Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень

lign =center>

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

18.11.2010 р.  

N К-29121/06 


Вищий адміністративний суд України у складі колегії суддів: головуючого Степашка О. І., суддів: Костенка М. І., Маринчак Н. Є., Островича С. Е., Усенко Є. А., розглянувши в порядку письмового провадження касаційні скарги Державної податкової інспекції у м. Черкаси та Державного підприємства "Науково-виробничий комплекс "Фотоприлад" на постанову господарського суду Черкаської області від 03.03.2006 та ухвалу Київського міжобласного апеляційного господарського суду від 24.07.2006 у справі N 15/4938а за позовом Державного підприємства "Науково-виробничий комплекс "Фотоприлад" до Державної податкової інспекції у м. Черкаси про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень, встановив:

Державне підприємство "Науково-виробничий комплекс "Фотоприлад" (далі по тексту - позивач, ДП "НВК "Фотоприлад") звернулось до господарського суду Черкаської області з позовом (з урахуванням доповнень до позову) до Державної податкової інспекції у м. Черкаси (далі по тексту - відповідач, ДПІ у м. Черкаси) про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень від 20.05.2005 N 0003242301/0, від 01.11.2005 NN 0003242301/3, 0007512301/0.

Постановою господарського суду Черкаської області від 03.03.2006, яка залишена без змін ухвалою Київського міжобласного апеляційного господарського суду від 24.07.2006, позов задоволено частково. Визнано протиправним і скасовано податкове повідомлення-рішення від 01.11.2005 N 0007512301/0 в частині визначення суми штрафних санкції в розмірі 190600 грн. В решті позову відмовлено.

ДПІ у м. Черкаси звернулась з касаційною скаргою, в якій, посилаючись на порушення норм матеріального права, просить скасувати постанову господарського суду Черкаської області від 03.03.2006 та ухвалу Київського міжобласного апеляційного господарського суду від 24.07.2006 в частині задоволення позову.

ДП "НВК "Фотоприлад" звернулось з касаційною скаргою, в якій, посилаючись на порушення норм матеріального права, просить скасувати постанову господарського суду Черкаської області від 03.03.2006 та ухвалу Київського міжобласного апеляційного господарського суду від 24.07.2006 та прийняти нове судове рішення про задоволення позову у повному обсязі.

Колегія суддів вважає, що касаційні скарги підлягають частковому задоволенню з огляду на таке.

Як вбачається з матеріалів справи, відповідачем було проведено комплексну планову документальну перевірку щодо дотримання позивачем вимог податкового та валютного законодавства за період з 1 січня 2004 року по 1 січня 2005 року, за результатами якої складено Акт перевірки від 18.05.2005 N 128/23-129ДСК/14312329 (далі по тексту - Акт).

Перевіркою встановлено порушення, зокрема, вимог статті 72 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік", Порядку і нормативу відрахування до загального фонду Державного бюджету України частини прибутку (доходу) господарськими організаціями за результатами фінансово-господарської діяльності у 2003 році та щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2004 році, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України N 405 від 30.03.2004 (далі - Порядок), та підпункту 7.8.2 пункту 7.8 статті 7 Закону України N 283/97-ВР від 22.05.97 "Про оподаткування прибутку підприємств" (далі - Закон України N 283/97-ВР від 22.05.97), що виразилося у несплаті позивачем до бюджету суми дивідендів у розмірі 381,2 тис. грн.

На підставі Акта податковим органом було прийнято податкове повідомлення-рішення від 20.05.2005 N 0003242301/0, яким визначено позивачу суму податкового зобов'язання за платежем "частина прибутку господарських організацій, що вилучається до бюджету" у розмірі 381200 грн.

За наслідками апеляційного оскарження податкового повідомлення-рішення від 20.05.2005 N 0003242301/0 податковим органом було прийнято податкове повідомлення-рішення від 01.11.2005 N 0003242301/3, яким визначено позивачу суму податкового зобов'язання за платежем "частина прибутку господарських організацій, що вилучається до бюджету" у розмірі 381200 грн.

Крім того, на підставі Акта податковим органом було прийнято податкове повідомлення-рішення від 01.11.2005 N 0007512301/0, яким визначено позивачу суму штрафних санкцій за платежем "частина прибутку господарських організацій, що вилучається до бюджету" у розмірі 352240 грн.

Як встановлено судами попередніх інстанцій, позивач нарахував та сплатив 15 % прибутку до фонду Державного бюджету України по результатам фінансово-господарської діяльності за 2004 рік наростаючим підсумком, а не по результатам щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2004 році як вважає відповідач.

Суди попередніх інстанцій, приймаючи оскаржувані рішення, зазначили, що частина прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності позивача у 2004 році повинна сплачуватися до загального фонду Державного бюджету України за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2004 році, тобто за результатами діяльності кожного кварталу 2004 року. В зв'язку з чим, суди дійшли висновку, що визначення податковим органом позивачу суми податкового зобов'язання - частини прибутку (доходу), що вилучається до загального фонду Державного бюджету України в розмірі 381200 грн. є правомірним.

Проте колегія суддів вважає такий висновок судів першої та апеляційної інстанцій передчасним з огляду на наступне.

Відповідно до пункту 1.9 статті 1 Закону України N 283/97-ВР від 22.05.97 дивіденд - платіж, який здійснюється юридичною особою - емітентом корпоративних прав чи інвестиційних сертифікатів на користь власника таких корпоративних прав (інвестиційних сертифікатів) у зв'язку з розподілом частини прибутку такого емітента, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку.

До дивідендів прирівнюється також платіж, який здійснюється державним некорпоратизованим, казенним чи комунальним підприємством на користь відповідно держави або органу місцевого самоврядування у зв'язку з розподілом частини прибутку такого підприємства. При цьому наявність чи відсутність прибутку, розрахованого згідно з правилами податкового обліку, не може впливати на прийняття чи неприйняття рішення щодо нарахування дивідендів.

Статтею 72 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" від 27.11.2003 N 1344-IV було встановлено, що державні і казенні підприємства та їх об'єднання сплачують за результатами фінансово-господарської діяльності 2003 року та щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2004 році до загального фонду Державного бюджету України частину прибутку (доходу).

Норматив і порядок відрахування частини прибутку (доходу), визначеної цією статтею, встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до п. 2 Порядку відрахування частини прибутку (доходу) провадяться державними, у тому числі казенними, підприємствами та їх об'єднаннями у розмірі 15 відсотків прибутку (доходу), що залишається в їх розпорядженні, розрахованого згідно з правилами бухгалтерського обліку.

Статтею 14 Закону України "Про систему оподаткування" визначено вичерпний перелік загальнодержавних податків і зборів (обов'язкових платежів). Згідно із підпунктом третім пункту один статті 14 вказаного Закону до загальнодержавних належить податок на прибуток підприємств, у тому числі дивіденди, що сплачуються до бюджету державними некорпоратизованими, казенними або комунальними підприємствами.

Таким чином, порядок нарахування дивідендів, що сплачуються до бюджету державними некорпоратизованими, казенними або комунальними підприємствами визначений в Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств", який є спеціальним законом з оподаткування по зазначеному платежу.

Крім того, відповідно до частини першої статті 13 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Проміжна звітність складається щоквартально наростаючим підсумком з початку звітного року в складі балансу та звіту про фінансові результати.

Згідно даних про фінансові результати підприємства за I - II квартали 2004 року, за I півріччя 2004 року та за 9 місяців 2004 року Державне підприємство "Науково-виробничий комплекс "Фотоприлад" мало збитки від звичайної діяльності і лише у III та IV кварталах 2004 року діяльність підприємства стала прибутковою. В зв'язку з чим, позивач, розраховуючи суму прибутку (із застосуванням правил бухгалтерського обліку та врахуванням даних щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2004 році), з якого здійснюється виплата дивідендів, дійшов обґрунтованого висновку щодо відсутності підстав для нарахування та сплати податкових зобов'язань з податку на прибуток (частини прибутку (доходу), що вилучається до загального фонду Державного бюджету України) за I та II квартали 2004 роки, з підстав збитковості звичайної діяльності підприємства у цих періодах.

Що ж стосується приписів підпункту 7.8.1 пункту 7.8 статті 7 Закону України N 283/97-ВР від 22.05.97, яким передбачено виплату дивідендів власнику корпоративних прав незалежно від того, чи була діяльність такого підприємства-емітента прибутковою протягом звітного періоду при наявності інших власних джерел для виплати дивідендів, то суд зазначає наступне.

Як вбачається з матеріалів справи, на балансі підприємства станом на 31.09.2004 та на 31.12.2004 інших власних джерел для виплати дивідендів не було, а відтак і підстави застосовувати положення підпункту 7.8.1 пункту 7.8 статті 7 Закону України N 283/97-ВР від 22.05.97 теж були відсутні.

Виходячи з аналізу вище викладених норм та враховуючи результати фінансової діяльності підприємства у 2004 році, колегія суддів вважає, що визначення позивачу суми податкового зобов'язання - частини прибутку (доходу), що вилучається до загального фонду Державного бюджету України в розмірі 381200 грн. було неправомірним.

Згідно зі статтею 229 Кодексу адміністративного судочинства України суд касаційної інстанції має право скасувати судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій та ухвалити нове рішення, якщо обставини справи встановлені повно і правильно, але суди першої та апеляційної інстанцій порушили норми матеріального чи процесуального права, що призвело до ухвалення незаконного судового рішення.

Виходячи з вищевикладеного, судова колегія дійшла висновку про скасування постанови господарського суду Черкаської області від 03.03.2006 та ухвали Київського міжобласного апеляційного господарського суду від 24.07.2006 в частині відмови у позові з ухваленням у цій частині нового рішення про задоволення позовних вимог.

На підставі викладеного, керуючись статтями 222, 229, 230 Кодексу адміністративного судочинства України, суд постановив:

Касаційні скарги Державної податкової інспекції у м. Черкаси та Державного підприємства "Науково-виробничий комплекс "Фотоприлад" задовольнити частково.

Постанову господарського суду Черкаської області від 03.03.2006 та ухвалу Київського міжобласного апеляційного господарського суду від 24.07.2006 в частині відмови у позові скасувати.

Прийняти в цій частині нову постанову, якою позовні вимоги Державного підприємства "Науково-виробничий комплекс "Фотоприлад" задовольнити.

Визнати недійсним податкове повідомлення-рішення від 05.07.2006 N 238 про нарахування штрафних санкцій у сумі 566,10 грн.

Постанова набирає законної сили через п'ять днів після направлення її копій особам, які беруть участь у справі, та може бути переглянута Верховним Судом України у випадках, встановлених Кодексом адміністративного судочинства України.

 

Головуючий 

О. І. Степашко 

Судді: 

М. І. Костенко 

  

Н. Є. Маринчак 

  

С. Е. Острович 

  

Є. А. Усенко 


 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали