ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 січня 2011 року

(Витяг)

У серпні 2008 р. ТОВ "Ардіс" звернулося до суду з позовом до Київської міської ради (далі - Київрада), Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради - КМДА про:

- визнання за товариством права на земельну ділянку площею 1,37 га для будівництва, експлуатації та обслуговування виробничо-складських будівель та адміністративно-сервісного корпусу по вул. Берковецькій у Святошинському районі м. Києва;

- визнання укладеним договору оренди земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування виробничо-складських будівель та адміністративно-сервісного корпусу по вул. Берковецькій у Святошинському районі м. Києва між ТОВ "Ардіс" та Київрадою в редакції, яка підписана позивачем;

- зобов'язання Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради - КМДА зареєструвати договір оренди земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування виробничо-складських будівель та адміністративно-сервісного корпусу по вул. Берковецькій у Святошинському районі м. Києва.

На обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що у 2003 р. з метою оформлення права користування земельною ділянкою товариство звернулося до Київради з клопотанням щодо передачі земельної ділянки площею 1,37 га для будівництва, експлуатації виробничо-складських будівель по вул. Берковецькій у Святошинському районі м. Києва.

На підставі поданого заступником міського голови - секретарем Київради клопотання надано доручення від 25 вересня 2003 р. N 29001 на розробку проекту відведення спірної земельної ділянки, внаслідок чого на замовлення позивача ТОВ "Фірма Земля-Майно" розробило проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Берковецькій у Святошинському районі м. Києва.

Позивач також зазначив, що надіслав до Київради лист від 7 липня 2008 р. N 048 з пропозицією укласти договір оренди земельної ділянки по вул. Берковецькій у Святошинському районі м. Києва та підписаний ним договір оренди, проте відповідач договір повернув не підписаним.

Крім того, позивач зауважив, що є власником цілісного майнового комплексу, розташованого по вул. Берковецькій у Святошинському районі м. Києва, загальною площею 8196,2 м2 (реєстраційне посвідчення від 28 грудня 2007 р. N 033842).

На думку позивача, Київрада безпідставно ухиляється від укладення договору оренди, порушуючи права позивача на користування земельною ділянкою, на якій розташований належний позивачу цілісний майновий комплекс.

Рішенням господарського суду м. Києва від 18 серпня 2008 р. позов задоволено повністю: визнано укладеним договір оренди земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування виробничо-складських будівель та адміністративно-сервісного корпусу по вул. Берковецькій у Святошинському районі м. Києва між ТОВ "АРДІС" та Київрадою в редакції, яка підписана позивачем; зобов'язано Головне управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради - КМДА зареєструвати договір оренди земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування виробничо-складських будівель та адміністративно-сервісного корпусу по вул. Берковецькій у Святошинському районі м. Києва з усіма додатками, що є його невід'ємними частинами, між орендодавцем - Київрадою та орендарем - ТОВ "Ардіс" у встановленому порядку.

Судове рішення мотивоване посиланням на статті 181, 187 ГК, на обставини недотримання міською радою вимог статей 123, 124 ЗК та зволіканням з укладенням договору оренди земельної ділянки.

Постановою Вищого господарського суду України від 12 квітня 2010 р. залишено без змін рішення господарського суду м. Києва від 18 серпня 2008 р.

В основу постанови касаційного суду покладено висновки про законність прийнятого господарським судом рішення, оскільки позивач вчинив усі передбачені законодавством дії, спрямовані на відведення йому земельної ділянки в оренду, а відповідач безпідставно ухилився від укладання договору оренди.

Генеральний прокурор України в порядку ст. 11119 ГПК подав заяву про перегляд Верховним Судом України постанови Вищого господарського суду України від 12 квітня 2010 р. з мотивів неоднакового застосування судом касаційної інстанції ст. 26 Закону від 25 травня 1997 р. N 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (далі - Закон N 280/97-ВР), ст. 16 Закону від 6 жовтня 1998 р. N 161-XIV "Про оренду землі" (далі - Закон N 161-XIV), статей 93, 116, 124, 125 та п. 12 Перехідних положень ЗК у правовідносинах, що виникають при наданні в оренду земельних ділянок із земель державної або комунальної власності, внаслідок чого ухвалено різні за змістом судові рішення у подібних правовідносинах.

На обґрунтування неоднаковості застосування касаційним судом норм матеріального права заявником надано постанови Вищого господарського суду України від 28 липня 2010 р., від 19 травня 2010 р., від 19 жовтня 2010 р., в яких висловлено правову позицію, що необхідною умовою укладення договору оренди землі комунальної власності є наявність відповідного рішення органу місцевого самоврядування. Визнання договору оренди укладеним за відсутності такого рішення є порушенням виключної компетенції цього органу.

Ухвалою Вищого господарського суду України від 29 листопада 2010 р. вирішено питання про допуск справи до провадження для перегляду Верховним Судом України постанови Вищого господарського суду України від 12 квітня 2010 р.

Ухвалою Верховного Суду України від 6 грудня 2010 р.: відкрито провадження з перегляду постанови Вищого господарського суду України від 12 квітня 2010 р.; витребувано матеріали справи; доручено голові Науково-консультативної ради при Верховному Суді України разом з відповідними фахівцями науково-консультативної ради підготувати науковий висновок щодо неоднакового застосування судом касаційної інстанції ст. 26 Закону N 280/97-ВР, ст. 16 Закону N 161-XIV, статей 93, 116, 124, 125 та п. 12 Перехідних положень ЗК у правовідносинах, що виникають при наданні в оренду земельних ділянок із земель державної або комунальної власності; визначено Державний комітет України із земельних ресурсів органом державної влади, представники якого можуть дати пояснення в суді щодо суті правового регулювання ст. 26 Закону N 280/97-ВР, ст. 16 Закону N 161-XIV, статей 93, 116, 124, 125 та п. 12 Перехідних положень ЗК у правовідносинах, що виникають при наданні в оренду земельних ділянок із земель державної або комунальної власності.

Ухвалою Верховного Суду України від 20 грудня 2010 р. справу призначено до розгляду.

21 грудня 2010 р. до Верховного Суду України на виконання його ж ухвали від 6 грудня 2010 р. надійшли письмові пояснення Державного комітету України із земельних ресурсів, в яких висловлено думку, що укладенню договору оренди земельної ділянки державної або комунальної власності має передувати прийняття органом виконавчої влади або місцевого самоврядування відповідного рішення.

Заслухавши суддю-доповідача, пояснення представників сторін, дослідивши доводи Генерального прокурора України, Верховний Суд України вирішив, що заява підлягає задоволенню з таких підстав.

Господарський суд встановив, що позивач у 2003 р. звернувся до Київради з клопотанням щодо передачі в оренду земельної ділянки площею 1,37 га для будівництва та експлуатації виробничо-складських будівель по вул. Берковецькій у Святошинському районі м. Києва та на підставі поданого клопотання заступником міського голови - секретарем Київради надано доручення на розробку проекту відведення спірної земельної ділянки.

На замовлення позивача розроблено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Берковецькій у м. Києві.

Одночасно господарським судом встановлено, що позивач 7 липня 2008 р. звернувся до Київради з пропозицією укласти договір оренди земельної ділянки по вул. Берковецькій у Святошинському районі м. Києва та надав відповідачу підписані зі свого боку примірники договору оренди, проте відповідач свій примірник договору повернув не підписаним.

Предметом спору у цій справі є, зокрема, вимога вважати укладеним між позивачем та Київрадою договір оренди земельної ділянки по вул. Берковецькій у Святошинському районі м. Києва в редакції позивача згідно з проектом відведення для будівництва, експлуатації та обслуговування виробничо-складських будівель та адміністративно-сервісного корпусу.

Частиною 1 ст. 124 ЗК (в редакції, що була чинною на момент виникнення спірних правовідносин) встановлено, що передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування шляхом укладення договору оренди земельної ділянки.

Частиною 3 ст. 124 ЗК встановлено, що передача в оренду земельних ділянок громадянам і юридичним особам із зміною їх цільового призначення та із земель запасу під забудову здійснюється за проектами відведення в порядку, встановленому статтями 118,123 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 123 ЗК встановлено, що надання земельних ділянок юридичним особам у постійне користування здійснюється на підставі рішень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за проектами відведення цих ділянок.

Відповідно до ч. 9 ст. 123 ЗК відмову органів місцевого самоврядування або органів виконавчої влади у наданні земельної ділянки в користування або залишення клопотання без розгляду в установлений строк може бути оскаржено в судовому порядку.

Отже, необхідною умовою для укладення договору оренди земельної ділянки, яка перебуває у державній або комунальній власності, є наявність рішення відповідного органу про передачу земельної ділянки в оренду.

Господарським судом встановлено, що рішення про передачу спірної земельної ділянки в оренду товариству Київрадою не приймалося.

Згідно зі ст. 13 Конституції України земля є об'єктом права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених Конституцією.

Відповідно до ст. 142 - 145 Конституції до матеріальної основи органів місцевого самоврядування належить, зокрема, земля, управління якою здійснюють територіальні громади через органи місцевого самоврядування в межах їх повноважень шляхом прийняття рішень.

Статтею 116 ЗК встановлено, що громадяни та юридичні особи набувають права власності та права користування земельними ділянками із земель державної або комунальної власності за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування в межах їх повноважень, визначених цим Кодексом.

Отже, розпорядження землями від імені Українського народу здійснюють органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах їх повноважень шляхом прийняття рішень.

Таким чином, визнання господарським судом, рішення якого залишено без змін Вищим господарським судом України, в судовому порядку укладеним договір оренди земельної ділянки між ТОВ "Ардіс" та Київрадою за відсутності рішення Київради про передачу товариству земельної ділянки в оренду є порушенням виключної компетенції органу місцевого самоврядування, передбаченої Конституцією на розпорядження землями від імені Українського народу.

Аналогічну правову позицію про те, що необхідною умовою укладення договору оренди земельної ділянки, яка перебуває у державній або комунальній власності, є наявність рішення відповідного органу про передачу земельної ділянки в оренду, а визнання договору оренди укладеним за відсутності такого рішення є порушенням виключної компетенції відповідного органу, викладено у постановах Вищого господарського суду України від 19 жовтня 2010 р., від 28 липня 2010 р., від 18 лютого 2009 р., в перегляді останньої з яких ухвалою Верховного Суду України від 2 липня 2009 р. відмовлено.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 11124 - 11126 ГПК, Верховний Суд України вирішив: заяву Генерального прокурора України задовольнити; постанову Вищого господарського суду України від 12 квітня 2010 р. скасувати; справу направити на новий розгляд до суду касаційної інстанції.

Постанова є остаточною і може бути оскаржена тільки на підставі, встановленій п. 2 ч. 1 ст. 11116 ГПК.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали