ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

26.10.2011 р.

N К/9991/338/11


Колегія суддів Вищого адміністративного суду України у складі: головуючого - Сіроша М. В., суддів - Гончар Л. Я., Конюшка К. В., Леонтович К. Г., Чалого С. Я., секретар - Антипенко В. В., розглянувши у письмовому провадженні адміністративну справу за касаційною скаргою Житомирської митниці на постанову Житомирського окружного адміністративного суду від 1 жовтня 2010 року і ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 7 грудня 2010 року у адміністративній справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ОНВІ" до Житомирської митниці, треті особи: старший інспектор Житомирської митниці Парій Сергій Миколайович, Товариство з обмеженою відповідальністю "Житомир-Термінал-Сервіс", про визнання рішення та картки неправомірними, встановила:

У січні 2010 року ТОВ "ОНВІ" звернулось із позовом до Житомирської митниці про визнання рішення за N 101000027/2009/002729/1 від 30.12.2009 р. та картки відмови за N 101000027/9/000426 від 30.12.2009 р. у митному оформленні грануляту магнію незаконними.

В обґрунтування заявлених вимог ТОВ "ОНВІ" посилалось на те, що Харківською митницею неправомірно, у порушення вимог законодавства України, незважаючи на повний обсяг підтверджуючих походження і вартість товару документів, прийнято рішення про визначення митної вартості товарів, відмовлено у прийнятті митної декларації, визначено вартість товару на підставі шостого (резервного) методу оцінки, що спричинило надмірну сплату товариством коштів.

Постановою Житомирського окружного адміністративного суду від 1 жовтня 2010 року, залишеною без змін ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 7 грудня 2010 року, позовні вимоги товариства задоволено.

При прийнятті рішення, суд посилався на безпідставність визначення митним органом вартості ввезеного товару за шостим (резервним) методом визначення митної вартості товару, оскільки товариством було надано всі необхідні документи для підтвердження митної вартості.

Крім того, суди першої та апеляційної інстанції вказували на те, що 16.12.2009 р. з метою митного оформлення товару ТОВ "ОНВІ" вже подавало до митного органу декларацію за N 101000001/2009/012790, за якою відбулось митне оформлення грануляту магнію за першим методом оцінки митної вартості (за ціною договору).

Не погоджуючись із рішеннями судів, Житомирська митниця звернулась із касаційною скаргою з вимогою скасування постанови Житомирського окружного адміністративного суду від 1 жовтня 2010 року і ухвали Київського апеляційного адміністративного суду від 7 грудня 2010 року, посилаючись на порушення судом апеляційної інстанції норм матеріального та процесуального права.

Заслухавши суддю-доповідача, вивчивши матеріали адміністративної справи, перевіривши правильність застосування судами першої та апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права, обговоривши доводи касаційної скарги, колегія суддів вважає, що касаційна скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судами встановлено, що 21.09.2009 р. між компанією YASHUN CO., LTD", Китай, та ТОВ "ОНВІ", Україна, укладено контракт за N КН-097, про купівлю-продаж грануляту магнію у кількості 110 тон.

П. 2.1 вказаного контракту передбачено, що вартість товару встановлюється у доларах США і складає 2635,00 доларів США за одну метричну тону на умовах поставки CIF Одеса, Україна, Інкотермс 2000. Загальна вартість товару склала 289850,00 доларів США.

30.12.2009 р. для митного оформлення вказаного товару ТОВ "ОНВІ" подало до Харківської митниці вантажну митну декларацію за N 101000001/2009/013308, у якій митна вартість товару заявлена у розмірі 461933,95 грн.

Для підтвердження цієї вартості товариство надало інвойс, пакувальний лист, коносамент, накладну, комерційну пропозицію, контракт, сертифікат про походження товару, експортну декларацію, прайс-лист, сертифікат якості.

У митного органу виникли обґрунтовані сумніви стосовно достовірності заявленої товариством вартості товару, у зв'язку із чим митним органом були витребувані додаткові документи - рахунки про сплату комісійних, брокерських посередницьких) послуг, пов'язаних з виконанням умов договору (контракту); відповідна бухгалтерська документація; ліцензійний чи авторський договір (контракт); каталоги, специфікації, прейскуранти фірми - виробника товару; калькуляція фірми - виробника товару; висновки про якісні та вартісні характеристики товарів, підготовлені спеціалізованими експертними організаціями, що мають відповідні повноваження згідно із законодавством; відомості про якісні характеристики товару, інформація зовнішньоторговельних та біржових організацій про вартість товару та (або) сировини.

30.12.2009 р. представником ТОВ "ОНВІ" на зворотному боці декларації митної вартості зроблено напис про надання на вимогу митного органу лише калькуляції за N 553 від 08.12.2009 р., роздруківки цінової інформації із всесвітньої мереж Інтернет (специфікація від 30.12.2010 р.), вказано про надання всіх необхідних документів.

Оскільки товариством безпідставно не надано на вимогу митниці всіх необхідних додаткових документів, 30.12.2009 р. Житомирською митницею прийнято рішення за N 101000027/2009/002729/1 про визначення митної вартості грануляту магнію у розмірі 3600,00 доларів США за 1 тону товару, за шостим (резервним) методом оцінки вартості товару на підставі інформації з цінової бази ЄАІС ДМСУ, надано картку відмови за N 101000027/9/000426 від 30.12.2009 р. у прийнятті митної декларації та митному оформленні вказаного товару.

Відповідно до ч. 2 ст. 265 Митного кодексу України встановлено, що митний орган має право упевнитися в достовірності будь-якої заяви, документа чи декларації, поданої для визначення митної вартості.

Відповідно до ст. 266 Митного кодексу України визначення митної вартості товарів, які імпортуються в Україну, здійснюється за такими шістьма методами: за ціною договору щодо товарів, які імпортуються (вартість операції); за ціною договору щодо ідентичних товарів; за ціною договору щодо подібних (аналогічних) товарів; на основі віднімання вартості; на основі додавання вартості (обчислена вартість); резервного.

Колегія суддів враховує те, що основним методом визначення митної вартості товарів є метод визначення митної вартості за ціною договору щодо товарів, які імпортуються (вартість операції).

У разі неможливості визначення митної вартості товарів, які імпортуються в Україну, відповідно до вимог статей 268 і 269 цього Кодексу за основу може братися або ціна, за якою оцінювані ідентичні або подібні (аналогічні) товари були продані в Україні не пов'язаному з продавцем покупцю відповідно до вимог статті 271, або обчислена відповідно до вимог статті 272 цього Кодексу вартість товарів.

При цьому кожний наступний метод застосовується, якщо митна вартість товарів не може бути визначена шляхом застосування попереднього методу.

Відповідно до ст. 88 Митного кодексу України декларант зобов'язаний надати митному органу передбачені законодавством документи і відомості, необхідні для виконання митних процедур.

Згідно п. 7 Порядку декларування митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, та подання відомостей для її підтвердження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 року за N 1766, для підтвердження заявлених відомостей про митну вартість товарів, декларант зобов'язаний подати: зовнішньоекономічний договір (контракт) і додатки до нього; рахунок-фактуру (інвойс) або рахунок-проформу; банківські платіжні документи (якщо рахунок сплачено), а також інші платіжні та/або бухгалтерські документи, що підтверджують вартість товару та містять реквізити, необхідні для ідентифікації ввезеного товару; рішення митного органу про визначення митної вартості раніше ввезених ідентичних та/або подібних (аналогічних) товарів, якщо воно прийнято за одним договором (контрактом); пакувальні листи; копію ліцензії на ввезення (вивезення) товарів, імпорт (експорт) яких підлягає ліцензуванню.

Колегія суддів не погоджується із висновком судів попередніх інстанцій про те, що митним органом неправомірно було визначено митну вартість заявленого товару, оскільки ненадання ТОВ "ОНВІ" всіх витребовуваних митницею додаткових документів унеможливило визначення вартості товару за першим методом (ціною договору) визначення цієї вартості.

Відповідно до вказаного у декларації переліку необхідних додаткових документів, Житомирська митниця, крім інших документів, витребувала у товариства калькуляцію фірми - виробника товару.

У порушення п. 11 Порядку ТОВ "ОНВІ" надало митному органу калькуляцію за N 553 від 08.12.2009 р., яка була складена та засвідчена самим імпортером товару, а не виробником грануляту магнію.

Посилання судів попередніх інстанцій на надання зазначеної калькуляції, як на виконання вимог митного органу та підтвердження вартості товару, визначеної договором, є помилковим.

Крім того, посилання Житомирського окружного адміністративного суду на відсутність у матеріалах адміністративної справи доказів витребовування митним органом у товариства будь-яких інших документів на підтвердження заявленої митної вартості ввезеного товару є безпідставними, оскільки у матеріалах адміністративної справи знаходиться копія декларації митної вартості від 30.12.2009 р., у якій визначено перелік додаткових документів, необхідних для підтвердження заявленої ТОВ "ОНВІ" митної вартості грануляту магнію.

Оскільки ТОВ "ОНВІ" відмовилось від підтвердження додатковими документами заявленої митної вартості ввезеного товару, Житомирською митницею правомірно було надано картку відмови у прийнятті митної декларації і скориговано вартість ввезеного товару із застосуванням шостого (резервного) методу оцінки вартості.

При прийнятті рішення суди попередніх інстанцій помилково зазначали про те, що митницею безпідставно витребовувались додаткові документи, а надані товариством документи були достатніми для здійснення митного оформлення товару, оскільки митний орган чинним законодавством наділений виключною компетенцією при перевірці і визначенні митної вартості товарів, відсутність калькуляції фірми-виробника унеможливила підтвердження заявленої декларантом митної вартості товару за ціною договору.

Суд касаційної інстанції приходить до висновку, що внаслідок невірної правової оцінки встановлених обставин справи, порушення норм матеріального права, судами попередніх інстанцій прийнято рішення, яке не можна вважати обґрунтованим і законним.

Відповідно до ст. 229 КАС України, суд касаційної інстанції скасовує судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій та ухвалює нове рішення, якщо обставини справи встановлено повно і правильно, але суди першої та апеляційної інстанцій порушили норми матеріального чи процесуального права, що призвело до ухвалення незаконного судового рішення.

Керуючись  ст. 160, 167, 220, 221, 229, 230, 232 КАС України, колегія суддів постановила:

Касаційну скаргу Житомирської митниці задовольнити.

Постанову Житомирського окружного адміністративного суду від 1 жовтня 2010 року і ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 7 грудня 2010 року скасувати.

У позові Товариства з обмеженою відповідальністю "ОНВІ" до Житомирської митниці про визнання рішення і картки відмови у прийнятті митної декларації неправомірними - відмовити.

Постанова набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає, крім як з підстав, визначених статтею 237 Кодексу адміністративного судочинства України.

 

Судді:

 

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали