Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про визнання протиправними постанов Кабінету Міністрів України N 1081 від 03.06.2006 та N 728 від 02.09.2015

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

03.10.2018 р.

N 825/1194/18

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі колегії суддів: головуючого, судді - Арсірія Р. О., суддів: Кузьменка В. А., Огурцова О. П., за участю секретаря судового засідання - Шевченко М. В., розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву ОСОБА_1 про забезпечення позову за позовом ОСОБА_1 до Міністерства оборони України Кабінету Міністрів України про визнання протиправним правових актів КМУ N 1081 і N 728 (Постанова N 728) частково, зобов'язання вчинити дії, встановив:

Позивач звернувся до суду з даним позовом, в якому просить:

- визнати правовий акт, а саме: постанову вищого органу виконавчої влади КМУ N 1081 від 03.06.2006, яка була прийнята на виконання даного Закону, в якій в її положенні п. 3 законно не прописано вимоги п. 2 прикінцевих положень даного Закону - частково протиправною;

- визнати правовий акт, а саме: постанову вищого органу виконавчої влади КМУ N 728 від 02.09.2015 (Постанова N 728), в якій в її положенні п. 4 (Постанова N 728) законно не прописано вимоги п. 2 прикінцевих положень даного Закону і яка прийнята на виконання даного Закону - частково протиправною;

- зобов'язати вищий орган виконавчої влади - Кабінет Міністрів України - привести у відповідність з даним Законом постанову N 1081 від 03.06.2006, яка була прийнята на виконання даного Закону і в її положенні п. 3 законно прописати вимоги п. 2 прикінцевих положень даного Закону, вказавши конкретно, ясно, законно також, що дана категорія осіб, які перебувають на квартирному обліку датою постановки до 01.01.2005 забезпечуються житлом згідно попередньої редакції базового Закону з житлового забезпечення Міністерства оборони України N 2011-XII в редакції від 20.12.91 і їм житло надасться з урахуванням вимог ст. 50 Житлового кодексу;

- зобов'язати вищий орган виконавчої влади - Кабінет Міністрів України - привести у відповідність з даним Законом також постанову N 728 від 02.09.2015 (Постанова N 728), в положенні якої в п. 4 законно прописати вимоги п. 2 прикінцевих положень даного Закону і яка була також прийнята на виконання також даного Закону, вказавши, ясно, конкретно, законно, що дана категорія осіб, які перебувають на квартирному обліку датою постановки до 01.01.2005 забезпечуються житлом згідно попередньої редакції базового Закону з житлового забезпечення Міністерства оборони України N 2011- XII в редакції від 20.12.91 і що їм житло надасться з урахуванням вимог ст. 50 Житлового кодексу України та тому відповідно виплачується грошова компенсація за належне для отримання житлове приміщення в повному обсязі;

- визнати нормативно-правовий акт центрального органу виконавчої влади в особі Міністерства оборони України, зокрема, наказ МОУ N 737 (Наказ N 737) в другій редакції від 30.11.2011, в якому в п. 1.4 (Наказ N 737) незаконно спотворено і перекручено дану норму цього Закону та відповідно належно не виписано дану норму і в п. п. 4.10 - 4.18 даного наказу (Наказ N 737), які виписані на виконання наказу МОУ N 542 від 08.10.2015 (Наказ N 542), згідно якого внесено зміни до цього наказу і який виданий військовим законодавцем на виконання даних постанов КМУ - частково протиправними та скасувати в його п. 1.4 безпідставний, надуманий, протиправний припис - без врахування вислуги на військовій службі;

- визнати нормативно-правовий акт центрального органу виконавчої влади в особі Міністерства оборони України, зокрема, наказ МОУ N 542 від 08.10.2015 (Наказ N 542), яким відповідно п. п. 4.10 - 4.18 внесено зміни до даного наказу МОУ N 737 (Наказ N 737) і який виданий військовим законодавцем безпосередньо на виконання постанови КМУ N 728 (Постанова N 728) - частково протиправним;

- зобов'язати Міністерство оборони України справедливо, законно виписати дану норму Закону в п. 1.4 наказу МОУ N 737 (Наказ N 737) для категорії осіб, які перебувають на квартирному обліку датою постановки до 01.01.2005 ясно, конкретно законно прописавши, що вони житлом забезпечуються у відповідності до базового Закону з житлового забезпечення МОУ N 2011-XII в редакції від 20.12.91 і що їм житло надасться з урахуванням вимог ст. 50 ЖКУ і тому мають законне право на отримання житла в повному обсязі без відрахування жилої площі раніше отриманого житла та законно також виписати і дану норму Закону в п. п. 4.10 - 4.18 даного наказу (Наказ N 737)) МОУ N 737 для категорії осіб, які перебувають на квартирному обліку датою постановки до 01.01.2005 ясно, конкретно законно прописавши, що вони житлом забезпечуються у відповідності базового Закону з житлового забезпечення МОУ N 2011-XII в редакції від 20.12.91 і що їм житло надасться з урахуванням вимог ст. 50 ЖКУ і тому мають законне право на отримання грошової компенсації за належне для отримання жиле приміщення також в повному обсязі;

- зобов'язати Міністерство оборони України справедливо, законно прописати дану норму Закону в наказі МОУ N 542 від 08.10.2015 (Наказ N 542), яким в п. п. 4.10 - 4.18 (Наказ N 737) внесено зміни до цього наказу МОУ N 737 (Наказ N 737) і який виписаний військовим законодавцем безпосередньо на виконання постанови КМУ N 728 (Постанова N 728), ясно, конкретно законно зазначивши для категорії осіб, які перебувають на квартирному обліку датою постановки до 01.01.2005, що вони житлом забезпечуються у відповідності базового Закону з житлового забезпечення МОУ N 2011-XII в редакції від. 20.12.91 і що їм житло надасться з урахуванням вимог ст. 50 ЖКУ і тому мають законне право на отримання грошової компенсації за належне для отримання жиле приміщення в повному обсязі;

- за прийняття таких частково протиправних правових актів і заподіянні ними позивачу і його сім'ї майнової і моральної шкоди здійснити її відшкодування за рахунок держави, шляхом стягнення з держави на мою користь ну відшкодування завданої майнової шкоди грошові кошти в сумі 1261870,50 грн. а на відшкодування заподіяної моральної шкоди стягнути грошові кошти в сумі 100000 грн.

Ухвалою суду від 21.05.2018 відкрито провадження в адміністративній справі та призначено підготовче засідання.

Ухвалою суду від 02.08.2018 закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті.

В судовому засіданні 03.10.2018 позивачем подано заяву про забезпечення позову шляхом тимчасової заборони Міністерству оборони України здійснення в Чернігівському гарнізоні виплати грошових коштів на суму 1197402,60 грн. до вирішення спору по суті, оскільки, на думку позивача, його сім'я саме на таку суму складом вже із 4 осіб в цьому році має законне право на отримання даної грошової компенсації. Також в обґрунтування поданої заяви зазначає, що Міністерством оборони України на даний час вже здійснюються дії з розрахунку по виплаті грошового грошової компенсації за належне для отримання жиле приміщення, яка буде виплачуватись в цьому році.

Представники відповідачів проти вказаної заяви заперечували, вказали, що подана заява жодним чином не стосується заявлених позовних вимог позивача.

Вирішуючи питання про забезпечення позову, суд виходить з наступного.

Відповідно до частини першої статті 150 Кодексу адміністративного судочинства України ( N 2747-IV) суд за заявою учасника справи або з власної ініціативи має право вжити визначені цією статтею заходи забезпечення позову.

Згідно частини другої вказаної статті забезпечення позову допускається як до пред'явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо:

1) невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду; або

2) очевидними є ознаки протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень, та порушення прав, свобод або інтересів особи, яка звернулася до суду, таким рішенням, дією або бездіяльністю.

Відповідно частини першої статті 154 Кодексу адміністративного судочинства України ( N 2747-IV) заява про забезпечення позову розглядається судом, у провадженні якого перебуває справа або до якого має бути поданий позов, не пізніше двох днів з дня її надходження, без повідомлення учасників справи.

При розгляді та вирішенні даної заяви про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову суд надає оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням: розумності, обґрунтованості вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників процесу; наявності зв'язку між конкретним видом, що застосовується для забезпечення позову, і предметом позовних вимог, зокрема, чи спроможний такий вид забезпечення позову забезпечити фактичне виконання рішення суду у разі його задоволення; імовірності виникнення утруднень для виконання рішення суду в разі невжиття таких заходів; наявності зв'язку із вжиттям заходів запобігти порушенню прав та інтересів інших осіб, в тому числі, й осіб, які не приймають участь у розгляді справи.

Виходячи із наведеного, у випадку звернення сторони із вимогою про забезпечення позову, заявник повинен обґрунтувати причини звернення із такою вимогою.

З цією метою обов'язковим є подання доказів наявності фактичних обставин, з якими пов'язується застосування певного заходу до забезпечення позову.

Розглянувши заявлене клопотання, судом не встановлено очевидної протиправності оскаржуваних актів та підстав, які б свідчили про очевидну небезпеку заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам позивача до ухвалення рішення в адміністративній справі, або унеможливили б захист цих прав, свобод та інтересів без вжиття заходів забезпечення позову чи утруднювали б відновлення таких прав при виконанні рішення у межах заявлених позовних вимог.

Враховуючи зазначене, виходячи із змісту поданої заяви та доводів наведених позивачем на його обґрунтування, суд дійшов висновку про його необґрунтованість та не вбачає підстав для задоволення заяви про вжиття заходів забезпечення позову.

Керуючись статтями 150 - 154 Кодексу адміністративного судочинства України ( N 2747-IV), суд ухвалив:

У задоволенні заяви ОСОБА_1 про забезпечення позову відмовити.

Відповідно до частини 8 статті 154 КАС України ( N 2747-IV) ухвалу про забезпечення позову або про відмову у забезпеченні позову може бути оскаржено. Оскарження ухвали про забезпечення позову не зупиняє її виконання, а також не перешкоджає подальшому розгляду справи.

 

Головуючий, суддя

Р. О. Арсірій

Судді:

В. А. Кузьменко

 

О. П. Огурцов
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали