Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про визнання протиправними дій щодо нарахування й виплати суддівської винагороди

ВЕРХОВНИЙ СУД

УХВАЛА

16.08.2019 р.

Справа N 200/9195/19-а

 

Адміністративне провадження N Пз/9901/17/19

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду: судді-доповідача - Мартинюк Н. М., суддів: Дашутіна І. В., Єресько Л. О., Жука А. В., Мельник-Томенко Ж. М., розглянувши подання судді Донецького окружного адміністративного суду Зінченка О. В. про розгляд Верховним Судом як зразкової справи типової справи N 200/9195/19-а за позовом ОСОБА_1 до Територіального управління Державної судової адміністрації України в Донецькій області, третя особа: Головне управління Державної казначейської служби України в Донецькій області, про визнання дій протиправними і зобов'язання вчинити дії, встановив:

6 серпня 2018 року до Верховного Суду надійшло подання судді Донецького окружного адміністративного суду Зінченка О. В. про розгляд адміністративної справи N 200/9195/19-а як зразкової.

Доцільність розгляду цієї справи Верховним Судом як зразкової обґрунтовано тим, що формування єдиної судової практики у цій категорії справ має велике значення для суддів, стосовно яких не завершені процедури кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді з урахуванням того, що станом на 19 квітня 2019 року процедура кваліфікаційного оцінювання не завершена стосовно 3192 суддів. Доцільність розгляду також обґрунтована тим, що внаслідок прийняття зразкового рішення у цій справі розгляд справ зазначеної категорії судами пришвидшиться й це надасть можливість вирішувати відповідні спори територіальними органами Державної судової адміністрації України в позасудовому порядку. У провадженні Донецького окружного адміністративного суду перебуває три типових справи цієї категорії.

Суддя Донецького окружного адміністративного суду Зінченко О. В. ухвалою від 26 липня 2019 року відкрив провадження у справі N 200/9195/19-а за позовом ОСОБА_1 до Територіального управління Державної судової адміністрації України в Донецькій області (вул. Добровольського, 2, м. Слов'янськ, Донецька обл., 84112), третя особа: Головне управління Державної казначейської служби України в Донецькій області, про:

- визнання протиправними дій Територіального управління Державної судової адміністрації України в Донецькій області щодо нарахування й виплати судді Красноармійського міськрайонного суду Донецької області за період з 4 грудня 2018 року до 30 червня 2019 року суддівської винагороди із застосуванням розміру посадового окладу - 15 прожиткових мінімумів;

- зобов'язання відповідача провести нарахування й виплату суддівської винагороди судді Красноармійського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 на підставі Рішення Конституційного Суду України від 4 грудня 2018 року N 11-р/2018 (Рішення N 11-р/2018), на основі 15 мінімальних заробітних плат з урахуванням раніше виплаченої суми.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що позивач є діючим суддею місцевого суду. Рішенням Конституційного Суду України від 4 грудня 2018 року N 11-р/2018 (Рішення N 11-р/2018) визнано таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним) положення частини третьої статті 133 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" від 7 липня 2010 року N 2453-VI у редакції Закону України "Про забезпечення права на справедливий суд" від 12 лютого 2015 року N 192-VIII (Закон N 192-VIII), як наслідок, на думку позивача, це положення Закону підлягає застосуванню у його первинній редакції, а саме: "Посадовий оклад судді місцевого суду встановлюється у розмірі 15 мінімальних заробітних плат, визначених законом, що запроваджується поетапно: з 1 січня 2011 року - 6 мінімальних заробітних плат; з 1 січня 2012 року - 8 мінімальних заробітних плат; з 1 січня 2013 року - 10 мінімальних заробітних плат; з 1 січня 2014 року - 12 мінімальних заробітних плат; з 1 січня 2015 року - 15 мінімальних заробітних плат".

Позивач вважає, що відповідно до зазначеного Рішення Конституційного Суду України (Рішення N 11-р/2018) кожен суддя, який не пройшов кваліфікаційне оцінювання, починаючи з 4 грудня 2018 року мав право на отримання суддівської винагороди на основі посадового окладу в розмірі 15 мінімальних заробітних плат. Тоді як відповідач, всупереч приписів статті 19 Конституції України та діючого законодавства, зокрема Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Закон N 1402-VIII), нараховує суддівську винагороду на підставі розміру прожиткового мінімуму.

Розглянувши матеріали типових справ, які додані до справи, за якою надійшло це подання про відкриття провадження у зразковій справі, колегія суддів дійшла висновку, що ці справи (N 200/9195/19-а, N 200/9191/19-а, N 200/9192/19-а) відповідають ознакам типових, визначених пунктом 21 частини першої статті 4 Кодексу адміністративного судочинства України ( N 2747-IV), та такими ознаками для цієї зразкової справи є:

- відповідачем у них є один і той самий суб'єкт владних повноважень (Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Донецькій області);

- спір виник з аналогічних підстав у відносинах, що регулюються одними нормами права (виплата суддям, які не пройшли кваліфікаційне оцінювання на відповідність займаній посаді суддівської винагороди відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" від 6 грудня 2016 року N 1774-VIII (Закон N 1774-VIII) із застосуванням прожиткового мінімуму як розрахункової величини, замість застосування для розрахунку - мінімальної заробітної плати, після набрання чинності Рішенням Конституційного Суду України від 4 грудня 2018 року N 11-р/2018 (Рішення N 11-р/2018));

- позивачі заявили аналогічні позовні вимоги (визнати протиправними дії відповідача щодо нарахування й виплати суддям суддівської винагороди із застосуванням розміру посадового окладу - 15 прожиткових мінімумів та зобов'язати відповідача здійснити нарахування й виплату такої винагороди, на основі розрахункової величини - 15 мінімальних заробітних плат, починаючи з 4 грудня 2018 року).

Відповідно до частини п'ятої статті 290 Кодексу адміністративного судочинства України ( N 2747-IV) Верховний Суд вирішує зразкові справи за правилами спрощеного позовного провадження з урахуванням особливостей, визначених цією статтею ( N 2747-IV).

Особливості розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження визначено у статті 262 Кодексу адміністративного судочинства України ( N 2747-IV). За частиною п'ятою цієї статті ( N 2747-IV) суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої зі сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

Згідно частини третьої статті 291 Кодексу адміністративного судочинства України ( N 2747-IV), при ухваленні рішення у типовій справі, яка відповідає ознакам, викладеним у рішенні Верховного Суду за результатами розгляду зразкової справи, суд має враховувати правові висновки Верховного Суду, викладені у рішенні за результатами розгляду зразкової справи.

За частиною одинадцятою статті 290 Кодексу адміністративного судочинства України ( N 2747-IV) рішення Верховного Суду у зразковій справі підлягає перегляду Великою Палатою Верховного Суду за правилами перегляду рішень в апеляційному порядку, визначеному цим Кодексом ( N 2747-IV).

Керуючись статтями 258 - 262 ( N 2747-IV), 290 Кодексу адміністративного судочинства України ( N 2747-IV), Верховний Суд ухвалив:

Відкрити провадження у зразковій адміністративній справі N 200/9195/19-а за позовом ОСОБА_1 до Територіального управління Державної судової адміністрації України в Донецькій області, третя особа: Головне управління Державної казначейської служби України в Донецькій області, про визнання дій протиправними і зобов'язання вчинити дії.

Справу розглядати за правилами спрощеного позовного провадження колегією суддів у складі п'яти суддів.

Справу призначити до розгляду без повідомлення (виклику) сторін на 25 вересня 2019 року в приміщенні суду за адресою: вул. Московська, 8, корп. 5, м. Київ, 01029.

Відповідачу - у п'ятнадцятиденний строк з дня отримання копії цієї ухвали подати суду відзив на позовну заяву та докази, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача, а також документи, що підтверджують надіслання (надання) відзиву і доданих до нього доказів позивачу і третій особі.

Встановити позивачу триденний строк з дня отримання відзиву на позовну заяву для подання до суду відповіді на відзив та документів, що підтверджують надіслання (надання) відповіді на відзив та доданих до нього доказів відповідачу і третій особі.

Встановити відповідачу триденний строк з дня отримання відповіді на відзив для подання до суду заперечень проти відповіді на відзив і документів, що підтверджують надіслання (надання) заперечень і доданих до нього доказів позивачу.

Повідомити учасникам справи, що відзив на позовну заяву (відзив), відповідь на відзив, заперечення та пояснення повинні відповідати вимогам частин другої - четвертої статті 162 Кодексу адміністративного судочинства України ( N 2747-IV).

Повідомити учасникам справи, що інформацію у справі, яка розглядається, можна отримати за адресою на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет: supreme.court.gov.ua.

Опублікувати цю ухвалу на офіційному веб-порталі судової влади України, а також в одному із загальнодержавних друкованих засобів масової інформації.

З моменту опублікування цього оголошення вважатиметься, що всі заінтересовані особи належним чином повідомлені про розгляд зразкової справи.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання і не може бути оскаржена.

 

Суддя-доповідач

Н. М. Мартинюк

Судді:

І. В. Дашутін

 

Л. О. Єресько

 

А. В. Жук

 

Ж. М. Мельник-Томенко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали