін ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 01.12.2010 р., позов задоволено. Визнано протиправним розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.03.2010 р. N 316-р "Про надання спеціальних дозволів на користування надрами" в частині зобов'язання Міністерства охорони навколишнього природного середовища України видати 3 березня 2010 року НАК "Нафтогаз України" спеціальний дозвіл на користування надрами Сахалінського нафтогазоконденсатного родовища Харківської області з метою видобування вуглеводнів та скасовано розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.03.2010 р. N 316-р "Про надання спеціальних дозволів на користування надрами" в частині зобов'язання Міністерства охорони навколишнього природного середовища України видати 3 березня 2010 року НАК "Нафтогаз України" спеціальний дозвіл на користування надрами Сахалінського нафтогазоконденсатного родовища Харківської області з метою видобування вуглеводнів.

Не погоджуючись з постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 13.07.2010 р. та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 01.12.2010 р. Публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" звернулось з касаційною скаргою, у якій просить скасувати судові рішення першої та апеляційної інстанцій та прийняти нове рішення про відмову в позові, посилаючись на порушення судом першої та апеляційної інстанцій норми матеріального та процесуального права.

Заслухавши суддю-доповідача, пояснення представників, перевіривши матеріали справи, обговоривши доводи касаційної скарги та заперечень на касаційну скаргу, колегія суддів дійшла висновку, що касаційна скарга не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судами попередніх інстанцій при прийнятті рішень було встановлено, що ЗАТ "Видобувна компанія "Укрнафтобуріння" здійснювало діяльність у сфері геологічного вивчення надр, в тому числі дослідно-промислової розробки корисних копалин загальнодержавного значення (газ природний, нафта) Сахалінського родовища (Краснокутський район Харківської області) на підставі спеціального дозволу N 2714 від 29.12.2004 р. Вказаний дозвіл наданий терміном на 5 років.

05.02.2010 р. на підставі наказу Мінприроди N 23 від 19.01.2010 р. "Про надання спеціального дозволу на користування надрами", протоколу ДКЗ України від 19.03.2009 р. N 1722 та здійснення оплати збору за надання спеціального дозволу до бюджету, ЗАТ "Видобувна компанія "Укрнафтобуріння" отримано спеціальний дозвіл N 5139 на користування надрами (промислову розробку) Сахалінського родовища.

Однак, Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням від 02.03.2010 р. N 316-р "Про надання спеціальних дозволів на користування надрами" зобов'язав Міністерство охорони навколишнього природного середовища України надати 03.03.2010 р. НАК "Нафтогаз України" спеціального дозволу на користування надрами Сахалінського нафтогазоконденсатного родовища Харківської області з метою видобування вуглеводнів, у зв'язку з чим позивач і звернувся до суду з даним позовом про визнання вказаного розпорядження протиправним та скасування його, так як воно порушує права і законні інтереси останнього.

Задовольняючи позовні вимоги, суди попередніх інстанцій виходили з того, що НАК "Нафтогаз України" як того вимагає п. 8 Порядку не надало повного пакету документів, необхідного на отримання спеціального дозволу на користування надрами, що в свою чергу унеможливлює без порушення вимог законодавства надати НАК "Нафтогаз України" спеціальний дозвіл. Серед поданих НАК "Нафтогаз України" документів відсутні: - погодження Харківської обласної ради; - погодження Держгірпромнагляду; - погодження Мінпаливенерго; - погодження Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Харківській області; - довідка заявника про наявність коштів, у тому числі запозичених; - довідка про наявність податкового боргу та його розмір; - баланс та фінансовий звіт, всупереч вимогам Порядку, не завірені заявником.

Статтею 25 Кодексу України про надра встановлено, що права користувачів надр охороняються законом і можуть бути обмежені лише у випадках, передбачених законодавством України. При цьому статтею 9 Кодексу України про надра, а також пунктом 8 Порядку надання у 2009 році спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2009 р. N 608, передбачено, що суб'єкти господарювання, які мають право на отримання дозволів без проведення аукціонів, подають Мінприроди в установленому порядку разом з документами, зазначеними у додатку 1 заяву, погоджену з відповідними обласними радами на користування ділянками надр, що містять корисні копалини загальнодержавного значення.

У відповідності до статті 36 Закону України "Про нафту і газ" введення у промислову розробку родовища можливо лише за умови отримання надрокористувачем затвердженої в установленому порядку геологоекономічної оцінки запасів родовища. Однак, НАК "Нафтогаз України" не здійснював геологоекономічну оцінку запасів корисних копалин Сахалінського родовища на підставі його геологічного вивчення, а отже і не має затвердженого Державною комісією по запасах корисних копалин України відповідного протоколу та відповідних погоджень від вищезазначених органів.

Крім того, ч. 1 ст. 19 Закону України "Про нафту і газ" встановлено, що ділянки, на які надаються спеціальні дозволи на користування нафтогазоносними надрами, повинні обмежуватись відповідною площею і глибиною. Повний або частковий збіг ділянок для однакових видів користування нафтогазоносними надрами (крім геологічного вивчення нафтогазоносних надр) не допускається.

Наявні докази у матеріалах справи, надані ЗАТ "Видобувна компанія "Укрнафтобуріння", а саме копії спеціального дозволу на користування надрами Сахалінського родовища N 5139 від 05.02.2010 року, свідчать про збіг вказаних ділянок.

З урахуванням наведеного, колегія суддів погоджується з висновками судів попередніх інстанцій про невідповідність оскаржуваного розпорядження Кабінету Міністрів України нормам ч. 11 ст. 15, ст. 36 Закону України "Про нафту і газ", ст. ст. 9, 25 Кодексу України про надра, Порядку надання у 2009 році спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 р. N 608.

За таких обставин судова колегія дійшла висновку, що судами попередніх інстанцій повно і правильно встановлені фактичні обставини справи, характер правовідносин сторін і вірно застосовані до них норми матеріального права.

Згідно із ст. 220 КАС України суд касаційної інстанції перевіряє правильність застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права, правової оцінки обставин у справі і не може досліджувати докази, встановлювати та визнавати доведеними обставини, що не були встановлені в судовому рішенні, та вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу.

Керуючись ст. ст. 220, 221, 223, 224, 230, 231 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів, ухвалила:

Касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" залишити без задоволення.

Постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 13.07.2010 р. та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 01.12.2010 р. - залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та може бути переглянута в порядку ст. ст. 235 - 238 Кодексу адміністративного судочинства України.

 

Головуючий, суддя

 

Судді:

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали