Додаткова копія: Про визнання протиправною та скасування постанови про накладення штрафу

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

14.03.2018 р.

Справа N П/811/244/18

Кіровоградський окружний адміністративний суд у складі: головуючого, судді - Кармазиної Т. М., за участю секретаря - Сириці І. О., за участю представників: позивача - ОСОБА_1, відповідача - ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду справу за позовом фізичної особи - підприємця ОСОБА_3 до Управління Держпраці у Кіровоградській області про визнання протиправною та скасування постанови, встановив:

Позивач звернулася до суду з позовом, в якому просить визнати протиправною та скасувати постанову Управління Держпраці у Кіровоградській області про накладення штрафу N КР-0699-19-064-001 від 09.01.2018.

Ухвалою судді від 14.02.2018 відкрито провадження у справі та справу розглянуто за правилами спрощеного позовного провадження з викликом учасників справи.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на те, що в період з 22.12.2017 року по 26.12.2017 року інспектором Управління Держпраці у Кіровоградській області проведено перевірку фізичної особи - підприємця ОСОБА_3, щодо додержання законодавства про працю та загальнообов'язкове державне соціальне страхування, за результатами якої складено акт N КР-0699-19-064. На підставі даного акту заступником начальника Управління Держпраці у Кіровоградській області винесено постанову про накладення на позивача штрафу в розмірі 3200 грн., з якою позивач не погоджується та вважає її протиправною та такою, що підлягає скасуванню. Підставою для накладення штрафної санкції, передбаченої абз. 8 ч. 2 ст. 265 КЗпП України, слугував факт вчинення позивачем порушення вимог ст. 115 КЗпП України. При цьому, позивач вважає, що відповідачем не у відповідності до вимог закону застосовано до нього штрафну санкцію за виявлене порушення. Крім того, зазначає про те, що відповідачем порушено порядок проведення перевірки та порядок накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення, оскільки позивачу не було забезпечено право на захист, право на надання обґрунтованих пояснень та доказів.

Представник позивача у судовому засіданні підтримав позовні вимоги в повному обсязі, просив суд їх задовольнити з підстав, зазначених в позові.

Представник відповідача подав відзив на позовну заяву (а. с. 37-42) та у судовому засіданні заперечував проти задоволення позовних вимог, посилаючись на дотримання посадовими особами Управління Держпраці у Кіровоградській області Порядків проведення перевірки та накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення під час накладення на позивача штрафу у встановленому законодавством розмірі. Також, зазначав, що порушення позивачем норм Кодексу законів про працю України мали місце, наслідком чого є прийняття уповноваженими посадовими особами відповідача рішення про накладення штрафу.

Заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши подані сторонами документи, з'ясувавши всі фактичні обставини, оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи та вирішення спору по суті, суд дійшов висновку, що позовні вимоги не підлягають задоволенню, з таких підстав.

Судом встановлено, що в період з 22 по 26 грудня 2017 року головним державним інспектором Управління Держпраці у Кіровоградській області здійснено позапланову перевірку з питань додержання суб'єктами господарювання законодавства про працю та загальнообов'язкове державне соціальне страхування фізичною особою - підприємцем ОСОБА_3, за наслідками якої складено акт N КР-0699-19-064 від 26.12.2017 (а. с. 7-12).

Згідно висновків даного акту позивачем порушено ст. 115 КЗпП України та ч. 1 ст. 24 Закону України "Про оплату праці" щодо строків виплати працівнику заробітної плати. Зокрема, заробітна плата найманому працівнику виплачувалася раз на місяць.

26 грудня 2017 року головним державним інспектором управління Держпраці у Кіровоградській області видано припис N КР-0699-19-064/0289, яким позивачу приписано дотримуватись строків виплати заробітної плати, передбачених ч. 1 ст. 115 КЗпП України та ч. 1 ст. 24 Закону України "Про оплату праці"; при прийомі працівників на роботу дотримуватись вимог ст. 29 КЗпП України. Також, відповідачем приписано ФОП ОСОБА_3, у строк до 25.01.2018, письмово інформувати про виконання даного припису (а. с. 13).

Відповідно до ч. 1 ст. 259 КЗпП України державний нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю юридичними особами незалежно від форми власності, виду діяльності, господарювання, фізичними особами - підприємцями, які використовують найману працю, здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Згідно пункту 1 Положення про Державну службу України з питань праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 11.02.2015 N 96 (Постанова N 96) (далі - Положення N 96) Державна служба України з питань праці (Держпраці) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра соціальної політики, і який реалізує державну політику, зокрема з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення.

Держпраці відповідно до покладених на неї завдань здійснює державний контроль за дотриманням законодавства про працю юридичними особами, у тому числі їх структурними та відокремленими підрозділами, які не є юридичними особами, та фізичними особами, які використовують найману працю. (пп. 6 п. 6 Положення N 96 (Постанова N 96)).

Пунктом 7 Положення N 96 (Постанова N 96) Держпраці здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку територіальні органи. На утворені територіальні органи Держпраці може покладати виконання завдань за міжрегіональним принципом.

У відповідності до зазначених норм Управлінню Держпраці у Кіровоградській області делеговано повноваження щодо здійснення на території області державного контролю за дотриманням законодавства про працю юридичними особами, у тому числі їх структурними та відокремленими підрозділами, які не є юридичними особами, та фізичними особами, які використовують найману працю.

Процедуру проведення Управліннями Держпраці перевірки стану додержання законодавства про працю, визначено Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" від 05.04.2007 N 877-V (далі - Закон N 877-V) та Порядком здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України N 295 від 26.04.2017 (далі - Порядок N 295).

Відповідно до ч. ч. 4, 5 ст. 2 Закону N 877-V заходи контролю здійснюються органами державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення у встановленому цим Законом порядку з урахуванням особливостей, визначених законами у відповідних сферах та міжнародними договорами.

Зазначені у частині четвертій цієї статті органи, що здійснюють державний нагляд (контроль) у встановленому цим Законом порядку з урахуванням особливостей, визначених законами у відповідних сферах та міжнародними договорами, зобов'язані забезпечити дотримання вимог статті 1, статті 3, частин першої, четвертої, шостої - восьмої, абзацу другого частини десятої, частин тринадцятої та чотирнадцятої статті 4, частин першої - четвертої статті 5, частини третьої статті 6, частин першої - четвертої та шостої статті 7, статей 9, 10, 19, 20, 21, частини третьої статті 22 цього Закону.

Державний нагляд (контроль) здійснюється за принципами, зокрема, здійснення державного нагляду (контролю) лише за наявності підстав та в порядку, визначених законом (ст. 3 Закону N 877-V).

Відповідно до п. 2 Порядку N 295 державний контроль за додержанням законодавства про працю здійснюється у формі проведення інспекційних відвідувань та невиїзних інспектувань інспекторами праці, зокрема: Держпраці та її територіальних органів.

Інспекційні відвідування проводяться, зокрема за рішенням керівника органу контролю про проведення інспекційних відвідувань з питань виявлення неоформлених трудових відносин, прийнятим за результатами аналізу інформації, отриманої із засобів масової інформації, інших джерел, доступ до яких не обмежений законодавством, та джерел, зазначених у підпунктах 1, 2, 4 - 7 цього пункту (пп. 3 п. 5 Порядку N 295).

Згідно п. п. 8, 9 Порядку N 295 про проведення інспекційного відвідування інспектор праці повідомляє об'єкту відвідування або уповноваженій ним посадовій особі. Про проведення інспекційного відвідування з питань виявлення неоформлених трудових відносин інспектор праці повідомляє об'єкту відвідування або уповноваженій ним посадовій особі, якщо тільки він не вважатиме, що таке повідомлення може завдати шкоди інспекційному відвідуванню.

Під час проведення інспекційного відвідування інспектор праці повинен пред'явити об'єкту відвідування або уповноваженій ним посадовій особі своє службове посвідчення.

Відповідно до п. 11 Порядку N 295 інспектори праці за наявності службового посвідчення безперешкодно, без попереднього повідомлення мають право, зокрема під час проведення інспекційних відвідувань з питань виявлення неоформлених трудових відносин за наявності підстав, визначених пунктом 5 цього Порядку, самостійно і в будь-яку годину доби з урахуванням вимог законодавства про охорону праці проходити до будь-яких виробничих, службових, адміністративних приміщень об'єкта відвідування, в яких використовується наймана праця.

Так, наказом заступника начальника Управління Держпраці у Кіровоградській області N 1827 від 05.12.2017 створено робочу групу з питань легалізації найманої праці та заробітної плати в м. Новоукраїнка (а. с. 43). На виконання даного наказу, 07.12.2017 проведено обстеження суб'єктів господарювання, які здійснюють підприємницьку діяльність у м. Новоукраїнка.

08.12.2017 головним державним інспектором праці, яка входила до складу робочої групи, складено службові записки та подано заступнику начальника Управління Держпраці в області, та зазначено, що ФОП ОСОБА_3 трудові договори та подання до фіскальної служби не надані. У магазині "Каштан" знаходилось два працівника ОСОБА_4 та ОСОБА_5, якими заповнено власноруч пояснення, що вони працюють у ФОП ОСОБА_3 на посадах продавців, трудові договори укладені, заробітна плата один раз на місяць у розмірі 3200 грн. Крім того, зазначено про необхідність проведення інспекційних відвідувань (а. с. 44, 45).

Начальником Управління Держпраці у Кіровоградській області прийнято наказ N 1922 від 20.12.2017 "Про проведення перевірки (інспекційного відвідування)" додержання законодавства про працю у ФОП ОСОБА_3 в термін з 22.12.2017 по 26.12.2017, у зв'язку із наявністю інформації передбаченої пп. 3 п. 5 Порядку N 295 (а. с. 46).

Таким чином, на підставі наказу N 1922 від 20.12.2017, направлення на проведення перевірки (інспекційного відвідування) від 20.12.2017 N 1922/025 (а. с. 47) було проведено перевірку позивача, за результатами якої складено акт N КР-0699-19-064 від 26.12.2017.

Як свідчать матеріали справи, підставою для призначення перевірки було рішення керівника, що свідчить про здійснення відповідачем перевірки позивача з підстав, встановлених чинним законодавством України.

Відповідно до п. 14 Порядку N 295 під час проведення інспекційного відвідування об'єкт відвідування має право, зокрема: 1) перевіряти в інспектора праці наявність службового посвідчення; 2) не допускати до проведення інспекційного відвідування у разі: відсутності службового посвідчення; якщо на офіційному веб-сайті Держпраці відсутні рішення Мінсоцполітики про форми службового посвідчення інспектора праці, акта, довідки, припису, вимоги, перелік питань, що підлягають інспектуванню; якщо строк проведення інспекційного відвідування перевищує строки, визначені пунктом 10 цього Порядку; 3) подавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження про усунення порушень до акта або припису.

Так, суд зазначає, що законодавець чітко визначив, що під час проведення позапланової перевірки інспектор праці зобов'язана лише пред'явити службове посвідчення та направлення для проведення позапланової перевірки, а ознайомлення з цими документами є правом особи, яким вона розпоряджається на власний розсуд.

Відповідно до п. 19 Порядку N 295 за результатами інспекційного відвідування або невиїзного інспектування складаються акт і у разі виявлення порушень законодавства про працю - припис про їх усунення.

Згідно з частинами першою, другою статті 265 Кодексу законів про працю України (далі за текстом - КЗпП України) посадові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, винні у порушенні законодавства про працю, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

Юридичні та фізичні особи - підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу, зокрема в разі: порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі - у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення (абз. 3 ч. 2 ст. 265 КЗпП України); порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених абзацами другим - сьомим цієї частини, - у розмірі мінімальної заробітної плати (абз. 8 ч. 2 ст. 265 КЗпП України).

Частиною четвертою статті 265 КЗпП України передбачено, що штрафи, зазначені у частині другій цієї статті, накладаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

На виконання даної норми Кабінет Міністрів України постановою від 17.07.2013 N 509 (Постанова N 509), затвердив Порядок накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення (далі за текстом - Порядок N 509).

Відповідно до пункту 2 Порядку N 509 (Постанова N 509) штрафи можуть бути накладені на підставі, зокрема, акта про виявлення під час перевірки суб'єкта господарювання або роботодавця ознак порушення законодавства про працю та/або зайнятість населення, складеного посадовою особою Держпраці чи її територіального органу.

Відповідно до пункту 3 Порядку N 509 (Постанова N 509) уповноважена посадова особа не пізніше ніж через 10 днів з дати складення акта приймає рішення щодо розгляду справи про накладення штрафу (далі - справа).

Справа розглядається у п'ятнадцятиденний строк з дня прийняття рішення про її розгляд (пункт 4 Порядку N 509 (Постанова N 509)).

Згідно п. 6 Порядку N 509 (Постанова N 509) про розгляд справи уповноважені посадові особи письмово повідомляють суб'єктів господарювання та роботодавців не пізніше ніж за п'ять днів до дати розгляду рекомендованим листом чи телеграмою, телефаксом, телефонограмою або шляхом вручення повідомлення їх представникам, про що на копії повідомлення, яка залишається в уповноваженої посадової особи, що надіслала таке повідомлення, робиться відповідна позначка, засвідчена підписом такого представника.

Справа розглядається за участю представника суб'єкта господарювання або роботодавця, щодо якого її порушено. Справу може бути розглянуто без участі такого представника у разі, коли його поінформовано відповідно до пункту 6 цього Порядку (Постанова N 509) і від нього не надійшло обґрунтоване клопотання про відкладення її розгляду (пункт 7 Порядку N 509 (Постанова N 509)).

Відповідно до пункту 8 Порядку N 509 (Постанова N 509) розгляд справи розпочинається з представлення уповноваженої посадової особи, яка її розглядає. Зазначена особа роз'яснює особам, які беруть участь у розгляді справи, їх права і обов'язки. Під час розгляду справи заслуховуються особи, які беруть участь у розгляді справи, досліджуються докази і вирішується питання щодо задоволення клопотання. За результатами розгляду справи уповноважена посадова особа на підставі акта, зазначеного в пункті 3 цього Порядку (Постанова N 509), приймає відповідне рішення.

Судом встановлено, що позивач у відповідності до п. 6 Порядку N 509 (Постанова N 509) була повідомлена телефонограмою від 02.01.2018, що розгляд справи про накладення штрафу відбудеться 09.01.2018 о 09:00 год., про що свідчить витяг з журналу телефонограм-повідомлень (а. с. 57-57-зв.).

Відповідно до п. п. 27 - 28 Порядку N 295 у разі наявності порушень вимог законодавства про працю, зафіксованих актом інспекційного відвідування або актом невиїзного інспектування, після розгляду зауважень об'єкта відвідування (у разі їх надходження) інспектор праці проводить аналіз матеріалів інспекційного відвідування або невиїзного інспектування, за результатами якого вносить припис та/або вживає заходів до притягнення винної у допущенні порушень посадової особи до встановленої законом відповідальності.

У разі виконання припису в установлений у ньому строк заходи до притягнення об'єкта відвідування та його посадових осіб до відповідальності не вживаються.

Заходи до притягнення об'єкта відвідування та його посадових осіб до відповідальності за використання праці неоформлених працівників, несвоєчасну та не у повному обсязі виплату заробітної плати, недодержання мінімальних гарантій в оплаті праці вживаються одночасно із внесенням припису незалежно від факту усунення виявлених порушень у ході інспекційного відвідування або невиїзного інспектування (п. 29 Порядку N 295).

09.01.2018 заступником начальника Управління Держпраці у Кіровоградській області за результатами розгляду справи прийнято постанову N КР-0699-19-064-001 про накладення на позивача штрафу у розмірі 3200 грн. на підставі абз. 8 ч. 2 ст. 265 КЗпП України щодо порушення вимог ст. 115 КЗпП України (а. с. 13). При цьому, суд зазначає, що розгляд справи відбувався за участю позивача, та їй було роз'яснено її права та обов'язки, що підтверджується особистим підписом ОСОБА_3 на пам'ятці (а. с. 58).

Згідно ст. 115 КЗпП України заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів - представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

У разі коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.

Розмір заробітної плати за першу половину місяця визначається колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів - представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника.

Аналогічні вимоги містяться у статті 24 Закону України "Про оплату праці".

Так, матеріали справи свідчать про виплату позивачем найманому працівнику заробітної плати раз на місяць (а. с. 48-51), що не заперечувалося представником позивача в судовому засіданні, а також зазначено самим позивачем в акті перевірки, що заробітна плата виплачувалась раз на місяць за їхнім проханням (а. с. 12).

Таким чином, суд дійшов висновку, що в судовому засіданні знайшов підтвердження факт порушення позивачем вимог ч. 1 ст. 115 КЗпП України та ч. 1 ст. 24 Закону України "Про оплату праці".

Крім того, постановою (Постанова N 509) Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області від 02.02.2018 року ОСОБА_3 визнано винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 41 КУпАП та звільнено від відповідальності за малозначністю, оголошено усне зауваження (а. с. 59). Дана постанова набрала законної сили 12.02.2018.

Відповідно до абз. 8 ч. 2 ст. 265 КЗпП юридичні та фізичні особи? підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу: у розмірі однієї мінімальної зарплати на момент виявлення порушення (3200,00 грн. за умови, що строк виплати зарплати за першу частину місяця пропущений менш ніж на місяць.

У разі порушення встановлених строків виплати зарплати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі - у трикратному розмірі мінімальної зарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення 9600 грн. (абз. 3 ч. 2 ст. 265 КЗпП).

Враховуючи наведені норми чинного законодавства, а також встановлені судом обставини справи, суд дійшов висновку, що оскаржувану постанову прийнято відповідачем у встановленому законом порядку та з дотриманням вимог чинного законодавства, а тому позовні вимоги не підлягають задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132 ( N 2747-IV), 139 ( N 2747-IV), 243 - 246 ( N 2747-IV), 255 ( N 2747-IV), 293 ( N 2747-IV), 295 - 297 КАС України ( N 2747-IV), суд вирішив:

В задоволенні адміністративного позову фізичної особи - підприємця ОСОБА_3 (27100, Кіровоградська область, м. Новоукраїнка, пров. Ковальський, 17-а, РНОКПП НОМЕР_1) до Управління Держпраці у Кіровоградській області (25006, м. Кропивницький, вул. Дворцова, 24, п/с 1/37, ЄДРПОУ 39808965) про визнання протиправною та скасування постанови відмовити.

Рішення суду набирає законної сили в порядку, встановленому ст. 255 КАС України ( N 2747-IV) та може бути оскаржено до Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення за правилами, встановленими ст. ст. 293 ( N 2747-IV), 295 - 297 КАС України ( N 2747-IV).

Відповідно до пп. 15.5 п. 15 Розділ VII Перехідні положення КАС України ( N 2747-IV) до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди, а матеріали справ витребовуються та надсилаються судами за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу ( N 2747-IV).

Повний текст постанови складено 19.03.2018.

 

Суддя Кіровоградського
окружного адміністративного суду

ОСОБА_6
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали