ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

УХВАЛА

20.04.2016 р.

N К/800/17418/15

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України у складі: Лосєва А. М., Бившевої Л. І., Шипуліної Т. М., за участю секретаря - Титенко М. П., за участю представників: позивача - Л. С. В., відповідача - не з'явився, розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "НЕТ-ТЕХНОЛОДЖИ" на постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 12 січня 2015 року та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 01 квітня 2015 року у справі N 826/18953/14 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "НЕТ-ТЕХНОЛОДЖИ" до Державної податкової інспекції у Святошинському районі Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень, встановив:

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛАНЕТ Україна", правонаступником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю "НЕТ-ТЕХНОЛОДЖИ" (надалі - позивач) звернулось до суду з адміністративним позовом до Державної податкової інспекції у Святошинському районі Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві (надалі - відповідач) про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень від 24 липня 2014 року N 0003132203 та N 0003142203.

Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 12 січня 2015 року, залишеною без змін ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 01 квітня 2015 року, у задоволенні адміністративного позову відмовлено.

Вважаючи, що рішення судів попередніх інстанцій прийняті з порушенням норм матеріального та процесуального права, позивач звернувся до Вищого адміністративного суду України із касаційною скаргою, у якій просить скасувати постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 12 січня 2015 року та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 01 квітня 2015 року, а справу направити на новий розгляд до суду першої інстанції.

Відповідно до частини 1 статті 220 Кодексу адміністративного судочинства України суд касаційної інстанції перевіряє правильність застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права, правової оцінки обставин у справі і не може досліджувати докази, встановлювати та визнавати доведеними обставини, що не були встановлені в судовому рішенні, та вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що відповідачем проведено документальну позапланову виїзну перевірку позивача з питань дотримання вимог правильності обчислення, повноти та своєчасності сплати до бюджету податку на прибуток та податку на додану вартість по взаємовідносинам з ТОВ "Телерадіокомпанія "Інтермедіа" за період з 01 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року. За результатами перевірки складено акт від 10 липня 2014 року N 324/26-57-22-03-10/36547435.

Перевіркою встановлено порушення позивачем вимог: пп. 14.1.228 п. 14.1 ст. 14, п. 138.1, 138.2, 138.8 ст. 138, п. п. 139.1.1, 139.1.9 п. 139.1 ст. 139 в результаті чого позивачем занижено податок на прибуток на 7042436,00 грн.; п. 198.2, 198.6 ст. 198 та п. 201.2, 201.6, 201.10 ст. 201 ПК України, що призвело до заниження податку на додану вартість на 7413090,00 грн.

Підставою для вказаних висновків відповідача, стала відсутність, на його думку, реального виконання господарських операцій позивача з його контрагентом.

У зв'язку із виявленими порушеннями, на підставі акта перевірки відповідачем винесені податкові повідомлення-рішення від 24 липня 2014 року N 0003132203, яким позивачу збільшено суму грошового зобов'язання з податку на прибуток підприємств на 7042436,00 грн. та застосовано штрафні (фінансові) санкції у розмірі 1760609,00 грн.; N 0003142203, яким позивачу збільшено суму грошового зобов'язання з податку на додану вартість на 7413090,00 грн. та застосовано штрафні (фінансові) санкції у розмірі 1853272,50 грн.

Переглянувши рішення судів першої та апеляційної інстанцій у межах касаційної скарги, перевіривши правильність застосування судами норм матеріального і процесуального права, Вищий адміністративний суд України дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення касаційної скарги, з огляду на наступне.

В розумінні підпункту 14.1.27 пункту 14.1. статті 14 ПК України, у редакції на час виникнення спірних правовідносин, витрати - це сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних для провадження господарської діяльності платника податку, в результаті яких відбувається зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, внаслідок чого відбувається зменшення власного капіталу (крім змін капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власником).

Одночасно, згідно підпункту 14.1.36 названої статті господарська діяльність - діяльність особи, що пов'язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами.

Відповідно до пункту 138.1 статті 138 ПК України витрати, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування, складаються із: витрат операційної діяльності, які визначаються згідно з пунктами 138.4, 138.6 - 138.9, підпунктами 138.10.2 - 138.10.4 пункту 138.10, пунктом 138.11 цієї статті: інших витрат, визначених згідно з пунктом 138.5, підпунктами 138.10.5, 138.10.6 пункту 138.10, пунктами 138.11, 138.12 цієї статті, пунктом 140.1 статті 140 і статтею 141 цього Кодексу; крім витрат, визначених у пунктах 138.3 цієї статті та у статті 139 цього Кодексу.

Витрати операційної діяльності включають собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та інші витрати беруться для визначення об'єкта оподаткування з урахуванням пунктів 138.2, 138.11 статті 138, пунктів 140.2 - 140.5 статті 140, статей 142 і 143 та інших статей цього Кодексу, які прямо визначають особливості формування витрат платника податку (підпункт 138.1.1 пункту 138.1 статті 138 ПК України).

Згідно абзацу 1 пункту 138.2 статті 138 названого Кодексу витрати, які враховуються для визначення об'єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, встановлених розділом II цього Кодексу.

У той же час, підпунктом 139.1.9 пункту 139.1 статті 139 ПК України визначено, що не включаються до складу витрат витрати, не підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими первинними документами, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами ведення бухгалтерського обліку та нарахування податку.

Згідно з підпунктом 14.1.181 пункту 14.1 статті 14 ПК України податковим кредитом визнається сума, на яку платник податку на додану вартість має право зменшити податкове зобов'язання звітного (податкового) періоду, визначена згідно розділу V цього Кодексу.

Відповідно до підпункту "а" пункту 198.1 статті 198 ПК України право на віднесення сум податку до податкового кредиту виникає у разі здійснення операцій з придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України) та послуг.

Пункт 198.2 названої статті встановлює, що датою виникнення права платника податку на віднесення сум податку до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше: дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг або дата отримання платником податку товарів/послуг, що підтверджено податковою накладною.

Згідно з пунктом 198.3 статті 198 ПК України податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг, але не вище рівня звичайних цін, визначених відповідно до статті 39 цього Кодексу, та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв'язку з: придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку; придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті, з метою подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку. Право на нарахування податкового кредиту виникає незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

Пунктом 198.6 статті 198 ПК України встановлено, що не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені податковими накладними (або підтверджені податковими накладними, оформленими з порушенням вимог статті 201 цього Кодексу) чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11. статті 201 цього Кодексу.

Статтею 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", який діяв у весь період діяльності позивача, що підлягав перевірці, встановлено, що підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Такі первинні документи повинні мати обов'язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції: посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення, особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Системний аналіз наведених норм дає змогу дійти висновку, що обов'язковою умовою підтвердження реальності здійснення господарських операцій є фактична наявність у платника податків первинних документів, фізичних, технічних та технологічних можливостей для здійснення відповідних операцій та зв'язку між фактом придбання товару (послуги) і подальшою господарською діяльністю.

Такий висновок відповідає позиції Верховного Суду України, викладеній, зокрема, у постанові від 27 жовтня 2015 року у справі N 826/661/14 (N 21-1539а15) (Постанова N 21-1539а15, 826/661/14).

Судами попередніх інстанцій встановлено, що позивачем з ТОВ "ТРК "Інтермедіа" були укладені договори від 25 березня 2013 року N ІНТ-25/03, від 24 грудня 2012 року N ІНТ-24/12 про обслуговування телекомунікаційного обладнання та від 21 вересня 2012 року N 21/09/2012-001 про поставку обладнання до систем супутникового, кабельного та ефірного телебачення. На підтвердження виконання умов вказаних правочинів позивачем надано: акти здачі-приймання робіт, видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення.

В касаційній скарзі позивач зазначає, що наданими первинними документами повністю підтверджується реальність здійснених господарських операцій.

Колегія суддів не погоджується із такою позицію позивача, оскільки формально складені акти здачі-приймання робіт, видаткові накладні, податкові накладні не є беззаперечним доказом реальності здійснених господарських операцій. Судами попередніх інстанцій правильно зазначено про те, що надані акти здачі-приймання робіт не розкривають зміст, обсяг та характер здійснених робіт. Позивачем не доведено економічної доцільності та господарської мети укладення відповідних правочинів. Досліджені належним чином судами попередніх інстанцій матеріали справи не містять доказів використання придбаних товарів та послуг у господарській діяльності позивача, що є визначальною умовою для кваліфікації господарських операцій як реальних.

Крім того, як встановлено судами попередніх інстанцій, контрагентом позивача - ТОВ "Телерадіокомпанія "Інтермедіа" сформовано податковий кредит за рахунок господарських операцій з ТОВ "Мікас Плюс" в обсягах більших ніж 90 % від загальної суми податкового кредиту за перевіряємий період. Водночас, в рамках кримінальної справи від 08 серпня 2014 року N 32014080000000066, порушеної щодо директора ТОВ "Мікас Плюс" - ОСОБА_6 за фактом скоєння злочину, передбаченого статтею 205 Кримінального кодексу України, встановлено, що ОСОБА_6 зареєструвала вказане підприємство за грошову винагороду без мети ведення фінансово-господарської діяльності, жодних первинних документів не підписувала, причетності до господарської діяльності не мала.

Враховуючи викладене, колегія суддів дійшла висновку, що статус фіктивного, нелегального підприємства несумісний з легальною підприємницькою діяльністю. Господарські операції таких підприємств не можуть бути легалізовані навіть за формального підтвердження документами бухгалтерського обліку.

Вказана позиція також збігається із висновками Верховного Суду України, викладеними, зокрема, в його постановах від 01 грудня 2015 року у справі N 826/15034/14 (21-3788а15) (Постанова N 21-3788а15, 826/15034/14), від 17 листопада 2015 року у справі N 2а/3264/11/1070 (21-277а15) (Постанова N 21-277а15, 2а/3264/11/1070), від 15 грудня 2015 року у справі N 826/467/14 (21-5206а15) (Постанова N 826/467/14), від 13 жовтня 2015 року у справі N 825/4143/13-а (21-1200а15) (Постанова N 21-1200а15, 825/4143/13-а), від 02 грудня 2015 року у справі N 814/116/14 (32-3849а15), від 17 листопада у справі N 826/6391/13-а (21-1497а15) (Постанова N 21-1497а15, 826/6391/13-а).

Відповідно до частини 1 ст. 244-2 Кодексу адміністративного судочинства України, висновок Верховного Суду України щодо застосування норми права, викладений у його постанові, прийнятій за результатами розгляду справи з підстав, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 237 цього Кодексу, є обов'язковим для всіх суб'єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права. Висновок щодо застосування норм права, викладений у постанові Верховного Суду України, має враховуватися іншими судами загальної юрисдикції при застосуванні таких норм права. Суд має право відступити від правової позиції, викладеної у висновках Верховного Суду України, з одночасним наведенням відповідних мотивів.

Враховуючи викладене, колегія суддів Вищого адміністративного суду України погоджується з висновками судів першої та апеляційної інстанцій про доведеність факту порушення позивачем податкового законодавства та про правомірність оскаржених податкових повідомлень-рішень.

Відповідно до частини 1 статті 224 Кодексу адміністративного судочинства України, суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо визнає, що суди першої та апеляційної інстанцій не допустили порушень норм матеріального і процесуального права при ухваленні судових рішень чи вчиненні процесуальних дій.

Керуючись ч. 3 ст. 160, ст. ст. 210, 214, 215, 220, 221, 223, 224, 230, 231, ч. 5 ст. 254 Кодексу адміністративного судочинства України, суд ухвалив:

1. Касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "НЕТ-ТЕХНОЛОДЖИ" залишити без задоволення.

2. Постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 12 січня 2015 року та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 01 квітня 2015 року у справі N 826/18953/14 залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та може бути переглянута Верховним Судом України з підстав, у порядку та в строки, встановлені статтями 236 - 238, 2391 Кодексу адміністративного судочинства України.

 

Головуючий, суддя

А. М. Лосєв

Судді:

Л. І. Бившева

 

Т. М. Шипуліна
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали