ВЕРХОВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

23.01.2018 р.

N К/9901/726/17,

 

N 804/1843/17

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду: судді-доповідача - Олендера І. Я., суддів: Ханової Р. Ф., Юрченко В. П., розглянувши в порядку письмового провадження касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрспецналадка" на постанову Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 12 липня 2017 року (суддя Гончарова І. А.) та ухвалу Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 29 листопада 2017 року (колегія суддів: Щербак А. А. (головуючий), Баранник Н. П., Малиш Н. І.) у справі N 804/1843/17 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрспецналадка" до Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області про визнання протиправним та скасування наказу від 1 грудня 2016 року N 1290 та визнання протиправними дій, встановив:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрспецналадка" (далі - позивач, ТОВ "Укрспецналадка") звернулось до суду з позовом до Головного управління ДФС у Дніпропетровській області (далі - відповідач, контролюючий орган) про визнання протиправним та скасування наказу від 1 грудня 2016 року N 1290, визнання протиправними дій працівників Головного управління ДФС у Дніпропетровській області щодо виходу для проведення документальної планової виїзної перевірки.

В обґрунтування позовних вимог ТОВ "Укрспецналадка" зазначило, що контролюючим органом безпідставно віднесено позивача до платників податків з високим ступенем ризику, всупереч абз. 2 п. 77.2 ст. 77 Податкового кодекс України включено до плану-графіку перевірок, менше ніж через 24 місяці після попередньої планової виїзної перевірки та здійснено вихід з метою проведення перевірки. У зв'язку з зазначеним, позивач вважає прийнятий відповідачем наказ незаконним та таким, що підлягає скасуванню.

Постановою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 12 липня 2017 року в задоволенні позовних вимог ТОВ "Укрспецналадка" відмовлено.

Ухвалою Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 29 листопада 2017 року апеляційну скаргу ТОВ "Укрспецналадка" залишено без задоволення, а постанову Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 12 липня 2017 року - без змін.

Рішення судів обґрунтовано правомірністю віднесення ТОВ "Укрспецналадка" до платників податків з високим ступенем ризику та прийняття оскаржуваного позивачем наказу про проведення, а відтак і правомірністю виходу посадових осіб контролюючого органу за адресою суб'єкта господарювання з метою проведення перевірки.

Не погодившись із рішеннями судів першої та апеляційної інстанцій, позивач подав касаційну скаргу, де посилаючись на порушення судами норм матеріального та процесуального права, просить скасувати постанову Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 12 липня 2017 року та ухвалу Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 29 листопада 2017 року та прийняти нове рішення про задоволення позовних вимог ТОВ "Укрспецналадка".

Касаційна скарга обґрунтована тим, що судами попередніх інстанцій не взято до уваги, що 09.12.2016 року та 14.12.2016 року ТОВ "Укрспецналадка" повідомляло контролюючий орган про неможливість проведення перевірки у зв'язку з викраденням первинних бухгалтерських документів, проте контролюючий орган наказом від 19.12.2016 року N 1386 переніс термін проведення перевірки на строк, визначений п. 44.5 Податкового кодексу України (90 днів), без зазначення точної дати виходу на перевірку, а тому, на думку позивача, вихід на перевірку 15.03.2017 року на підставі наказу від 1 грудня 2016 року без прийняття та надіслання повідомлень та нового наказу про проведення перевірки саме з 15.03.2017 року є неправомірним. Крім того, позивач вказав, що строк проведення перенесеної перевірки наставав не 15.03.2017 року, а 10.03.2017 року.

Касаційний розгляд справи проведено в порядку письмового провадження, відповідно до п. 1 частини першої ст. 345 Кодексу адміністративного судочинства України ( N 2747-IV) (у редакції Закону від 3 жовтня 2017 року N 2147-VIII (Закон N 2147-VIII), що діє з 15 грудня 2017 року).

Суд касаційної інстанції переглядає судові рішення в межах доводів та вимог касаційної скарги та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права (частина перша ст. 341 Кодексу адміністративного судочинства України ( N 2747-IV)).

Переглянувши судові рішення в межах касаційної скарги, перевіривши повноту встановлення судовими інстанціями фактичних обставин справи та правильність застосування ними норм матеріального та процесуального права, Верховний Суд складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду дійшов висновку, що зазначена касаційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступних мотивів.

Так, відповідно до пп. 20.1.4 п. 20.1 ст. 21 Податкового кодексу України контролюючі органи мають право проводити відповідно до законодавства перевірки і звірки платників податків (крім Національного банку України), у тому числі після проведення процедур митного контролю та/або митного оформлення.

Підпунктом 75.1.2 п. 75.1 ст. 75 Податкового кодексу України (у редакції чинній на час виникнення спірних правовідносин) документальною перевіркою вважається перевірка, предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених цим Кодексом податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами) та яка проводиться на підставі податкових декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом, первинних документів, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку і пов'язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також отриманих в установленому законодавством порядку контролюючим органом документів та податкової інформації, у тому числі за результатами перевірок інших платників податків.

Документальна планова перевірка проводиться відповідно до плану-графіка перевірок.

Відповідно до п. 77.4 ст. 77 Податкового кодексу України про проведення документальної планової перевірки керівником контролюючого органу приймається рішення, яке оформлюється наказом.

Відповідно до п 44.5 ст. 44 Податкового кодексу України у разі втрати, пошкодження або дострокового знищення документів, зазначених в пунктах 44.1 і 44.3 цієї статті (первинні документи, регістри бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інші документи, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством), платник податків зобов'язаний у п'ятиденний строк з дня такої події письмово повідомити контролюючий орган за місцем обліку в порядку, встановленому цим Кодексом для подання податкової звітності, та контролюючий орган, яким було здійснено митне оформлення відповідної митної декларації.

Платник податків зобов'язаний відновити втрачені документи протягом 90 календарних днів з дня, що настає за днем надходження повідомлення до контролюючого органу.

У разі неможливості проведення перевірки платника податків у випадках, передбачених цим підпунктом, терміни проведення таких перевірок переносяться до дати відновлення та надання документів до перевірки в межах визначених цим підпунктом строків.

Підпунктом 1.2.6 п. 1.2 Методичних рекомендацій щодо порядку взаємодії між підрозділами органів державної фіскальної служби при організації, проведенні та реалізації матеріалів перевірок платників податків, затверджених наказом ДФС України від 31 липня 2014 року N 22 (Методичні рекомендації N 22) визначено, що у разі якщо під час проведення документальної перевірки до органу державної фіскальної служби за місцем обліку від платника податків надійшло повідомлення про втрату, пошкодження або дострокове знищення документів або вилучення документів правоохоронними та іншими органами (у зв'язку з чим особами, які здійснюють (очолюють) перевірку, обґрунтовано встановлено неможливість подальшого проведення перевірки) такі особи складають акт довільної форми, який реєструється у Спеціальному журналі реєстрації актів у порядку, передбаченому пунктом 1.4.5 цього розділу Методичних рекомендацій (Методичні рекомендації N 22).

На підставі цього акта органом державної фіскальної служби, яким було призначено перевірку, видається наказ про перенесення термінів проведення такої перевірки на строк, визначений відповідно до пункту 44.5 статті 44 або пункту 85.9 статті 89 розділу II Кодексу, копія якого вручається платнику податків (посадовим особам платника податків або його законним (уповноваженим) представникам).

Новий наказ про проведення перевірки не видається та нові направлення на проведення перевірки не виписуються. У разі якщо терміни, визначені пунктом 44.5 статті 44 Кодексу, достроково скорочуються - видається наказ про поновлення перевірки не пізніше наступного робочого дня, копія якого вручається платнику податків (посадовим особам платника податків або його законним (уповноваженим) представникам).

Судами попередніх інстанцій встановлено, що зв'язку з включенням до плану-графіка проведення документальних планових перевірок суб'єктів господарювання на IV квартал 2016 року ТОВ "Укрспецналадка", керуючись пп. 20.1.4 п. 20.1 ст. 20, пп. 75.1.2 п. 75.1 ст. 75, п. 77.1, п. 77.4 ст. 77 Податкового кодексу України Головним управлінням ДФС у Дніпропетровській області прийнято наказ від 1 грудня 2016 року N 1290 "Про проведення документальної планової виїзної перевірки ТОВ "Укрспецналадка" з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2014 року по 30.09.2016 року тривалістю 20 робочих днів.

Копію вказаного наказу та письмове повідомлення від 01.12.2016 року N 536 з датою початку перевірки 02.12.2016 року надіслано позивачу рекомендованим листом та отримані останнім 13.12.2016 року.

ТОВ "Укрспецналадка" звернулось до Головного управління ДФС у Дніпропетровській області з листом від 14.12.2016 року N 04/12, як в якому зазначило про неможливість проведення перевірки, у зв'язку з викраденням первинних документів за період з січня 2013 року по жовтень 2016 року та про наявність кримінального провадження від 29.11.2016 року N 120160406500005047. Також у вказаному листі позивач просив відповідно до п. 44.5 ст. 44 Податкового кодексу України перенести терміни проведення перевірки до дати відновлення документів.

Головним управлінням ДФС у Дніпропетровській області було прийнято наказ від 19.12.2016 року N 1356 "Про перенесення термінів проведення документальної планової виїзної перевірки ТОВ "Укрспецналадка" ", який було отримано головним бухгалтером Товариства 20.12.2016 року.

Після надання позивачу строку встановленого п. 44.5 ст. 44 Податкового кодексу України для відновлення первинних документів, з метою проведення перевірки фахівцями контролюючого органу у Дніпропетровській області було здійснено вихід за податковою адресою позивача (м. Дніпро, вул. Наукова, буд. 7) проте у допуску для проведення документальної планової виїзної перевірки було відмовлено. У зв'язку з чим було складено акт від 15.03.2017 року "Про недопущення посадових осіб Головного управління ДФС у Дніпропетровській області до перевірки ТОВ "Укрспецналадка".

Отже, враховуючи вищенаведені норми права та встановлені обставини справи, зокрема і відносно того, що будь - яких зауважень або заперечень з боку позивача щодо віднесення його до платників з високим ступенем ризику, що послугувало підставою для призначення перевірки, надано не було, суди попередніх інстанцій дійшли правильного висновку про правомірність прийнятого Головним управлінням ДФС у Дніпропетровській області оскаржуваного наказу від 1 грудня 2016 року N 1290 "Про проведення документальної планової виїзної перевірки ТОВ "Укрспецналадка" та як наслідок правомірність виходу посадових осіб контролюючого органу за адресою суб'єкта господарювання з метою проведення перевірки.

Відповідно до п. 1 частини першої ст. 349 Кодексу адміністративного судочинства України ( N 2747-IV) суд касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги має право залишити судові рішення судів першої та (або) апеляційної інстанцій без змін, а скаргу без задоволення.

Суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо визнає, що суди першої та апеляційної інстанцій не допустили неправильного застосування норм матеріального права або порушень норм процесуального права при ухваленні судових рішень чи вчиненні процесуальних дій (частина перша ст. 350 Кодексу адміністративного судочинства України ( N 2747-IV)).

З огляду на зазначене, враховуючи статті 44, 75, 77 Податкового кодексу України колегія суддів приходить до висновку, що при ухваленні оскаржуваних судових рішень, суди першої та апеляційної інстанцій не допустили порушень норм матеріального та процесуального права, які могли б бути підставою для скасування судових рішень, а тому касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрспецналадка" на постанову Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 12 липня 2017 року та ухвалу Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 29 листопада 2017 року слід залишити без задоволення.

Керуючись статтями 341 ( N 2747-IV), 345 ( N 2747-IV), 349 ( N 2747-IV), 350 ( N 2747-IV), 355 ( N 2747-IV), 356 ( N 2747-IV), 359 ( N 2747-IV), пунктом 4 частини першої Розділу VII Перехідних положень Кодексу адміністративного судочинства України ( N 2747-IV), суд постановив:

Касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрспецналадка" залишити без задоволення, а постанову Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 12 липня 2017 року та ухвалу Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 29 листопада 2017 року у справі N 804/1843/17 залишити без змін.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

 

Судді:

І. Я. Олендер

 

Р. Ф. Ханова

 

В. П. Юрченко
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали