Додаткова копія: Про визнання протиправною та скасування постанови Кабінету Міністрів України N 197 від 14.03.2018 року

ШОСТИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

04.06.2019 р.

Справа N 826/5776/18

Колегія суддів Шостого апеляційного адміністративного суду у складі:: судді-доповідача - Аліменка В. О., суддів: Лічевецького І. О., Федотова І. В., за участю секретаря - Столяр В. Є., розглянувши у відкритому судовому засіданні, без фіксування технічними засобами, в порядку ч. 4 ст. 229 КАС України ( N 2747-IV), апеляційну скаргу Кабінету Міністрів України на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 18 лютого 2019 р. (Рішення N 826/5776/18) у справі за адміністративним позовом ОСОБА_1 до Кабінету Міністрів України про визнання протиправною та скасування Постанови N 197 від 14.03.2018 року (Постанова N 197), зобов'язання вчинити дії, встановив:

У квітні 2018 року позивач, ОСОБА_1, звернувся до суду першої інстанції з адміністративним позовом у якому просив визнати незаконною і нечинною постанови від 14.03.2018 N 197 (Постанова N 197).

Рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 18 лютого 2019 (Рішення N 826/5776/18) позов задоволено.

Не погоджуючись з таким рішенням суду першої інстанції, відповідачем подано апеляційну скаргу у якій просив рішення суду першої інстанції скасувати та прийняти нове рішення, яким відмовити в задоволенні позову.

27.05.2019 року від Кабінету Міністрів України надійшло клопотання про закриття провадження по справі

Сторони, будучи належним чином повідомлені про дату, час та місце апеляційного розгляду справи, у судове засідання не з'явилися. Про причини своєї неявки суд не повідомили.

Враховуючи, що у матеріалах справи достатньо письмових доказів для правильного вирішення апеляційної скарги, а особиста участь сторін в судовому засіданні - не обов'язкова, колегія суддів на місці ухвалила проводити апеляційний розгляд справи за відсутності представників сторін.

Згідно ч. 4 ст. 229 Кодексу адміністративного судочинства України ( N 2747-IV), фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалося.

Заслухавши у судовому засіданні доповідь головуючого судді, пояснення учасників процесу, що з'явилися, перевіривши матеріали справи, доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню частково, з огляду на таке.

Відповідно до вимог статті 41 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" ( ) Кабінет Міністрів України спрямовує свою діяльність на виконання Конституції та законів України, актів Президента України, постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Верховною Радою України.

Стаття 117 Конституції України, стаття 49 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" ( ) регламентує повноваження Кабінету Міністрів України, який в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов'язковими до виконання.

Акти Кабінету Міністрів України нормативного характеру видаються у формі постанов Кабінету Міністрів України.

Особливості провадження у справах щодо оскарження нормативно-правових актів органів виконавчої влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування та інших суб'єктів владних повноважень визначені статтею 264 Кодексу адміністративного судочинства України ( N 2747-IV).

Відповідно до частини першої ст. 264 Кодексу адміністративного судочинства України ( N 2747-IV) правила цієї статті ( N 2747-IV) поширюються на розгляд адміністративних справ щодо:

1) законності (крім конституційності) постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, постанов Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

2) законності та відповідності правовим актам вищої юридичної сили нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, інших суб'єктів владних повноважень.

Відповідно до частини 2 ( N 2747-IV), 3 ст. 264 Кодексу адміністративного судочинства України ( N 2747-IV) право оскаржити нормативно-правовий акт мають особи, щодо яких його застосовано, а також особи, які є суб'єктом правовідносин, у яких буде застосовано цей акт. Нормативно-правові акти можуть бути оскаржені до адміністративного суду протягом всього строку їх чинності.

Під нормативно-правовим актом у контексті цієї статті слід розуміти рішення суб'єкта владних повноважень, яке містить норми права, що поширюють свою дію на невизначене або визначене загальними ознаками коло осіб і які призначені для неодноразового застосування щодо цього кола осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Кодексу адміністративного судочинства України ( N 2747-IV), завданням адміністративного судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб'єктів владних повноважень.

В силу положень ч. 1 ( N 2747-IV) та ч. 2 ст. 5 Кодексу адміністративного судочинства України ( N 2747-IV), кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом ( N 2747-IV), звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб'єкта владних повноважень порушені її права, свободи або законні інтереси, і просити про їх захист.

Відповідно ж до приписів ч. 2 ст. 2 КАС України ( N 2747-IV), якими закріплюються межі судового контролю над дискреційними адміністративними актами, використанні адміністративного розсуду, у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); безсторонньо (неупереджено); добросовісно; розсудливо; з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Частиною 2 статті 264 КАС України ( N 2747-IV) визначено, що право оскаржити нормативно-правовий акт мають особи, щодо яких його застосовано, а також особи, які є суб'єктом правовідносин, у яких буде застосовано цей акт.

Частинами 3 - 7 статті 264 КАС України ( N 2747-IV) визначено, що нормативно-правові акти можуть бути оскаржені до адміністративного суду протягом всього строку їх чинності.

У разі відкриття провадження в адміністративній справі щодо оскарження нормативно-правового акта суд зобов'язує відповідача опублікувати оголошення про це у виданні, в якому цей акт був або мав бути офіційно оприлюднений.

Оголошення повинно містити вимоги позивача щодо оскаржуваного акта, реквізити нормативно-правового акта, дату, час і місце судового розгляду адміністративної справи.

Оголошення має бути опубліковано не пізніш як за сім днів до підготовчого засідання, а у випадку, визначеному частиною десятою цієї статті, - у строк, визначений судом.

Якщо оголошення опубліковано своєчасно, вважається, що всі заінтересовані особи належним чином повідомлені про судовий розгляд справи. Скарги на судові рішення в цій справі заінтересованих осіб, якщо вони не брали участі у справі, залишаються без розгляду.

З матеріалів справи вбачається, що позивач є особою з інвалідністю II групи, що підтверджується копією посвідчення серії НОМЕР_1 від 19.09.2013 року.

14.03.2018 року Кабінетом Міністрів України прийнята Постанова N 197 "Деякі питання надання пільг у готівковій формі з оплати пільгового проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах" (Постанова N 197).

Постановою Кабінету Міністрів України N 197 від 14.03.2018 "Деякі питання надання пільг у готівковій форм з оплати пільгового проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах" (Постанова N 197) (далі - Постанова N 197), відповідно до п. 8 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (Закон N 1774-VIII), затверджено Порядок надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах, що додається. Установлено, що фінансування витрат, пов'язаних з наданням пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах, здійснюється за рахунок місцевих бюджетів відповідно до пп. "ґ" п. 3 ч. 1 ст. 91 Бюджетного кодексу України. Згідно з п. 3 зазначеної постанови (Постанова N 197), обласним та Київській міській державним адміністраціям забезпечити у двомісячний строк з дня набрання чинності цією постановою (Постанова N 197) затвердження розміру щомісячної готівкової виплати у 2018 році.

Позивач, вважаючи, що оскаржувана постанова є протиправною звернувся із даним позовом в суд.

Тобто, спірні правовідносини в даній справі виникли щодо оскарження правомірності нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України в частині регулювання питання пенсій особам звільнених з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб, дія якого поширюється на невизначено коло осіб, які є суб'єктами цих правовідносин.

Наразі, колегія суддів звертає увагу, що правомірність постанови Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 р. N 197 "Деякі питання надання пільг у готівковій формі з оплати пільгового проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах" (Постанова N 197) вже була предметом судового розгляду і рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 24 грудня 2018 року у справі N 826/6434/18 (Рішення N 826/6434/18) адміністративний позов ОСОБА_2 задоволено. Вказане рішення суду, особами, які є учасниками цих правовідносин, зокрема і позивачем у справі, рішення в якій переглядалось в апеляційному порядку, станом на час перегляду рішення в справі N 826/5776/18 (в даній справі) набрало законної сили.

Слід зазначити, що вимоги пред'явлені позивачем в даній справі та справі NN 826/6434/18 це є способи захисту порушеного права, які є аналогічними за своїм змістом, та які стосуються одного і того ж предмету спору.

Отже, предметом спору у даній справі є нормативно-правовий акт Кабінету Міністрів України, який поширюється на невизначене коло осіб, а судовим рішенням у справі NN 826/6434/18 вже вирішено питання законності цього нормативно-правового акту, положення якого визнано протиправним і нечинним рішенням суду, яке набрало законної сили.

У відповідності до положень п. 6 ч. 1 ст. 238 КАС України ( N 2747-IV) суд закриває провадження у справі щодо оскарження нормативно-правових актів суб'єктів владних повноважень чи окремих їх положень, якщо оскаржуваний нормативно-правовий акт або відповідні його положення визнано протиправними і нечинними рішенням суду, яке набрало законної сили.

Виходячи з наведеного, колегія суддів вважає, що спір між позивачем та КМУ щодо його нормативно-правового акту вже вирішено судом, тому це є підставою для закриття провадження у справі відповідно до пункту 6 частини першої статті 238 КАС України ( N 2747-IV).

Згідно з положеннями ст. 242 Кодексу адміністративного судочинства України ( N 2747-IV), рішення суду повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права.

Пунктом 3 ч. 1 ст. 315 КАС України ( N 2747-IV) визначено, що за наслідками розгляду апеляційної скарги на судове рішення суду першої інстанції суд апеляційної інстанції має право скасувати судове рішення повністю або частково і у відповідній частині закрити провадження у справі повністю або частково або залишити позовну заяву без розгляду повністю або частково.

Відповідно до ч. 1 ст. 319 Кодексу адміністративного судочинства України ( N 2747-IV) судове рішення першої інстанції, яким закінчено розгляд справи, підлягає скасуванню повністю або частково в апеляційному порядку і позовна заява залишається без розгляду або провадження у справі закривається у відповідній частині з підстав, встановлених відповідно статтями 238 ( N 2747-IV), 240 цього Кодексу ( N 2747-IV).

Згідно з п. 6 ч. 1 ст. 238 Кодексу адміністративного судочинства України ( N 2747-IV) суд закриває провадження у справі якщо щодо оскарження нормативно-правових актів суб'єктів владних повноважень чи окремих їх положень, якщо оскаржуваний нормативно-правовий акт або відповідні його положення визнано протиправними і нечинними рішенням суду, яке набрало законної сили.

Заслухавши у судовому засіданні доповідь головуючого судді, пояснення учасників процесу, що з'явилися, перевіривши матеріали справи, доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню частково, рішення суду першої інстанції скасуванню, а провадження у справі закриттю.

Керуючись ст. 243 ( N 2747-IV), 315 ( N 2747-IV), 319 ( N 2747-IV), 322 ( N 2747-IV), 323 Кодексу адміністративного судочинства України ( N 2747-IV), апеляційний суд постановив:

Апеляційну скаргу Кабінету Міністрів України - задовольнити частково.

Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 18 лютого 2019 (Рішення N 826/5776/18) - скасувати.

Провадження у справі за адміністративним позовом ОСОБА_1 до Кабінету Міністрів України про визнання протиправною та скасування Постанови N 197 від 14.03.2018 року (Постанова N 197), зобов'язання вчинити дії - закрити.

Постанова набирає законної сили з моменту прийняття та може бути оскаржена протягом 30 днів, з урахуванням положень ст. 329 Кодексу адміністративного судочинства України ( N 2747-IV), шляхом подання касаційної скарги безпосередньо до Верховного Суду.

 

Суддя-доповідач

В. О. Аліменко

Судді:

І. О. Лічевецький

 

І. В. Федотов
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали