Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про визнання такими, що втратили силу, деяких рішень Уряду Української РСР з питань, зв'язаних з фінансуванням науки, культури, освіти, а також установ по підготовці і підвищенню кваліфікації працівників

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 13 квітня 1977 р. N 188

Київ

Про визнання такими, що втратили силу, деяких рішень Уряду Української РСР з питань, зв'язаних з фінансуванням науки, культури, освіти, а також установ по підготовці і підвищенню кваліфікації працівників

У зв'язку з виданням відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 12 грудня 1972 р. N 561 (Постанова N 561) Систематичного зібрання діючого законодавства Української РСР та у відповідності з постановою Ради Міністрів СРСР від 4 лютого 1977 р. N 98 Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Визнати такими, що втратили силу, рішення Уряду Української РСР згідно з переліком, що додається.

2. Взяти до відома, що Рада Міністрів СРСР постановою від 4 лютого 1977 р. N 98 визнала таким, що втратило силу, розпорядження Ради Міністрів СРСР від 30 січня 1950 р. N 893 /розпорядження Ради Міністрів УРСР від 14 лютого 1950 р. N 161/.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР

О. ЛЯШКО

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО


Інд. 26

 

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
постановою Ради Міністрів УРСР
від 13 квітня 1977 р. N 188


ПЕРЕЛІК
рішень Уряду Української РСР, що втратили силу, з питань, зв'язаних з фінансуванням науки, культури, освіти, а також установ по підготовці та підвищенню кваліфікації працівників

1. Постанова Раднаркому УРСР від 20 травня 1926 р. "Про норми витрат на утримання та обладнання одного комплекту трудової школи першого концентру" /Протокол N 24/441, пункт 4/.

2. Постанова Раднаркому УРСР від 12 серпня 1926 р. "Про порядок переходу до НКОсвіти УСРР політосвітніх установ, що утримувались раніш за рахунок окремого фонду" /Протокол N 39/456, пункт 8/.

3. Постанова Раднаркому УРСР від 2 вересня 1926 р. "Про передачу музею політосвітнього характеру та прилюдних бібліотек на місцевий бюджет, та про збільшення кількості вечірніх радпартшкіл" /Протокол N 42/459, пункт 13/.

4. Постанова Раднаркому УРСР від 23 липня 1927 р. "Проект постанови РНК УСРР "Про забезпечення приміщеннями шкіл, що в них вчаться діти робітників підприємств республіканського значення" та проект постанови ЦВК і РНК СРСР "Про шкільні приміщення для дітей робітників загальносоюзних підприємств" /Протокол N 38/517, пункт 5/.

5. Постанова Раднаркому УРСР від 9 лютого 1928 р. "Про заснування науково-дослідної кафедри кооперативних дисциплін при Київському Кооперативному Інституті" /Протокол N 8/550, пункт 16/.

6. Постанова Раднаркому УРСР від 23 лютого 1928 р. "Про зарплату вчителям першого концентру 3 поясу та викладачам шкіл другого концентру і профшкіл" /Протокол N 10/552, пункт 6/.

7. Постанова Раднаркому УРСР від 18 вересня 1930 р. N 31 "Про порядок фінансування установ соціального виховання та політосвітніх установ, що перейшли з відання Наркомшляхів до відання Наркомосвіти та його місцевих органів".

8. Постанова Раднаркому УРСР від 13 березня 1931 р. "Про порядок фінансування науково-дослідних інститутів, що є у віданні НК Постачання УСРР" /Протокол N 7/701, пункт 28/.

9. Постанова Раднаркому УРСР від 3 травня 1931 р. "Про передачу учбових закладів мережі кустпромосвіти у відання Вукопромвиробспілки та господарських органів" /Протокол N 12/706, пункт 14/.

10. Постанова Раднаркому УРСР від 11 серпня 1932 р. "Про фінансування шкіл колгоспного учнівства" /Протокол N 24/744, пункт 35/.

11. Постанова Раднаркому УРСР від 10 жовтня 1932 р. "Про роботу тресту "Українфільм" щодо фінансово-господарського стану кіномережі" /Протокол N 30/750, пункт 22/.

12. Постанова Раднаркому УРСР від 9 травня 1934 р. N 386 "Про стан та фінансування райколгоспшкіл НКЗС УСРР" /Протокол N 7/791/.

13. Постанова Раднаркому УРСР від 21 червня 1934 р. N 605 "Про пільги по культурному обслуговуванню студентів вишів, втишів, технікумів та робітфаків" /Протокол N 11/795/.

14. Постанова Раднаркому УРСР від 26 травня 1934 р. N 479 "Про фінансування робіт по впорядкуванню музейного городка в Києві" /Протокол N 8/792/.

15. Постанова Раднаркому УРСР від 23 серпня 1935 р. N 1066 "Про технікуми політосвіти системи НКО УСРР" /Протокол N 16/818/.

16. Постанова Раднаркому УРСР від 22 квітня 1936 р. N 473 "Про видачу коштів на переїзд до місць призначення молодим фахівцям" /Протокол N 8/837/.

17. Постанова Раднаркому УРСР від 28 червня 1936 р. N 879 "Про оплату вчителів, які викладають у школах при дитячих лікувальних закладах Народного Комісаріату охорони здоров'я УСРР" /ЗЗ УРСР, 1936 р., N 35, ст. 169/.

18. Постанова Раднаркому УРСР від 4 серпня 1936 р. N 1104 /Протокол N 14/843/.

19. Постанова Раднаркому УРСР від 4 серпня 1936 р. N 1105 /Протокол N 14/843/.

20. Постанова Раднаркому УРСР від 9 квітня 1937 р. N 341 "Про зберігання стипендій за студентками, які одержують відпустки до вагітності" /ЗЗ УРСР, 1937 р., N 19, ст. 78/.

21. Постанова Раднаркому УРСР від 13 квітня 1937 р. N 382 "Про державні курси іноземних мов" /ЗЗ УРСР, 1937 р., N 24, ст. 101/, крім пункту 1.

22. Постанова Раднаркому УРСР від 14 травня 1937 р. N 538 /Протокол N 12/860/.

23. Постанова Раднаркому УРСР від 16 вересня 1937 р. N 1130 "Про зберігання стипендій за жінками-учнями середніх фахових шкіл та технікумів, які одержують відпустки по вагітності".

24. Постанова Раднаркому УРСР від 16 вересня 1937 р. N 1131 "Про організацію спеціальних шкіл для учнів, що бажають вступити до військових шкіл" /Протокол N 20/868/.

25. Постанова Раднаркому УРСР від 19 листопада 1937 р. N 1570 "Про заходи в справі остаточної ліквідації неписьменності серед дорослих" /ЗЗ УРСР, 1937 р., N 55, ст. 204/.

26. Постанова Раднаркому УРСР від 19 листопада 1937 р. N 1571 "Про зміну фінансування виробництва кінокартин" /Протокол N 22/870/.

27. Постанова Раднаркому УРСР від 7 квітня 1938 р. N 467 "Про утворення Інституту підвищення кваліфікації господарників і інженерно-технічних робітників Наркомліспрому УРСР" /Протокол N 5/.

28. Постанова Раднаркому УРСР від 5 лютого 1939 р. N 86 "Про організацію в системі Народного комісаріату освіти УРСР інститутів удосконалення вчителів" /ЗП УРСР, 1939 р., N 3, ст. 19/.

29. Постанова Раднаркому УРСР від 4 квітня 1939 р. N 324 "Про перевод утримання інститутів удосконалення вчителів в мм. Києві та Харкові на місцевий бюджет" /Протокол N 3/.

30. Постанова Раднаркому УРСР від 4 березня 1940 р. N 316 "Про реорганізацію початкових і середніх шкіл на території західних областей УРСР" /ЗП УРСР, 1940 р., N 7, ст. 42/.

31. Постанова Раднаркому УРСР від 13 липня 1940 р. N 1037 "Про збільшення норм стипендіального забезпечення студентів Львівського державного університету та педагогічних і учительських інститутів західних областей" /Протокол N 8/.

32. Постанова Раднаркому УРСР від 8 жовтня 1940 р. N 1337 "Про реорганізацію Харківської обласної профтехшколи облсоцзабезу в школу з 2-річним строком навчання" /Протокол N 9/.

33. Постанова Раднаркому УРСР від 13 березня 1945 р. N 351 "Про організацію на підприємствах Наркомлегпрому УРСР шкіл ФЗН".

34. Постанова Раднаркому УРСР від 20 листопада 1945 р. N 1825 "Про організацію шкіл ФЗН на Одеській, Сумській суконних фабриках та на Київській прядильно-ткацькій фабриці Наркомтекстильпрому УРСР".

35. Постанова Ради Міністрів УРСР від 3 січня 1948 р. N 13 "Про хід ліквідації неписьменності та малописьменності серед дорослого населення західних, Чернівецької, Ізмаїльської та Закарпатської областей в 1947 - 1948 начальному році" /ЗП УРСР, 1948 р., N 1 - 2, ст. 1/.

36. Постанова Ради Міністрів УРСР від 23 квітня 1948 р. N 646 "Про ліквідацію безконтрольності у витрачанні коштів театрами республіканської підпорядкованості".

37. Постанова Ради Міністрів УРСР від 27 травня 1948 р. N 916.

38. Постанова Ради Міністрів УРСР від 22 липня 1948 р. N 1441.

39. Постанова Ради Міністрів УРСР від 21 вересня 1948 р. N 2125 "Про заходи в зв'язку з постановою Ради Міністрів Союзу РСР віл 10 серпня 1948 року N 3054 "Про реорганізацію кіностудій і заходи по збільшенню доходів від кінематографії".

40. Постанова Ради Міністрів УРСР від 20 травня 1952 р. N 1465 "Про списки мінімального типового навчального і господарського обладнання для початкових, семирічних і середніх шкіл, будинки яких будуються за типовими проектами і вводяться в експлуатацію з 1952 року" /ЗП УРСР, 1952 р., N 9 - 10, ст. 39/.

41. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 21 червня 1952 р. N 809.

42. Постанова Ради Міністрів УРСР від 16 жовтня 1953 р. N 2178 "Про заходи допомоги театрам республіканського та місцевого підпорядкування", крім підпункту "а" пункту 9.

43. Постанова Ради Міністрів УРСР від 25 листопада 1953 р. N 2458 "Про переведення відділів кінофікації управлінь культури виконкомів обласних і Київської міської Рад депутатів трудящих на господарський розрахунок" /ЗП УРСР, 1953 р., N 21 - 22, ст. 93/.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали