КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

22.02.2018 р.

Справа N 826/13850/17

Київський апеляційний адміністративний суд у складі колегії суддів: судді-доповідача - Вівдиченко Т. Р., суддів: Губської Л. В., Пилипенко О. Є., за участю секретаря - Кондратенко Я. І., розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за апеляційною скаргою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг на постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 30 листопада 2017 року (Постанова N 826/13850/17) у справі за позовом Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації "Луганськгаз" до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг про визнання протиправною, незаконною постанови (Постанова N 494) в частині та її скасування, встановив:

Позивач - Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації "Луганськгаз" звернувся до суду з позовом до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, в якому просив: - визнати протиправною та незаконною постанову відповідача від 10.04.2017 р. N 494 "Про скасування деяких постанов Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Постанова N 494) в частині п. 19 постанови (Постанова N 494), яким скасовано постанову від 28.03.2017 р. N 366 "Про встановлення тарифів на послуги розподілу природного газу для ПАТ "Луганськгаз" (Постанова N 366); - скасувати постанову відповідача від 10.04.2017 р. N 494 "Про скасування деяких постанов Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" з моменту її прийняття в частині п. 19 постанови, яким скасовано постанову НКРЕКП від 28.03.2017 р. N 366 "Про встановлення тарифів на послуги розподілу природного газу для ПАТ "Луганськгаз".

Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 30 листопада 2017 року (Постанова N 826/13850/17) адміністративний позов задоволено.

Визнано протиправною та незаконною постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 10.04.2017 р. N 494 "Про скасування деяких постанов Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Постанова N 494) в частині п. 19 постанови (Постанова N 494), яким скасовано постанову НКРЕКП від 28.03.2017 р. N 366 "Про встановлення тарифів на послуги розподілу природного газу для ПАТ "Луганськгаз" (Постанова N 366).

Скасовано постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 10.04.2017 р. N 494 "Про скасування деяких постанов Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Постанова N 494) з моменту її прийняття в частині п. 19 постанови (Постанова N 494), яким скасовано постанову НКРЕКП від 28.03.2017 р. N 366 "Про встановлення тарифів на послуги розподілу природного газу для ПАТ "Луганськгаз" (Постанова N 366).

Не погодившись з постановою суду, відповідач - Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг звернувся з апеляційною скаргою, просить скасувати постанову суду першої інстанції та прийняти нове рішення, яким у задоволенні позовних вимог відмовити, посилаючись на порушення судом норм матеріального та процесуального права.

Заслухавши у відкритому судовому засіданні суддю-доповідача, пояснення учасників процесу, які з'явилися в судове засідання, перевіривши матеріали справи та доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до частини 1 статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України ( N 2747-IV), завданням адміністративного судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб'єктів владних повноважень.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом першої інстанції, 10 квітня 2017 року НКРЕКП було прийнято постанову N 494 "Про скасування деяких постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Постанова N 494) (далі - Постанова N 494), пунктом 1 (Постанова N 494) якої постановлено скасувати деякі постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, згідно з переліком, що додається.

У відповідності до п. 19 Переліку постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, що скасовуються, затверджено постановою НКРЕКП 10.04.2017 р. N 494 (Постанова N 494), постанова НКРЕКП від 28.03.2017 р. N 366 "Про встановлення тарифів на послуги розподілу природного газу для ПАТ "Луганськгаз" (Постанова N 366) підлягає скасуванню.

Не погоджуючись з прийнятою постановою відповідача, вважаючи її протиправною, незаконною та такою, що підлягає скасуванню, позивач звернувся до суду з вищевказаним позовом.

Надаючи правову оцінку встановленим обставинам справи та висновкам суду першої інстанції, колегія суддів зазначає наступне.

Згідно ч. 2 ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Правовий статус Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, її завдання, функції, повноваження та порядок їх здійснення визначає Закон України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" від 22.09.2016 р. N 1540-VIII (Закон N 1540-VIII) (далі - Закон N 1540-VIII).

У відповідності до положень ч. ч. 1 - 3 ст. 1 вказаного Закону (Закон N 1540-VIII), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - Регулятор), є постійно діючим незалежним державним колегіальним органом, метою діяльності якого є державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб'єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Регулятор є юридичною особою публічного права, має відокремлене майно, що є державною власністю, рахунки в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Роботу Регулятора забезпечують його центральний апарат і територіальні органи.

В силу положень частин 1 (Закон N 1540-VIII), 2 статті 14 Закону N 1540-VIII (Закон N 1540-VIII) встановлено, що засідання Регулятора є основною формою його роботи як колегіального органу. Порядок організації роботи Регулятора, зокрема проведення його засідань, визначається регламентом, що затверджується Регулятором, та підлягає оприлюдненню на його офіційному веб-сайті.

Засідання Регулятора проводяться у формі відкритих слухань. На відкритих слуханнях розглядаються всі питання, розгляд яких належить до повноважень Регулятора, крім питань, що містять таємну інформацію.

У разі розгляду Регулятором питання, що містить таємну інформацію, порядок доступу до якої регулюється законом, Регулятор приймає рішення про розгляд такого питання в режимі закритого слухання.

Згідно з п. 1.1 (Постанова N 2133), п. 1.4 Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (Постанова N 2133) затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 06 грудня 2016 року N 2133 (далі - Регламент N 2133), цей Регламент (Постанова N 2133) установлює порядок організації діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), пов'язаної із здійсненням її повноважень.

НКРЕКП у межах своїх повноважень, на підставі та на виконання актів законодавства видає постанови і розпорядження, організовує і контролює їх виконання. Голова НКРЕКП видає накази з питань щодо державного регулювання діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг. Керівник апарату видає накази, розпорядження та доручення з питань, що належать до його компетенції відповідно до Закону України "Про державну службу" та розподілу функціональних обов'язків.

Положеннями п. 7.5 Регламенту N 2133 (Постанова N 2133) визначено, що перелік питань, що виносяться на розгляд НКРЕКП, інформація про місце, дату і час проведення засідань у формі відкритих слухань, оприлюднюються не пізніше як за три робочі дні до дня проведення засідання на офіційному веб-сайті НКРЕКП.

Відповідні структурні підрозділи, питання яких винесені на розгляд засідання НКРЕКП, не пізніше як за чотири робочі дні (до 14-00) до дня проведення засідання готують проекти рішень НКРЕКП, зокрема проекти постанов або розпоряджень, що пропонуються до прийняття, та обґрунтування до них, які підписуються керівником структурного підрозділу та візуються членом НКРЕКП, відповідно до розподілу обов'язків, одержані зауваження та пропозиції, а також аргументована позиція НКРЕКП щодо одержаних зауважень, у разі необхідності додають інші документи: аналітичні довідки, таблиці, діаграми тощо, та направляють в електронному вигляді до відділу інформації та комунікацій з громадськістю для оприлюднення на офіційному веб-сайті НКРЕКП (п. 7.7 Регламенту N 2133 (Постанова N 2133)).

Як вбачається з матеріалів справи, на виконання вищезазначених положень Регламенту (Постанова N 2133), 04.04.2017 р., на офіційному веб-сайті НКРЕКП було розміщено інформацію про засідання Комісії, що проводилось у формі відкритого слухання, із зазначенням питань порядку денного, зокрема про призупинення дії та внесення змін до деяких постанов НКРЕКП з метою недопущення підвищення загального рахунку для побутових споживачів газу.

На офіційному веб-сайті НКРЕКП в розділі "Матеріали до засідання на 10 квітня 2017" розміщено "Обґрунтування Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері до рішення про призупинення дії та внесення змін до деяких постанов НКРЕКП з метою недопущення підвищення загального рахунку для побутових споживачів природного газу" (далі - Пояснювальна записка), з додатками Проектів внесення змін до постанов НКРЕКП від 28.03.2017 р. N 348 - 386, 388 - 391 (http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Materialy_zasidan/2017/kviten/10.04.2017/p1_10-04-017.pdf).

В Пояснювальній записці зазначено наступне: "З огляду на зазначене вище, з метою сприяння захисту вразливих споживачів та соціального захисту побутових споживачів, Департамент пропонує внести зміни до постанов НКРЕКП від 28.03.2017 р. N 348 - 386, 388 - 391. Департаментом розроблено відповідні проекти постанов НКРЕКП, які пропонуються НКРЕКП до розгляду та затвердження.", до матеріалів справи залучено копії документів з офіційного веб-сайту НКРЕКП.

З відеозапису засідання Комісії, який міститься в матеріалах справи з 1 хвилини 00 сек. головуючим було оголошено питання, зокрема, про призупинення дії та внесення змін до деяких постанов НКРЕКП з метою недопущення підвищення загального рахунку для побутових споживачів природного газу та надано слово представнику структурного підрозділу НКРЕКП для обґрунтування винесеного на обговорення питання.

Колегією суддів досліджено матеріали справи та оглянуто відеозапис відкритого засідання НКРЕКП 10.04.2017 р., який розміщено в загально доступних Інтернет-ресурсах (https://www.youtube.com/watch?v=lMWSpSgjG4o) та встановлено, що Головуючим з 1 хвилини 00 сек. зазначено наступне: "Друге питання, яке сьогодні було винесене на розгляд, що на минулому тижні сформульовано раніше, як призупинення дії та внесення змін до деяких постанов НКРЕКП з метою недопущення підвищення загального рахунку для побутових споживачів природного газу".

В вищезазначеній Пояснювальній записці зазначено про внесення змін до постанов НКРЕКП від 28.03.2017 р. N 348 - 386, 388 - 391, проте, під час засідання Головуючим надано слово для виступу представнику Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері, яка зазначила, що Департамент пропонує: скасувати попередні рішення НКРЕКП, забезпечити обговорення за участю громадськості, здійснити розрахунки з метою не підвищення загального рахунку для побутових споживачів і внести відповідні зміни до рішень НКРЕКП.

Так, матеріали справи містять копію Протоколу N 35 засідання Національної комісії, що здійснює державну регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, яке проводилося у формі відкритого засідання 10.04.2017 р. (далі - Протокол N 35), в якому зазначено, що Департамент пропонує, скасувати попередні рішення НКРЕКП, забезпечити обговорення за участю громадськості, здійснити розрахунки з метою не підвищення загального рахунку для побутових споживачів і внести відповідні зміни до рішень НКРЕКП.

Зазначені пропозиції підтверджується відеозаписом відкритого засідання НКРЕКП 10.04.2017 р. з 03 хвилини 50 секунд до 04 хвилини 06 секунди при виступі представника Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері.

З аналізу матеріалів справи вбачається, що на засіданні НКРЕКП 10.04.2017 р. обговорювалося питання про скасування постанов НКРЕКП від 28.03.2017 р. N 348 - 386, 388 - 391, а уже в подальшому, після обговорення внести відповідні зміни до рішень, якими підвищити загальні рахунки для побутових споживачів.

Крім того, з відеозапису вбачається, що Голова НКРЕКП Вовк Д. В., надаючи пояснення на звернення народного Депутата України Ляшко О. В., зазначив, що сьогодні приймається рішення про скасування рішення, які запровадженні з 01 квітня 2017 р., а вже після обговорення з громадськістю та урядом будуть прийняті відповідні зміни (07 хвилина 17 секунд - 08 хвилини 30 секунд відеозапису).

На сторінці 4 Протоколу N 35 зазначено наступне: "Вовк Д. В. - Голова НКРЕКП детально проінформував, що рішення, яке запроваджене з 01 квітня 2017 року НКРЕКП скасовує і жодного підвищення кінцевої ціни не буде та додав, що рішення приймалося відповідно до вимог чинного законодавства, з урахуванням принципів прозорості та публічності. НКРЕКП додатково опрацює зазначене питання, проведе додаткові консультації з Кабінетом Міністрів України в частині, що безпосередньо залежить від Уряду, а саме, поширення субсидій на послуги з транспортування та розподілу та консультації за участю громадськості.".

Разом з тим, висновки суду першої інстанції про те, що відповідачем прийнято рішення в порушення вимог Регламенту (Постанова N 2133), оскільки воно прийнято з питання, яке не було включено до порядку денного, не оприлюднене, згідно з вимогами Регламенту, не затверджено Головою НКРЕКП, колегія суддів вважає помилковими, з огляду на наступне.

Так, пунктами 8.1 (Постанова N 2133), 8.14 (Постанова N 2133), 8.16 (Постанова N 2133), 8.20 - 8.22 Регламенту N 2133 (Постанова N 2133) встановлено, що у призначений час головуючий на засіданні, за наявності кворуму, відкриває засідання НКРЕКП та ставить питання щодо зауважень та пропозицій до порядку денного. Питання розглядаються, як правило, у тій послідовності, у якій їх включено до порядку денного засідання, якщо інші пропозиції від учасників засідання не надійшли.

Засідання НКРЕКП веде Голова.

Головуючий на засіданні НКРЕКП: відкриває, закриває, оголошує перерви та неупереджено веде засідання, спрямовуючи розгляд питань на забезпечення повного, всебічного і об'єктивного з'ясування обставин; повідомляє НКРЕКП про осіб, присутніх на засіданні за офіційним запрошенням; надає слово для доповіді (співдоповіді), оголошує наступного доповідача; створює рівні можливості для участі в обговоренні питань; ставить питання на голосування, оголошує прийняте за результатами голосування рішення; забезпечує дотримання вимог цього Регламенту (Постанова N 2133) всіма присутніми на засіданні; вживає заходи щодо підтримання порядку на засіданні; здійснює інші повноваження відповідно до цього Регламенту.

У розгляді питання по суті беруть участь представники структурних підрозділів НКРЕКП та запрошені учасники засідання. Черговість надання слова визначається головуючим.

Розгляд питання починається з виступу посадової особи апарату НКРЕКП, яка доповідає по суті питання, що розглядається.

Доповідач зобов'язаний викласти зміст питання, підстави для винесення питання на розгляд НКРЕКП та запропонувати проект рішення.

Колегія суддів звертає увагу на те, що головуючим було оголошено питання порядку денного "призупинення дії та внесення змін до деяких постанов НКРЕКП з метою недопущення підвищення загального рахунку для побутових споживачів природного газу" (починаючи з 00 хв. 59 сек. Відеозапису відкритого засідання НКРЕКП від 10.04.2017 р.), яке, відповідно до вимог Регламенту, було підготовлене, погоджене та оприлюднене, що в свою чергу, спростовує вищевказані висновки суду першої інстанції.

Разом з тим, як зазначалося вище, у відповідності до положень ч. 1 ст. 14 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII), засідання Регулятора є основною формою його роботи як колегіального органу, а відтак, кожне питання, винесене на обговорення під час засідання НКРЕКП може бути як прийнятим, так і не прийнятим, і навіть зміненим в результаті, якщо під час обговорення виявиться необхідність внесення таких змін.

Таким чином, оскаржувана постанова відповідача не мала бути прийнята з точною відповідністю до проекту, оприлюдненого на офіційному веб-сайті НКРЕКП.

Крім цього, як зазначено апелянтом, з огляду на встановлену процедуру обговорення, прийняття та оформлення рішень, а також з урахуванням того, що рішення НКРЕКП оформлене постановою від 10.04.2017 р. N 494 (Постанова N 494) не є регуляторним нормативно-правовим актом, відтак внесення змін до неї не потребує дотримання процедур, встановлених ст. 15 Закону N 1540-VIII (Закон N 1540-VIII), зокрема, оприлюднення проекту регуляторного акта для отримання зауважень та пропозицій з обов'язковим його попереднім схваленням та наступним затвердженням саме в такій редакції та формулюванні, як його було оприлюднено на офіційному веб-сайті НКРЕКП.

Разом з тим, колегія суддів вважає також помилковим висновок суду першої інстанції з приводу того, що скасування тарифу, встановленого постановою НКРЕКП N 366 (Постанова N 366), та повернення до тарифу, встановленого Товариству постановою НКРЕКП N 437 (Постанова N 437) ще в 2016 році та розрахованого за старою Методикою НКРЕКП від 04.09.2002 року N 983, призвело до збиткової діяльності ПАТ "Луганськгаз". Оскільки планова тарифна виручка (дохід) від тарифу в 722,10 грн. за 1000 м3, без урахування ПДВ (додаток до постанови НКРЕКП N 437 із змінами та доповненнями), яка скоригована на запланований обсяг розподілу природного газу в 2017 році, мала складати в 2017 році 324266,90 гри, на рік і на сьогодні не покриває навіть найнеобхідніші витрати ПАТ "Луганськгаз" на придбання газу, оплату праці та сплату ЄСВ - 346906,70 грн. на рік, з огляду на наступне.

Так, формування тарифів, які були складовими кінцевих цін на природний газ (у т. ч. для населення) здійснюється відповідно до Порядку формування тарифів на послуги з транспортування, розподілу, постачання, закачування, зберігання та відбору природного газу, затвердженого постановою НКРЕ від 28.07.2011 р. N 1384 (Порядок N 1384).

Згідно п. 1.4 вказаного Порядку (Порядок N 1384), загальний тариф на транспортування природного газу (далі - загальний тариф на транспортування) - розрахунковий рівень тарифу, установлений НКРЕ, який є єдиним рівнем вартості послуг із транспортування 1000 кубічних метрів природного газу магістральними та розподільними трубопроводами територією України для всіх замовників таких послуг, окрім замовників, власні газопроводи яких безпосередньо підключені до магістральних газопроводів.

Середньозважений тариф на транспортування природного газу магістральними трубопроводами - тариф, визначений з урахуванням загальної планованої тарифної виручки газотранспортних підприємств (крім планованої тарифної виручки від надання послуг з транспортуванням природного газу магістральними трубопроводами для замовників, власні газопроводи яких безпосередньо підключені до магістральних газопроводів), пов'язаної з транспортуванням природного газу магістральними трубопроводами, та планованих обсягів його транспортування магістральними трубопроводами (без урахування планованих обсягів транспортування природного газу для замовників, власні газопроводи яких безпосередньо підключені до магістральних газопроводів).

Середньозважений тариф на транспортування природного газу розподільними трубопроводами - тариф, визначений з урахуванням загальної планованої тарифної виручки газорозподільних підприємств, пов'язаної з наданням послуг з розподілу природного газу, та сумарного планованого річного обсягу такого транспортування.

Відповідно до пунктів 4.3.6 (Постанова N 369) та 4.3.7 Процедури встановлення та перегляду тарифів на транспортування, розподіл, постачання, закачування, зберігання та відбір природного газу (Постанова N 369), затвердженого постановою НКРЕ від 03.04.2013 р. N 369 (Постанова N 369), НКРЕ може ініціювати перегляд тарифу у разі зміни обсягів транспортування, розподілу, постачання природного газу за регульованим тарифом, зберігання природного газу, врахованих при розрахунку тарифів, більше ніж на 5 %; зміни витрат, що передбачені структурою встановленого тарифу, що сталася з причин, не залежних від суб'єкта господарювання, якщо це призводить до зміни рівня тарифу більше ніж на 5 % від встановленого рівня.

Так, апелянтом зазначено, що при перегляді тарифу на послуги розподілу природного газу (транспортування природного газу розподільними трубопроводами) для ПАТ "Луганськгаз" з 01.01.2017 р. становить на рівні 722,1 грн. за 1000 м3 (без ПДВ) та було враховано: 1) зменшення обсягів розподілу природного газу на 113,00 млн. м3 або на 20 %; 2) витрати за статтею "вартість газу на технологічні та власні потреби" залишено без змін. Такі витрати на загальну суму 173258,75 тис. грн. були розраховані на підставі таких показників: Витрати для закупівлі газу на ВТВ розраховані за відповідними показниками: - обсяг газу на ВТВ - 26995,0 тис. м3 (відповідно до наказу Міненерговугілля від 25.12.2015 р. N 847); - прогнозований рівень ціни на природний газ - 5862,0 грн. за 1000 м3; - тариф на транспортування природного газу магістральними трубопроводами ПАТ "Укртрансгаз" відповідно до території ліцензованої діяльності ПАТ "Луганськгаз" (без ПДВ) - 10,60 грн. за 1000 м3 (відповідно до постанови НКРЕКП від 15.12.2016 р. N 2259 (Постанова N 2259)); 3) збільшено сумарні "витрати на оплату праці" та "нарахування на зарплату" на загальну суму 17324,6 тис. грн. (на 24 %) в порівнянні з витратами, прийнятими до розрахунку попереднього діючого тарифу; 4) коригування в сторону збільшення елементу структури тарифу "Витрати на встановлення індивідуальних лічильників газу населенню" на 7806,25 тис. грн. (на 99 %); 5) виключено зі структури тарифу елемент "Компенсація недоотриманої тарифної виручки, у зв'язку із зменшенням обсягів розподілу природного газу у 2015 році" у зв'язку із закінченням строку його дії (періоду його врахування); 6) вилучено зі структури тарифу елемент "витрати понесені внаслідок пошкоджених газопроводів в зоні АТО (витоки газу)"; 7) враховано планований валовий прибуток на рівні 3211,21 тис. грн., що забезпечує рівень рентабельності 1 %, який враховано для всіх підприємств у сфері розподілу природного газу.

Крім цього, НКРЕКП неодноразово наголошувала позивачу про необхідність та доцільність врегулювання питання платного використання газорозподільних мереж, що належать державі.

Так, постановою Кабінету Міністрів України "Про забезпечення ефективного використання газорозподільних систем або їх складових" від 21.02.2017 р. N 95 (Постанова N 95) передбачено платне використання Операторами ГРМ газорозподільних систем, які знаходяться у державній власності, з передачею таких систем на баланс таких операторів.

У відповідності до пунктів 2 (Постанова N 95), 5 (Постанова N 95), 7 (Постанова N 95), 15 Примірного договору експлуатації газорозподільних систем або їх складових (Постанова N 95), затвердженого постановою N 95, передбачено, що перелік та залишкова балансова вартість майна, яке надається за цим договором оператору на умовах експлуатації, зазначається в додатку 1 (Постанова N 95), який є невід'ємною частиною цього договору.

Право власності на майно, надане за цим договором, належить державі.

Надане в експлуатацію майно обліковується на балансі оператора.

Оператор щороку здійснює відрахування плати за надане відповідно до цього договору в експлуатацію майно, що належить державі та обліковується на балансі оператора, у розмірі 10 (десяти) відсотків його залишкової балансової вартості.

Натомість, разом з пакетами документів на затвердження та/чи перегляду тарифу для ПАТ "Луганськгаз", впродовж 2017 року ним не надавалась копія зазначеної додаткової угоди з усіма додатками, зокрема, додаток 1 (Постанова N 95), яким визначається перелік та залишкова балансова вартість майна, що належить державі.

Таким чином, відсутність даної інформації не дозволяє в повній мірі визначити всі обґрунтовані витрати підприємства, пов'язані з експлуатацією та обслуговуванням майна, що перебуває в експлуатації підприємства, а тому наведена в рішенні суду інформація є безпідставною та необґрунтованою.

З огляду на зазначене, колегія суддів вважає, що суд першої інстанції дійшов помилкового висновку про те, що відповідачем протиправно було прийнято п. 19 Постанови N 494 (Постанова N 494) щодо скасування постанови НКРЕКП від 28.03.2017 р. N 366 "Про встановлення тарифів на послуги розподілу природного газу для ПАТ "Луганськгаз" (Постанова N 366).

В даному випадку, колегія суддів вважає, що постанова НКРЕКП від 10.04.2017 р. N 494 (Постанова N 494) в частині п. 19 (Постанова N 494) прийнята відповідно до наданих чинним законодавством повноважень, із додержанням процедури прийняття спірного рішення, а тому доводи позивача є безпідставними та не відповідають дійсним обставинам справи.

Аналізуючи обставини справи та норми чинного законодавства, колегія суддів вважає, що суд першої інстанції безпідставно задовольнив позовні вимоги ПАТ "Луганськгаз", а тому постанова суду підлягає скасуванню з прийняттям нового рішення про відмову в задоволенні адміністративного позову.

Відповідно до ч. 1 ст. 77 КАС України ( N 2747-IV), кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу ( N 2747-IV).

В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача (ч. 2 ст. 77 КАС України ( N 2747-IV)).

При цьому, доводи викладені в апеляційній скарзі спростовують висновки суду першої інстанції та знайшли своє належне підтвердження в суді апеляційної інстанції.

Відповідно до ч. 3 ст. 242 КАС України ( N 2747-IV), обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі повно і всебічно з'ясованих обставин в адміністративній справі, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи.

Таким чином, колегія суддів вважає, що висновки суду першої інстанції не відповідають встановленим обставинам по справі, допущені судом першої інстанції порушення норм матеріального права призвели до неправильного вирішення справи, а тому оскаржувана постанова підлягає скасуванню з прийняттям нового рішення.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 317 КАС України ( N 2747-IV), підставами для скасування судового рішення суду першої інстанції повністю або частково та ухвалення нового рішення у відповідній частині або зміни рішення є неправильне застосування норм матеріального права або порушення норм процесуального права.

Керуючись ст. ст. 243 ( N 2747-IV), 250 ( N 2747-IV), 315 ( N 2747-IV), 317 ( N 2747-IV), 321 ( N 2747-IV), 322 ( N 2747-IV), 325 ( N 2747-IV), 329 КАС України ( N 2747-IV), суд постановив:

Апеляційну скаргу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг задовольнити.

Постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 30 листопада 2017 року (Постанова N 826/13850/17) скасувати та прийняти нове рішення.

У задоволенні адміністративного позову Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації "Луганськгаз" - відмовити.

Постанова набирає законної сили з дати її прийняття та може бути оскаржена шляхом подачі касаційної скарги безпосередньо до Верховного Суду в порядку і строки, визначені статтями 328 - 329 КАС України ( N 2747-IV).

 

Головуючий, суддя

Т. Р. Вівдиченко

Судді:

О. Є. Пилипенко

 

Л. В. Губська
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали