ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

УХВАЛА

01.06.2016 р.

N К/800/35720/15

Вищий адміністративний суд України у складі колегії суддів: головуючого, судді - Зайцева М. П., суддів: Веденяпіна О. А., Загороднього А. Ф., за участю секретаря судового засідання - Бруя О. Д., представника позивача - М. О. М., представника відповідача - Р. О. О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Акура Оіл" на постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 16 липня 2015 року у справі N 825/1525/15-а за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Акура Оіл" до Державної податкової інспекції у м. Чернігові Головного управління Державної фіскальної служби у Чернігівській області про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень, встановив:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Акура Оіл" (далі - ТОВ "Акура Оіл") звернулось в суд з позовом до Державної податкової інспекції у м. Чернігові Головного управління Державної фіскальної служби у Чернігівській області (далі - ДПІ) в якому просило скасувати податкове повідомлення-рішення від 19 грудня 2014 року N 0030661501 та від 19 лютого 2015 року N 0002711502.

Постановою Чернігівського окружного адміністративного суду від 04 червня 2013 року позовні вимоги задоволено.

Постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 16 липня 2015 року рішення суду першої інстанції скасовано, прийнято нову постанову, якою відмовлено у задоволенні позовних вимог.

В касаційній скарзі позивач посилаючись на порушення судом апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права, просить його рішення скасувати та залишити в силі судове рішення суду першої інстанції.

Заслухавши суддю-доповідача, перевіривши доводи касаційної скарги щодо дотримання правильності застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права, правової оцінки обставин у справі, колегія суддів, враховуючи межі касаційної скарги дійшла висновку, що касаційна скарга не підлягає задоволенню з огляду на таке.

Судами першої та апеляційної інстанцій встановлено, що податковим органом була проведена документальна позапланова виїзна перевірка ТОВ "Акура Оіл" з питань достовірності, повноти декларування залишку від'ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду, задекларованого в деклараціях з ПДВ за вересень, жовтень 2014 року.

За результатом перевірки складено акт від 09 грудня 2014 року N 2823/15/38341143 з висновків якого, відповідачем прийнято податкові повідомлення-рішення від 19 грудня 2014 року N 0030661501, яким позивачу збільшено суму грошового зобов'язання з податку на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) на загальну суму 16840026,00 грн., у т. ч. за основним платежем 11226684,00 грн. та за штрафними (фінансовими) санкціями (штрафами) - 5613342,00 грн. та від 19 лютого 2015 року N 0002711502, яким позивачу зменшено розмір від'ємного значення суми податку на додану вартість у розмірі 321774 грн.

Відмовляючи в задоволені позовних вимоги, суд апеляційної інстанцій виходив з наступних мотивів, з якими погоджується суд касаційної інстанції.

За приписами пункту 198.1 статті 198 ПК України право на віднесення сум податку до податкового кредиту виникає у разі здійснення операцій з: придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України) та послуг; придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів, у тому числі при їх ввезенні на митну територію України (у тому числі у зв'язку з придбанням та/або ввезенням таких активів як внесок до статутного фонду та/або при передачі таких активів на баланс платника податку, уповноваженого вести облік результатів спільної діяльності); отримання послуг, наданих нерезидентом на митній території України, та в разі отримання послуг, місцем постачання яких є митна територія України; ввезення необоротних активів на митну територію України за договорами оперативного або фінансового лізингу.

Відповідно до пункту 198.2 статті 198 ПК України, датою виникнення права платника податку на віднесення сум податку до податкового кредиту вважається: дата тієї події, що відбулася раніше; дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг; дата отримання платником податку товарів/послуг, що підтверджено податковою накладною.

Згідно з пунктом 198.3 статті 198 ПК України передбачено, що Податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг (у разі здійснення контрольованих операцій - не вище рівня звичайних цін, визначених відповідно до статті 39 цього Кодексу) та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв'язку з: придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку; придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті, з метою подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку. Право на нарахування податкового кредиту виникає незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

У відповідності до пункту 198.6 статті 198 ПК України не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені податковими накладними або оформлені з порушенням вимог чи не підтверджені митними деклараціями (іншими подібними документами згідно з пунктом 201.11 статті 201 цього Кодексу).

Згідно з пунктом 200.1 статті 200 ПК України сума податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту такого звітного (податкового) періоду.

Відповідно до пункту 200.2 цієї ж статті Кодексу при позитивному значенні суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 цієї статті, така сума підлягає сплаті (перерахунку) до бюджету у строки, встановлені цим розділом.

Пунктом 201.1 статті 200 ПК України, встановлені вимоги до податкової накладної, передбачено, що у податковій накладній зазначаються в окремих рядках такі обов'язкові реквізити: а) порядковий номер податкової накладної; б) дата виписування податкової накладної; в) повна або скорочена назва, зазначена у статутних документах юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість, - продавця товарів/послуг; г) податковий номер платника податку (продавця та покупця); ґ) місцезнаходження юридичної особи - продавця або податкова адреса фізичної особи - продавця, зареєстрованої як платник податку; д) повна або скорочена назва, зазначена у статутних документах юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість, - покупця (отримувача) товарів/послуг; е) опис (номенклатура) товарів/послуг та їх кількість, обсяг; є) ціна постачання без урахування податку; ж) ставка податку та відповідна сума податку в цифровому значенні; з) загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням податку; и) вид цивільно-правового договору; і) код товару згідно з УКТЗЕД (Тарифи N 584-VII) (для підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України).

Відповідно до пункту 201.6 статті 201 ПК України податкова накладна (Наказ N 1307) є податковим документом і одночасно відображається у податкових зобов'язаннях і реєстрі виданих податкових накладних продавця та реєстрі отриманих податкових накладних покупця. Органи державної податкової служби за даними реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, наданих в електронному вигляді, повідомляють платника податку про наявність у такому реєстрі розбіжностей з даними контрагентів. При цьому платник податку протягом 10 днів після отримання такого повідомлення має право уточнити податкові зобов'язання без застосування штрафних санкцій, передбачених розділом II цього Кодексу.

Згідно з пунктом 201.10 статті 201 ПК України податкова накладна (Наказ N 1307) видається платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, на вимогу покупця та є підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту. Порушення порядку заповнення податкової накладної не дає права покупцю на включення сум податку на додану вартість до податкового кредиту.

Статтею 1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 року N 996-XIV визначено, що первинний документ - це документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення. Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій, відповідно до статті 9 зазначеного Закону, є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи.

З аналізу наведених вище норм вбачається, що підставою для виникнення у платника права на податковий кредит є факт реального здійснення операцій з придбання товарів (робіт, послуг) з метою їх використання в оподатковуваних операціях, а також оформлення відповідних операцій належним чином складеними первинними документами, які містять достовірні відомості про їх обсяг та зміст.

Судом апеляційної інстанції встановлено, що позивачем віднесено до податкового кредиту сум ПДВ по придбанню ПММ, в основній частині, у постачальника ТОВ "Азонтес".

На підтвердження взаємовідносин з даним контрагентом посадовими особами позивача надані договори поставки нафтопродуктів, додаткові угоди, акти приймання-передачі нафтопродуктів.

Відповідно оборотно-сальдової відомості по рах. 631 встановлено, що у ТОВ "Акура Оіл" наявна кредиторська заборгованість за придбані паливно-мастильні матеріали по розрахунками з ТОВ "Азонтес", а саме: станом на 30 вересня 2014 року в сумі 51567213,39 грн.; станом на 31 жовтня 2014 року в сумі 78566691,75 грн.

Крім того, суд апеляційної інстанції звернув увагу, що до перевірки не були надані наступні документи: товарно-транспортні накладні; копії сертифікатів відповідності або свідоцтво про визнання іноземного сертифіката та копії паспортів якості на товар, придбаний у ТОВ "Азонтес"; документи що підтверджують транспортування ПММ по ланцюгу від ТОВ "Азонтес" - ПАТ "Дніпронафтопродукт" - АЗС ТОВ "Акура Оіл"; акти приймання нафти та/або нафтопродукту за якістю за формою N 14-НК, акти приймання нафти або нафтопродуктів за кількістю за формою N 5-НП; інформації щодо проведення розрахунків із ТОВ "Азонтес".

Інструкцією з контролювання якості нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України, затвердженою наказом Міністерства палива та енергетики України, Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 4 червня 2007 року N 271/121, передбачено, що нафтопродукти відпускають споживачам лише після підтвердження випробувальною лабораторією їх відповідності вимогам нормативних документів і наявності паспорта якості на нафтопродукт, що міститься в конкретному резервуарі (п. 6.4.1).

Відповідно до вимог Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України, затвердженої наказом Міністерства палива та енергетики України, Міністерства економіки України, Міністерства транспорту та зв'язку України, Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 20.05.2008 р. за N 281/171/578/155, приймання нафти і нафтопродуктів за кількістю здійснюється згідно договорів постачання, купівлі-продажу тощо, за результатами такого приймання складається Акт приймання нафти або нафтопродуктів за кількістю за формою N 5-НП, що підписується особами, які брали участь у прийманні нафти або нафтопродуктів. Акт приймання нафти або нафтопродуктів за кількістю за формою N 5-НП є підставою для оприбутковування нафти і нафтопродуктів у складському обліку та відображення на відповідних рахунках бухгалтерського обліку в підзвіт матеріально відповідальних осіб.

Розділами 4, 6 Інструкції з контролювання якості нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України, затвердженої наказом Міністерства палива та енергетики України, Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 04.06.2007 р. N 271/121, передбачено під час приймання-здавання нафти або нафтопродуктів із транспортних засобів (до зливання) здійснювати приймально-здавальні випробування. За даними результатів випробувань складається акт приймання продукції за якістю (у день завершення приймання) за формою N 14-НК.

Крім того, Інструкцією N 281 передбачено складання спеціальної товарно-транспортної накладної на перевезення нафти та нафтопродуктів (до яких відносяться і паливно-мастильні матеріали) - форми 1-ТТН (нафтопродукти).

Також, здійснено вихід за податковою адресою платника податків - Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Чкалова буд. 44, де встановлено відсутність підприємства та посадових осіб за податковою адресою, в зв'язку з чим було складено акт про не знаходження платника податків за податковою адресою від 05 грудня 2014 року N 4669/2203/38361657.

Статутний капітал ТОВ "Азонтес" становить 4000 грн. Власних (орендованих) офісних або складських приміщень не має. Згідно з фінансовим звітом суб'єкта малого підприємництва за 2013 рік основні фонди підприємства складають 29,9 тис. грн. Відповідно до податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платника податку, і сум утриманого з них податку (Форма 1-ДФ) за III квартал 2014 року кількість працюючих становить - 2 особи.

В процесі перевірки встановлено що, за юридичною адресою підприємства відсутні первині та бухгалтерські документи: договори, накладні, товарно - транспортні накладні, податкові накладні, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, банківські виписки та будь - які інші первинні бухгалтерські документи, регістри бухгалтерського обліку, що засвідчують здійснення господарської діяльності.

Згідно податкової звітності у ТОВ "Азонтес" та проведених заходів встановлено відсутність, виробничого обладнання, складських та торгівельних приміщень, транспорту та торгівельного обладнання, сировини, матеріалів для здійснення основного виду діяльності, визначеного згідно довідки з ЄДРПОУ.

За результатами аналізу даних Єдиного реєстру податкових накладних на адресу ТОВ "Азонтес" за період контрагентами-постачальниками не відбувалася реєстрація податкових накладних, тобто наявними базами даних не вбачається можливим встановити постачальників товарів, робіт (послуг) ТОВ "Азонтес".

Згідно проведеного аналізу інформаційних баз даних ДФС за період 2013 - 2014 рр. не встановлено придбання товару, який начебто реалізовувався в адресу вищезазначених контрагентів - покупців, яким виписано податкові накладні. Також проведеним аналізом встановлено, що ТОВ "Азонтес" не є імпортером товарів, робіт (послуг).

Враховуючи вищенаведене, колегія суддів погоджується з висновками суду апеляційної інстанції, що для перевезення нафтопродуктів лише оформлювались окремі первинні документи з метою створення зовнішніх ознак фактичного здійснення операцій та правомірності формування сум витрат, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування та податкового кредиту, наслідком чого є отримання ТОВ "Акура Оіл" необґрунтованої податкової вигоди у вигляді сум витрат, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування.

З урахуванням викладеного, суд апеляційної інстанції дійшов правильного висновку щодо необґрунтованості позовних вимог, оскільки наявність лише податкових накладних не є беззаперечним доказом реальності господарських операцій та підстав формування податкового кредиту.

Згідно частини першої статті 224 Кодексу адміністративного судочинства України, суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо визнає, що суди першої та апеляційної інстанцій не допустили порушень норм матеріального і процесуального права під час ухвалення судових рішень чи вчинення процесуальних дій.

Колегія суддів дійшла висновку, що рішення суду апеляційної інстанції ухвалене з дотриманням норм матеріального та процесуального права, правова оцінка обставинам у справі дана правильно, підстав для його скасування з мотивів, викладених в касаційній скарзі, немає.

Керуючись статтями 221, 223, 224, 230, 231 Кодексу адміністративного судочинства України, ухвалив:

Касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Акура Оіл" залишити без задоволення, а постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 16 липня 2015 року у справі N 825/1525/15-а - без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та може бути переглянута Верховним Судом України з підстав, у порядку та в строки, встановлені статтями 236 - 238, 2391 Кодексу адміністративного судочинства України.

 

Судді:

М. П. Зайцев

 

О. А. Веденяпін

 

А. Ф. Загородній
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали