Додаткова копія: Про визнання протиправними та скасування актів

ВЕРХОВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

30.01.2019 р.

Справа N 805/1930/18-а

 

Провадження N 11-1327апп18

Велика Палата Верховного Суду у складі: судді-доповідача - Золотнікова О. С., суддів: Антонюк Н. О., Бакуліної С. В., Британчука В. В., Гудими Д. А., Данішевської В. І., Кібенко О. Р., Князєва В. С., Лобойка Л. М., Лященко Н. П., Прокопенка О. Б., Рогач Л. І., Саприкіної І. В., Ситнік О. М., Уркевича В. Ю., Яновської О. Г., розглянула в порядку письмового провадження касаційну скаргу Приватного акціонерного товариства "АПК-Інвест" (далі - ПрАТ "АПК-Інвест") на ухвалу Донецького окружного адміністративного суду від 22 травня 2018 року (суддя Кірієнко В. О.) та постанову Донецького апеляційного адміністративного суду від 25 липня 2018 року (судді Сухарьок М. Г., Гаврищук Т. Г., Гайдар А. В.) у справі N 805/1930/18-а за позовом ПрАТ "АПК-Інвест" до Головного управління Державної служби з охорони праці у Донецькій області (далі - Головне управління) про визнання протиправними та скасування актів, встановила:

У березні 2018 року ПрАТ "АПК-Інвест" звернулося до суду з позовом, у якому просило визнати протиправними та скасувати акти Головного управління:

- форми Н-5 (Постанова N 1232) від 18 вересня 2017 року про проведення спеціального розслідування нещасного випадку, що стався 27 червня 2017 року о 21 год. 30 хв. на ПрАТ "АПК-Інвест";

- форми Н-1 (Постанова N 1232) від 18 вересня 2017 року N 1 про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом.

На обґрунтування позовних вимог ПрАТ "АПК-Інвест" зазначило, що 27 червня 2017 року під час ведення ремонтних робіт механізму підйому напівпричепу з водієм автотранспортних засобів ПрАТ "АПК-Інвест" ОСОБА_3 трапився нещасний випадок (падіння потерпілого з висоти), внаслідок чого він отримав травму. За результатами проведеного спеціального розслідування нещасного випадку відповідачем 18 вересня 2017 року складено акт проведення спеціального розслідування нещасного випадку форми Н-5 (Постанова N 1232) та акт N 1 форми Н-1 (Постанова N 1232) про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом. Позивач не погоджується з рішенням спеціальної комісії в частині визнання винними у нещасному випадку генерального директора ПрАТ "АПК-Інвест", а також механіка підприємства ОСОБА_4.

Донецький окружний адміністративний суд ухвалою від 22 травня 2018 року, залишеною без змін постановою Донецького апеляційного адміністративного суду від 25 липня 2018 року, закрив провадження в адміністративній справі відповідно до вимог пункту 1 частини першої статті 238 Кодексу адміністративного судочинства України ( N 2747-IV) (далі - КАС України).

Не погодившись із рішеннями судів попередніх інстанції, ПрАТ "АПК-Інвест" подало касаційну скаргу, в якій, посилаючись на неправильне застосування судами норм матеріального права та порушення норм процесуального права, просить скасувати оскаржувані судові рішення, а справу направити для продовження розгляду до суду першої інстанції.

На обґрунтування касаційної скарги позивач зазначив, що справа підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства, оскільки спір є публічно-правовим.

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду ухвалою від 19 вересня 2018 року відкрив касаційне провадження за вказаною касаційною скаргою, а ухвалою від 08 листопада 2018 року передав цю справу на розгляд Великої Палати Верховного Суду на підставі частини шостої статті 346 КАС України ( N 2747-IV), а саме у зв'язку з оскарженням учасниками справи судового рішення з підстав порушення правил предметної юрисдикції.

Велика Палата Верховного Суду ухвалою від 26 листопада 2018 року прийняла та призначила цю справу до касаційного розгляду в порядку письмового провадження без виклику учасників справи згідно з пунктом 1 частини першої статті 345 КАС України ( N 2747-IV).

Відповідач відзив на касаційну скаргу не надіслав.

Заслухавши суддю-доповідача, перевіривши матеріали справи та наведені в касаційній скарзі доводи, Велика Палата Верховного Суду дійшла висновку про відсутність підстав для її задоволення.

З матеріалів справи вбачається, що 18 вересня 2017 року комісією Головного управління складено акт форми Н-5 (Постанова N 1232) про проведення спеціального розслідування нещасного випадку, що стався 27 червня 2017 року о 21 год. 30 хв. на ПрАТ "АПК-Інвест", та акт N 1 форми Н-5 про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом.

Не погодившись із рішенням комісії в частині визнання винними у нещасному випадку генерального директора ОСОБА_5 та механіка ОСОБА_4, ПрАТ "АПК-Інвест" звернулося до суду про визнання протиправними та скасування актів від 18 вересня 2017 року форми Н-5 (Постанова N 1232) та форми Н-1 (Постанова N 1232).

Закриваючи провадження в адміністративній справі, Донецький окружний адміністративний суд, з висновками якого погодився й Донецький апеляційний адміністративний суд, керувався тим, що оскаржувані акти не є актами індивідуальної дії суб'єкта владних повноважень. При цьому за висновком судів попередніх інстанцій, порушуючи питання про визнання пов'язаним із виробництвом нещасного випадку, що стався із водієм автотранспортних засобів ПрАТ "АПК-Інвест" ОСОБА_3, позивач має на меті вирішення спору приватного характеру щодо встановлення певного юридичного факту, який не пов'язаний із вимогою вирішити публічно-правовий спір.

Велика Палата Верховного Суду вважає обґрунтованим цей висновок судів попередніх інстанцій з огляду на таке.

Відповідно до статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом.

Згідно із частиною першою статті 2 КАС України ( N 2747-IV) завданням адміністративного судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб'єктів владних повноважень.

На підставі пункту 7 частини першої статті 4 КАС України ( N 2747-IV) суб'єктом владних повноважень є орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадова чи службова особа, інший суб'єкт при здійсненні ними публічно-владних управлінських функцій на підставі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень, або наданні адміністративних послуг.

Індивідуальний акт - акт (рішення) суб'єкта владних повноважень, виданий (прийняте) на виконання владних управлінських функцій або в порядку надання адміністративних послуг, який стосується прав або інтересів визначеної в акті особи або осіб, та дія якого вичерпується його виконанням або має визначений строк (пункт 19 частини першої статті 4 КАС України ( N 2747-IV)).

Пунктом 1 частини першої статті 19 КАС України ( N 2747-IV) визначено, що юрисдикція адміністративних судів поширюється на справи у публічно-правових спорах, зокрема спорах фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи індивідуальних актів), дій чи бездіяльності, крім випадків, коли для розгляду таких спорів законом установлено інший порядок судового провадження.

Отже, до компетенції адміністративних судів належать спори фізичних чи юридичних осіб з органом державної влади, органом місцевого самоврядування, їхньою посадовою або службовою особою, предметом яких є перевірка законності рішень, дій чи бездіяльності цих органів (осіб), прийнятих або вчинених ними під час здійснення владних управлінських функцій, крім спорів, для яких законом установлений інший порядок судового вирішення.

За правилами частини першої статті 19 Цивільного процесуального кодексу України суди розглядають у порядку цивільного судочинства справи, що виникають із цивільних, земельних, трудових, сімейних, житлових та інших правовідносин, крім справ, розгляд яких здійснюється в порядку іншого судочинства.

Процедуру проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, що сталися на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, визначено Порядком розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року N 1112 (далі - Порядок).

Відповідно до пунктів 10 та 11 вказаного Порядку роботодавець, одержавши повідомлення про нещасний випадок, зобов'язаний негайно наказом утворити комісію з розслідування нещасного випадку у складі не менше ніж три особи та організувати розслідування. До складу комісії включаються керівник (спеціаліст) служби охорони праці або посадова особа, на яку роботодавцем покладено виконання функцій спеціаліста з питань охорони праці (голова комісії), керівник структурного підрозділу підприємства, на якому стався нещасний випадок, представник робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань за місцезнаходженням підприємства (за згодою), представник первинної організації профспілки, членом якої є потерпілий, або уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці, якщо потерпілий не є членом профспілки, інші особи.

Виходячи зі змісту вказаного Порядку, в акті (форми Н-5 (Постанова N 1232)) розслідування нещасного випадку, що стався, зазначаються відомості про потерпілого /потерпілих/, характеристика об'єкта, дільниці та місця, де стався нещасний випадок, обставини, за яких стався нещасний випадок, причини нещасного випадку, заходи щодо усунення причин виникнення нещасного випадку, висновок комісії.

В акті про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом (форма Н-1 (Постанова N 1232)), вказуються дані і відомості про дату і час настання нещасного випадку, найменування підприємства, працівником якого є потерпілий, про потерпілого, проведення навчання та інструктажу з охорони праці, проходження медичного огляду, обставини, за яких стався нещасний випадок, причини нещасного випадку, діагноз потерпілого, осіб, що допустили порушення вимог законодавства про охорону праці, свідків нещасного випадку, заходів щодо усунення причин нещасного випадку.

Як убачається з матеріалів справи, до складу комісії, яка проводила розслідування нещасного випадку, що стався 27 червня 2017 року з ОСОБА_3 на території ПрАТ "АПК-Інвест", увійшли: заступник начальника відділу нагляду в агропромисловому комплексі, житлово-комунальному господарстві та соціально-культурній сфері управління нагляду в промисловості й на об'єктах підвищеної небезпеки Головного управління ОСОБА_6; страховий експерт з охорони праці відділу страхових експертів з охорони праці Покровського відділення Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області ОСОБА_7; заступник начальника управління, начальник відділу з питань екології, природних ресурсів та юридичної роботи Управління агропромислового розвитку Красноармійської районної державної адміністрації ОСОБА_8; інженер з охорони праці адміністрації М'ясокомбінату ПрАТ "АПК-Інвест" ОСОБА_9; уповноважений трудового колективу з питань охорони праці Департаменту транспорту та логістики ПрАТ "АПК-Інвест" ОСОБА_10, в. о. голови Покровського райкому профспілки працівників агропромислового комплексу ОСОБА_11, тобто не лише представники органів державної влади, але й інші особи, в тому числі представники підприємства, яке є позивачем.

При цьому комісія у складі зазначених осіб не здійснювала владні управлінські функції на підставі законодавства, а розслідувала нещасний випадок на виробництві, про що 18 вересня 2017 року склала відповідні акти за формами Н-5 (Постанова N 1232) та Н-1 (Постанова N 1232), які не є рішеннями суб'єкта владних повноважень, а тому не можуть бути предметом оскарження в адміністративному суді.

Ураховуючи викладене, суд першої інстанції, з позицією якого погодився й суд апеляційної інстанції, дійшов правильного висновку про закриття провадження в адміністративній справі на підставі пункту 1 частини першої статті 238 КАС України ( N 2747-IV).

Аналогічний висновок щодо застосування норм процесуального права у подібних відносинах викладений у постанові Великої Палати Верховного Суду від 12 грудня 2018 року у справі N 2а-2555/11/2670 (провадження N 11-833апп18) (Постанова N 11-833апп18, 2а-2555/11/2670, К/9901/20707/18).

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 349 КАС України ( N 2747-IV) суд касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги має право залишити судові рішення судів першої та (або) апеляційної інстанцій без змін, а скаргу без задоволення.

Згідно із частиною першої статті 350 КАС України ( N 2747-IV) суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо визнає, що суди першої та апеляційної інстанцій не допустили неправильного застосування норм матеріального права або порушень норм процесуального права при ухваленні судових рішень чи вчиненні процесуальних дій.

Оскільки оскаржувані судові рішення прийняті з дотриманням норм процесуального права, а доводи скаржника не спростовують правових висновків судів попередніх інстанцій, Велика Палата Верховного Суду не вбачає підстав для задоволення касаційної скарги.

Керуючись статтями 341 ( N 2747-IV), 345 ( N 2747-IV), 349 ( N 2747-IV), 350 ( N 2747-IV), 356 ( N 2747-IV), 359 КАС України ( N 2747-IV), Велика Палата Верховного Суду постановила:

1. Касаційну скаргу Приватного акціонерного товариства "АПК-Інвест" залишити без задоволення.

2. Ухвалу Донецького окружного адміністративного суду від 22 травня 2018 року та постанову Донецького апеляційного адміністративного суду від 25 липня 2018 року залишити без змін.

Постанова набирає законної сили з дати її прийняття, є остаточною та оскарженню не підлягає.

 

Суддя-доповідач

О. С. Золотніков

Судді:

Н. О. Антонюк

 

С. В. Бакуліна

 

В. В. Британчук

 

Д. А. Гудима

 

В. І. Данішевська

 

О. Р. Кібенко

 

В. С. Князєв

 

Л. М. Лобойко

 

Н. П. Лященко

 

О. Б. Прокопенко

 

Л. І. Рогач

 

І. В. Саприкіна

 

О. М. Ситнік

 

В. Ю. Уркевич

 

О. Г. Яновська
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали