ОДЕСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

16.03.2017 р.

Справа N 815/2291/16

Одеський окружний адміністративний суд в складі: головуючого, судді - Левчук О. А., за участю секретаря - Тишкової Л. Б., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі справу за адміністративним позовом Компанії Мегатранс Дочірного підприємства компанії Палма ОСОБА_1 (Швейцарія) до Роздільнянська об'єднана ДПІ ГУ ДФС в Одеській області про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень, встановив:

Позивач звернувся з даним позовом до суду та просить визнати протиправними та скасувати податкові повідомлення-рішення Державної податкової інспекції у Біляївському районі ГУ ДФС в Одеській області від 20.11.2015 року N 0000722205, N 0000732205. Позивач вважає що зазначені податкові повідомлення рішення суперечать законодавству України.

В обґрунтування позовних вимог зазначає, що безпідставним є висновок ДПІ про те, що відсотки за користування кредитними коштами позивач включив до складу витрат неправомірно, який мотивований відповідачем тим, що Компанією "Мегатранс" ці кошти спрямовувало на інші цілі не пов'язані з веденням господарської діяльності підприємства. Відповідачем, на думку представника позивача, не було належним чином досліджено суть та характер господарських, фінансових операцій позивача та їх зв'язок у своїй сукупності, внаслідок чого ДПІ зробила упереджений та необ'єктивний висновок.

Так, представник позивача зазначає, що питання пов'язаності між сплатою ДП "Мегатранс" банківських відсотків та його господарською діяльністю (з огляду на надання ДП "Мегатранс" безвідсоткових позик іншим компаніям) треба розглядати у сукупності з такими факторами: усі не фінансові установи, яким ДП "МЕГАТРАНС" надавав у звітному періоді безвідсоткові позики, в свою чергу надавали безвідсоткові позики ДП "МЕГАТРАНС" протягом багатьох періодів, більш того - іноді укладали між собою договори переведення боргу та поступки права вимоги. Це цілком співпадає з загальними принципами господарювання в Україні - забезпечення економічної багатоманітності та вільний рух капіталів, товарів та послуг на території України (ст. 6 ГКУ); при наданні у періоді, що перевірявся, безвідсоткових позик не фінансовим установам, ДП "МЕГАТРАНС" використовував для цього кошти, отримані від своїх орендарів та замовників (близько 40000000 гривень щорічно), а не від банків, в той же час - банківські кошти використовувались за призначенням; ДП "МЕГАТРАНС", надаючи безвідсоткові позики не фінансовим установам, не мав економічного сенсу гасити замість цього банківські кредити, оскільки термін погашення банківських кредитів на той момент ще не сплинув, а їх дострокове погашення тягнуло б за собою накладення на ДП "МЕГАТРАНС" штрафних санкцій у вигляді додаткових відсотків. З огляду на таке, ознак не пов'язаності витрат по сплаті ДП "МЕГАТРАНС" банківських кредитних відсотків (з огляду на надання ДП "МЕГАТРАНС" безвідсоткових позик іншим не фінансовим установам), з провадженням його господарської діяльності, спірні суми витрат не містять. Відтак, віднесення ДП "МЕГАТРАНС" відсотків, нарахованих (сплачених) по банківським кредитним договорам на "фінансові витрати" цілком узгоджується з положеннями Податкового кодексу України.

Також представник позивача не погоджується з висновками податкового органу, щодо того, що грошові кошти (премія), виплачені відповідно до наказів, 25.07.2013 року, 17.10.2013 року та 25.04.2014 року не були оприбутковані до каси підприємства в день складання платіжних відомостей 05.07.2013 року, 08.10.2013 року, 31.03.2014 року.

Представник позивача вказує, що обставини щодо не оприбуткування на які посилається ДПІ в акті перевірки є здійснення видатків в касі без документального підтвердження надходження коштів в касу. Дана позиція, на думку представника позивача, будується на використанні непрямих доказів, що є неприпустимим при доведенні складу правопорушення передбаченого абз. 3 п. 1 Указу Президента "Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки". Також представник зазначає, що основним моментом, на який посилається податкова, є використання в господарській діяльності підприємства документа під назвою "платіжна відомість", вважаючи даний документ касовим і підставою для виплати грошових коштів з каси. При цьому з огляду на ту обставину, що на дату оформлення платіжної відомості немає документального підтвердження надходження коштів в касу підприємства на суму, що зазначена в платіжній відомості, податкова вважає, що це є непрямим доказом не оприбуткування грошових коштів в касу.

Не погоджуючись з такими висновками відповідача представник позивача зазначає, що фактично виплата преміальних здійснюється на підставі видаткових касових ордерів, надходження грошових коштів здійснюється з банку в касу підприємства і оформляється прибутковим касовим ордером з відповідним занесенням до касової книги, що підтверджується документально. Відповідач, на думку представника позивача, необґрунтовано прийняв платіжні відомості в якості касових документів, оскільки не зважаючи на таку назву, ці документи не відповідають формі касового документа відомість на виплату грошей, який затверджений Положенням N 637 "Про ведення касових операцій в національній валюті України" і використовуються на підприємстві виключно як інформаційний документ, який інформує співробітників підприємства про розмір належної премії за певні досягнення в роботі та введений для використання на підставі положення про преміювання. Разом з тим, преміальні, на суму вказану в платіжних відомостях, були виплачені в день надходження грошових коштів в касу та їх оприбуткування відповідно 25.07.2013 року, 17.10.2013 року та 25.04.2014 року, про що складені прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери та відомості занесені до касової книги.

За таких обставин, представник позивача вважає податкові повідомлення рішення N 0000722205, N НОМЕР_1 від 20.11.2015 року такими що суперечать законодавству України і підлягають скасуванню.

Представник позивача у судовому засіданні позов підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Представник відповідача проти задоволення позову заперечував, просив суд відмовити в задоволенні адміністративного позову в повному обсязі, з підстав викладених в письмових запереченнях.

В обґрунтування своє правової позиції зазначив, що проведеною перевіркою встановлено, що ДП "МЕГАТРАНС" завищено задекларовані показники у рядку 06.3 Декларацій "Фінансові витрати" на загальну суму 7750068 грн., в т. ч.: за 3 кв. 2012 року в сумі 529151 грн., за 4 кв. 2012 р. в сумі 495362 грн., за 2013 р. в сумі 1766529 грн., за 2014 в сумі 4959026 грн., у зв'язку з безпідставним віднесенням до складу витрат сум відсотків по частині кредитних коштів, які були використані на надання поворотної фінансової допомоги юридичним особам, що не є господарською діяльністю підприємства. Представник відповідача зазначив, що суми відсотків нараховувались та проводились відповідно до договорів (угод) з ТзОВ "УніКредит Банк" - Кредитний договір N 483-СВ від 14.07.2006 р., та додаткова угода N 4 від 22.04.2008 р. (кредитні кошти отримувались до 01.07.2012 року) та ПАТ "ОСОБА_2 АВАЛЬ" - генеральна угода N 01/Р2-01-03-3-0/423 від 27.06.2013 року та додаткових угод до нього N 010/Р2-01-03-3-0/1505, N 010/Р2-01-03-3-0/1506 від 31.10.2013, N 010/Р2-01-03-3-0/1507, N 010/Р2-01-03-3-0/1508, N 010/Р2-01-03-3-0/1509 від 31.10.2013, N 010/Р2-01-03-3-0/1510, N 010/Р2-01-03-3-0/1511 від 31.10.2013 рою N 01/Р2-01-03-3-0/423/4 від 27.11.2013 року, N 01/Р2-01-03-3-0/423/3 від 31.10. 2013 рою. N 01/Р2-01-03-3-0/423/6 від 29.08.2014 року.

Також представник відповідача вказав, що кредитні кошти ДП "МЕГАТРАНС" отримувало на поповнення обігових коштів та повернення раніше отриманих кредитів. А саме, відповідно до додаткової угоди N 4 від 22.04.2008 року з ТзОВ "УніКредит Банк" кредит надається з метою рефінансування поточної заборгованості позичальника за інвестиційним кредитом позичальника та фінансуванням інвестиційних потреб позичальника". Цільове призначення кредиту відповідно до додаткової угоди N 01/Р2-01-03-3-0/423/4 від 27.11.2013 року фінансування витрат пов'язаних з поточною діяльністю та рефінансування поточної заборгованості в інших банках, повернення грошових коштів за договорами N 171 від 02.01.2013 року з ТОВ "Термінал 2" та N 122 від 02.01.2013 з Прат "МФК-Центр". Одночасно, ДП "МЕГАТРАНС" укладало договори поворотної фінансової допомоги з юридичними та фізичними особами, згідно яких ДП "Мегатранс" надавало поворотні фінансові допомоги, що обліковувались по Д-ту рахунку 3772 "Розрахунки з іншими дебіторами". При цьому, ДП "МЕГАТРАНС", за наявності заборгованості перед АКБ "Уні ОСОБА_3 Україна", ПАТ "ОСОБА_4 Аваль" за кредитними договорами, цільове призначення яких визначено як погашення раніше отриманих кредитів та фінансування витрат, пов'язаних з поточною діяльністю, спрямовувало обігові кошти (в тому числі отримані по кредитним угодам) не на погашення кредитів банку, а на видачу поворотної фінансової допомоги юридичним особам, без мети отримання доходів.

Таким чином представник відповідача вказує на те, що ДП "МЕГАТРАНС" віднесено до складу витрат, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування відсотки за користування кредитними коштами, які підприємством використовувались не у господарській діяльності, у зв'язку з чим, перевіркою встановлено, що в порушення пп. 138.10.4 "в" п. 138.10 ст. 138, п. 141.1 ст. 141 ПКУ ДП "МЕГАТРАНС" завищено суму витрат, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування за період з 01.07.2012 по 31.12.2014 на загальну суму 7750068 грн., в т. ч.: за 3 кв. 2012 - в сумі 529151 грн., за 4 кв. 2012 - в сумі 495362 грн., за 2013 р. - в сумі 1766529 грн., за 2014 р. - в сумі 4959026 грн., що призвело до заниження податку на прибуток на суму загальну суму 1443413 грн., в т. ч.: 3 кв. 2012 - 111122 грн., 4 кв. 2012 - 104026 грн., 2013 рік - 335641 грн., 2014 рік - 892624 гривень.

На підставі п. 123.1 ст. 123 ПКУ до ДП "МЕГАТРАНС" за заниження податку прибуток на 1443413 грн. застосовано штрафні (фінансові) санкції на суму 721707 грн. (50 %).

Також представник відповідача зазначив, що перевіркою дотримання вимог Положення N 637 встановлено, що ДП "МЕГАТРАНС" не було проведено оприбуткування готівки в касі на суму 11205080,24 грн. В акті зазначено, що до перевірки було надані платіжні відомості, відповідно до яких проводилась видача готівкових коштів робітникам: від 05.07.2013 N 3 на суму 4980697,27 грн. (в тому числі ОСОБА_5 - 2490697,27 грн. та ОСОБА_6 Арзет - 2490000 грн.); від 08.10.2013 N 3 на суму 3734699,77 грн. (в тому числі ОСОБА_5 - 1659699,77 грн. та ОСОБА_6 Арзет - 2075000 грн.); від 31.03.2014 N 3 на суму 2489683,2 грн. (в тому числі ОСОБА_5 - 2489683,2 грн.). Виплата коштів по даним платіжним відомостям підтверджена підписами одержувачів - ОСОБА_7 та ОСОБА_8, підтверджена підписами посадових осіб ДП "Мегатранс" - генеральним директором та головним бухгалтером та затверджена печаткою підприємства.

Також представник ДПІ вказав, що актом зафіксовано, що документів (прибуткових ордерів) щодо оприбуткування до каси підприємства вказаних грошових коштів (05.07.2013 на суму 4980697,27 грн., 08.10.2013 на суму 3734699,77 грн., 31.03.2014 суми 2489683,2 грн.) до перевірки не надано. Таким чином, перевіркою встановлено, що кошти, видані підприємством робітникам 05.07.2013 в сумі 4980697,27 грн., 08.10.2013 року в сумі 3734699,77 грн., та 31.03.2014 в сумі 2489683,2 грн. (платіжні відомості N 3 від 05.07.2013, N 3 від 08.10.2013, N 3 від 31.03.2014) в касі, відповідно до касової книги, не рахувались та до каси у вказані дні не оприбутковувались (прибуткові ордери не надані, записи у касовій книзі відсутні). Оприбуткування вищезазначених грошових коштів в сумі 11205080,24 грн. ДП "МЕГАТРАНС" не проводилося.

Крім того, представник відповідача зазначив, що на розгляд скарги надано прибуткові касові ордери щодо оприбуткування готівкових коштів за інші дати, а саме: від 25.07.2013 N 1 на суму 4980697,27 грн. - прийнято з банку по чеку ЛЄ 1861436 від 25.07.2013; від 17.10.2014 N 4 на суму 3734699,77 грн. - прийнято з банку по чеку ЛЄ 1861437 від 17.10.2013; від 25.04.2014 N 2 на суму 2489683,2 грн. - прийнято з банку по чеку ЛЄ 1861438 від 25.04.2014.

Таким чином, відповідач дійшов висновку, що в порушення п. 2.6 глави 2, п. 3.1, 3.2, 3.3 глави 3.4.2 глави 4 Положення N 637 ДП "Мегатранс" не було проведено оприбуткування готівки в касі на суму 11205080,24 гривень та на підставі Указу N 436/95 до ДП "МЕГАТРАНС" застосовано штрафні (фінансові) санкції на суму 56025401,2 грн. (11205080,24 х 5).

На підставі вищевикладеного представник відповідача просив у задоволенні позову відмовити в повному обсязі.

Вивчивши матеріали справи, дослідивши докази у їх сукупності, суд встановив наступне.

24.02.99 року проведено державну реєстрацію юридичної особи Компанія "Мегатранс" Дочірнє підприємство компанії "Палма груп С. А." (Швейцарія) (ДП "Мегатранс) (код ЄДРПОУ 30267073) (а. с. 234-238 т. 1).

Відповідно до п. 75.1 ст. 75 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року N 2755-VI, зі змінами та доповненнями (далі ПК України) контролюючі органи мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки. Камеральні та документальні перевірки проводяться контролюючими органами в межах їх повноважень виключно у випадках та у порядку, встановлених цим Кодексом, а фактичні перевірки - цим Кодексом та іншими законами України, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи.

Згідно з пп. 75.1.2 п. 75.1 ст. 75 ПК України документальною перевіркою вважається перевірка, предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених цим Кодексом податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами) та яка проводиться на підставі податкових декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом, первинних документів, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку і пов'язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також отриманих в установленому законодавством порядку контролюючим органом документів та податкової інформації, у тому числі за результатами перевірок інших платників податків. Документальна планова перевірка проводиться відповідно до плану-графіка перевірок.

Судом встановлено, що в період з 23.09.2015 року по 04.10.2015 року посадовими особами Державної податкової інспекції у Біляївському районі ГУ ДФС в Одеській області проведено планову виїзну перевірку Компанії "Мегатранс" ДП компанії "Палма ОСОБА_1" код за ЄДРПОУ 30267073 з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.07.2012 року по 31.12.2014 року, за результатами якої зроблено висновок про порушення пп. 138.10.4 п. 138.10 ст. 138, п. 141.1 ст. 141 Податкового кодексу України N 2755-VI від 02.12.2010 року (із змінами та доповненнями) в результаті чого встановлено заниження податку на прибуток у сумі 1443412 грн., у т. ч. 3 кв. 2012 - 111122 грн., 4 кв. 2012 - 104026 грн., 2013 рік 335641 грн., 2014 рік 892624 грн.; п. 2.6 глави 2, п. 3.1, 3.2, 3.3 глави 3, п. 4.2 глави 4 Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні від 15.12.2004 року N 637 із змінами та доповненнями, в результаті чого ДП "Мегатранс" не було проведено оприбуткування готівки в касі на суму 11205080,24 грн.; п. 3.4, 3.6, 3.12 Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні від 15.12.2004 року N 637 із змінами та доповненнями щодо видаткових касових ордерів N 1 від 25.07.2013 року, N 4 від 17.10.2013 року, N 2 від 25.04.2014 року, про що складено акт N 000066/15-32-22-03/30267073 від 11.11.2015 року (а. с. 174 - 198 т. 1).

На підставі акта перевірки N 000066/15-32-22-03/30267073 від 11.11.2015 року ДПІ у Біляївському районі ГУ ДФС в Одеській області прийняті податкові повідомлення-рішення N НОМЕР_1 від 20.11.2015 року, яким збільшено суму грошового зобов'язання з податку на прибуток на суму 1443413 грн. за основним платежем, штрафні санкції 721707,00 грн.; N НОМЕР_2 від 20.11.2015 року, яким застосовано штрафні санкції за не оприбуткування в розмірі 56025401,20 грн. (а. с. 14-15 т. 1).

Не погодившись з висновками акта та податковими повідомленнями - рішеннями, ДП "Мегатранс" подало до Головного управління ДФС України в Одеській області скаргу на податкові повідомлення рішення. (а. с. 205 209 т. 1).

За результатами розгляду скарги, ГУ ДФС в Одеській області своїм рішенням від 11.02.2016 року N 293/10/15-32-10-02-07 залишило її без задоволення, а податкові повідомлення рішення без змін (а. с. 210-217 т. 1).

Після отримання рішення ГУ ДФС в Одеській області позивач звернувся зі скаргою до Державної фіскальної служби України. (а. с. 199-204 т. 1).

За результатами розгляду скарги, ДФС України прийнято рішення N 8319/6/99-99-10-01-03-15 від 14.04.2016 року, яким скарга ДА "Мегатранс" залишена без задоволення, а податкові повідомлення рішення без змін. (а. с. 218-223 т. 1).

В акті перевірки зазначено, що перевіркою відображених показників у рядку 06.3 Декларації "Фінансові витрати" за період 01.07.2012 по 31.12.2014 у сумі 7750068 встановлено, що суб'єкт господарювання здійснював нарахування відсотків по отриманим кредитам та інші фінансові платежі пов'язані з одержанням кредиту. Проведеною перевіркою відображеного показника у розрізі відповідних податкових (звітних) періодів в сумі 7750068 грн. на підставі документів та регістрів бухгалтерського обліку, наведених в Узагальненому переліку документів, які було використано при проведенні перевірки встановлено завищення задекларованого суб'єктом господарювання показника у рядку 06.3 Декларацій "Фінансові витрати" на 7750068 грн., за 3 кв. 2012 року в сумі 529151 грн., за 4 кв. 2012 року в сумі 495362 грн., за 2013 р. в сумі 1766529 грн., за 2014 р. в сумі 4959026 грн. Також в акті перевірки вказано, що дані відсотки та додаткові фінансові витрати нараховувались та проводились відповідно до угод з ТзОВ "УніКредит Банк" - кредитний договір N 483-СВ від 14.07.2006 року, додаткова угода N 4 від 22.04.2008 р., ПАТ "ОСОБА_4 Аваль" - генеральна угода N 01/Р2-01-03-3-0/1506 від 27.06.2013 року та додаткові угоди до нього N 010/Р2-01-03-3-0/1505, N 10/Р2-01-03-3-0/1506, N 010/Р2-01-03-3-0/1507, N 010/Р2-01-03-3-0/1508, N 010/Р2-01-03-3-0/1509, N 010/Р2-01-03-3-0/1510, N 010/Р2-01-03-3-0/1511 від 31.10.2013, N 01/Р2-01-03-3-04/423/4 від 27.11.2013 року, N 01/Р2-01-03-3-0/423/3 від 31.10.2013 року, N 01/Р2-01-03-3-0/423/6 від 29.08.2014 року. Разом з тим, в акті перевірки зазначено, що кредитні кошти отримані за вказаними договорами були використані на надання поворотної фінансової допомоги юридичним особам, що не є господарською діяльністю підприємства. В результаті вищевказаного ДП "Мегатранс" в порушення п. "в" пп. 138.10.4 п. 138.10 ст. 138, п. 141.1 ст. 141 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року N 2755-VI (із змінами та доповненнями) на вказану суму завищено суму витрат.

Так, 14.07.2006 року між АКБ "ХФБ ОСОБА_4 Україна" та Компанією "Мегатранс" ДП компанії "Палма ОСОБА_1" (Швейцарія) укладено кредитний договір N 483-СВ, відповідно до якого визначено терміни та визначення, затверджені типові форми додатків (форма договору лізингу, заявки, специфікації, ін.), визначений порядок здійснення платежів, обов'язки сторін, порядок та умови виконання договору. (а. с. 17 - 34 т. 1).

Згідно з п. 1 ОСОБА_9 відповідно до умов та на термін цього ОСОБА_9 видає позичальнику довгостроковий інвестиційний кредит з загальною сумою кредиту 5200000,00 доларів США та з терміном кредиту до 14 липня 2013 року. ОСОБА_3 надається з метою фінансування/рефінансування будівництва.

Пунктом 4 ОСОБА_9 передбачено, що погашення кредиту здійснюється позичальником на кредитний рахунок, визначений в пункті 11.1 ОСОБА_9. Позичальник погашає кредит 23 рівними періодичними щоквартальними платежами на дати сплати відсотків, при цьому перший платіж повинен бути виконаний позичальником 16.01.2008 року. При цьому кожна чергова сума погашення кредиту визначається як сума кредиту, отримана та не погашена станом на 16.01.2008 року, поділена на 23.

Згідно з п. 3 ОСОБА_9 кредит дозволений для отримання з дати виконання позичальником умов, визначених у розділі 2 цього ОСОБА_9, та до 14 вересня 2007 року та за умови, крім іншого отримання банком документів, що підтверджують цільове використання частки, пропонується до отримання, а саме: копії договорів купівлі-продажу, рахунків фактур, або інших документів, передбачених договорами), за формою та за змістом задовільним для банку, засвідчених уповноваженою особою позичальника; за вимогою банка лист від позичальника зі скоригованим бюджетом будівництва та графіком будівництва у формі та за змістом, прийнятними для банку, засвідчений уповноваженою особою позичальника; лист від позичальника, що містить цільове призначення частки та посилання на відповідну статтю бюджету будівництва та графік будівництва комплексу.

Комплекс в зазначеному договорі означає приміський торгівельно сервісний комплекс зі складськими приміщеннями, який повинен бути розташований за адресою: 1665 км автошляху Санкт-Петербург - Київ, Одеса, Біляївський район, Одеської області.

На підтвердження цільового використання кредитних коштів представник позивача надав: журнал ордер по рахунку 50 (довгострокові позики) по отриманим коштам по кредитному договору N 483-СВ від 14.07.2006 року у 2006 та 2007 роках, журнали ордери по рахунку 31 (рахунки в банках) за період з 01.07.2006 року по лютий 2007 року; акт введення в експлуатацію ОЗ будівлі (15.0.52007 року), насосної станції (08.05.2007 року), технічний паспорт на виробничий будинок, відомість та журнал-ордер по рахунку 15 (капітальні інвестиції) за період 2006 - 2007 роки. (23 - 39, 235-251 т. 2).

Також представник позивача надав відомості та журнали ордери по рахунку 68-4 (розрахунки по нарахованим процентам) за період з 1 січня 2012 року по 30 квітня 2013 року за договором N 483-СВ від 14.07.2006 року.

Відповідно до наданих документів, кошти отримані позивачем по кредитному договору N 483-СВ від 14.07.2006 року були використані протягом періоду з липня 2006 року по травень 2007 року на роботи та послуги пов'язані з будівництвом комплексу зі складськими приміщеннями, введеного в експлуатацію та прийнятого на баланс підприємства Компанія "Мегатранс" у травні 2007 року, яке відповідно до договору оренди від 30.05.2007 року передано в оренду ЗАТ "Нова Лінія". (а. с. 1-4, 18-21, 82-94 т. 3)

При цьому відповідно до довідки, виданої Головним управлінням статистики в Одеській області АА N 729942 видами діяльності Компанії "Мегатранс" ДП Компанії "Палма ОСОБА_1" (Швейцарія) є складське господарство, інша допоміжна діяльність у сфері транспорту, будівництво інших споруд, н.в.і.у., оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, організація будівництва будівель, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (а. с. 24 - 25 т. 1)

Також, 22.04.2008 року між Компанією "Мегатранс" та ТзОВ "УніКредит Банк" укладений додатковий договір N 4 до кредитного договору N 483-СВ від 14.07.2006 року. (а. с. 79-81 т. 3).

Відповідно до умов додаткового договору сторони погодились змінити пункт 1.1 ОСОБА_9 та викласти його у наступній редакції: "ОСОБА_9 відповідно до умов та на термін цього договору надає позичальнику довгостроковий інвестиційний кредит з загальною сумою кредиту 15200000,00 доларів США з можливістю отримувати в доларів США та з терміном кредиту до 22.04.2013 року.

Згідно з п. 1.2 Додаткового договору N 4 сторони домовились доповнити розділ ОСОБА_9 пунктом 1.3, виклавши його в наступній редакції: "1.3 ОСОБА_9 надає позичальнику кредит двома траншами (надалі "Транш" або "Транші") відповідно до наступного: пп. 1.3.1 Перший транш в сумі 5200000,00 доларів США наданий позичальнику відповідно до умов договору до дати цього додаткового договору ("транш 1"). Сторони погодилися, що до Траншу 1 застосовуються всі раніше погоджені сторонами до дати цього додаткового договору положення ОСОБА_9, якщо інше не передбачено умовами цього додаткового договору; пп. 1.3.2 Другий транш надається позичальнику у формі довгострокового інвестиційного кредиту з загальною сумою 10000000,00 доларів США, з можливістю отримувати в доларах США (Транш 2) на умовах, визначених в додатку 1 до цього додаткового договору "ОСОБА_3 умови Траншу 2".

Відповідно до пп. 1.1. п. 1 додатка N 1 до додаткового договору N 4 банк відповідно до умов та на термін цього договору надає позичальнику довгостроковий інвестиційний кредит ("кредит 2") загальною сумою 10000000,00 (десять мільйонів) доларів США з можливістю отримувати в дол. США та з терміном кредиту 2 до 22.04.2013 року.

Згідно з пп. 1.2 п. 1 цього додатка кредит надається з метою рефінансування поточної заборгованості позичальника за інвестиційним кредитом позичальника (транш 1) наданим банком 14 липня 2006 року відповідно до кредитного договору N 483-СВ та фінансування інвестиційних потреб позичальника.

Порядок погашення кредиту 2 і часток 2 визначений в п. 4 цього додатка.

На підтвердження використання кредитних коштів представник позивача надав: журнал ордер та відомість по рахунку 50 за квітень 2008 року, журнал ордер по рахунку 31 за квітень 2008 року, відповідно до яких позивач у вказаний період отримав кредитні кошти в розмірі 25996521,70 грн. та направив їх на погашення заборгованості за траншем 1. (а. с. 68-72 т. 3).

Також представник позивача надав журнал-ордер по рахунку 50 за період квітень 2008 року травень 2008 року, згідно з яким загальна сума кредитних коштів отриманих за додатковою угодою N 4 до договору N 483-СВ від 14.07.2006 року 49829565,21 грн. При цьому з наданих до суду письмових доказів вбачається, що на сплату відсотків, погашення заборгованості за траншем 1, розрахунки за контрактом, підприємством за цей саме період витрачено 42128929,05 грн. (а. с. 116-118 т. 3).

27.06.2013 року між кредитором - ПАТ "ОСОБА_4 Аваль" та позичальниками: Компанією "Мегатранс" ДП компанії "Палма ОСОБА_1" (Швейцарія), Компанія "Пі Джі Трейд" ДП компанії "Палма ОСОБА_1" (Швейцарія), ПрАТ "Медфарком-Центр", ДП "ІЛС", укладено кредитний договір N 01/Р2-01-03-3-0/423, відповідно до якого визначено терміни та визначення, затверджені типові форми додатків (форма договору лізингу, заявки, специфікації, ін.), визначений порядок здійснення платежів, обов'язки сторін, порядок та умови виконання договору. (а. с. 56-95 т. 1).

Відповідно до ст. 1 ОСОБА_9 кредитор зобов'язується здійснювати на користь позивальника кредитні операції у межах загального ліміту та сублімітів, передбачених пунктами 1.2, 1.3 Генерального договору, в порядку, визначеному статтею 2 Генерального договору, а позичальник зобов'язаний виконати усі обов'язки, що витікають зі зміст кредитної операції, Генерального договору, умов та договорів, і здійснити повне погашення заборгованості у межах строку кредитної операції. Загальний ліміт становить 119000000,00 грн. Останній день строку дії загального ліміту 02.07.2018 року або інша дата, визначена відповідно до ст. 10 Генерального договору. Цільове призначення отриманих коштів фінансування поточної діяльності, рефінансування поточної заборгованості в інших банках.

Згідно з пп. 2.2 ст. 2 ОСОБА_9 кредитна операція здійснюється в межах встановленого договором ліміту кредитної операції, який, в свою чергу, встановлюється в межах невикористаного субліміту, встановленого для кредитних операцій відповідного виду. Субліміт вважається використаним в розмірі, що відповідає сумі лімітів кредитних операцій за всіма договорами, що укладені в межах цього субліміту. ОСОБА_3 операція здійснюється після підписання договору, якщо її проведення не призводить до перевищення ліміту кредитної операції, субліміту та загального ліміту.

31.10.2013 року між кредитором - ПАТ "ОСОБА_4 Аваль" та позичальником Компанією "Мегатранс" ДП компанії "Палма ОСОБА_1" (Швейцарія) укладений кредитний договір N 010/Р2-01-03-3-0/1511 про "не відновлювальну кредитну лінію на поповнення обігових коштів для корпоративних клієнтів" до генерального договору на здійснення кредитних операцій N 01/Р2-01-03-3-0/423 від 27.06.2013 року.

Відповідно до п. 1 договору кредитор надає позичальнику кредит з лімітом кредитної операції 1598600,00 грн. під 16,0 % річних зі строком сплати до 01.10.2017 року згідно графіку. Вид ліміту не відновлювальний ліміт з видачею кредитних коштів траншами, цільове призначення - фінансування витрат пов'язаних з поточною діяльністю, рефінансування поточної заборгованості в інших банках (а. с. 106-109 т. 1).

Також 31.10.2013 року між кредитором - ПАТ "ОСОБА_4 Аваль" та позичальником Компанією "Мегатранс" ДП компанії "Палма ОСОБА_1" (Швейцарія) укладений кредитний договір N 010/Р2-01-03-3-0/1510 про "не відновлювальну кредитну лінію на поповнення обігових коштів для корпоративних клієнтів" до генерального договору на здійснення кредитних операцій N 01/Р2-01-03-3-0/423 від 27.06.2013 року.

Відповідно до п. 1 договору кредитор надає позичальнику кредит з лімітом кредитної операції 12788800,00 грн. під 16,0 % річних зі строком сплати до 01.10.2016 року згідно графіку. Вид ліміту не відновлювальний ліміт з видачею кредитних коштів траншами, цільове призначення - фінансування витрат пов'язаних з поточною діяльністю, рефінансування поточної заборгованості в інших банках (а. с. 110-113 т. 1).

Також 31.10.2013 року між кредитором - ПАТ "ОСОБА_4 Аваль" та позичальником Компанією "Мегатранс" ДП компанії "Палма ОСОБА_1" (Швейцарія) укладений кредитний договір N 010/Р2-01-03-3-0/1509 про "не відновлювальну кредитну лінію на поповнення обігових коштів для корпоративних клієнтів" до генерального договору на здійснення кредитних операцій N 01/Р2-01-03-3-0/423 від 27.06.2013 року.

Відповідно до п. 1 договору кредитор надає позичальнику кредит з лімітом кредитної операції 12788800,00 грн. під 16,0 % річних зі строком сплати до 01.10.2015 року згідно графіку. Вид ліміту не відновлювальний ліміт з видачею кредитних коштів траншами, цільове призначення - фінансування витрат пов'язаних з поточною діяльністю, рефінансування поточної заборгованості в інших банках (а. с. 114-117 т. 1).

Також 31.10.2013 року між кредитором - ПАТ "ОСОБА_4 Аваль" та позичальником Компанією "Мегатранс" ДП компанії "Палма ОСОБА_1" (Швейцарія) укладений кредитний договір N 010/Р2-01-03-3-0/1508 про "не відновлювальну кредитну лінію на поповнення обігових коштів для корпоративних клієнтів" до генерального договору на здійснення кредитних операцій N 01/Р2-01-03-3-0/423 від 27.06.2013 року.

Відповідно до п. 1 договору кредитор надає позичальнику кредит з лімітом кредитної операції 3197200,00 грн. під 16,0 % річних зі строком сплати до 01.10.2014 року згідно графіку. Вид ліміту не відновлювальний ліміт з видачею кредитних коштів траншами, цільове призначення - фінансування витрат пов'язаних з поточною діяльністю, рефінансування поточної заборгованості в інших банках (а. с. 184-121 т. 1).

Також 31.10.2013 року між кредитором - ПАТ "ОСОБА_4 Аваль" та позичальником Компанією "Мегатранс" ДП компанії "Палма ОСОБА_1" (Швейцарія) укладений кредитний договір N 010/Р2-01-03-3-0/1507 про "не відновлювальну кредитну лінію на поповнення обігових коштів для корпоративних клієнтів" до генерального договору на здійснення кредитних операцій N 01/Р2-01-03-3-0/423 від 27.06.2013 року.

Відповідно до п. 1 договору кредитор надає позичальнику кредит з лімітом кредитної операції 3197200,00 грн. під 16,0 % річних зі строком сплати до 01.07.2014 року згідно графіку. Вид ліміту не відновлювальний ліміт з видачею кредитних коштів траншами, цільове призначення - фінансування витрат пов'язаних з поточною діяльністю, рефінансування поточної заборгованості в інших банках (а. с. 122-125 т. 1).

Також 31.10.2013 року між кредитором - ПАТ "ОСОБА_4 Аваль" та позичальником Компанією "Мегатранс" ДП компанії "Палма ОСОБА_1" (Швейцарія) укладений кредитний договір N 010/Р2-01-03-3-0/1506 про "не відновлювальну кредитну лінію на поповнення обігових коштів для корпоративних клієнтів" до генерального договору на здійснення кредитних операцій N 01/Р2-01-03-3-0/423 від 27.06.2013 року.

Відповідно до п. 1 договору кредитор надає позичальнику кредит з лімітом кредитної операції 3197200,00 грн. під 16,0 % річних зі строком сплати до 01.04.2014 року згідно графіку. Вид ліміту не відновлювальний ліміт з видачею кредитних коштів траншами, цільове призначення - фінансування витрат пов'язаних з поточною діяльністю, рефінансування поточної заборгованості в інших банках (а. с. 126-129 т. 1).

Також 31.10.2013 року між кредитором - ПАТ "ОСОБА_4 Аваль" та позичальником Компанією "Мегатранс" ДП компанії "Палма ОСОБА_1" (Швейцарія) укладений кредитний договір N 010/Р2-01-03-3-0/1505 про "не відновлювальну кредитну лінію на поповнення обігових коштів для корпоративних клієнтів" до генерального договору на здійснення кредитних операцій N 01/Р2-01-03-3-0/423 від 27.06.2013 року.

Відповідно до п. 1 договору кредитор надає позичальнику кредит з лімітом кредитної операції 3197200,00 грн. під 16,0 % річних зі строком сплати до 01.01.2014 року згідно графіку. Вид ліміту не відновлювальний ліміт з видачею кредитних коштів траншами, цільове призначення - фінансування витрат пов'язаних з поточною діяльністю, рефінансування поточної заборгованості в інших банках (а. с. 130-134 т. 1).

Разом з тим, між ПАТ "ОСОБА_4 Аваль" та Компанією "Мегатранс" ДП компанії "Палма ОСОБА_1" (Швейцарія) укладені додаткові угоди до генерального договору на здійснення кредитних операцій N 01/Р2-01-03-3-0/423 від 27.06.2013 року, щодо змін деяких умов генерального договору, а саме: N 01/Р2-01-03-3-3/423/1 від 01.08.2013 року, N 01/Р2-01-03-3-0/423/2 від 17.09.2013 року, N 01/Р2-01-03-3-0/423/3 від 31.10.2013 року, N 01/Р2-01-03-3-0/423/4 від 27.11.2013 року, N 01/Р2-01-03-3-0/423/6 від 29.08.2014 року. (а. с. 134-150 т. 1).

Зокрема, відповідно до додаткової угоди N 01/Р2-01-03-3-0/423/4 від 27.11.2013 року сторони дійшли згоди п. 1.3.1.2, п. 5.1.1.1 генерального договору викласти у наступній редакції: субліміт 8000000,00 доларів США; вид субліміту, особливості не відновлювальний субліміт, при якому після укладання договорів в розмірі субліміту подальше укладання договорів не здійснюється; валюта кредитної операції гривня, долари США; останній день строку дії субліміту 02.07.2018 року або інша дата, визначена відповідно до статті 10 генерального договору; цільове призначення фінансування витрат пов'язаних з поточною діяльністю та рефінансування поточної заборгованості в інших банках, повернення грошових коштів за договорами: ОСОБА_9 N 171 від 02.01.2013 року, укладеним між позичальником-3 та ТОВ "Термінал-2" та договором N 122 від 02.01.2013 року, укладеним між позичальником-3 та ПрАТ "МФК-Центр". (а. с. 142-145 т. 1).

На підтвердження використання кредитних коштів та направлення їх на ведення власної господарської діяльності представник позивача надав: договір N 171 від 02.01.2013 року, N 122 від 02.02.2013 року, договір N 0401-03 від 04.01.2011 року з доповненням до нього від 03.01.2013 року, видаткові накладні до нього, банківську виписку, картки рахунку 311 за період листопад грудень 2014 року, картку рахунку 311 за листопад 2013 року грудень 2013 року. (а. с. 51-92 т. 2, 73-78 т. 3)

Відповідно до наданих документів, позивачем в дні отримання кредитних коштів здійснювались розрахунки за придбані товари (договір 0401-03 від 04/01/11 року, видаткові накладні), а також на повернення раніше отриманих позик. Проте, доказів того, що кошти отримані від інших суб'єктів господарської діяльності повернуті за рахунок отриманих кредитних коштів від ПАТ "ОСОБА_4 Аваль" позивачем до суду не надано.

Відсотки за цими кредитними договорами віднесені позивачем до складу витрат.

Разом з тим, контролюючим органом під час проведення перевірки встановлено, що одночасно з укладенням вищезазначених договорів позивач надавав безвідсоткову фінансову поворотну допомогу іншим особам, що на думку податкового органу виключає можливість віднесення процентів за договорами фінансового лізингу до складу витрат, оскільки свідчить про те, що здійснення таких операцій не пов'язано з господарською діяльністю позивача та не має на меті отримання позивачем економічної вигоди.

Відповідно до пп. 138.10.4 п. 138.10 ст. 138 ПК України (редакції на час виникнення спірних правовідносин) інші операційні витрати, що включають, зокрема: а) витрати за операціями в іноземній валюті, втрати від курсової різниці, визначені згідно зі статтею 153 цього Кодексу; б) амортизацію наданих в оперативну оренду необоротних активів; амортизацію необоротних та нематеріальних активів у складі об'єктів, отриманих у концесію відповідно до Закону України "Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності"; в) інші витрати операційної діяльності, пов'язані з господарською діяльністю, у тому числі, але не виключно: суми коштів, внесені до страхових резервів у порядку, передбаченому статтею 159 цього Кодексу; суми нарахованих податків та зборів, установлених цим Кодексом (крім тих, що не визначені в переліку податків та зборів, встановлених цим Кодексом), єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, відшкодування Пенсійному фонду України сум фактичних витрат на виплату і доставку пенсій, призначених відповідно до пункту "а" статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення", сум фактичних витрат на виплату і доставку пенсій, призначених відповідно до пунктів "б" - "з" статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення", різниці між сумою пенсії, призначеної за Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність", та сумою пенсії, обчисленої відповідно до інших законодавчих актів, на яку має право особа, які згідно із законодавством фінансуються за рахунок коштів підприємств, установ, організацій в обов'язковому порядку, а також інших обов'язкових платежів, встановлених законодавчими актами, за винятком податків та зборів, передбачених підпунктами 139.1.6 і 139.1.10 статті 139 цього Кодексу, та пені, штрафів, неустойки, передбачених підпунктом 139.1.11 статті 139 цього Кодексу. Для платників податку, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, до складу витрат включається плата за землю, що не використовується в сільськогосподарському виробничому обороті; витрати на інформаційне забезпечення господарської діяльності платника податку, в тому числі з питань законодавства, на придбання літератури, оплату Інтернет-послуг і передплату спеціалізованих періодичних видань; суми коштів, спрямовані уповноваженими банками до додаткового спеціального резерву страхування пенсійних вкладів та додаткових спеціальних резервів страхування коштів фондів банківського управління відповідно до закону, що регулює питання створення та функціонування фондів банківського управління.

Згідно з пп. 138.10.5 п. 138.10 ст. 138 ПК України фінансові витрати, до яких належать витрати на нарахування процентів (за користування кредитами та позиками, за випущеними облігаціями та фінансовою орендою) та інші витрати підприємства в межах норм, встановлених цим Кодексом, пов'язані із запозиченнями (крім фінансових витрат, які включені до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку).

Відповідно до п. 141.1 ст. 141 ПК України до складу витрат включаються будь-які витрати, пов'язані з нарахуванням процентів за борговими зобов'язаннями (в тому числі за будь-якими кредитами, позиками, депозитами, крім фінансових витрат, включених до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку) протягом звітного періоду, якщо такі нарахування здійснюються у зв'язку з провадженням господарської діяльності платника податку.

Згідно з пп. 14.1.206 п. 14.1 ст. 14 ПК України проценти - дохід, який сплачується (нараховується) позичальником на користь кредитора як плата за використання залучених на визначений або невизначений строк коштів або майна. До процентів включаються: а) платіж за використання коштів або товарів (робіт, послуг), отриманих у кредит; б) платіж за використання коштів, залучених у депозит; в) платіж за придбання товарів у розстрочку; г) платіж за користування майном згідно з договорами фінансового лізингу (оренди) (без урахування частини лізингового платежу, що надається в рахунок компенсації частини вартості об'єкта фінансового лізингу); ґ) винагорода (дохід) орендодавця як частина орендного платежу за договором оренди житла з викупом, сплачена фізичною особою платнику податку, на користь якого відступлено право на отримання таких платежів. Проценти нараховуються у вигляді відсотків на основну суму заборгованості чи вартості майна або у вигляді фіксованих сум. У разі якщо залучення коштів здійснюється шляхом продажу облігацій, казначейських зобов'язань чи ощадних (депозитних) сертифікатів, емітованих позичальником, або шляхом врахування векселів та здійснення операцій з придбання цінних паперів із зворотним викупом, сума процентів визначається шляхом нарахування їх на номінал такого цінного паперу, виплати фіксованої премії чи виграшу або шляхом визначення різниці між ціною розміщення (продажу) та ціною погашення (зворотного викупу) такого цінного паперу. Платежі за іншими цивільно-правовими договорами незалежно від того, встановлені вони в абсолютних (фіксованих) цінах або у відсотках суми договору або іншої вартісної бази, не є процентами.

Отже, відповідно до приписів Податкового кодексу України проценти нараховані за договором кредитування відносяться суб'єктом господарювання до складу витрат, у разі якщо отримані позичальником кредитні кошти використовуються у господарській діяльності позичальника.

При цьому, Закон не ставить в залежність можливість віднесення процентів до складу витрат суб'єктом господарювання від здійснення ним одночасно будь-якої іншої діяльності, що не пов'язана зі здійсненням основного виду господарської діяльності та отримання від неї економічної вигоди.

З урахуванням вищевикладеного, підприємством доведено, що отримані кошти за договором N 483-СВ від 14.07.2006 року (з урахуванням додаткової угоди) використані в межах господарської діяльності, а тому сплачені відсотки за користування кредитними коштами протягом наступних періодів правомірно віднесені до складу витрат наступних податкових періодів, а тому висновки відповідача щодо того, що підприємством неправомірно віднесено до складу витрат відсотки нараховані та сплачені за кредитним договором N 483-СВ від 14.07.2006 року у зв'язку з тим, що кредитні кошти були використані на цілі не пов'язані з веденням господарської діяльності позивача є необґрунтованими.

Також, стосовно використання кредитних коштів отриманих за договором N 01/Р2-01-03-3-0/423 та додаткових угод до нього, суд дійшов до висновку що, позивач не надав належних та допустимих доказів того, що кредитні кошти були використані в межах господарської діяльності за виключенням суми, яка була спрямована на здійснення розрахунків за договором постачання товарів N 0401-03 від 04.01.2011 року з доповненням до нього від 03.01.2013 року на суму поставки 1598600,00 грн.

За таких обставин, висновок податкового органу щодо порушення позивачем пп. 138.10.4 п. 138.10 ст. 138, п. 141.1 ст. 141 ПК України, що привело до завищення суми витрат на 1097295 грн. є частково обґрунтованим.

Разом з тим, на підтвердження обґрунтованості нарахованого позивачу податковим повідомленням-рішенням від 20.11.2015 року N 0000732205 грошового зобов'язання, представник відповідача надав до суду довідку про загальну інформацію щодо суб'єктів господарювання та результати його діяльності, в якій зазначені загальні суми віднесених позивачем до валових витрат відсотків за користування кредитними коштами по вищезазначеним кредитним угодам без розділення сум по періодам, угодам та сумам сплачених відсотків.

За таких підстав, враховуючи те, що судом встановлено часткову правомірність висновків акта перевірки про завищення суми витрат, проте з урахуванням особливостей розрахунку об'єкта оподаткування податку на прибуток та розрахунку податкових зобов'язань суд вважає, що скасуванню підлягає податкове повідомлення-рішення, за яким визнано податкове зобов'язання з цього податку, у повному обсязі.

Щодо висновку податкового органу про порушення позивачем п. 2.6 глави 2, п. 3.1, 3.2, 3.3 глави 3, п. 4.3 глави 4 Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні від 15.12.2004 р. N 637 із змінами та доповненнями, в результаті чого ДП "Мегатранс" не було проведено оприбуткування готівки в касі на суму 11205080,24 грн., суд зазначає наступне.

Так, в акті перевірки від 11.11.2015 року N 000066/15-32-22-03/30267073, зазначено, що до перевірки були надані платіжні відомості, відповідно до яких проводилась видача готівкових коштів робітникам, N 3 від 05.07.2013 на суму 4980697,27 грн., N 3 від 08.10.2013 року на суму 3734699,77 грн., N 3 від 31.03.2014 року на суму 2489683,2 грн. також вказано, що виплата коштів по даним платіжним відомостям підтверджена підписами одержувачів ОСОБА_10 та ОСОБА_6 та підтверджена підписами посадових осіб ДП "Мегатранс" генеральним директором та головним бухгалтером та затверджена печаткою підприємства. Зазначені обставини на думку податкового органу підтверджують видачу готівкових коштів з каси ДП "Мегатранс" 25.07.2013 року, 17.10.2013 року, 25.04.2014 року робітникам підприємства, при цьому документів (прибуткових ордерів) щодо оприбуткування до каси підприємства вказаних грошових коштів (05.07.2013 року, 08.10.2013 року та 31.03.2014 року) до перевірки не надано, записи щодо наявності (оприбуткування) готівки у касі відповідно 25.07.2013 року, 17.10.2013 року, 25.04.2014 року на загальну суму 11205080, 24 грн. відсутні. Так, податковий орган дійшов висновку, що готівкові кошти видані підприємством робітникам відповідно до платіжних відомостей N 3 від 05.07.2013 на суму 4980697,27 грн., N 3 від 08.10.2013 року на суму 3734699,77 грн., N 3 від 31.03.2014 року на суму 2489683,2 грн. в касі відповідно до касової книги не рахувались та до каси у відповідні дні не оприбутковувались. (прибуткові ордери не надані, записи у касовій книзі відсутні). Оприбуткування вищезазначених грошових коштів у сумі 11205080,24 грн. ДП "Мегатранс" не проводилось.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 N 996-XIV підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи. Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов'язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис, аналог власноручного підпису або підпис, прирівняний до власноручного підпису відповідно до Закону України "Про електронний цифровий підпис", або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Порядок створення, прийняття і відображення у бухгалтерському обліку, а також зберігання первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерської звітності підприємствами, їх об'єднаннями та госпрозрахунковими організаціями (крім банків) незалежно від форм власності (надалі - підприємства), установ та організацій, основна діяльність яких фінансується за рахунок коштів бюджету (надалі - установи) врегульовано Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 року N 88, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05 червня 1995 року за N 168/704 (далі Положення).

Відповідно до п. п. 2.1, 2.2 п. 2 Положення первинні документи - це документи, створені у письмовій або електронній формі, що фіксують та підтверджують господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації (власника) на їх проведення. Господарські операції - це факти підприємницької та іншої діяльності, що впливають на стан майна, капіталу, зобов'язань і фінансових результатів. Первинні документи повинні бути складені у момент проведення кожної господарської операції або, якщо це неможливо, безпосередньо після її завершення. При реалізації товарів за готівку допускається складання первинного документа не рідше одного разу на день на підставі даних касових апаратів, чеків тощо. Для контролю та впорядкування обробки інформації на основі первинних документів можуть складатися зведені документи (далі - первинні документи).

Підпунктами 2.4, 2.5, 2.13, 2.14 п. 2 Положення встановлено, що первинні документи повинні мати такі обов'язкові реквізити: найменування підприємства, установи, від імені яких складений документ, назва документа (форми), дата і місце складання, зміст та обсяг господарської операції, одиниця виміру господарської операції (у натуральному та/або вартісному виразі), посади і прізвища осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення, особистий чи електронний підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції. Залежно від характеру операції та технології обробки даних до первинних документів можуть бути включені додаткові реквізити: ідентифікаційний код підприємства, установи з Державного реєстру, номер документа, підстава для здійснення операцій, дані про документ, що засвідчує особу-одержувача тощо. Документ має бути підписаний особисто, а підпис може бути скріплений печаткою. Керівник підприємства, установи забезпечує фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій, що були проведені, у первинних документах та виконання всіма підрозділами, службами і працівниками правомірних вимог головного бухгалтера щодо порядку оформлення та подання для обліку відомостей і документів. Керівником підприємства, установи затверджується перелік осіб, які мають право давати дозвіл (підписувати первинні документи) на здійснення господарської операції, пов'язаної з відпуском (витрачанням) грошових коштів і документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна. Кількість осіб, які мають право підписувати документи на здійснення операцій з видачею особливо дефіцитних товарів і цінностей, бланків суворої звітності, повинно бути обмежено. Відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці первинні документи.

Відповідно до пунктів 2.7, 2.8 Положення первинні документи складаються на бланках типових і спеціалізованих форм, затверджених відповідним органом державної влади. Документування господарських операцій може здійснюватись із використанням виготовлених самостійно бланків, які повинні містити обов'язкові реквізити чи реквізити типових або спеціалізованих форм. Додаткові вимоги до порядку створення первинних документів про касові і банківські операції, рух цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей та інших об'єктів майна передбачаються іншими нормативно-правовими актами.

Порядок ведення касових операцій у національній валюті України підприємствами (підприємцями), а також окремі питання організації банками роботи з готівкою визначений Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженим постановою правління Національного банку України від 15.12.2004 року N 637 із змінами та доповненнями.

Відповідно до пункту 1.2 глави 1 Положення виплати, пов'язані з оплатою праці, - виплати, що віднесені до фонду оплати праці, а також до інших виплат, що не належать до цього фонду згідно з Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 N 5 і зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 27.01.2004 за N 114/8713; готівка (готівкові кошти) - грошові знаки національної валюти України - банкноти і монети, у тому числі розмінні, обігові, пам'ятні монети, які є дійсними платіжними засобами; готівкова виручка (виручка) - сума фактично одержаних готівкових коштів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і позареалізаційні надходження; готівкові розрахунки - платежі готівкою підприємств (підприємців) та фізичних осіб за реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, надані послуги), а також за операціями, які безпосередньо не пов'язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна; оприбуткування готівки - проведення підприємствами і підприємцями обліку готівки в касі на повну суму її фактичних надходжень у касовій книзі, книзі обліку доходів і витрат, книзі обліку розрахункових операцій.

Згідно з п. 2.6 глави 2 Положення уся готівка, що надходить до кас, має своєчасно (у день одержання готівкових коштів) та в повній сумі оприбутковуватися. Оприбуткуванням готівки в касах підприємств, які проводять готівкові розрахунки з оформленням їх касовими ордерами і веденням касової книги відповідно до вимог глави 4 цього Положення, є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових касових ордерів. Суми готівки, що оприбутковуються, мають відповідати сумам, визначеним у відповідних касових (розрахункових) документах.

Пунктом п. 2.9 глави 2 Положення встановлено, що готівкова виручка (готівка) підприємств (підприємців), у тому числі готівка, одержана з банку, використовуються ними для забезпечення потреб, що виникають у процесі їх функціонування, а також для проведення розрахунків з бюджетами та державними цільовими фондами за податками і зборами (обов'язковими платежами). Підприємства не повинні накопичувати готівкову виручку (готівку) у своїх касах понад установлений ліміт каси для здійснення потрібних витрат до настання строків цих виплат.

Касові операції, відповідно до п. 3.1 глави 3 Положення, оформляються касовими ордерами, видатковими відомостями, розрахунковими документами, документами за операціями із застосуванням електронних платіжних засобів, іншими касовими документами, які згідно із законодавством України підтверджували б факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) готівкових коштів.

Згідно з п. 3.4 3.10 Положення приймання готівки в каси проводиться за прибутковими касовими ордерами (додаток 2), підписаними головним бухгалтером або особою, уповноваженою керівником підприємства. Видача готівки з кас проводиться за видатковими касовими ордерами (додаток 3) або видатковими відомостями. Документи на видачу готівки мають підписувати керівник і головний бухгалтер або працівник підприємства, який на це уповноважений керівником. До видаткових ордерів можуть додаватися заява на видачу готівки, розрахунки тощо. Якщо на доданих до видаткових касових ордерів документах, заявах, рахунках тощо є дозвільний напис керівника підприємства, то його підпис на видаткових касових ордерах не обов'язковий. У разі видачі окремим фізичним особам готівки (у тому числі працівникам підприємства) за видатковим касовим ордером або видатковою відомістю касир вимагає пред'явити паспорт чи документ, що його замінює, записує його найменування і номер, ким і коли він виданий. Фізична особа розписується у видатковому касовому ордері або видатковій відомості про одержання готівки із зазначенням одержаної суми (гривень - словами, копійок - цифрами), використовуючи чорнильну або кулькову ручку з чорнилом темного кольору. Якщо видаткова відомість складена на видачу готівки кільком особам, то одержувачі також пред'являють паспорти чи документи, що їх замінюють, і розписуються у відповідній графі документа. Видачу готівки касир проводить тільки особі, зазначеній у видатковому касовому ордері або видатковій відомості. Якщо видача готівки проводиться за довіреністю, оформленою у встановленому порядку згідно із законодавством України, у тому числі й особи, що не має змоги у зв'язку з хворобою або з інших поважних причин поставити підпис власноручно, то в тексті ордера після прізвища, імені та по батькові одержувача готівки бухгалтер зазначає прізвище, ім'я та по батькові особи, якій довірено одержати готівку. У разі видачі готівки за видатковою відомістю перед підписом про одержання грошей касир робить у ній напис "За довіреністю". Видача готівки за довіреністю проводиться відповідно до вимог, передбачених у пункті 3.5 цієї глави. Довіреність залишається в касира і додається до видаткового касового ордера або видаткової відомості. Приймання одержаної з банку готівки в касу та видача готівки з каси для здавання її до банку оформляються відповідними касовими ордерами (прибутковим або видатковим) з відображенням такої касової операції в касовій книзі. Виплати, пов'язані з оплатою праці, проводяться касиром підприємства або за видатковими касовими ордерами на кожного одержувача чи за видатковими відомостями. На титульній сторінці видаткової відомості робиться дозвільний напис про видачу готівки за підписами керівника і головного бухгалтера або осіб, уповноважених керівником, із зазначенням строків видачі готівки і суми (гривень - словами, копійок - цифрами). У централізованих бухгалтеріях, що обслуговують бюджетні установи, на загальну суму готівки, виданої для виплат, пов'язаних з оплатою праці, складається один видатковий касовий ордер, дата і номер якого проставляються на кожній видатковій відомості. Одноразові видачі готівки на виплати, пов'язані з оплатою праці, окремим особам проводяться, як правило, за видатковими касовими ордерами. Після закінчення встановлених строків виплат, пов'язаних з оплатою праці за видатковими відомостями, касир зобов'язаний: у видатковій відомості проти прізвища осіб, яким не здійснено виплату, поставити відбиток штампа або зробити напис "Депоновано"; скласти реєстр депонованих сум; у кінці видаткової відомості зазначити фактично виплачену суму та недоодержану суму виплат, яка підлягає депонуванню, звірити ці суми із загальним підсумком за видатковою відомістю і засвідчити напис своїм підписом. Якщо готівкові кошти видавалися не касиром, а іншою особою, то на відомості додатково робиться напис "Готівку за відомістю видав (підпис)"; здійснити відповідний запис у касовій книзі згідно з виписаним бухгалтерією видатковим касовим ордером на фактично видану суму за видатковою відомістю. Бухгалтер робить перевірку записів, зроблених касирами у видаткових відомостях, та здійснює підрахунок виданих і депонованих за ними сум. Депоновані суми, що підлягають здаванню в банк, оформляються шляхом складання одного загального видаткового касового ордера. Прибуткові касові ордери і квитанції до них, а також видаткові касові ордери і видаткові відомості мають заповнюватися бухгалтером чорнилом темного кольору чорнильною або кульковою ручкою, за допомогою друкарських машинок, комп'ютерних засобів чи іншими способами, які забезпечили б належне збереження цих записів протягом установленого для зберігання документів терміну. У касових ордерах зазначається підстава для їх складання і перелічуються додані до них документи. Видача касових ордерів і видаткових відомостей на руки особам, що вносять або одержують готівку, забороняється. Приймання і видача готівки за касовими ордерами може проводитися тільки в день їх складання. Виправлення в касових ордерах та видаткових відомостях забороняються.

Судом встановлено, що генеральним директором ДП "Мегатранс" ОСОБА_5 видавались накази від 30.06.2013 року N 009 "Про виплату премій за червень 2013 року", 30.092013 року N 018 "Про виплату премій за вересень 2013 року", від 31.03.2014 року N 014 "Про виплату премій за березень 2014 року.

Відповідно до цих наказів виплату премії наказано здійснити у строк до 31.07.2013 року, 31 жовтня 2013 року та 30 квітня 2014 року відповідно, одноразовим платежем в день надходження грошових коштів в касу з розрахункового рахунку, у відповідності до цільового призначення.

На виконання вимог Положення про преміювання працівників Компанії "Мегатранс" ДП компанії "Палма ОСОБА_1" (Швейцарія), затвердженого наказом ген. директора ДП "Мегатранс" ОСОБА_5 N 1 від 01.01.2012 року N 1, головним бухгалтером ОСОБА_11 були складені та передані генеральному директору для затвердження платіжні відомості N 3 від 05.07.2013 року на перерахування премії за червень 2013 року працівникам: ОСОБА_6 Азрет та ОСОБА_5 на загальну суму 4980697,27 грн.; N 3 від 08.10.2013 року на суму 3734699,71 грн., та N 3 від 31.03.2014 року на суму 2489683,20 грн. Також платіжні відомісті містить підписи ОСОБА_6 та ОСОБА_5

Згідно з даними касової книги 05.07.2013 року, 08.10.2013 року та 31.03.2014 року надходжень до каси та видачі готівки з каси не здійснювалось.

Відповідно до банківських виписок за 05.07.2013 року, 08.10.2013 року, 31.03.2014 року надходжень та видачі готівкою в загальному розмірі 11205080,24 грн. не здійснювалось.

Доказів отримання позивачем грошових коштів 05.07.2013 року, 08.10.2013 року та 31.03.2014 року з інших джерел у відповідних розмірах, відповідачем до суду не надано та про їх наявність в акті перевірки також не зазначено.

Разом з тим, 25.07.2013 року на підставі грошового чеку ЛЄ 1861436, ОСОБА_11 отримано з розрахункового рахунку в ПАТ "Південний" кошти в розмірі 4980697,27 грн. на цілі витрат: заробітна плата за червень 2013 року. (114, 117 т. 2).

На підтвердження оприбуткування вказаної суми позивачем наданий прибутковий ордер N 1 від 25.07.2013 року та касову книгу, копія якої за 25.07.2013 року долучена до матеріалів справи.

Відповідно до відомостей, зазначених в касовій книзі 25.07.2013 року до каси з розрахункового рахунку у ПАТ "Південний" надійшло 4980697,27 грн. та виплачено заробітної плати в цьому самому розміру.

Видача з каси готівки оформлена видатковим касовим ордером від 25.07.2013 року, в якій міститься підпис ОСОБА_11 як головного бухгалтер, касира так і особи, яка отримала вказані кошти. Підставою для їх отримання є довіреності від 03.01.2013 року, якими ОСОБА_12 та ОСОБА_6 уповноважують ОСОБА_11 отримувати у бухгалтерії ДП "Мегатранс" належну їм заробітну плату та премії.

17.10.2013 року на підставі грошового чеку ЛЄ 18614376, ОСОБА_11 отримано з розрахункового рахунку в ПАТ "Південний" кошти в розмірі 3734699,77 грн. на цілі витрат: заробітна плата за вересень 2013 року. (115, 117 а т. 2).

На підтвердження оприбуткування вказаної суми позивачем наданий прибутковий ордер N 4 від 17.10.2013 року та касову книгу, копія якої за 17.10.2013 року долучена до матеріалів справи.

Відповідно до відомостей, зазначених в касовій книзі 17.10.2013 року до каси з розрахункового рахунку у ПАТ "Південний" надійшло 3734699,77 грн. та виплачено заробітної плати в цьому самому розміру.

25.04.2014 року на підставі грошового чеку ЛЄ 1861438, ОСОБА_11 отримано з розрахункового рахунку в ПАТ "Південний" кошти в розмірі 2489683,20 грн. на цілі витрат: заробітна плата за березень 2014 року. (115, 118 т. 2).

На підтвердження оприбуткування вказаної суми позивачем наданий прибутковий ордер N 2 від 25.04.2014 року та касову книгу, копія якої за 25.04.2014 року долучена до матеріалів справи.

Відповідно до відомостей, зазначених в касовій книзі 25.04.2014 року до каси з розрахункового рахунку у ПАТ "Південний" надійшло 2489683,20 грн. та виплачено заробітної плати в цьому самому розміру.

Видача з каси готівки оформлена видатковими касовими ордерами від 25.07.2013 року, 17.10.2013 року та 25.04.2014 року, в яких міститься підпис ОСОБА_11 як головного бухгалтер, касира так і особи, яка отримала вказані кошти. Підставою для їх отримання є довіреності від 03.01.2013 року, якими ОСОБА_12 та ОСОБА_6 уповноважують ОСОБА_11 отримувати у бухгалтерії ДП "Мегатранс" належну їм заробітну плату та премії.

Між тим, відповідно до додатків до наказів N 009 від 30.06.2013 року, N 018 від 30.09.2013 року, N 014 від 31.03.2014 року, платіжних відомостей на перерахування премії за червень, вересень 2013 року, березень 2014 року отримати кошти повинні були ОСОБА_5 та ОСОБА_6, проте відомості на виплату заробітної плати від 25.07.2013 року, 17.10.2013 року, 25.04.2014 року складено не було, а відмітки про видачу в ці дні готівкових коштів бухгалтером зроблені на платіжних відомостях N 3 від 05.07.2013 року, N 3 від 08.10.2013 року, та N 3 від 31.03.2014 року, які містять підписи ОСОБА_6 та ОСОБА_5

Так, відповідно до висновків, викладених в акті перевірки від 11.11.2015 року N 000066/15-32-22-03/30267073, документи які свідчить про не оприбуткування коштів в касі підприємства є платіжні відомості N 3 від 05.07.2013 року, N 3 від 08.10.2013 року, та N 3 від 31.03.2014 року.

Проте з такими висновками відповідача неможливо погодитись з огляду на наступне.

Як зазначено вище, відповідно до пунктів 2.7, 2.8 Положення N 88 первинні документи складаються на бланках типових і спеціалізованих форм, затверджених відповідним органом державної влади. Документування господарських операцій може здійснюватись із використанням виготовлених самостійно бланків, які повинні містити обов'язкові реквізити чи реквізити типових або спеціалізованих форм.

Типова форма видаткової відомості (платіжної), затверджена постановою правління Національного банку України від 15.12.2004 року N 637 та є додатком до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні.

Так, надані до суду та до перевірки платіжні відомості N 3 від 05.07.2013 року, N 3 від 08.10.2013 року, та N 3 від 31.03.2014 року не відповідають формі та змісту затвердженої форми видаткової відомості, а тому не можуть бути визнані первинними документами.

Разом з тим, відповідачем не зазначено в акті перевірки та не надано до суду будь-яких інших доказів фактичного отримання позивачем 05.07.2013 року, 08.10.2013 року та 31.03.2014 року готівкових коштів.

На підставі вищезазначеного висновку податкового органу про порушення позивачем п. 2.6 глави 2, п. 3.1, 3.2, 3.3 глави 3, п. 4.3 глави 4 Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні від 15.12.2004 р. N 637 із змінами та доповненнями, в результаті чого ДП "Мегатранс" не було проведено оприбуткування готівки в касі на суму 11205080, 24 грн., суд вважає необґрунтованими, а податкове повідомлення рішення N НОМЕР_2 від 20.11.2015 року таким, що підлягає скасуванню.

Згідно зі ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ч. 3 ст. 2 КАС України у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); безсторонньо (неупереджено); добросовісно; розсудливо; з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації.

На підставі вищевикладеного, розглянувши справу в межах позовних вимог на підставі наданих сторонами доказів, з урахуванням встановлених у судовому засіданні обставин, суд дійшов до висновку, адміністративний позов підлягає задоволенню.

Згідно з п. 1 ст. 94 Кодексу адміністративного судочинства України якщо судове рішення ухвалене на користь сторони, яка не є суб'єктом владних повноважень, суд присуджує всі здійснені нею документально підтверджені судові витрати за рахунок бюджетних асигнувань суб'єкта владних повноважень, що виступав стороною у справі, або якщо стороною у справі виступала його посадова чи службова особа.

При розподілі судових витрат суд враховує, що позивачем сплачено судовий збір в розмірі 872857,82 грн., відповідно до оригіналу меморіального ордера N 703 від 17.05.2016 року. (а. с. 3 т. 1). Оскільки адміністративний позов Компанії Мегатранс Дочірного підприємства компанії Палма ОСОБА_1 (Швейцарія) задоволено в повному обсязі, суд дійшов до висновку, що з Роздільнянської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області за рахунок її бюджетних асигнувань слід стягнути на користь Компанії "Мегатранс" Дочірнє підприємство компанії "Палма ОСОБА_1" (Швейцарія) (код ЄДРПОУ 30267073, адреса: 65031, Одеська область, Біляївський район, 1665 км автошляху Санкт-Петербург-Київ-Одеса) судові витрати зі сплати судового збору у розмірі 872857,82 грн. (вісімсот сімдесят дві тисячі вісімсот п'ятдесят сім гривень вісімдесят дві копійки).

Керуючись ст. ст. 2, 7, 8, 9, 11, 86, 94, 159 - 163, 254 КАС України, суд постановив:

Адміністративний позов задовольнити.

Визнати протиправними та скасувати податкові повідомлення-рішення Державної податкової інспекції у Біляївському районі ГУ ДФС в Одеській області N НОМЕР_2 від 20.11.2015 року та N НОМЕР_1 від 20.11.2015 року.

Стягнути з Роздільнянської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області (код ЄДРПОУ 39486302, адреса: 67400, Одеська область, Роздільнянський район, м. Роздільна, вул. Європейська, буд. 37) за рахунок її бюджетних асигнувань на користь Компанії "Мегатранс" Дочірнє підприємство компанії "Палма ОСОБА_1" (Швейцарія) (код ЄДРПОУ 30267073, адреса: 65031, Одеська область, Біляївський район, 1665 км автошляху Санкт-Петербург-Київ-Одеса) судовий збір у розмірі 872857,82 грн. (вісімсот сімдесят дві тисячі вісімсот п'ятдесят сім гривень вісімдесят дві копійки).

Постанову може бути оскаржено в апеляційному порядку до Одеського апеляційного адміністративного суду через Одеський окружний адміністративний суд у строки та в порядку встановлені ст. 186 КАС України.

Постанова набирає законної сили в порядку передбаченому статтею 254 КАС України.

Повний текст постанови складено та підписано 21 березня 2017 року.

 

Суддя

О. А. Левчук
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали