ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

УХВАЛА

20.09.2017 р.

Справа N 800/385/17

Суддя Вищого адміністративного суду України - Рецебуринський Ю. Й., перевіривши позовну заяву Громадської організації "Жити чесно" до Верховної Ради України про визнання дій протиправними, рішення незаконним та зобов'язання вчинити певні дії, встановив:

У вересні 2017 року Громадська організація "Жити чесно" звернулась до Вищого адміністративного суду України із позовною заявою до Верховної Ради України, в якій просить: визнати протиправними дії Верховної Ради України щодо прийняття в другому читанні та в цілому проекту Закону "Про освіту" N 3491-д від 4 квітня 2016 року; визнати незаконним та скасувати рішення Верховної Ради України у формі прийнятого в другому читанні та в цілому проекту Закону "Про освіту" N 3491-д від 4 квітня 2016 року; зобов'язати Уповноважену особу Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України утриматися від візування та передання на підпис голові Верховної Ради України проекту Закону "Про освіту" N 3491-д від 4 квітня 2016 року; зобов'язати Верховну Раду України здійснити повторний розгляд поправок та голосування про прийняття в другому читанні та в цілому проекту Закону "Про освіту" N 3491-д від 4 квітня 2016 року із суворим дотриманням вимог законодавства України щодо особистого голосування.

Частиною першою статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України встановлено, що завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень шляхом справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду адміністративних справ.

Відповідно до пункту 6 частини першої статті 3 цього Кодексу адміністративний позов - звернення до адміністративного суду про захист прав, свобод та інтересів або на виконання повноважень у публічно-правових відносинах.

Згідно з частиною другою статті 4 Кодексу адміністративного судочинства України юрисдикція адміністративних судів поширюється на всі публічно-правові спори, крім спорів, для яких законом встановлений інший порядок судового вирішення.

Відповідно до пункту 1 частини третьої статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України юрисдикція адміністративних судів не поширюється на публічно-правові спори, що віднесені до юрисдикції Конституційного Суду України.

До адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб'єктів владних повноважень, крім випадків, коли щодо таких рішень, дій чи бездіяльності Конституцією чи законами України встановлено інший порядок судового провадження.

Відповідно до частини четвертої статті 18 Кодексу адміністративного судочинства України Вищому адміністративному суду України, як суду першої інстанції, підсудні справи щодо встановлення Центральною виборчою комісією результатів виборів або всеукраїнського референдуму, справи про дострокове припинення повноважень народного депутата України, а також справи щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Особливості провадження у справах щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів передбачені статтею 1711 Кодексу адміністративного судочинства України, згідно з частиною першою якої правила цієї статті поширюються на розгляд адміністративних справ щодо: 1) законності (крім конституційності) постанов Верховної Ради України, указів і розпоряджень Президента України; 2) актів Вищої ради юстиції; 3) дій чи бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради юстиції; 4) рішень, дій чи бездіяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

За змістом статті 75 Конституції України єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент - Верховна Рада України.

Відповідно до розділу IV Регламенту Верховної Ради України стадіями законодавчої процедури є: вияв законодавчої ініціативи, реєстрація законопроекту, розгляд законопроекту, прийняття закону, його підписання і оприлюднення. Тобто, здійснення окремих стадій законодавчого процесу віднесено до компетенції Верховної Ради, яка при цьому реалізує свою нормотворчу функцію, а не владні управлінські функції.

У Рішенні від 27 березня 2002 року N 7-рп/2002 (у справі за конституційним поданням Вищої ради юстиції щодо офіційного тлумачення положень абзаців другого, третього пункту 1 частини першої статті 150 Конституції України) Конституційний Суд України зазначив, що як свідчить зміст положень статей 85, 91 Конституції України, Верховна Рада України приймає закони, постанови та інші правові акти, які є юридичною формою реалізації повноважень єдиного органу законодавчої влади в Україні та відповідно до частини другої статті 147, частини першої статті 150 Конституції України є об'єктом судового конституційного контролю.

Таким чином, позовні вимоги до Верховної Ради України, що ґрунтуються на порушенні відповідачем встановленої процедури прийняття законів не належать до юрисдикції Вищого адміністративного суду України, оскільки пов'язані зі здійсненням не владних управлінських функцій, а законодавчої діяльності тому даний спір не є справою адміністративної юрисдикції.

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 109 Кодексу адміністративного судочинства України суддя відмовляє у відкритті провадження в адміністративній справі, якщо заяву не належить розглядати в порядку адміністративного судочинства.

Враховуючи викладене, позов Громадської організації "Жити чесно" до Верховної Ради України про визнання дій протиправними, рішення незаконним та зобов'язання вчинити певні дії не належить розглядати в порядку адміністративного судочинства.

Керуючись статтями 2, 3, 17, 18, 109, 1711 Кодексу адміністративного судочинства України, ухвалив:

Відмовити у відкритті провадження у справі за позовом Громадської організації "Жити чесно" до Верховної Ради України про визнання дій протиправними, рішення незаконним та зобов'язання вчинити певні дії.

Ухвала може бути переглянута Верховним Судом України у порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України.

 

Суддя

Ю. Й. Рецебуринський
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали