ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

УХВАЛА

27.06.2017 р.

N К/800/27699/16

Вищий адміністративний суд України у складі колегії суддів: головуючого - Маринчак Н. Є., суддів: Бившевої Л. І., Шипуліної Т. М., розглянувши в попередньому судовому засіданні касаційну скаргу Державної податкової інспекції у Голосіївському районі Головного управління ДФС у м. Києві на постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 18 травня 2016 року та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 22 вересня 2016 року у справі N 826/23232/15 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Ойл Компані" (надалі - ТОВ "Ойл Компані") до Державної податкової інспекції у Голосіївському районі Головного управління ДФС у м. Києві (надалі - ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві) про визнання протиправними дій, зобов'язання вчинити дії, встановив:

ТОВ "Ойл Компані" звернулось до Окружного адміністративного суду м. Києва з позовом, в якому просило визнати протиправною відмову ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві в прийнятті податкової декларації позивача з податку на додану вартість за серпень 2015 року за N 9192890442 та додатків 1, 2, 5 до неї, а також зобов'язати відповідача визнати цю податкову декларацію та додатки 1, 2, 5 до неї такими, що подані 17.09.2015 року.

Постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 18.05.2016 року, залишеною без змін ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 22.09.2016 року, позовні вимоги задоволено.

Не погодившись з висновками судів першої та апеляційної інстанцій, відповідач звернувся з касаційною скаргою до Вищого адміністративного суду України, в якій, посилаючись на порушення судами норм матеріального та процесуального права, ставить питання про скасування рішень судів першої та апеляційної інстанцій і прийняття нового, яким у задоволенні адміністративного позову відмовити повністю.

Заслухавши доповідь судді, перевіривши матеріали справи та обговоривши доводи, наведені у скарзі, колегія суддів дійшла висновку, що касаційна скарга не підлягає задоволенню з таких підстав.

Як встановлено судами попередніх інстанцій, 17.09.2015 року позивачем засобами телекомунікаційного зв'язку подано до ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві податкову декларацію з податку на додану вартість за серпень 2015 року разом із додатком 1 "Розрахунок коригування сум податку на додану вартість", додатком 2 "Розрахунок суми залишку від'ємного значення попередніх податкових періодів" та додатком 5 "Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів".

Листом від 21.09.2015 року N 17311/10/26-50-15-01-10 контролюючим органом повідомлено ТОВ "Ойл Компані" про те, що подана ним звітність не вважається податковою декларацією, оскільки заповнена з порушенням вимог п. 48.3 ст. 48 Податкового кодексу України, а саме: при заповненні обов'язково реквізиту (р. 6) "місцезнаходження (місце проживання) платника податків" не вказано район місця реєстрації.

Задовольняючи позовні вимоги, суд першої інстанції, з висновками якого погодилась колегія апеляційного суду, цілком правильно та обґрунтовано виходив з наступного.

Відповідно до п. 49.8 ст. 49 Податкового кодексу України прийняття податкової декларації є обов'язком контролюючого органу. Під час прийняття податкової декларації уповноважена посадова особа контролюючого органу, в якому перебуває на обліку платник податків, зобов'язана перевірити наявність та достовірність заповнення всіх обов'язкових реквізитів, передбачених пунктами 48.3 та 48.4 статті 48 цього Кодексу. Інші показники, зазначені в податковій декларації платника податків, до її прийняття перевірці не підлягають.

Згідно з п. 49.9 ст. 49 Податкового кодексу України за умови дотримання платником податків вимог цієї статті посадова особа контролюючого органу, в якому перебуває на обліку платник податків, зобов'язана зареєструвати податкову декларацію платника датою її фактичного отримання контролюючим органом.

За правилами п. 48.3 ст. 48 Податкового кодексу України (в редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) податкова декларація повинна містити такі обов'язкові реквізити: тип документа (звітний, уточнюючий, звітний новий); звітний (податковий) період, за який подається податкова декларація; звітний (податковий) період, що уточнюється (для уточнюючого розрахунку); повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами; код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або податковий номер; реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті); місцезнаходження (місце проживання) платника податків; найменування контролюючого органу, до якого подається звітність; дата подання звіту (або дата заповнення - залежно від форми); ініціали, прізвища та реєстраційні номери облікових карток або інші відомості, визначені в абзаці сьомому цього пункту, посадових осіб платника податків; підписи платника податку-фізичної особи та/або посадових осіб платника податку, визначених цим Кодексом, засвідчені печаткою платника податку (за наявності).

Таким чином, прийняття податкової декларації органом державної фіскальної служби є, по суті, формальним рівнем податкового контролю, під час якого працівник контролюючого органу здійснює візуальну перевірку декларації та її аналіз за формальними ознаками. В свою чергу, підставою для невизнання податкової декларації податковою звітністю є такі дефекти її заповнення, які впливають на порядок адміністрування податку.

За наслідками безпосереднього дослідження спірної податкової декларації з податку на додану вартість за серпень 2015 року судами встановлено її відповідність наведеним формальним вимогам у частині заповнення обов'язкових реквізитів, зокрема, зазначено й місцезнаходження (податкову адресу) платника податку: м. Київ, вул. Володимирська, б. 71, оф. 45, к. 15.

Вказана адреса відповідає відомостям, внесеним до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, що підтверджується наявним в матеріалах справи належним чином засвідченим витягом.

Таким чином, незазначення у податковій декларації району місця реєстрації підприємства не тягне за собою втрату таким документом статусу податкової звітності.

Отже, оцінюючі зібрані у справі докази, колегія суддів Вищого адміністративного суду України погоджується з висновками судів першої та апеляційної інстанцій щодо задоволення позовних вимог.

Доводи касаційної скарги не спростовують зазначених висновків судових інстанцій.

За таких обставин, судами першої та апеляційної інстанцій, виконано всі вимоги процесуального законодавства, всебічно перевірено обставини справи, вирішено справу у відповідності з нормами матеріального права, постановлено обґрунтоване рішення, в якому повно відображені обставини, що мають значення для справи. Висновки судів про встановлені обставини і правові наслідки є вичерпними, відповідають дійсності і підтверджуються доказами, дослідженими в судовому засіданні, а тому підстав для їх перегляду з мотивів, викладених в касаційній скарзі, не вбачається.

Керуючись статтями 220, 2201, 223, 224, 230, 231 Кодексу адміністративного судочинства України, ухвалив:

Касаційну скаргу Державної податкової інспекції у Голосіївському районі Головного управління ДФС у м. Києві залишити без задоволення.

Постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 18 травня 2016 року та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 22 вересня 2016 року залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили через п'ять днів після направлення її копії особам, які беруть участь у справі, та може бути переглянута з підстав, встановлених статтею 237 Кодексу адміністративного судочинства України.

 

Головуючий

Н. Є. Маринчак

Судді:

Л. І. Бившева

 

Т. М. Шипуліна
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали