ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

01.11.2011 р.

Справа N 34/517


Вищий господарський суд України у складі колегії суддів: головуючого - судді Ткаченко Н. Г., суддів - Катеринчук Л. Й., Куровського С. В., розглянувши касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Центрінвествклад" на постанову Київського апеляційного господарського суду від 09.06.2011 у справі N 34/517 господарського суду міста Києва за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Центрінвествклад" до Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний банк "Київ", треті особи - 1) Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Сень-Силка І. В.; 2) Державне підприємство "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України, про зобов'язання вчинити певні дії, за заявою Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний банк "Київ" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Центрінвествклад" про визнання наказу таким, що не підлягає виконанню (за участю: позивача - Кушнір Н. Ф.; відповідача - Бойкініч Д. В.; третьої особи 1 - не з'явилися; третьої особи 2 - не з'явилися), встановив:

Ухвалою господарського суду м. Києва від 20.04.2011 у справі N 34/517 (суддя: Сташків Р. Б.) було задоволено заяву ПАТ "Акціонерний комерційний банк "Київ". Визнано наказ господарського суду міста Києва N 34/517 від 16.12.2010 таким, що не підлягає виконанню.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 09.06.2011 у справі N 34/517 (судді: Скрипка І. М., Іваненко Я. Л., Остапенко О. М.) ухвала суду першої інстанції залишена без змін.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Центрінвествклад", не погоджуючись з ухвалою та постановою судів попередніх інстанцій, звернулося до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій просить їх скасувати, справу направити на новий розгляд, посилаючись на порушення судами попередніх інстанцій норм матеріального та процесуального права, зокрема ст. ст. 601, 602 Цивільного кодексу України, ст. 203 ГК України та ст. 12 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі - Закон про банкрутство) та ст. ст. 115, 117 ГПК України.

Перевіривши матеріали справи та обговоривши доводи касаційної скарги, колегія суддів прийшла до висновку, що касаційна скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 115 Господарського процесуального кодексу України рішення суду, що набрало законної сили, є обов'язковим для виконання на всій території України і виконується у порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження".

Згідно ч. 4 ст. 117 Господарського процесуального кодексу України у разі, якщо наказ видано помилково, або якщо обов'язок боржника відсутній повністю чи частково у зв'язку з його припиненням добровільним виконанням боржником чи іншою особою або з інших причин, господарський суд визнає наказ таким, що не підлягає виконанню повністю або частково, за заявами стягувачів або боржників.

Як встановлено судами попередніх інстанцій, 21.12.2007 між ПАТ "АКБ "Київ" (Кредитор) та ТОВ "Центрінвествклад" (Позичальник) було укладено Кредитний договір N 105/07 (далі - Кредитний договір), відповідно до якого (з врахуванням внесених змін та доповнень внесених додатковими угодами до Кредитного договору N 1, N 2, N 3) ПАТ "АКБ "Київ" зобов'язався надати ТОВ "Центрінвествклад" кредит на поновлення обігових коштів для здійснення статутної діяльності у сумі 26703002 грн. зі строком користування з 21.12.2007 до 19.12.2009, розмір плати за користування 17,5 % річних, а ТОВ "Центрінвествклад" зобов'язався забезпечити своєчасне повернення кредиту, сплату процентів та належне виконання всіх інших своїх зобов'язань за цим Кредитним договором, а також сплатити комісію за надання послуг за цим Кредитним договором відповідно до діючих тарифів банку.

На виконання умов Кредитного договору ПАТ "АКБ "Київ" перерахувало ТОВ "Центрінвествклад" 26515468,15 грн., що підтверджується випискою з особового рахунку ТОВ "Центрінвествклад".

ТОВ "Центрінвествклад" належним чином не виконало своїх зобов'язань за Кредитним договором в частині повернення кредиту та сплати процентів.

Заборгованість за даним Кредитним договором станом на 01.03.2011 становить: 26515468,15 грн. - заборгованості по кредиту та 13421381,99 грн. - заборгованості по відсотках.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 13.12.2010 було припинено провадження у справі N 34/517 на підставі п. 1-1 ч. 1 ст. 80 ГПК України та стягнуто з ПАТ "АКБ "Київ" на користь ТОВ "Центрінвествклад" 85,00 грн. державного мита та 236,00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

16.12.2010 господарським судом міста Києва було видано наказ про примусове виконання ухвали суду від 13.12.2010 у справі N 34/517 про стягнення з ПАТ "АКБ "Київ" на користь ТОВ "Центрінвествклад" 85,00 грн. державного мита та 236,00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

28.01.2011 ПАТ "Акціонерний комерційний банк "Київ" звернувся до господарського суду міста Києва із заявою про визнання наказу господарського суду міста Києва у справі N 34/517 таким, що не підлягає виконанню.

Дана заява була аргументована тим, що оскільки, заявником в порядку ст. 601 Цивільного кодексу України була направлена позивачу заява про зарахування зустрічних однорідних вимог від 01.03.2011 в сумі 321 грн., то на його думку, наказ господарського суду міста Києва у справі N 34/517 має бути визнаний таким, що не підлягає виконанню.

Листом N 6 від 11.03.2011 ТОВ "Центрінвествклад" повідомило ПАТ "АКБ "Київ" про те, що вважає дане зарахування зустрічних однорідних вимог неможливим, оскільки 02.09.2010 було порушено провадження у справі про визнання банкрутом ТОВ "Центрінвествклад" та введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Однак, суди попередніх інстанцій прийшли до висновку про задоволення заяви з огляду на те, що ПАТ "АКБ "Київ" мало право на таке зарахування зустрічних однорідних вимог у сумі 321,00 грн.

Судові рішення попередніх інстанцій мотивовані тим, що сторони не позбавлені можливості виконати рішення суду в добровільному порядку. Добровільне виконання зобов'язання на стадії виконавчого провадження допускається і шляхом проведення зарахування однорідних зустрічних вимог.

Втім, з такими висновками судів попередніх інстанцій погодитися не можна з огляду на таке.

Спосіб припинення зобов'язання, за якого погашаються зустрічні однорідні вимоги, строк виконання яких настав або строк яких не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги. Зарахування зустрічних вимог може здійснюватися за заявою однієї із сторін. Не допускається зарахування зустрічних вимог: а) про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю; б) про стягнення аліментів; в) щодо довічного утримання (догляду); г) у разі спливу позовної давності; д) в інших випадках, встановлених договором або законом (ст. ст. 601, 602 ЦК України).

Як вбачається з матеріалів справи, ухвалою господарського суду Київської області від 02.09.2010 було порушено провадження у справі N Б11/142-10 про банкрутство ТОВ "Центрінвествклад" та введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

На виконання ухвали підготовчого засідання від 06.10.2010 в газеті "Голос України" N 201 (4951) 27.10.2010 було опубліковано оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ "Центрінвествклад".

В місячний термін ПАТ "АКБ "Київ" надало до суду свою заяву про визнання вимог до боржника, яка була розглянута, та його вимоги включені до реєстру вимог кредиторів.

Згідно зі ст. 1 Закону про банкрутство мораторій на задоволення вимог кредиторів - зупинення виконання боржником грошових зобов'язань і зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), термін виконання яких настав до дня введення мораторію, і припинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов'язань та зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), застосованих до прийняття рішення про введення мораторію.

Відповідно до ст. 30 Закону про банкрутство, кошти, які надходять при проведенні ліквідаційної процедури, зараховуються на основний рахунок боржника, з якого здійснюються виплати кредиторам у порядку, передбаченому ст. 31 цього Закону. Разом із тим, вимоги Закону про банкрутство не допускають під час провадження в справі про банкрутство індивідуального задоволення вимог окремого кредитора за рахунок майна боржника.

За таких обставин, взаємозалік зустрічних вимог суперечить вимогам зазначеного Закону та порушує права та охоронювані законом інтереси боржника - ТОВ "Центрінвествклад" і його кредиторів. Крім того, комітетом кредиторів боржника не надавалася згода на вчинення такого виду зарахувань.

До того ж, ПАТ "АКБ "Київ" вважає судові витрати та борг по кредиту однорідними вимогами, що на думку колегії суддів Вищого господарського суду України є помилковим.

З огляду наведеного та на підставі ч. 2 ст. 1119 ГПК України постанова Київського апеляційного господарського суду від 09.06.2011 та ухвала господарського суду міста Києва від 20.04.2011 у справі N 34/517 підлягають скасуванню з прийняттям нового рішення про відмову у задоволенні заяви.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 1115, 1117, 1119 - 11111, 11113 ГПК України, Вищий господарський суд України постановив:

Касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Центрінвествклад" задовольнити.

Постанову Київського апеляційного господарського суду від 09.06.2011 та ухвалу господарського суду міста Києва від 20.04.2011 у справі N 34/517 скасувати.

Прийняти нове рішення про відмову у задоволенні заяви ПАТ "Акціонерний комерційний банк "Київ" про визнання наказу таким, що не підлягає виконанню.

 

Головуючий

Н. Г. Ткаченко

Судді:

Л. Й. Катеринчук

 

С. В. Куровський

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали