Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про визнання протиправною бездіяльності щодо неподання протягом п'яти днів органу державної казначейської служби висновку про суми відшкодування податку на додану вартість

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

УХВАЛА

14.02.2017 р.

N К/800/26246/16

Вищий адміністративний суд України у складі колегії суддів: головуючий, суддя - Вербицька О. В. судді: Усенко Є. А., Цвіркун Ю. І., розглянувши в порядку письмового провадження касаційну скаргу Спеціалізованої державної податкової інспекції з обслуговування великих платників у м. Луганську Міжрегіонального головного управління Державної фіскальної служби на постанову Луганського окружного адміністративного суду від 12.07.2016 р. та ухвалу Донецького апеляційного адміністративного суду від 06.09.2016 р. у справі N 812/129/16 за позовом Публічного акціонерного товариства "Луганськтепловоз" до Спеціалізованої державної податкової інспекції з обслуговування великих платників у м. Луганську Міжрегіонального головного управління Державної фіскальної служби, Головного управління Державної казначейської служби України в Луганській області про визнання бездіяльності протиправною, зобов'язання вчинити певні дії встановив:

Публічне акціонерне товариство "Луганськтепловоз" (далі - позивач, ПАТ "Луганськтепловоз") звернулось до суду з позовом до Спеціалізованої державної податкової інспекції з обслуговування великих платників у м. Луганську Міжрегіонального головного управління Державної фіскальної служби (далі - відповідач-1, СДПІ у м. Луганську), Головного управління Державної казначейської служби України в Луганській області про визнання бездіяльності протиправною, зобов'язання вчинити певні дії.

Постановою Луганського окружного адміністративного суду від 12.07.2016 р. позов задоволено. Визнано протиправною бездіяльність СДПІ у м. Луганську щодо неподання протягом п'яти днів органу державної казначейської служби висновку про суми відшкодування податку на додану вартість із зазначенням підтвердженої суми бюджетного відшкодування за листопад 2013 року щодо ПАТ "Луганськтепловоз". Зобов'язано СДПІ у м. Луганську подати до головного управління Державної казначейської служби України у Луганській області висновок про суми відшкодування податку на додану вартість ПАТ "Луганськтепловоз" за податковою декларацією з податку на додану вартість за листопад 2013 року у сумі 46785133,00 грн.

Ухвалою Донецького апеляційного адміністративного суду від 06.09.2016 р. постанову Луганського окружного адміністративного суду від 12.07.2016 р. залишено без змін.

У касаційній скарзі СДПІ у м. Луганську, посилаючись на порушення судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права, просить скасувати постанову Луганського окружного адміністративного суду від 12.07.2016 р. та ухвалу Донецького апеляційного адміністративного суду від 06.09.2016 р. і ухвалити нове рішення, яким у задоволенні позову відмовити.

Заслухавши суддю-доповідача, перевіривши доводи касаційної скарги щодо дотримання правильності застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права, правової оцінки обставин у справі, колегія суддів, враховуючи межі касаційної скарги, дійшла висновку про наступне.

19 грудня 2013 року позивачем до ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області було подано податкову декларацію з податку на додану вартість за листопад 2013 року, відповідно до якої сума відшкодування становить 47514546,00 грн. разом із заявою про повернення бюджетного відшкодування, розрахунком суми бюджетного відшкодування, розшифровкою податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів та довідкою (Додаток 2).

СДПІ у м. Луганську на підставі направлень на перевірку від 06.02.2014 NN 26-28, наказу від 06.02.2014 N 65 у період з 07.02.2014 до 17.02.2014 було проведено документальну позапланову виїзну перевірку достовірності та законності нарахування ПАТ "Луганськтепловоз" заявленого бюджетного відшкодування в податковій декларації з ПДВ за листопад, грудень 2013 року, за результатами якої складений акт від 18.02.2014 N 16/28-05-47/05763797.

В акті перевірки зазначено порушення позивачем: п. 198.2, п. 198.3, п. 198.6 ст. 198, п. 200.1, п. 200.3 ст. 200 Податкового кодексу України, що призвело до завищення суми від'ємного значення між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту всього на 2471978,00 грн., в т. ч. за листопад 2013 року на 1025382,00 грн., за грудень 2013 р. на 1446596,00 грн.; п. 200.1, абз. "а" п. 200.4 ст. 200 Податкового кодексу України, що призвело до завищення суми бюджетного відшкодування ПДВ всього на 101457583 грн., в т. ч. за листопад 2013 року на 47514546, 00 грн., за грудень 2013 року в сумі 53943037,00 грн.

Не погодившись з висновками акта перевірки позивачем до СДПІ у м. Луганську були подані заперечення від 27.02.2014 N 866-126.

Листом СДПІ у м. Луганську від 11.03.2014 за N 2868/28-05-47-01-01 заперечення позивача задоволено в частині: підтвердження суми від'ємного значення між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту всього на 1608522,00 грн., в т. ч. за листопад 2013 на 1025382,00 грн., за грудень 2013 на 583140,00 грн.; підтвердження бюджетного відшкодування всього у сумі 100728170,00 грн., в тому числі за листопад 2013 року у сумі 46785133,00 грн., за грудень 2013 року у сумі 53943037, грн. та не підлягає задоволенню в інший частині. Таким чином, податковим органом підтверджено бюджетне відшкодування за листопад 2013 року на суму 46785133,00 грн.

Крім того, судами встановлено, що разом з декларацією за листопад 2013 р. ПАТ "Лутанськтепловоз" надано Додаток 8 до неї "Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних)" N 9082220804 від 19.12.2013 р. До заяви було надано первинні документи, що підтверджують право формування податкового кредиту.

Порядок визначення суми податку, що підлягає відшкодуванню з Державного бюджету України (бюджетному відшкодуванню), та строки проведення розрахунків врегульовано статтею 200 Податкового кодексу України (далі - ПК України).

Платник податку, який має право на отримання бюджетного відшкодування та прийняв рішення про повернення суми бюджетного відшкодування, подає відповідному контролюючому органу податкову декларацію та заяву про повернення суми бюджетного відшкодування, яка відображається у податковій декларації. Протягом 30 календарних днів, що настають за граничним терміном отримання податкової декларації, контролюючий орган проводить камеральну перевірку заявлених у ній даних (п. п. 200.7, 200.10 ст. 200 ПК України).

Згідно з п. 200.11 ст. 200 ПК України за наявності достатніх підстав, які свідчать, що розрахунок суми бюджетного відшкодування було зроблено з порушенням норм податкового законодавства, контролюючий орган має право провести документальну позапланову виїзну перевірку платника для визначення достовірності нарахування такого бюджетного відшкодування протягом 30 календарних днів, що настають за граничним терміном проведення камеральної перевірки.

Перелік достатніх підстав, які надають право контролюючим органам на позапланову виїзну документальну перевірку платника податку на додану вартість для визначення достовірності нарахування бюджетного відшкодування податку, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Контролюючий орган зобов'язаний протягом п'яти робочих днів після закінчення перевірки: подати органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, висновок із зазначенням суми, що підлягає відшкодуванню з бюджету.

За приписами п. 200.12, п. 200.13 ст. 200 ПК України контролюючий орган зобов'язаний у п'ятиденний строк після закінчення перевірки подати органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, висновок із зазначенням суми, що підлягає відшкодуванню з бюджету.

На підставі отриманого висновку відповідного контролюючого органу орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, видає платнику податку зазначену в ньому суму бюджетного відшкодування шляхом перерахування коштів з бюджетного рахунка на поточний банківський рахунок платника податку в обслуговуючому банку протягом п'яти операційних днів після отримання висновку контролюючого органу.

З огляду на викладене, суди першої та апеляційної інстанцій дійшли правильного висновку, що податковим органом безпідставно не подано у визначений законодавством строк до органу Державного казначейства України висновок із зазначенням суми, що підлягає відшкодуванню з бюджету.

Наведена правова позиція узгоджується з висновком, викладеним в постанові Верховного Суду України від 15.09.2015 р.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів вважає, що в межах касаційної скарги порушень судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права при вирішенні цієї справи не допущено, правова оцінка обставин у справі дана вірно.

За таких обставин, касаційна скарга відповідача підлягає залишенню без задоволення, а постанова Луганського окружного адміністративного суду від 12.07.2016 р. та ухвала Донецького апеляційного адміністративного суду від 06.09.2016 р. залишенню без змін.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 210, 214 - 215, 220, 222, 223, 224, 230, 231 Кодексу адміністративного судочинства України, суд ухвалив:

1. Касаційну скаргу Спеціалізованої державної податкової інспекції з обслуговування великих платників у м. Луганську Міжрегіонального головного управління Державної фіскальної служби залишити без задоволення.

2. Постанову Луганського окружного адміністративного суду від 12.07.2016 р. та ухвалу Донецького апеляційного адміністративного суду від 06.09.2016 р. залишити без змін.

3. Ухвала набирає законної сили через п'ять днів після направлення її копії особам, які беруть участь у справі, заява про перегляд судового рішення в адміністративній справі Верховним Судом України може бути подана з підстав, у порядку та в строки, встановлені статтями 236 - 238 Кодексу адміністративного судочинства України.

 

Головуючий, суддя

О. В. Вербицька

Судді:

Є. А. Усенко

 

Ю. І. Цвіркун
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали