РАДА СУДДІВ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 20 травня 2011 року N 56

Про внесення доповнень до Класифікатора категорій адміністративних справ та до Методичних рекомендацій щодо його застосування

Заслухавши і обговоривши доповідь заступника начальника відділу забезпечення роботи Голови і заступників Голови Вищого адміністративного суду України Перепелюка В. Г. та інформацію інших учасників засідання про виконання рішення Ради суддів адміністративних судів України від 15.04.2011 N 33 стосовно внесення доповнень до Класифікатора категорій адміністративних справ та до Методичних роз'яснень щодо його застосування, затверджених рішенням Ради суддів адміністративних судів України від 26.11.2010 N 93, Рада суддів адміністративних судів України вирішила:

1. Доповідь заступника начальника відділу забезпечення роботи Голови і заступників Голови Вищого адміністративного суду України В. Г. Перепелюка та інформацію інших учасників засідання узяти до відома.

2. Унести до Класифікатора категорій адміністративних справ, затвердженого рішенням Ради суддів адміністративних судів України N 93 від 26.11.2010, доповнення, що додаються, та увести їх у дію з 1 січня 2012 року.

3. Унести до Методичних роз'яснень щодо застосування Класифікатора категорій адміністративних справ, затверджених рішенням Ради суддів адміністративних судів України від 26.11.2010 N 93, доповнення, що додаються, та увести їх у дію з 1 липня 2011 року.

4. Копії цього рішення та додатків до нього довести до відома голів і суддів адміністративних судів.

5. Це рішення та додатки до нього розмістити на веб-сайті Вищого адміністративного суду України.

6. Запропонувати суддям адміністративних судів подавати до Ради суддів адміністративних судів України інформацію про практику застосування Класифікатора категорій адміністративних справ, затвердженого рішенням Ради суддів адміністративних судів України від 26.11.2010 N 93, для її систематизації та врахування під час подальшого удосконалення класифікації категорій адміністративних справ.

 

Голова

М. Г. Кобилянський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Ради суддів адміністративних судів України
20.05.2011 N 56

Доповнення,
що вносяться до Класифікатора категорій адміністративних справ, затвердженого рішенням Ради суддів адміністративних судів України від 26.11.2010 N 93

Розділ 9 Класифікатора категорій адміністративних справ, затвердженого рішенням Ради суддів адміністративних судів України від 26.11.2010 N 93, доповнити рядком 9.5 такого змісту:

"9.5 процедур здійснення контролю Рахунковою палатою, державного фінансового контролю, внутрішньої контрольно-ревізійної роботи".

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Ради суддів адміністративних судів України
20.05.2011 N 56

Доповнення,
що вносяться до Методичних роз'яснень щодо застосування Класифікатора категорій адміністративних справ, затверджених рішенням Ради суддів адміністративних судів України від 26.11.2010 N 93

1. Методичні роз'яснення щодо застосування Класифікатора категорій адміністративних справ, затверджені рішенням Ради суддів адміністративних судів України від 26.11.2010 N 93, доповнити новим пунктом 24 такого змісту:

"24. При визначенні класифікаційної належності спорів за участю органів державної контрольно-ревізійної служби України (далі - Служба) необхідно виходити з такого.

Чинне законодавство дозволяє виділити у статусі Служби основну функцію - державний фінансовий контроль (стаття 1 Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні", далі - Закон) та неосновні функції, що спрямовані на забезпечення виконання основної функції, наприклад функцію забезпечення Служби кадрами.

При виконанні основної функції Служба застосовує, по-перше, правові норми про порядок здійснення державного фінансового контролю та, по-друге, норми, що регулюють фінансову діяльність у певному секторі державного управління, яка може бути предметом такого контролю. Отже, з приводу контрольної діяльності Служби можуть виникати спори, викликані неправильним застосуванням: 1) норм першої з названих груп; 2) норм другої з названих груп, 3) одночасно і норм першої групи, і норм другої групи.

Щодо спорів першої групи (які засновані на нормах про порядок здійснення державного фінансового контролю), то чинна редакція Класифікатора категорій адміністративних справ, затвердженого рішенням Ради суддів адміністративних судів України від 26.11.2010 N 93 (далі - Класифікатор), не містить спеціальної категорії, до якої їх можна було б віднести. Оскільки ці спори за своїм юридичним змістом належать до розділу 9 Класифікатора і не охоплюються жодною з категорій (підкатегорій) цього розділу, то відповідно до пункту 10 Методичних роз'яснень щодо застосування Класифікатора категорій адміністративних справ, затверджених рішенням Ради суддів адміністративних судів України від 26.11.2010 N 93 (далі - Методичні роз'яснення), їх слід відносити до загальної категорії спорів з приводу реалізації публічної фінансової політики (рядок 9 Класифікатора). Так, до цього рядка Класифікатора варто відносити, наприклад, спори про надання дозволу на проведення позапланової ревізії (ухвала ВАСУ від 20.01.2009, в Єдиному державному реєстрі судових рішень N 4296142; ухвала ВАСУ від 01.04.2008, в ЄДРСР N 1883523), про покладення на Службу обов'язку надіслати акт ревізії особі (ухвала ВАСУ від 06.09.2006, в ЄДРСР N 234763), про покладення на підконтрольну особу обов'язку надати Службі документи для ревізії (ухвала ВАСУ від 31.03.2010, в ЄДРСР N 8749106), про незаконність дій Служби щодо передачі матеріалів ревізії органу досудового слідства (ухвала ВАСУ від 10.03.2009, в ЄДРСР N 4261130), про порушення порядку проведення ревізії та складення акта ревізії (ухвала ВАСУ від 19.11.2008, в ЄДРСР N 3079730), про порушення порядку ініціювання ревізії (ухвала ВАСУ від 25.08.2009, в ЄДРСР N 4719580), про продовження терміну проведення планової виїзної ревізії (ухвала ВАСУ від 02.03.2010, в ЄДРСР N 12493251).

Разом із тим, у зв'язку із внесенням доповнень до Класифікатора, затверджених рішенням Ради суддів адміністративних судів України від 20 травня 2011 року N 56, із 1 січня 2012 року спори щодо порядку здійснення державного фінансового контролю слід відносити до категорії "спори у сфері процедур здійснення контролю Рахунковою палатою, державного фінансового контролю, внутрішньої контрольно-ревізійної роботи" (рядок 5.6 Класифікатора).

Щодо спорів другої групи, то в їх основі, як правило, одночасно лежать як власне фінансово-правові положення (наприклад, правила виконання бюджету, у тому числі плани використання бюджетних коштів, правила бухгалтерського обліку), так і положення про державну політику, у тому числі фінансування, у певному секторі управління. У зв'язку з цим необхідно зауважити, що державний фінансовий контроль (аудит) "не є самоціллю, а становить невід'ємну частину системи регулювання, метою якої є виявлення відхилень від прийнятих стандартів та порушень принципів законності, ефективності та економності витрачання матеріальних ресурсів" (стаття 1 Лімської декларації керівних принципів аудиту державних фінансів, прийнятої у 1977 році IX Конгресом Міжнародної організації вищих органів фінансового аудиту, членом якої Україна є з 1998 року). При дослідженні законності та ефективності витрачання публічних коштів визначальними слід вважати положення другої з названих груп (положення про державну політику в певному секторі управління), оскільки саме вони первісно визначають мету, підстави та умови виділення таких коштів (лист ГоловКРУ від 21.07.2009 N 26-18/17 "Про поняття "Нецільове використання бюджетних коштів", стаття 119 Бюджетного кодексу України 2010 року). Тому, наприклад, спори щодо порушень під час надання (отримання) публічних коштів, майна у ході реконструкції автомобільних доріг слід відносити до категорії спорів щодо транспорту (рядок 3.7 Класифікатора) (ухвала ВАСУ від 18.11.2009, в ЄДРСР N 7046041), виплати стипендій студентам - до категорії спорів з приводу реалізації державної політики у сфері освіти (рядок 4 Класифікатора) (ухвала ВАСУ від 19.10.2010, в ЄДРСР N 11942760), оплати будівельних робіт за завищеною вартістю - до категорії спорів щодо державного регулювання цін і тарифів (рядок 5.4 Класифікатора) (ухвала ВАСУ від 14.10.2009, в ЄДРСР N 7164775; ухвала ВАСУ від 19.10.2010, в ЄДРСР N 12058195), передачі державних об'єктів нерухомості у користування, списання матеріальних ресурсів, отримання прибутків від корпоративних прав держави - до категорії спорів щодо управління об'єктами державної власності (рядок 5.5 Класифікатора) (ухвала ВАСУ від 21.06.2006, в ЄДРСР N 39125; ухвала ВАСУ від 14.01.2010, в ЄДРСР N 8007608; ухвала ВАСУ від 25.05.2010, в ЄДРСР N 9818217), оплати договорів про закупівлю товарів за державні кошти - до категорії спорів щодо здійснення державних закупівель (рядок 5.5 Класифікатора) (ухвала ВАСУ від 18.02.2010, в ЄДРСР N 8295080), державної підтримки підприємств вугільної промисловості, агропромислового комплексу - до категорії спорів щодо реалізації спеціальних владних управлінських функцій в окремих галузях економіки (рядок 5.8 Класифікатора) (ухвала ВАСУ від 01.07.2010, в ЄДРСР N 10303860; ухвала ВАСУ від 04.11.2010, в ЄДРСР N 12104687; ухвала ВАСУ від 24.04.2008, в ЄДРСР N 2663749), передачі комунальної земельної ділянки у користування - до категорії спорів щодо передачі земель територіальної громади у користування (рядок 6.2.1 Класифікатора) (ухвала ВАСУ від 20.05.2010, в ЄДРСР N 9818552), оплати витрат на службові відрядження, виплати заробітної плати - до загальної категорії спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах зайнятості населення та соціального захисту громадян (рядок 10 Класифікатора) (ухвала ВАСУ від 14.05.2009, в ЄДРСР N 3905526; ухвала ВАСУ від 14.10.2010, в ЄДРСР N 11742216; ухвала ВАСУ від 05.10.2010, в ЄДРСР N 11742395; ухвала від 14.01.2010, в ЄДРСР N 8007606), сплати внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, внесків із загальнообов'язкового державного пенсійного страхування - до категорії спорів щодо збору та обліку страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (рядок 10.1 Класифікатора) (ухвала ВАСУ від 04.03.2010, в ЄДРСР N 8299081; ухвала ВАСУ від 26.05.2010, в ЄДРСР N 9820600), виплат із Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань - до категорії спорів щодо призначення, перерахунку та здійснення страхових виплат із загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (рядок 10.2.1 Класифікатора) (ухвала ВАСУ від 21.05.2009, в ЄДРСР N 3902379), оплати громадських робіт - до категорії спорів щодо занятості населення (рядок 10.4.1 Класифікатора) (ухвала ВАСУ від 02.11.2010, в ЄДРСР N 12104866), безоплатного капітального ремонту житлових будинків (квартир) інвалідів війни, надання фінансової допомоги для зміцнення матеріально-технічної бази відділення ранньої медичної реабілітації дітей-інвалідів - до категорії спорів щодо соціального захисту, соціального захисту інвалідів (рядок 10.3 Класифікатора) (ухвала ВАСУ від 01.12.2009, в ЄДРСР N 7045964; ухвала ВАСУ від 08.09.2010, в ЄДРСР N 11380628), виплати державним службовцям премій, надбавок до посадових окладів - до категорії спорів щодо проходження публічної служби (рядок 12.2 Класифікатора) (ухвала ВАСУ від 03.03.2010, в ЄДРСР N 8297809; ухвала ВАСУ від 05.07.2006, в ЄДРСР N 263303).

Спори другої групи, що виникають виключно на основі фінансово-правових положень, слід відносити до відповідної категорії (підкатегорії) розділу 9 Класифікатора. Наприклад, спори щодо бюджетних трансфертів між бюджетами різних рівнів, спрямування коштів спеціального фонду кошторису до вищестоящої установи, виконання кошторису бюджетної установи, зупинення операцій з бюджетними коштами варто відносити до категорії спорів щодо бюджетної системи та бюджетного процесу (рядок 9.3 Класифікатора) (ухвала ВАСУ від 02.09.2010, в ЄДРСР N 11035603; ухвала ВАСУ від 23.02.2010, в ЄДРСР N 8382865; ухвала ВАСУ від 01.07.2010, в ЄДРСР N 10303850; ухвала ВАСУ від 04.11.2010, в ЄДРСР N 12104674; ухвала ВАСУ від 06.10.2010, в ЄДРСР N 11573823).

Щодо спорів третьої групи (у яких поєднано вимоги з приводу порушення норм про порядок здійснення фінансового контролю та вимоги з приводу порушення норм, що регулюють фінансову діяльність у певному секторі державного управління, яка є предметом такого контролю), то їх слід включати до категорій спорів, що пов'язані з відносинами, які є предметом державного фінансового контролю: форма управлінської діяльності (у тому числі процедури діяльності) займає підпорядковане, похідне становище у відношенні до змісту, предмета такої діяльності (вступ до Методичних роз'яснень), тому класифікаційну належність таких спорів потрібно визначати за предметом контролю, а не за формою контролю. Якщо предметом фінансового контролю є дотримання фінансово-правових положень, то позовні вимоги з приводу їх дотримання, поєднані з вимогами з приводу дотримання процедур контролю, слід відносити до категорії, що охоплює спори з приводу дотримання відповідної групи фінансово-правових положень (відповідні рядки розділу 9 Класифікатора).

На основі цього ж мотиву відповідно до пункту 6 Методичних роз'яснень спори з приводу притягнення Службою осіб до адміністративної відповідальності залежно від правового інституту, що виступив об'єктом протиправного посягання, варто включати до категорії спорів, що пов'язана з таким правовим інститутом. Наприклад, спори з приводу адміністративних стягнень за порушення правил ведення бухгалтерського обліку слід відносити до категорії спорів з приводу реалізації публічної фінансової політики (рядок 9 Класифікатора) (ухвала ВАСУ від 12.05.2010, в ЄДРСР N 9598550), за невиконання вимог Служби, не забезпечення підконтрольними особами відповідних умов працівникам Служби при проведенні позапланової ревізії (ухвала ВАСУ від 20.05.2009, в ЄДРСР N 3904860, ухвала ВАСУ від 13.10.2010, в ЄДРСР N 12392436) до 1 січня 2012 року слід відносити також до рядка 9 Класифікатора, а після 1 січня 2012 року - до рядка 9.5 Класифікатора.

Так само з огляду саме на предмет спору (зміст спірного повноваження), а не на інтереси, що виступають об'єктом судового захисту, відповідно до пункту 7 Методичних роз'яснень спори між Службою, з одного боку, та іншими суб'єктами владних повноважень, з другого боку, щодо реалізації їхньої компетенції потрібно відносити до категорії спорів, що пов'язана з таким предметом. Наприклад, спір між Службою та місцевою радою щодо повноважень зі здійснення державного фінансового контролю (ухвала ВАСУ від 20.01.2011, в ЄДРСР N 13960622) до 1 січня 2012 року слід відносити до рядка 9 Класифікатора, а після 1 січня 2012 року - до рядка 9.5 Класифікатора.

Спори з приводу виконання Службою неосновних владних управлінських функцій доцільно визначати за загальним правилом - за змістом відносин. Наприклад, спори за позовами до Служби про поновлення на посаді державного службовця слід відносити до підкатегорії спорів щодо звільнення з публічної служби (рядок 12.3 Класифікатора) (ухвала ВАСУ від 10.11.2010, в ЄДРСР N 12493259)".

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали