Додаткова копія: Про визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативних актів Аудиторської палати України

РАДА АУДИТОРСЬКОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 31 січня 2019 року N 7/1

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативних актів Аудиторської палати України

Керуючись Законом України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 N 2258-VIII (Закон N 2258-VIII) (далі - Закон), Статутом Аудиторської палати України, затвердженим рішенням установчого з'їзду аудиторів України від 14.07.2018 р., Положенням про Раду Аудиторської палати України, затвердженим рішенням установчого з'їзду аудиторів України від 14.07.2018 р., з метою приведення нормативних актів Аудиторської палати України у відповідність до вимог Закону, Рада Аудиторської палати України вирішила:

1. Визнати такими, що втратили чинність, нормативні акти, які були прийняті Аудиторською палатою України (далі - АПУ) в межах повноважень, наданих Законом України "Про аудиторську діяльність" від 22.04.93 N 3125-XII (із змінами і доповненнями), а саме:

1.1. Локальні нормативні акти:

1) Регламент Аудиторської палати України, затверджений рішенням АПУ від 24.04.2008 N 189/4 (із змінами і доповненнями, внесеними рішеннями АПУ від 27.01.2011 N 227/5 (Рішення N 227/5), від 28.02.2013 N 265/10 (Рішення N 265/10), від 30.05.2013 N 271/9 (Рішення N 271/9), від 19.12.2013 N 286/7 (Рішення N 286/7), від 24.04.2014 N 293/6 (Рішення N 293/6), від 29.05.2014 N 294/6 (Рішення N 294/6), від 25.09.2014 N 300/6 (Рішення N 300/6), від 30.11.2017 N 352/10 (Рішення N 352/10));

2) Положення про Дисциплінарну комісію Аудиторської палати України, затверджене рішенням АПУ від 05.07.2012 N 252/11 (Положення N 252/11);

3) Положення про Комісію Аудиторської палати України з зовнішніх зв'язків та інформаційного забезпечення аудиторської діяльності, затверджене рішенням АПУ від 14.02.2008 N 187/5.4 (із змінами і доповненнями, внесеними рішенням АПУ від 05.07.2012 N 252/13 (Рішення N 252/13));

4) Положення про Комісію Аудиторської палати України з контролю якості та професійної етики, затверджене рішенням АПУ від 14.02.2008 N 187/5.3 (із змінами і доповненнями, внесеними рішеннями АПУ від 20.05.2010 N 215/9, від 29.01.2015 N 307/6 (Рішення N 307/6));

5) Положення про Комісію Аудиторської палати України з питань правового забезпечення аудиторської діяльності, затверджене рішенням АПУ від 26.06.2008 N 191/8 (із змінами і доповненнями, внесеними рішеннями АПУ від 23.04.2009 N 201/6, від 05.07.2012 N 252/14 (Рішення N 252/14));

6) Положення про Комісію з сертифікації та освіти аудиторів, затверджене рішенням АПУ від 26.04.2007 N 176/9.1 (із змінами і доповненнями, внесеними рішеннями АПУ від 14.02.2008 N 187/5.1, від 21.05.2012 N 250/6 (Рішення N 250/6));

7) Положення про Комісію Аудиторської палати України зі стандартів та практики аудиторської діяльності, затверджене рішенням АПУ від 21.05.2012 N 250/5 (Положення N 250/5);

8) Положення про регіональні відділення Аудиторської палати України, затверджене рішенням АПУ від 26.06.2008 N 191/4 (із змінами і доповненнями, внесеними рішеннями АПУ від 28.01.2010 N 210/6, від 31.03.2011 N 229/12, від 30.05.2013 N 270/1 (Рішення N 270/1));

9) Положення про Секретаріат Аудиторської палати України, затверджене рішенням АПУ від 25.03.2010 N 212/5 (в редакції рішення АПУ від 26.03.2015 N 309/6 (Рішення N 309/6));

10) Положення про Комітет з контролю якості аудиторських послуг, затверджене рішенням АПУ від 20.05.2010 N 215/9 (із змінами і доповненнями, внесеними рішеннями АПУ від 26.05.2011 N 231/12 (Положення N 231/12), від 30.06.2011 N 232/6 (Рішення N 232/6), від 29.01.2015 N 307/6 (Рішення N 307/6), від 28.07.2016 N 327/8 (Рішення N 327/8), від 27.10.2016 N 332/18 (Рішення N 332/18));

11) Положення про структурний підрозділ Аудиторської палати України "Комітет з контролю за аудиторською діяльністю", затверджене рішенням АПУ від 15.11.2007 N 184/3;

12) Інструкція про порядок розгляду звернень, що надходять до Аудиторської палати України, затверджена рішенням АПУ від 15.11.2007 N 184/2.

1.2. Нормативні акти з питань сертифікації аудиторів:

1) Положення про сертифікацію аудиторів, затверджене рішенням АПУ від 31.05.2007 N 178/6 (із змінами і доповненнями, внесеними рішеннями АПУ від 14.02.2008 N 187/10, від 26.06.2008 N 191/10.1, від 16.07.2008 N 192/2, від 29.01.2009 N 198/3.1, від 31.03.2011 N 229/14, від 26.01.2012 N 245/6 (Рішення N 245/6), від 21.05.2012 N 250/8 (Рішення N 250/8), від 05.07.2012 N 252/7 (Рішення N 252/7), від 27.09.2012 N 257/9 (Рішення N 257/9), від 02.10.2012 N 258/2 (Рішення N 258/2), від 31.01.2013 N 264/8 (Рішення N 264/8), від 28.11.2013 N 283/9 (Рішення N 283/9), від 25.05.2017 N 346/9 (Рішення N 346/9));

2) Програма підготовки до складання кваліфікаційного іспиту для одержання сертифіката аудитора України, затверджена рішенням АПУ від 21.06.2007 N 179/5 (із змінами і доповненнями, внесеними рішеннями АПУ від 29.09.2011 N 239/8 (Рішення N 239/8), від 24.07.2014 N 296/7 (Рішення N 296/7), від 25.05.2017 N 346/10, від 25.01.2018 N 354/6.1, від 22.02.2018 N 355/10 (Рішення N 355/10));

3) Порядок сертифікації аудиторів банків, затверджений рішенням АПУ від 11.10.2007 N 183/3;

4) Програма підготовки аудиторів, які здійснюватимуть аудит банків, затверджена рішенням АПУ від 25.01.2018 N 354/6.2 (Рішення N 354/6.2);

5) Положення про постійне удосконалення професійних знань аудиторів України, затверджене рішенням АПУ від 31.05.2007 N 178/5 (із змінами і доповненнями, внесеними рішеннями АПУ від 11.10.2007 N 183/9, від 28.01.2010 N 210/9, від 21.05.2010 N 217, від 26.01.2012 N 245/15, від 05.07.2012 N 252/8 (Рішення N 252/8), від 27.09.2012 N 257/10 (Рішення N 257/10), від 04.04.2013 N 266/8 (Рішення N 266/8), від 04.07.2013 N 273/7 (Рішення N 273/7), від 31.10.2013 N 281/10 (Рішення N 281/10), від 26.12.2013 N 287 (Рішення N 287), від 24.07.2014 N 296/12 (Рішення N 296/12), від 25.09.2014 N 300/8 (Рішення N 300/8), від 24.12.2014 N 304/6, від 30.07.2015 N 313/8 (Рішення N 313/8), від 28.01.2016 N 321/7 (Рішення N 321/7), від 30.06.2016 N 326/6 (Рішення N 326/6), від 29.09.2016 N 330/10 (Рішення N 330/10), від 31.03.2017 N 342/6 (Рішення N 342/6), від 25.05.2017 N 346/8 (Рішення N 346/8), від 29.06.2017 N 347/11 (Рішення N 347/11), від 30.11.2017 N 352/14 (Рішення N 352/14));

6) Порядок проведення удосконалення професійних знань аудиторів, які проживають на території Луганської та Донецької областей, з використанням дистанційної форми, затверджений рішенням АПУ від 26.05.2016 N 325/7 (Порядок N 325/7) (зі змінами, внесеними рішенням АПУ від 27.04.2017 N 343/11 (Рішення N 343/11));

7) Порядок проведення конкурсу з відбору фахівців для розроблення програм постійного удосконалення знань аудиторів, затверджений рішенням АПУ від 07.10.2016 N 331/2;

8) Методичні рекомендації щодо розробки робочих програм постійного удосконалення професійних знань аудиторів, затверджено рішенням АПУ від 28.02.2013 N 265/8 (Методичні рекомендації N 265/8) (зі змінами, внесеними рішенням АПУ від 04.04.2013 N 266/11 (Рішення N 266/11)).

1.3. Нормативні акти з питань визначення порядку ведення Реєстру аудиторських фірм та аудиторів:

1) Положення про ліцензування аудиту, затверджене рішенням АПУ 17.02.94 (протокол N 12);

2) Положення про Реєстр аудиторських фірм і аудиторів України, затверджене рішенням АПУ від 10.03.2000 (протокол N 87);

3) Порядок ведення Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, затверджений рішенням АПУ від 26.04.2007 N 176/7 (із змінами і доповненнями, внесеними рішеннями АПУ від 26.06.2008 N 191/7, від 14.07.2010 N 219/4, від 30.11.2010 N 222/8, від 24.02.2011 N 228/8 (Рішення N 228/8), від 26.05.2011 N 231/9 (Порядок N 231/9), від 29.09.2011 N 239/7 (Рішення N 239/7), від 03.11.2011 N 240/11 (Рішення N 240/11), від 26.01.2012 N 245/7 (Рішення N 245/7), від 05.07.2012 N 252/6 (Рішення N 252/6), від 05.07.2012 N 252/12 (Рішення N 252/12), від 29.11.2012 N 261/8 (Рішення N 261/8), від 24.12.2015 N 319/7 (Рішення N 319/7), від 30.11.2017 N 352/13 (Рішення N 352/13)).

1.4. Нормативні акти з питань здійснення повноважень щодо контролю за дотриманням аудиторськими фірмами та аудиторами вимог Закону України "Про аудиторську діяльність", стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів:

1) Положення про зовнішні перевірки системи контролю якості аудиторських послуг, затверджене рішенням АПУ від 30.10.2014 N 302/9 (Положення N 302/9) (із змінами і доповненнями, внесеними рішеннями АПУ від 24.09.2015 N 315/6 (Рішення N 315/6), від 26.05.2016 N 325/13 (Рішення N 325/13), від 29.09.2016 N 330/7 (Рішення N 330/7), від 01.12.2016 N 334/7 (Рішення N 334/7), від 23.02.2017 N 339/8 (Рішення N 339/8), від 25.05.2017 N 346/7 (Рішення N 346/7), від 28.09.2017 N 349/8.3 (Рішення N 349/8.3));

2) Положення про моніторинг практики аудиторської діяльності, затверджене рішенням АПУ від 24.09.2015 N 315/7.1 (Положення N 315/7.1) (із змінами і доповненнями, внесеними рішенням АПУ від 23.02.2017 N 339/9 (Рішення N 339/9));

3) Порядок проведення перевірок скарг щодо результатів діяльності аудиторських фірм і аудиторів, які надходять до Аудиторської палати України, затверджений рішенням АПУ від 23.02.2017 N 339/12 (Порядок N 339/12) (із змінами і доповненнями, внесеними рішенням АПУ від 30.11.2017 N 352/11 (Рішення N 352/11));

4) Вимоги до кандидатів на заміщення вакантних посад аудиторів-контролерів Комісії Аудиторської палати України з контролю якості, затверджені рішенням АПУ від 10.11.2005 N 154/6;

5) Положення з Національної практики контролю якості аудиторських послуг 1 "Організація аудиторськими фірмами та аудиторами системи контролю якості аудиторських послуг, затверджене рішенням АПУ від 27.09.2007 N 182/4 (зі змінами згідно рішення АПУ від 30.06.2011 N 232/9 (Рішення N 232/9), від 27.11.2014 N 303/13 (Рішення N 303/13), від 28.07.2016 N 327/7 (Рішення N 327/7), від 01.12.2016 N 334/6 (Рішення N 334/6), від 28.09.2017 N 349/8.2 (Рішення N 349/8.2)).

1.5. Нормативні акти з питань визначення порядку застосування стягнень до аудиторів (аудиторських фірм):

1) Порядок застосування до аудиторів (аудиторських фірм) стягнень за неналежне виконання професійних обов'язків, затверджений рішенням АПУ від 15.11.2007 N 184/4 (із змінами і доповненнями, внесеними рішеннями АПУ від 05.07.2012 N 252/10 (Рішення N 252/10), від 31.01.2013 N 264/12 (Рішення N 264/12), від 31.03.2016 N 323/11 (Рішення N 323/11), від 01.12.2016 N 334/8 (Рішення N 334/8), від 31.03.2017 N 342/9 (Рішення N 342/9), від 28.09.2017 N 349/8.4 (Рішення N 349/8.4)).

1.6. Нормативні акти з питань отримання звітності щодо надання аудиторських послуг:

1) Порядок складання звіту аудиторської фірми / аудитора про виконані роботи / надані послуги за формою N 1-аудит, затверджений рішенням АПУ від 26.12.2002 N 118;

2) Звіт аудиторської фірми / аудитора про виконані роботи / надані послуги за формою N 1-аудит, затверджений рішенням АПУ від 11.02.2005 N 145;

3) Положення про порядок подання звітності, затверджене рішенням АПУ від 23.12.2010 N 224/12 (із змінами і доповненнями, внесеними рішеннями АПУ від 05.07.2012 N 252/12 (Рішення N 252/12), від 04.04.2013 N 266/13 (Рішення N 266/13), від 26.09.2013 N 279/8 (Рішення N 279/8));

4) Інструкція щодо складання звітності за формою N 1-аудит (річна) "Звіт аудиторської фірми (аудитора) про надані послуги", затверджена рішенням АПУ від 28.01.2010 N 210/12 (із змінами і доповненнями, внесеними рішеннями АПУ від 23.12.2010 N 224/8, від 05.07.2012 N 252/12 (Рішення N 252/12), від 02.10.2012 N 258/3 (Рішення N 258/3), від 26.09.2013 N 279/8 (Рішення N 279/8)).

1.7. Інші нормативні акти АПУ:

1) Положення про веб-сайт Аудиторської палати України, затверджене рішенням АПУ від 11.10.2007 N 183/4 (із змінами і доповненнями, внесеними рішеннями АПУ від 29.11.2012 N 261/9 (Рішення N 261/9), від 31.10.2013 N 281/7 (Рішення N 281/7), від 30.11.2017 N 352/12 (Рішення N 352/12));

2) Порядок скликання та проведення з'їзду аудиторів України, затверджений рішенням АПУ від 18.12.2008 N 197/4 (із змінами і доповненнями, внесеними рішенням АПУ від 11.01.2017 N 337/1 (Рішення N 337/1));

3) Перелік послуг, які можуть надавати аудитори (аудиторські фірми), затверджений рішенням АПУ від 22.12.2011 N 244/14 (Перелік N 244/14) (із змінами, внесеними рішенням АПУ від 19.12.2013 N 286/9 (Рішення N 286/9));

4) Порядок залучення Аудиторською палатою України до співпраці громадських об'єднань як професійних організацій аудиторів, затверджений рішенням АПУ від 26.03.2015 N 309/7;

5) Методичні рекомендації з рейтингування аудиторських фірм України, затверджені рішенням АПУ від 26.10.2006 N 167/5;

6) Порядок акредитації Аудиторською палатою України журналістів та працівників засобів масової інформації, затверджений рішенням Аудиторської палати України від 23.02.2012 N 246/8 (Порядок N 246/8).

2. Секретаріату Аудиторської палати України забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Аудиторської палати України.

 

Голова АПУ

Т. О. Каменська
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали