Додаткова копія: Про визнання протиправною та скасування постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року N 102 в частині ліквідації Державної екологічної інспекції у м. Києві

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

10.04.2019 р.

N 826/14653/18

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі: головуючого, судді - Шейко Т. І., суддів: Пащенка К. С., Чудак О. М., за участю секретаря судових засідань - Гарбуз К. С., розглянувши у відкритому судовому засіданні у порядку загального позовного провадження адміністративну справу за позовом ОСОБА_3 до Кабінету Міністрів України про визнання протиправною та скасування постанови N 102 від 21 лютого 2018 року в частині треті особи, які не заявляють самостійних вимог на стороні відповідача: Державна екологічна інспекція України; Державна екологічна інспекція у м. Києві; Державна екологічна інспекція Столичного округу; ОСОБА_4; ОСОБА_5; за участю: позивача - ОСОБА_3; представник позивача - ОСОБА_6; представника відповідача - П. А. С.; представника третьої особи-1 - ОСОБА_8; представника третіх осіб 2 та 3 - ОСОБА_9, встановив:

ОСОБА_3 звернулась до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом до Кабінету Міністрів України, у якому просила суд:

- визнати протиправною та скасувати постанову Кабінету Міністрів України "Питання реалізації Концепції реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища" від 21 лютого 2018 року N 102 (Постанова N 102) в частині ліквідації Державної екологічної інспекції у м. Києві.

В якості підстави позову позивач посилається на те, що оскаржувана постанова прийнята з порушенням порядку та всупереч норм чинного законодавства, зокрема в частині ліквідації Державної екологічної інспекції у місті Києві.

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 21 вересня 2018 року відкрито провадження у справі та призначено підготовче судове засідання.

Відповідач надав відзив на позовну заяву, в якому заперечив проти позовних вимог, виходячи з того, що Держекоінспекція України є центральним органом виконавчої влади, Кабінет Міністрів України, реалізуючи законодавчо закріплені за ним повноваження утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, при виданні оскаржуваної постанови діяв на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України та законами України.

Крім того, відповідач наголосив, що позивач не надав належних та необхідних доказів на підтвердження обґрунтованості позовних вимог, а саме звернув увагу суду, що позивачем не надано доказів звернення до відповідача стосовно вирішення питання його переведення на іншу посаду або переведення на іншу роботу, а тому відповідачем жодним чином не порушено право позивача.

Представник третьої особи Державної екологічної інспекції у м. Києві П. В. В. (начальник ДЕІ у м. Києві) 01 листопада 2018 року через канцелярію суду надав відзив (пояснення) на позовну заяву, в якому підтримав позовні вимоги позивача та просив їх задовольнити. В обґрунтування власної позиції послався на те, що фактично мало місце не ліквідація юридичної особи Державної екологічної інспекції у м. Києві, а реорганізація, зміна структури органу шляхом злиття територіального органу Державної екологічної інспекції у м. Києві та територіального органу Державної екологічної інспекції у Київській області в міжрегіональний територіальний орган - Державну екологічну інспекцію Столичного округу.

Представники третіх осіб Державної екологічної інспекції України та Державної екологічної інспекції Столичного округу надали письмові пояснення, в яких просили відмовити в задоволенні позовних вимог, з тих самих підстав, що й відповідач у відзиві на позовну заяву.

Залучені за власним клопотанням в якості третіх осіб без самостійних вимог на предмет спору ОСОБА_4 та ОСОБА_5 своєї позиції щодо позову не висловили і участі у судових засіданнях не брали.

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 05 грудня 2018 року закрито підготовче провадження та призначено справу до розгляду по суті.

В судових засіданнях позивач та представник позивача підтримали позовні вимоги та просили їх задовольнити.

Представники відповідача та третіх осіб Державної екологічної інспекції України, Державної екологічної інспекції Столичного округу та, зокрема, представник Державної екологічної інспекції у м. Києві ОСОБА_9, який діє за довіреністю від 09 квітня 2019 року N 03/2019, - проти позову заперечили з підстав, викладених у відзиві на позовну заяву та письмових поясненнях.

Розглянувши матеріали адміністративної справи, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов та відзив, пояснення третіх осіб, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив наступне.

ОСОБА_3 працювала з 03 грудня 2013 року в Державній екологічній інспекції у м. Києві на посаді начальника відділу-старшим державним інспектором відділу екологічного контролю природно-заповідного фонду рослинного та тваринного світу.

Як зазначає позивач, 01 серпня 2018 року їй стало відомо про те, що 21 лютого 2018 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову N 102 "Питання реалізації Концепції реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища" (Постанова N 102), якою утворено як юридичні особи публічного права міжрегіональні територіальні органи Державної екологічної інспекції за переліком згідно з додатком 1 (Постанова N 102) та ліквідовано, як юридичні особи публічного права територіальні органи Державної екологічної інспекції за переліком згідно з додатком 2 (Постанова N 102).

Зокрема, вищезазначеною постановою ліквідовано Державну екологічну інспекцію у м. Києві.

Позивач вважає, що постанова Кабінету Міністрів України є протиправною та підлягає скасуванню в частині ліквідації Державної екологічної інспекції у м. Києві, оскільки вона не відповідає вимогам чинного законодавства, прийнята з порушенням порядку, визначеного законодавством України, а також порушує права, свободи та охоронювані Конституцією України інтереси позивача та інших працівників територіального органу Державної екологічної інспекції у м. Києві.

За таких обставин позивач звернулась з даним позовом до суду.

Надаючи правову оцінку спірним правовідносинам Окружний адміністративний суд міста Києва виходить з наступного.

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно з пунктами 1 ( N 2747-IV), 2 частини другої статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України ( N 2747-IV) у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України, з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано.

Статтею 113 Конституції України визначено, що Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади.

Дана норма кореспондується з частиною першою статті 1 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" ( ).

Відповідно до частини першої статті 117 Конституції України, якій кореспондує частина перша статті 49 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" ( ) встановлено, що Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов'язковими до виконання.

Згідно з пунктом 6 частини першої статті 20 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" ( ) Кабінет Міністрів України у сфері вдосконалення державного управління та державної служби утворює, реорганізовує і ліквідує міністерства та інші центральні органи виконавчої влади відповідно до закону в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України на утримання органів виконавчої влади, затверджує положення про зазначені органи.

Статтею 5 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI) визначено, що міністерства та інші центральні органи виконавчої влади утворюються, реорганізуються та ліквідуються Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України. Утворення, реорганізація та ліквідація міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади здійснюються з урахуванням завдань Кабінету Міністрів України, а також з урахуванням необхідності забезпечення здійснення повноважень органів виконавчої влади і недопущення дублювання повноважень.

Відповідно до частини третьої статті 4 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" ( ) Кабінет Міністрів України відповідно до Конституції України та цього Закону ( ) затверджує Регламент Кабінету Міністрів України, який визначає порядок проведення засідань Кабінету Міністрів України, підготовки та прийняття рішень, інші процедурні питання його діяльності, а також визначає порядок розроблення, виконання та моніторингу виконання програмних документів Кабінету Міністрів України.

Пунктом 1 параграфу 32 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року N 950, визначено, що проекти актів Кабінету Міністрів готуються на основі та на виконання Конституції і законів України, актів Президента України, постанов Верховної Ради, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів, доручень Прем'єр-міністра, а також за ініціативою членів Кабінету Міністрів, центральних органів виконавчої влади, державних колегіальних органів, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій з дотриманням вимог цього Регламенту.

Згідно з частиною 1 параграфу 44 Регламенту Кабінету Міністрів України, розробник подає Мін'юсту для проведення правової експертизи разом з пояснювальною запискою, висновками про проведення антидискримінаційної та гендерно-правової експертизи, матеріалами погодження (листами із зауваженнями і пропозиціями).

Відповідно до пояснювальної записки оскаржувана постанова розроблена на виконання Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI), Плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2017 року N 275 (План N 275-р), Концепції реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, схваленої розпорядженням Уряду від 31 травня 2017 року N 616, якою передбачено реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, а також створення міжрегіональних територіальних органів Державної природоохоронної служби, крім того зазначеною Концепцією передбачено проведення конкурсу на зайняття посад у її міжрегіональних територіальних органах.

Пунктом 4 пояснювальної записки до оскаржуваної постанови передбачено, що реалізація постанови не потребує додаткового фінансування з загального фонду Державного бюджету України, розрахунок додавався.

Так, розробником здійснені розрахунки щодо потреб коштів для проведення розрахунків із персоналом територіальних органів Держекоінспекцій у разі його звільнення та в результаті зроблений висновок про те, що реалізація проекту постанови не потребує додаткових витрат із Державного бюджету України у 2018 році (Закон N 2246-VIII). Постанова буде реалізована в межах виділених бюджетних асигнувань за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері екологічного контролю" шляхом перерозподілу асигнувань між територіальними органами Держекоінспекцій та центрального апарату Держекоінспекції.

Механізм здійснення заходів, пов'язаних з утворенням, реорганізацією або ліквідацією міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів визначено Порядком здійснення заходів, пов'язаних з утворенням, реорганізацією або ліквідацією міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2011 року N 1074.

Постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2014 року N 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів" (Постанова N 85) затверджено граничну чисельність апарату та територіальних центральних органів виконавчої влади, зокрема установлена гранична чисельність працівників Держекоінспекції.

Додатком 1 до Постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2014 року N 85 (Постанова N 85) зменшена гранична кількість працівників Держекоінспекцій.

Позивач в свою чергу посилається на порушення Урядом норм статі 104 Цивільного кодексу України при прийнятті оскаржуваної постанови, відповідно до якої юридична особа припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. У разі реорганізації юридичних осіб майно, права та обов'язки переходять до правонаступників.

У разі реорганізації, як зазначає позивач, майно юридичних осіб, права та обов'язки переходять до правонаступників. Тобто при реорганізації юридична особа припиняється але її права та обов'язки в порядку правонаступництва переходять до нової (іншої) юридичної особи. При цьому до правонаступника переходять обов'язки не тільки в частині майнових прав, а трудових відносин, в тому числі обов'язок щодо працевлаштування працівників (переведення працівників на іншу роботу). При ліквідації обов'язок щодо працевлаштування працівників відсутній.

Проте, статтею 104 Цивільного кодексу України встановлюється порядок створення, організаційно-правові форми, правовий статус юридичної особи приватного права.

Порядок утворення та правовий статус юридичних осіб публічного права встановлюється Конституцією України та законами, а саме Законом України "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI), де, крім іншого, у статті 5 (Закон N 3166-VI) визначені повноваження Уряду щодо реорганізації та ліквідації центральних органів виконавчої влади.

Крім того, згідно з частинами другою та третьою статті 36 Кодексу законів про працю України зміна підпорядкованості підприємства, установи, організації не припиняє дії трудового договору.

У разі зміни власника підприємства, а також у разі його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору працівника продовжується. Припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу можливе лише у разі скорочення чисельності або штату працівників.

Враховуючи вищенаведене, суд дійшов висновку про необґрунтованість позовних вимог щодо протиправності оскаржуваної постанови, оскільки Держеконіспекція України є центральним органом виконавчої влади, Кабінет Міністрів України, реалізуючи законодавчо закріплені за ним повноваження утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, при виданні постанови діяв на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Позивач, звертаючись до суду із заявленим позовом, окрім викладеного вище, вказувала на недотримання встановленого чинним законодавством порядку ліквідації Державної екологічної інспекції у м. Києві та, відповідно, утворення Державної екологічної інспекції Столичного округу.

Втім, суд вважає за необхідне звернути увагу на таке.

Відповідно до частини першої статті 5 Кодексу адміністративного судочинства України ( N 2747-IV) кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом ( N 2747-IV), звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб'єкта владних повноважень порушені її права, свободи або законні інтереси, і просити про їх захист шляхом:

1) визнання протиправним та нечинним нормативно-правового акта чи окремих його положень;

2) визнання протиправним та скасування індивідуального акта чи окремих його положень;

3) визнання дій суб'єкта владних повноважень протиправними та зобов'язання утриматися від вчинення певних дій;

4) визнання бездіяльності суб'єкта владних повноважень протиправною та зобов'язання вчинити певні дії;

5) встановлення наявності чи відсутності компетенції (повноважень) суб'єкта владних повноважень;

6) прийняття судом одного з рішень, зазначених у пунктах 1 - 4 цієї частини ( N 2747-IV) та стягнення з відповідача - суб'єкта владних повноважень коштів на відшкодування шкоди, заподіяної його протиправними рішеннями, дією або бездіяльністю.

То ж для того, щоб особі було надано судовий захист, суд має встановити порушене право саме у заявлений спосіб та саме суб'єктом владних повноважень, до якого звернуто позовні вимоги.

Регулювання трудових правовідносин у процесі проходження служби, порядок застосування дисциплінарних стягнень та процедура звільнення державних службовців у межах спірних правовідносин регулюється Кодексом законів про працю України, як загальним законом.

Відповідно до пункту 17 статті 4 Кодексу адміністративного судочинства України ( N 2747-IV) публічна служба - діяльність на державних політичних посадах, у державних колегіальних органах, професійна діяльність суддів, прокурорів, військова служба, альтернативна (невійськова) служба, інша державна служба, патронатна служба в державних органах, служба в органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування.

Згідно з частиною першої статті 1 Закону України "Про державну службу" державна служба - це публічна, професійна, політично неупереджена діяльність із практичного виконання завдань і функцій держави.

Отже, будь-яка публічна служба є державною службою.

Правові засади і гарантії здійснення громадянами України права розпоряджатися своїми здібностями до продуктивної і творчої праці визначено Кодексом законів про працю України.

Відповідно до статті 1 Кодексу законів про працю України Кодекс законів про працю України регулює трудові відносини всіх працівників, сприяючи зростанню продуктивності праці, поліпшенню якості роботи, підвищенню ефективності суспільного виробництва і піднесенню на цій основі матеріального і культурного рівня життя трудящих, зміцненню трудової дисципліни і поступовому перетворенню праці на благо суспільства в першу життєву потребу кожної працездатної людини.

Статтею 3 Кодексу законів про працю України визначено, що законодавство про працю, яке складається з Кодексу законів про працю України та інших актів законодавства України, прийнятих відповідно до нього (стаття 4 Кодексу законів про працю України), регулює трудові відносини працівників усіх підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, виду діяльності і галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами.

Таким чином, правовідносини у сфері державної служби регулюється Законом України "Про державну службу", який є спеціальним актом вищої юридичної сили в системі законодавства про державну службу та визначає особливості правового регулювання у даній сфері, а тому його положенням у процесі правозастосування надається перевага над положеннями Кодексу законів про працю України. При цьому, положення Кодексу законів про працю України застосовуються лише у випадку не урегульованості або неповної урегульованості трудових правовідносин осіб, які мають статус державного службовця.

Аналогічний висновок щодо переваги спеціального закону над загальним, викладено в постанові Верховного суду України від 04 липня 2011 року у справі N 21-160а11 (Постанова N 21-160а11).

Згідно з статтею 5-1 Кодексу законів про працю України держава гарантує працездатним громадянам, які постійно проживають на території України правовий захист від необґрунтованої відмови у прийнятті на роботу і незаконного звільнення, а також сприяння у збереженні роботи.

Відповідно до пункту 1 Положення про Державну екологічну інспекцію України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2017 року N 275 (Постанова N 275), державна екологічна інспекція України (Держекоінспекція) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів і який реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів.

Згідно з пунктом 16 Положення про Державну екологічну інспекцію України (Постанова N 275) граничну чисельність державних службовців та працівників Держекоінспекції затверджує Кабінет Міністрів України.

Структуру апарату Держекоінспекції затверджує її Голова за погодженням з Міністром екології та природних ресурсів.

Штатний розпис та кошторис апарату Держекоінспекції затверджує її Голова за погодженням з Мінфіном.

В той же час, принципи, правові та організаційні засади забезпечення публічної, професійної, політично неупередженої, ефективної, орієнтованої на громадян державної служби, яка функціонує в інтересах держави і суспільства, а також порядок реалізації громадянами України права рівного доступу до державної служби, що базується на їхніх особистих якостях та досягненнях визначаються Законом України "Про державну службу".

За змістом частини першої статті 1 Закону України "Про державну службу" державна служба - це публічна, професійна, політично неупереджена діяльність із практичного виконання завдань і функцій держави, зокрема щодо:

1) аналізу державної політики на загальнодержавному, галузевому і регіональному рівнях та підготовки пропозицій стосовно її формування, у тому числі розроблення та проведення експертизи проектів програм, концепцій, стратегій, проектів законів та інших нормативно-правових актів, проектів міжнародних договорів;

2) забезпечення реалізації державної політики, виконання загальнодержавних, галузевих і регіональних програм, виконання законів та інших нормативно-правових актів;

3) забезпечення надання доступних і якісних адміністративних послуг;

4) здійснення державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства;

5) управління державними фінансовими ресурсами, майном та контролю за їх використанням;

6) управління персоналом державних органів;

7) реалізації інших повноважень державного органу, визначених законодавством.

Відповідно до частини першої статті 5 Закону України "Про державну службу" правове регулювання державної служби здійснюється Конституцією України, цим та іншими законами України, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.

Статтею 8 Закону України "Про державну службу" визначено основні обов'язки державного службовця:

1) дотримуватися Конституції та законів України, діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України;

2) дотримуватися принципів державної служби та правил етичної поведінки;

3) поважати гідність людини, не допускати порушення прав і свобод людини та громадянина;

4) з повагою ставитися до державних символів України;

5) обов'язково використовувати державну мову під час виконання своїх посадових обов'язків, не допускати дискримінацію державної мови і протидіяти можливим спробам її дискримінації;

6) забезпечувати в межах наданих повноважень ефективне виконання завдань і функцій державних органів;

7) сумлінно і професійно виконувати свої посадові обов'язки;

8) виконувати рішення державних органів, накази (розпорядження), доручення керівників, надані на підставі та у межах повноважень, передбачених Конституцією та законами України;

9) додержуватися вимог законодавства у сфері запобігання і протидії корупції;

10) запобігати виникненню реального, потенційного конфлікту інтересів під час проходження державної служби;

11) постійно підвищувати рівень своєї професійної компетентності та удосконалювати організацію службової діяльності;

12) зберігати державну таємницю та персональні дані осіб, що стали йому відомі у зв'язку з виконанням посадових обов'язків, а також іншу інформацію, яка відповідно до закону не підлягає розголошенню;

13) надавати публічну інформацію в межах, визначених законом.

Державні службовці виконують також інші обов'язки, визначені у положеннях про структурні підрозділи державних органів та посадових інструкціях, затверджених керівниками державної служби в цих органах.

Відносини щодо підстав та порядку припинення державної служби за ініціативою суб'єкта призначення врегульовано положеннями статей 83 - 90 Закону України "Про державну службу".

Згідно з статтею 85 Закону України "Про державну службу" державна служба припиняється:

1) у разі втрати права на державну службу або його обмеження (стаття 84 цього Закону);

2) у разі закінчення строку призначення на посаду державної служби (стаття 85 цього Закону);

3) за ініціативою державного службовця або за угодою сторін (стаття 86 цього Закону);

4) за ініціативою суб'єкта призначення (стаття 87 цього Закону);

5) у разі настання обставин, що склалися незалежно від волі сторін (стаття 88 цього Закону);

6) у разі незгоди державного службовця на проходження державної служби у зв'язку із зміною її істотних умов (стаття 43 цього Закону);

7) у разі досягнення державним службовцем 65-річного віку, якщо інше не передбачено законом;

8) у разі застосування заборони, передбаченої Законом України "Про очищення влади" (Закон N 1682-VII).

При цьому, власник або уповноважений ним орган вважаються такими, що належно виконали вимоги частини другої статті 40, частини третьої статті 49-2 Кодексу законів про працю України стосовно працевлаштування працівника, якщо запропонували йому наявну на підприємстві роботу, тобто, вакантну посаду або роботу за відповідною професією, спеціальністю, чи іншу вакантну роботу, яку працівник може виконувати з урахуванням його освіти, кваліфікації, досвіду тощо. Роботодавець зобов'язаний запропонувати всі вакансії, що відповідають зазначеним вимогам, які існують на цьому підприємстві, незалежно від того, в якому структурному підрозділі працівник, який вивільнюється, працював. Оскільки обов'язок по працевлаштуванню працівника покладається на власника або уповноважений ним орган з дня попередження про вивільнення до дня розірвання трудового договору, за змістом частини третьої статті 49-2 Кодексу законів про працю України роботодавець є таким, що виконав цей обов'язок, якщо працівникові були запропоновані всі інші вакантні посади (інша робота), які з'явилися на підприємстві протягом цього періоду і які існували на день звільнення.

Однак, як вбачається з матеріалів справи та не спростовано позивачем, останнім не надано доказів звернення ані до відповідача, ані до органу, з якого позивача звільнено стосовно питання його переведення на іншу посаду або переведення на іншу роботу.

В той же час, суд наголошує на наступному.

Частиною третьою статті 64 Господарського кодексу України визначено, що підприємство самостійно визначає організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис.

Частиною другою статті 65 Господарського кодексу України передбачено, що власник здійснює свої права щодо управління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи відповідно до статуту підприємства.

При цьому саме втручання в господарську та іншу діяльність підприємства не допускається, крім випадків, передбачених законодавством України.

На підставі викладеного суд дійшов висновку, що не є належним способом захисту оскарження працівником рішення про визначення структури підприємства чи установи, про зміну в організації виробництва і праці, скорочення чисельності або штату працівників, ліквідацію підприємства, оскільки прийняття такого рішення є виключною компетенцією власника такого підприємства чи установи або уповноваженого ними органу та є складовою права на управління діяльністю підприємством чи установою. При цьому, правом працівника залишається оспорювати власне саме правомірність його звільнення.

Аналогічна правова позиція викладена в постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 28 березня 2019 року у справі N 755/3495/16-ц.

В даній справі, позивач оскаржує правомірність дій Кабінету Міністрів України щодо прийняття певних розпорядчих актів, повноваження на ухвалення яких надані останньому Конституцією України, Законом України "Про Кабінет Міністрів України" ( ), Регламентом, тощо, а не своє звільнення з Державної екологічної інспекції у м. Києві.

Тому, суд дійшов висновку про відсутність порушеного права позивача оскаржуваною постановою Кабінету Міністрів України "Питання реалізації Концепції реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища" від 21 лютого 2018 року N 102 (Постанова N 102).

З урахуванням викладеного, суд вважає позовні вимоги необґрунтованими, а відтак відмовляє у задоволенні позову у повному обсязі.

Відповідно до частин першої ( N 2747-IV) та другої статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України ( N 2747-IV) кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу ( N 2747-IV).

В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

Відповідач виконав покладений на нього обов'язок.

Керуючись статтями 2 ( N 2747-IV), 77 ( N 2747-IV), 242 - 246 ( N 2747-IV), 250 Кодексу адміністративного судочинства України ( N 2747-IV), Окружний адміністративний суд міста Києва вирішив:

Позов ОСОБА_3 до Кабінету Міністрів України про визнання протиправною та скасування постанови Кабінету Міністрів України "Питання реалізації Концепції реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища" від 21 лютого 2018 року N 102 (Постанова N 102) в частині ліквідації Державної екологічної інспекції у м. Києві - залишити без задоволення.

Рішення набирає законної сили відповідно до статті 255 Кодексу адміністративного судочинства України ( N 2747-IV).

Рішення може бути оскаржено до Шостого апеляційного адміністративного суду в порядку та у строки, встановлені статтями 295 - 297 Кодексу адміністративного судочинства України ( N 2747-IV).

 

Головуючий, суддя

Т. І. Шейко

Судді:

К. С. Пащенко

 

О. М. Чудак
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали