ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

27.09.2011 р.

Справа N 5020-537/2011

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів: Плюшка І. А. - головуючого, Владимиренко С. В., Самусенко С. С., розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Опт-Индустрія" на постанову Севастопольський апеляційного господарського суду від 26 липня 2011 року у справі N 5020-537/2011 господарського суду міста Севастополя за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Опт-Индустрія" до: 1. Товариства з обмеженою відповідальністю "Вегас"; 2. Товариства з обмеженою відповідальністю "Индустрия-Сервис"; 3. Товариства з обмеженою відповідальністю "Правова контора "Сова", про визнання векселя таким, що не підлягає оплаті, та визнання вексельного зобов'язання недійсним (представники сторін: позивача - Монько С. В., відповідача - 1. Веремчук М. А.; 2. не з'явився; 3. не з'явився), встановив:

У квітні 2011 року товариство з обмеженою відповідальністю "Опт-Индустрія" звернулось до господарського суду міста Севастополя з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю "Вегес", товариства з обмеженою відповідальністю "Индустрия-Сервис", товариства з обмеженою відповідальністю "Правова контора "СОВА" та просить визнати переказний вексель серії АА N 0024861, виданий товариством з обмеженою відповідальністю "Вегес" 5 червня 2009 року та пред'явлений до оплати товариством з обмеженою відповідальністю "Правова контора "СОВА", таким, що не підлягає оплаті, та визнати вексельне зобов'язання за зазначеним векселем недійсним, обґрунтовуючи позовні вимоги посиланнями на положення статті 4 Закону України "Про обіг векселів в Україні", а також Уніфікований Закон про переказні векселі та прості векселі та постанову Пленуму Верховного Суду України "Про деякі питання практики розгляду спорів, пов'язаних з обігом векселів".

Рішенням господарського суду міста Севастополя від 1 червня 2011 року (суддя Альошина С. М.) у справі N 5020-537/2011 залишеним без змін постановою Севастопольського апеляційного господарського суду від 26 липня 2011 року (судді Балюкова К. Г., Рибіна С. А., Гоголь Ю. М.) у задоволенні позову товариства з обмеженою відповідальністю "Опт-Индустрія" до товариства з обмеженою відповідальністю "Вегес", товариства з обмеженою відповідальністю "Индустрия-Сервис", товариства з обмеженою відповідальністю "Правова контора "СОВА" відмовлено.

Не погоджуючись з вищезазначеними рішенням та постановою товариство з обмеженою відповідальністю "Опт-Индустрія" звернулось до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій просить рішення господарського суду міста Севастополя від 1 червня 2011 року та постанову Севастопольського апеляційного господарського суду від 26 липня 2011 року скасувати та прийняти нове рішення, яким визнати переказний вексель Серія АА 0024861, виданий Товариством з обмеженою відповідальністю "Вегес" 5 червня 2009 року і пред'явлений до оплати Товариством з обмеженою відповідальністю "Правова контора "Сова" таким, що не підлягає оплаті, визнати вексельне зобов'язання за векселем Серія АА 0024861 недійсним.

В обґрунтування своїх вимог скаржник посилається на те, що при винесенні постанови неправильно застосовані норми матеріального та процесуального права.

Колегія суддів, обговоривши доводи касаційної скарги, перевіривши матеріали справи, перевіривши юридичну оцінку обставин справи та повноту їх встановлення, дослідивши правильність застосування господарським судом першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права, вважає, що касаційна скарга підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що між товариством з обмеженою відповідальністю "Вегес" (продавець) та товариством з обмеженою відповідальністю "Опт-Индустрія" (покупець) 17 липня 2006 року був укладений договір купівлі-продажу товару, відповідно до пункту 1.1 якого продавець зобов'язувався передати у власність покупця товар, який визначається згідно з заявкою покупця, вільний від прав та претензій третіх осіб, а покупець зобов'язувався прийняти зазначений товар та сплатити його вартість.

Відповідно до пункту 3.2 зазначеного договору покупець зобов'язується сплатити 100 % вартості товару протягом 20 (двадцяти) днів з дня фактичного отримання останнього відповідно до вимог діючого законодавства України.

Факт належної поставки покупцю товару відповідно до видаткової накладної N ВГ-0000005 від 17 липня 2006 року загальною вартістю 900000,48 грн. підтверджується підписом уповноваженої особи покупця, скріпленим печаткою покупця, що містяться на зазначеній накладній, довіреністю серії ЯЛД N 315689 від 17 липня 2006 року.

8 липня 2005 року між товариством з обмеженою відповідальністю "Индустрия-Сервис" (постачальник) та товариством з обмеженою відповідальністю "Вегес" (покупець) був укладений договір поставки N 08/7, згідно з пунктом 1.1 якого постачальник зобов'язувався постачати у встановлені договором строки у власність покупця рибопродукцію (товар), а покупець - приймати та оплачувати зазначений товар.

Відповідно до пункту 4.2 зазначеного договору загальна сума даного договору встановлюється у розмірі 3000000,00 грн., з урахуванням ПДВ.

Пунктом 6.3 договору поставки N 08/7 визначена можливість застосування у взаєморозрахунках між сторонами простих та переказних векселів.

Відповідно до акта звірки взаємних розрахунків між товариством з обмеженою відповідальністю "Вегес" та товариством з обмеженою відповідальністю "Индустрия-Сервис" за період з 1 січня 2005 року по 5 червня 2009 року, внаслідок здійснення товарних поставок та часткових оплат за договором поставки N 08/7 від 8 липня 2005 року, сальдо на користь товариства з обмеженою відповідальністю "Индустрия-Сервис" складає 1018410,34 грн.

5 червня 2009 року товариством з обмеженою відповідальністю "Вегес" (трасантом) був оформлений переказний вексель серії АА 0024861, відповідно до якого платник (трасат) - товариство з обмеженою відповідальністю "Опт-Индустрія" 5 квітня 2011 року заплатить товариству з обмеженою відповідальністю "Индустрия-Сервис" суму в розмірі 900000,48 грн.

За актом прийому-передачі векселя від 5 червня 2009 року переказний вексель серії АА 0024861 був переданий товариством з обмеженою відповідальністю "Вегес" та прийнятий товариством з обмеженою відповідальністю "Индустрия-Сервис".

21 лютого 2011 року переказний вексель серії АА 0024861 від 5 червня 2009 року був проданий товариству з обмеженою відповідальністю "Правова контора "СОВА" на підставі договору купівлі-продажу векселів N Б110221-1/1.

6 квітня 2011 року приватним нотаріусом Севастопольського міського нотаріального округу Конновим Олександром Євгеновичем був складений акт про протест векселя про неоплату.

Враховуючи, що предметом вказаного спору є відносини щодо вексельного зобов'язання, до спірних правовідносин підлягають застосуванню норми спеціального законодавства, а саме Закону України "Про обіг векселів в Україні", Уніфікованого Закону про переказні векселі та прості векселі, постанова Пленуму Верховного Суду України "Про деякі питання практики розгляду спорів, пов'язаних з обігом векселів", а також норми Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України.

Статтею 194 Цивільного кодексу України закріплено, що цінним папером є документ встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове право і визначає взаємовідносини між особою, яка його розмістила (видала), і власником та передбачає виконання зобов'язань згідно з умовами його розміщення, а також можливість передачі прав, що випливають з цього документа, іншим особам.

Відповідно до положень статті 1 Уніфікованого Закону про переказні векселі та прості векселі переказний вексель містить:

1. Назву "переказний вексель", яка включена до тексту документа і висловлена тією мовою, якою цей документ складений;

2. Безумовний наказ сплатити визначену суму грошей;

3. Найменування особи, яка повинна платити (трасат);

4. Зазначення строку платежу;

5. Зазначення місця, в якому повинен бути здійснений платіж;

6. Найменування особи, якій або наказу якої повинен бути здійснений платіж;

7. Зазначення дати і місця складання векселя;

8. Підпис особи, яка видає вексель (трасант).

Суди попередніх інстанцій дійшли до висновку, що переказний вексель серії АА 0024861 від 5 червня 2009 року за змістом та формою відповідає вимогам статті 1 Уніфікованого Закону про переказні векселі та прості векселі та має силу цінного паперу - переказного векселя. Однак, колегія суддів Вищого господарського суду України з зазначеним висновком не погоджується з огляду на наступне.

Статтею 2 Уніфікованого Закону про переказні векселі та прості векселі встановлено, що документ, у якому відсутній будь-який з реквізитів, наведених у попередній статті, не має сили переказного векселя.

Так, з наявного в матеріалах справи переказного векселя серії АА 0024861 від 5 червня 2009 року (т. 1 ар. 14) вбачається, що на ньому відсутній підпис платника, оскільки в частині з надписом акцептовано не міститься жодного надпису, а тому зазначений вексель не має сили переказного векселя.

У відповідності до встановленого постановою Правління НБУ N 508 від 16 грудня 2002 року визначення, акцепт - засвідчена підписом трасата або іншої особи (посередника в акцепті) згода оплатити переказний вексель у тому вигляді, в якому він пред'явлений до платежу. Акцепт має бути безумовним. Він має бути надписаний на векселі і може складатися лише з підпису трасата на лицьовому боці векселя. Акцепт трасата може бути обмежений частиною вексельної суми. Якщо за час від акцепту до пред'явлення векселя до платежу в текст векселя були внесені зміни без згоди акцептанта, останній відповідає згідно з умовами наданого ним акцепту. Акцептант - особа, яка бере на себе зобов'язання платежу за переказним векселем (трасат або посередник в акцепті). Акцептант відповідає згідно з умовами свого акцепту.

Оскільки передбачені процесуальним законом межі перегляду справи в касаційній інстанції не дають їй права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені в рішенні суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази, рішення та постанова у справі підлягають скасуванню, а справа - направленню на новий розгляд до місцевого господарського суду.

Під час нового розгляду судам попередніх інстанцій необхідно дослідити переказний вексель серії АА 0024861 від 5 червня 2009 року та з'ясувати чи він акцептований позивачем. У випадку необхідності суду потрібно дослідити оригінал зазначеного векселя та встановити чи зазначений у векселі трасат засвідчив своїм підписом згоду оплатити переказний вексель у тому вигляді, в якому він пред'явлений до платежу. Крім того, судам необхідно встановити чи вексель заповнений з дотриманням всіх вимог Уніфікованого закону та чи не містить він дефекту форми.

Судам під час нового розгляду слід перевірити чи спірний вексель згідно частини 2 ст. 198 Цивільного кодексу України може створювати права та обов'язки зазначених в ньому осіб.

Під час нового розгляду справи господарському суду слід взяти до уваги викладене в цій постанові, вжити всі передбачені законом засоби для всебічного, повного і об'єктивного встановлення обставин справи, прав і обов'язків сторін і в залежності від встановленого та у відповідності з чинним законодавством вирішити спір.

На підставі наведеного вище та керуючись ст. ст. 1115, 1117, 1119, 11110, 11111 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України постановив:

1. Касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Опт-Индустрія" задовольнити частково.

2. Постанову Севастопольського апеляційного господарського суду від 26 липня 2011 року та рішення господарського суду міста Севастополя від 1 червня 2011 року скасувати.

3. Справу N 5020-537/2011 передати на новий розгляд до господарського суду міста Севастополя.

 

Головуючий

І. А. Плюшко

Судді:

С. В. Владимиренко

 

С. С. Самусенко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали