РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 11 січня 1962 року N 50

м. Київ

Про визнання такими, що втратили силу, рішень Уряду Української РСР в зв'язку з постановою Ради Міністрів Української РСР від 9 липня 1960 року N 1110 "Про систему підвищення кваліфікації керівних та інженерно-технічних працівників галузей народного господарства і працівників державного апарату"

В зв'язку з постановою Ради Міністрів Української РСР від 9 липня 1960 року N 1110 "Про систему підвищення кваліфікації керівних та інженерно-технічних працівників галузей народного господарства і працівників державного апарату" і відповідно до постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 13 грудня 1961 року N 1107 і постанови Ради Міністрів СРСР від 8 грудня 1961 року N 1091, Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

Визнати такими, що втратили силу, рішення Уряду Української РСР згідно з переліком, що додається.

 

Заступник Голови
Ради Міністрів УРСР

І. СЕНІН

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

Інд. 87

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Ради Міністрів УРСР
від 11 січня 1962 року N 50

ПЕРЕЛІК
рішень Уряду Української РСР, визнаних такими, що втратили силу в зв'язку з постановою Ради Міністрів Української РСР від 9 липня 1960 року N 1110 "Про систему підвищення кваліфікації керівних та інженерно-технічних працівників галузей народного господарства і працівників державного апарату"

1. Пункт 9 постанови Раднаркому Української РСР від 5 вересня 1939 року N 1009 "Про поліпшення підготовки середніх медичних кадрів на Україні".

2. Постанова Раднаркому Української РСР від 10 березня 1944 року N 248 "Про відновлення роботи республіканської школи старших піонерських ватажків системи Наркомосвіти УРСР".

3. Постанова Раднаркому Української РСР від 30 травня 1944 року N 562 "Про відновлення роботи школи по підготовці і перепідготовці піонерватажків" в частині, що відноситься до перепідготовки піонервожатих.

4. Постанова Раднаркому Української РСР від 21 липня 1944 року N 854 "Про організацію 3-місячних юридичних курсів по підвищенню кваліфікації народних суддів та районних прокурорів".

5. Розпорядження Раднаркому Української РСР від 26 березня 1945 року N 271.

6. Постанова Ради Міністрів Української РСР від 7 січня 1947 року N 10 "Про організацію курсів підвищення кваліфікації інженерно-технічних працівників-практиків поліграфічної промисловості без відриву від виробництва".

7. Пункт "г" постанови Ради Міністрів Української РСР від 15 квітня 1947 року N 491 "Про підготовку вчителів - старших піонерських ватажків" /ЗП УРСР 1947 р. N 7, ст. 36/.

8. Постанова Ради Міністрів Української РСР від 18 серпня 1947 року N 1352 "Про організацію п'ятимісячних курсів підвищення кваліфікації завідуючих районними фінансовими відділами західних областей УРСР".

9. Пункт 6 розділу III постанови Ради Міністрів Української РСР від 23 серпня 1947 року N 1394 "Про заходи по відновленню та розвитку тонкорунного та напівгрубововного вівчарства Української РСР" /ЗП УРСР 1947 р. N 17, ст. 115/

10. Постанова Ради Міністрів Української РСР від 10 листопада 1947 року N 2091 "Про фінансування річних курсів по підготовці керівних кадрів місцевої паливної промисловості УРСР в IV кварталі 1947 року".

11. Розпорядження Ради Міністрів Української РСР від 4 лютого 1948 року N 80.

12. Постанова Ради Міністрів Української РСР від 24 грудня 1948 року N 3016 "Про підвищення кваліфікації спеціалістів сільського господарства по впровадженню травопільної системи землеробства і підготовку масових колгоспних кадрів по агролісомеліорації і лісопосадках".

13. Постанова Ради Міністрів Української РСР від 17 лютого 1949 року N 354 "Про перепідготовку голів районних комітетів в справах фізичної культури і спорту".

14. Розпорядження Ради Міністрів Української РСР від 20 квітня 1949 року N 416.

15. Пункт 1 постанови Ради міністрів Української РСР від 25 квітня 1949 року N 942 "Про заходи по підготовці та перепідготовці кадрів вищої, середньої і масової кваліфікації по полезахисному лісорозведенню".

16. Пункт 7 постанови Ради Міністрів Української РСР від 3 травня 1949 року N 1063 "Про заходи по збільшенню врожайності соняшника, льону-кудряшу та інших олійних культур".

17. Пункт ІЗ постанови Ради Міністрів Української РСР від 19 травня 1949 року N 1215 "Про заходи по забезпеченню будівництва та устаткування інкубаторно-птахівничих станцій".

18. Постанова Ради Міністрів Української РСР від 9 серпня 1949 року N 2216 "Про виконання плану підвищення кваліфікації спеціалістів сільського господарства по впровадженню травопільної системи землеробства".

19. Постанова Ради Міністрів Української РСР від 19 вересня 1949 року N 2664 "Про підготовку і підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів радгоспів Міністерства радгоспів УРСР".

20. Пункт 12 постанови Ради Міністрів Української РСР від 12 листопада 1949 року N 3313 "Про план розвитку конярства в колгоспах і радгоспах Української РСР в 1950 - 1951 рр."

21. Підпункти "а", "б", "в", "г", "д" пункту 1 постанови Ради Міністрів Української РСР від 26 грудня 1949 року N 3852 "Про заходи по поліпшенню роботи інструкторів-бухгалтерів районних відділів сільського господарства Української РСР" /ЗП УРСР 1949 р. N 23 - 24, ст. 92/.

22. Розпорядження Ради Міністрів Української РСР від 31 січня 1950 року N 115.

23. Підпункт "а" пункту 6 постанови Ради Міністрів Української РСР від 23 серпня 1950 року N 2569 "Про заходи допомоги Міністерству бавовництва УРСР в організації центрального апарату Міністерства, госпорганів, обласних управлінь і районних відділів бавовництва".

24. Постанова Ради Міністрів Української РСР від 26 вересня 1950 року N 2959 "Про організацію в м. Києві курсів по підвищенню кваліфікації архітекторів УРСР".

25. Розпорядження Ради Міністрів Української РСР від 28 вересня 1950 року N 1132.

26. Постанова Ради Міністрів Української РСР від 19 жовтня 1950 року N 3225 "Про організацію в м. Києві Інституту по підвищенню кваліфікації інженерно-технічних працівників і підготовку кадрів масових професій Міністерства промисловості будівельних матеріалів УРСР" в частині, що відноситься до підвищення кваліфікації інженерно-технічних працівників.

27. Постанова Ради Міністрів Української РСР від 24 листопада 1950 року N 3678 "Про організацію в 1950/51 учбовому році курсів по підвищенню кваліфікації агрономів МТС і районних-відділів бавовництва".

28. Підпункт "в" пункту 5 постанови Ради Міністрів Української РСР від 27 січня 1951 року N 152 "Про заходи по поліпшенню державного випробування сортів бавовнику в Українській РСР".

29. Постанова Ради Міністрів Української РСР від 26 вересня 1951 року N 2750 "Про організацію п'ятимісячних курсів по підготовці директорів машинно-тракторних станцій".

30. Постанова Ради Міністрів Української РСР від 13 жовтня 1951 року N 3014 "Про організацію п'ятимісячних курсів по підготовці директорів машинно-тракторних станцій при Херсонському сільськогосподарському інституті".

31. Постанова Ради Міністрів Української РСР від 17 січня 1952 року N 114 "Про організацію у 1952 році шестимісячних курсів підвищення кваліфікації голів районних і міських планових комісій західних областей УРСР".

32. Пункт 4 розпорядження Ради Міністрів Української РСР від 26 січня 1952 року N 81.

33. Розпорядження Ради Міністрів Української РСР від 1 квітня 1952 року N 352.

34. Розпорядження Ради Міністрів Української РСР від 2 грудня 1952 року N 1843 /ЗП УРСР 1952 р. N 23 - 24, ст. 103/.

35. Постанова Ради Міністрів Української РСР від 19 липня 1952 року N 2280 "Про заходи по поліпшенню підготовки і перепідготовки керівних працівників радгоспів Міністерства радгоспів Української РСР".

36. Постанова Ради Міністрів Української РСР від 8 червня 1953 року N 1178 "Про заходи по підвищенню кваліфікації інженерно-технічних працівників системи Міністерства комунального господарства УРСР".

37. Постанова Ради Міністрів Української РСР від 30 червня 1953 року N 1289 "Про ліквідацію Київської та Одеської юридичних шкіл і об'єднання Київських і Одеських курсів перепідготовки судових виконавців і секретарів народних судів".

38. Підпункт "і" пункту 1 постанови Ради Міністрів Української РСР від 27 серпня 1953 року N 1771 "Про розширення в 1953 - 1955 роках на підприємствах місцевої промисловості і промислової кооперації УРСР виробництва цегли і черепиці. для колгоспного, радгоспного та сільського будівництва" в частині, що відноситься до перепідготовки інженерно-технічних працівників".

39. Підпункт 8 "б" пункту 10 постанови Ради Міністрів Української РСР від 10 березня 1954 року N 237 "Про заходи по зміцненню будівельно-монтажних і проектних організацій Міністерства промисловості продовольчих товарів Української РСР" в частині, що відноситься до підвищення кваліфікації інженерно-технічних працівників.

40. Підпункт "а" пункту 4 постанови Ради Міністрів Української РСР від 17 травня 1954 року N 665 "Про організацію ремонтно-будівельних трестів системи Міністерства комунального господарства УРСР " в частині, що відноситься до підвищення кваліфікації інженерно-технічних працівників.

41. Підпункт "б" пункту 6 постанови Ради Міністрів Української РСР від 11 червня 1954 року N 789 "Про розвиток видобутку вугілля, торфу та виробництва торфобрикетів на підприємствах Міністерства місцевої і паливної промисловості і Ради промислової кооперації Української РСР".

42. Підпункт "в" пункту 1 постанови Ради Міністрів Української РСР від 28 липня 1954 року N 1075 "Про підготовку інженерно-технічних кадрів для автомобільного транспорту і шляхового господарства".

43. Постанова Ради Міністрів Української РСР від 8 січня 1955 року N 48 "Про організацію шестимісячних курсів підвищення кваліфікації голів районних і міських планових комісій Української РСР".

44. Пункт 8 вступної частини постанови Ради Міністрів Української РСР від 26 липня 1956 року N 881 "Про заходи поліпшення роботи середніх спеціальних учбових закладів" /ЗП УРСР 1956 р. N 13 - 14, ст. 145/.

45. Підпункт "б" пункту 9 постанови Ради Міністрів Української РСР від 8 вересня 1956 року N 1093 "Про проведення обслідування грунтів по колгоспах і радгоспах Української РСР".

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали