ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ

від 01.09.2011 р. N 548

Про внесення доповнень до рішення міськвиконкому від 07.07.2011 N 414

З метою врегулювання питання надання дозволів на від'єднання від мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання (далі - ЦО і ГВП) та влаштування індивідуальних (автономних) систем теплопостачання у приміщеннях житлових будинків у місті Житомирі, відповідно до Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 N 630, та Порядку відключення окремих житлових будинків від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів від централізованого теплопостачання, затвердженого наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 22.11.2005 N 4, із змінами і доповненнями від 06.11.2007 N 169, та ст. 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Внести доповнення до рішення міськвиконкому від 07.07.2011 N 414 "Про затвердження складу міської постійно діючої міжвідомчої комісії з розгляду питань, пов'язаних з відключенням споживачів від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів від централізованого теплопостачання та Положення про неї", а саме: доповнити рішення додатками 3, 4, 5.

2. Доповнити додаток 2 пунктами наступного змісту:

"14. Питання про відключення від мереж ЦО і ГВП комісія розглядає виключно на підставі отриманої заяви встановленого зразка та доданих до неї згідно п. 3.6; 4.4 Порядку відключення житлових будинків, окремих приміщень, квартир від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів від централізованого теплопостачання, документів, які надійшли до комісії.

15. Комісія розглядає заяви, вивчає подані документи і у місячний термін приймає рішення щодо відключення від мереж ЦО і ГВП, влаштування індивідуальної (автономної) системи теплопостачання квартири (приміщення).

16. Підставою для відмови у розгляді заяви та наданні дозволу на відокремлення від мереж ЦО і ГВП є:

16.1. Неможливість забезпечення, у разі відключення приміщення даного споживача від внутрішньобудинкових мереж ЦО і ГВП, безпечної та безперебійної роботи інженерного обладнання сусідніх приміщень або будинку в цілому.

16.2. Відсутність вичерпного переліку документів згідно п. 3.6; 4.4 Порядку відключення житлових будинків, окремих приміщень, квартир від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів від централізованого теплопостачання.

17. Якщо заявником є власник (наймач, орендар) квартири або окремого приміщення, комісія має право перенести розгляд його заяви на погоджений термін у зв'язку з підготовкою рішення про відокремлення від мереж централізованого теплопостачання всього будинку.

18. Комісія може розглядати питання про надання дозволу на від'єднання квартири або окремого приміщення від мереж ЦО і ГВП з одночасним влаштуванням індивідуальної (автономної) системи опалення і ГВП за умови забезпечення власником (наймачем) виготовлення та погодження в установленому порядку проектно-кошторисної документації та перерахування коштів дольової участі для виконання робіт з реконструкції інженерних мереж та інших видів робіт, пов'язаних з від'єднанням від систем ЦО і ГВП й встановленням додаткового обладнання, на окремий рахунок житлового будинку відповідної обслуговуючої житлової організації (КВЖРЕП, ЖБК, ОСББ тощо) згідно з додатками 3, 4.

19. Комісія затверджує Акт про відключення квартири (приміщення), будинку з наступним затвердженням рішенням міськвиконкому.".

3. Управлінню по зв'язках з громадськістю (Білобровець О. М.) оприлюднити дане рішення на сайті Житомирської міської ради.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Боровця М. П.

 

Міський голова

В. М. Дебой

 

Додаток 3
до рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради
01.09.2011 N 548

Типовий договір N ________
про від'єднання окремих приміщень та квартир житлового будинку

"___" 2011 р.                                                                                                         м. Житомир

Сторона 1: Управління житлового господарства міської ради, в особі начальника ___
________, що діє на підставі Положення, з одного боку та

Сторона 2: __,
                                                                                                        (П. І. П.)

який(а) є власником (наймачем) квартири у м. Житомирі,
по вул. __, буд. N ________, кв. N _______,

уклали даний Договір про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. Визначення порядку від'єднання від систем централізованого опалення та гарячого водопостачання.

1.2. Сторона 1 здійснює розрахунок оплати та виконує роботи з реконструкції внутрішньобудинкових інженерних систем будинку та інших видів робіт на перспективу, пов'язану із збільшенням навантажень на мережі, при від'єднанні від систем ЦО і ГВП та встановленні додаткового обладнання.

1.3. Сторона 2 забезпечує перерахування коштів дольової участі для виконання робіт з реконструкції інженерних систем та інших видів робіт, пов'язаних з відключенням від систем ЦО і ГВП, на окремий рахунок житлового будинку відповідної обслуговуючої житлової організації (КВЖРЕП, ЖБК, ОСББ тощо).

2. Права та обов'язки Сторони 1

2.1. Забезпечує контроль належної експлуатації інженерних систем будинку.

2.2. Здійснює розрахунок вартості реконструкції інженерних систем та інших видів робіт у зв'язку з від'єднанням Сторони 2 від систем ЦО і ГВП та встановлення додаткового обладнання.

2.3. Кошти отримані від Сторони 2 згідно п. 4.1 використовує як цільові на виконання робіт з реконструкції інженерних систем та інших видів робіт, пов'язаних з від'єднанням від систем ЦО і ГВП та встановлення додаткового обладнання.

2.4. Сторона 1 має право:

2.4.1. Вимагати від Сторони 2 надання доступу до інженерних комунікацій, які проходять через її квартиру, для обстеження та усунення аварійних ситуацій працівниками відповідних експлуатуючих організацій.

2.4.2. Перевіряти наявність технічної документації на встановлення індивідуального опалення.

2.4.3. Контролювати повну і своєчасну оплату Стороною 2 коштів на виконання робіт з реконструкції інженерних систем та інших видів робіт, пов'язаних з від'єднанням від систем ЦО і ГВП та встановленням додаткового обладнання (довідка про сплату коштів дольової участі).

3. Права та обов'язки Сторони 2

3.1. Обирає проектну організацію, яка має відповідну ліцензію, для виготовлення проектної документації на влаштування індивідуального опалення та гарячого водопостачання.

3.2. Обирає вид джерела живлення індивідуального опалення та гарячого водопостачання (електроенергія, природний газ або інше).

3.3. Обирає підрядну організацію для монтажу індивідуальної системи опалення та гарячого водопостачання.

3.4. За даним Договором Сторона 2 зобов'язана:

3.4.1. Отримати витяг протоколу засідання міжвідомчої комісії на від'єднання від систем ЦО і ГВП.

3.4.2. Забезпечити розробку та погодження проектно-кошторисної документації в установленому порядку на влаштування індивідуального опалення квартири (приміщення).

3.4.3. Від'єднання від систем ЦО і ГВП оформити відповідним актом за підписом представника постачальника послуг та представника власника будинку.

3.4.4. Надати згоду мешканців нижче/вище розміщених квартир на заміну інженерних мереж.

3.4.5. Забезпечувати доступ до інженерних мереж, арматури, розподільчих систем працівникам експлуатуючих організацій за наявності у них відповідного посвідчення.

4. Порядок розрахунків за Договором

4.1. На виконання робіт з реконструкції інженерного обладнання будинку та інших робіт, пов'язаних з відключенням від систем ЦО та ГВП, Сторона 2 сплачує на окремий рахунок житлового будинку відповідної обслуговуючої житлової організації (КВЖРЕП, ЖБК, ОСББ тощо) грошову суму дольової участі у розмірі згідно розрахунку.

5. Інші умови договору

5.1. Договір діє з _______ до ____ 20__ року.

5.2. Договір складений у 2-х примірниках, по одному для кожної із Сторін, кожен з яких має однакову юридичну силу і набуває чинності з моменту підписання його Сторонами.

5.3. Договір може бути розірвано в односторонньому порядку достроково шляхом письмового повідомлення іншої Сторони договору за 30 днів до розірвання Договору.

5.4. За порушення умов договору Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства.

5.5. Сторона 1 звільняється від виконання своїх обов'язків за даним договором у разі невиконання Стороною 2 п.4.1 даного договору.

5.6. Суперечки, що виникають в ході виконання Договору вирішуються шляхом узгодження або в порядку, передбаченому чинним законодавством.

 

Керуючий справами міськвиконкому

П. Ю. Кудряшов

 

Додаток 4
до рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради
01.09.2011 N 548

ПОРЯДОК
відключення житлових будинків, окремих приміщень, квартир від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів від централізованого теплопостачання

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру відключення від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води (далі - ЦО і ГВП) житлового будинку або окремих приміщень, квартир при відмові споживачів від послуг ЦО і ГВП.

1.2. Для реалізації права споживачів на відмову від отримання послуг ЦО і ГВП створена та затверджена рішенням виконкому міської ради постійно діюча міжвідомча комісія, яка розглядає питання щодо відключення споживачів від мереж ЦО і ГВП в разі їх відмови від отримання послуг централізованого теплопостачання (далі - Комісія).

Комісія діє згідно з Положенням про міську постійно діючу міжвідомчу комісію з розгляду питань, пов'язаних з відключенням споживачів від мереж ЦО і ГВП при відмові споживачів від централізованого теплопостачання.

1.3. Надання консультацій щодо порядку та переліку необхідних документів для відключення від систем ЦО і ГВП здійснюється управлінням житлового господарства міської ради.

2. Укладання Договору про забезпечення умов відключення від мереж ЦО і ГВП

2.1. Споживач укладає з Управлінням житлового господарства міської ради "Договір про забезпечення умов відключення від мереж ЦО і ГВП" (далі - Договір).

2.2. Договором визначаються умови відключення від мереж ЦО і ГВП, вартість реконструкції інженерних мереж будинку та інших видів робіт у зв'язку із збільшенням навантаження, згідно розрахунку.

3. Розгляд та прийняття рішення про відключення окремих житлових будинків від мереж централізованого опалення і гарячого водопостачання

3.1. Для вирішення питання відключення житлового будинку (будинків) від мереж централізованого опалення мешканці, власники приміщень житлового будинку на загальних зборах обирають склад ініціативної групи (уповноважену особу), про що складають відповідний протокол (додаток 4.4).

3.2. Підписи мешканців (орендарів) на протоколі завіряються уповноваженою особою балансоутримувача або нотаріально.

3.3. Рішення про відключення будинку від систем ЦО І ГВП з влаштуванням індивідуальних систем теплопостачання повинно бути підтримане всіма власниками (уповноваженими особами власника) квартир, приміщень даного будинку.

3.4. Уповноважена особа, як представник інтересів мешканців будинку, звертається до комісії з письмовою заявою (додаток 4.2) про відключення від мереж ЦО і ГВП житлового будинку.

3.5. У заяві про відключення від мереж ЦО і ГВП зазначається причина відключення.

3.6. До заяви додається:

- протокол загальних зборів мешканців будинку щодо створення ініціативної групи (визначення уповноваженої особи) з вирішення питання відключення від мереж ЦО і ГВП, засвідчена балансоутримувачем або нотаріально;

- довідка характеристика будинку (додаток 4.6);

- копії паспортів мешканців (ст. 1 - 2, 11 - 15);

- копії довідок про присвоєння ідентифікаційного коду.

3.7. Комісія приймає до розгляду заяву з вичерпним переліком документів, згідно п. 3.6.

3.8. Комісія протягом місяця розглядає надані матеріали про відключення від мереж ЦО і ГВП.

3.9. Витяг з протоколу комісії з позитивним рішенням є підставою для збору вихідних даних (отримання технічних умов) на виготовлення проектно-кошторисної документації.

3.10. Обов'язковою умовою є отримання технічних умов від:

- ПАТ "Житомиргаз";

- КП "Житомиртеплокомуненерго";

- КП "Житомирводоканал";

- підприємства Житомирський район електричних мереж;

- експлуатуючої організації (ЖЕК, ЖБК, ОСББ, тощо).

3.11. Уповноважена особа замовляє проектно-кошторисну документацію на влаштування індивідуального (автономного) опалення квартир в проектній організації, з обов'язковим погодженням її з службами, що видали технічні умови.

3.12. Один екземпляр погодженої проектно-кошторисної документації передається балансоутримувачу.

3.13. Уповноважена особа після погодження проектно-кошторисної документації в установленому порядку укладає договір з організацією на виконання робіт згідно проектних рішень.

3.14. По завершенню робіт у повному обсязі уповноважена особа оформляє акт на відключення будинку (додаток 4.5).

3.15. Акт про відключення будинку від ЦО і ГВП, оформлений належним чином, подається на затвердження комісії.

3.16. Затверджений акт є підставою для перегляду умов договору по теплозабезпеченню будинку.

4. Порядок розгляду та прийняття рішення про відключення окремих приміщень (квартир) житлового будинку від мереж централізованого опалення і гарячого водопостачання

4.1. Для вирішення питання відключення окремих приміщень (квартир) житлового будинку від мереж централізованого опалення власник (наймач, орендар) приміщення (квартири) повинен звернутися до Комісії з письмовою заявою про відключення від мереж ЦО і ГВП (додаток 4.1).

4.2. Заява подається безпосередньо на Комісію.

4.3. У заяві про відключення від мереж ЦО і ГВП зазначається причина відключення.

4.4. До заяви додається:

- копія Договору про забезпечення умов відключення від мереж ЦО і ГВП;

- копія паспорта власника приміщення (ст. 1 - 2, 11 - 15);

- копія свідоцтва про право власності на приміщення (квартиру);

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду власника приміщення (квартири);

- дозвіл власника (наймача, орендаря) квартири, розташованої вище/нижче поверхом, на заміну інженерних мереж, завірений експлуатуючою організацією або в установленому порядку;

- довідка-характеристика будинку (додаток 4.6).

Орендарі приміщень до згаданих документів додають нотаріально завірену письмову згоду власника приміщення (квартири) на відключення від мереж ЦО і ГВП.

4.5. Комісія приймає до розгляду заяву з вичерпним переліком документів, згідно п. 4.4.

4.6. Комісія протягом місяця розглядає надані матеріали про відключення від мереж ЦО і ГВП.

4.7. Витяг з протоколу комісії з позитивним рішенням є підставою для збору вихідних даних (отримання технічних умов експлуатуючої організації та ПАТ "Житомиргаз") на виготовлення проектно-кошторисної документації.

4.8. Власник квартири (наймач, орендар) замовляє проектно-кошторисну документацію на влаштування індивідуального опалення квартири в проектній організації, з обов'язковим погодженням її в організаціях, які видали технічні умови та теплопостачальному підприємстві.

4.9. Проект індивідуального теплопостачання повинен містити розділи: газопостачання (електропостачання), від'єднання від систем ЦО і ГВП, під'єднання до внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання та розрахунок витрат тепла на опалення місць загального користування.

4.10. Один екземпляр погодженої проектно-кошторисної документації передається балансоутримувачу будинку.

4.11. Власник квартири (наймач, орендар), після погодження проектно-кошторисної документації у відповідності п.4.8, виконує монтаж індивідуального опалення.

4.12. По завершенню робіт у повному обсязі власник квартири (наймач, орендар) оформляє акт на від'єднання (додаток 4.5), з одночасним укладенням договору на опалення місць загального користування і погашення заборгованості за послуги ЦО і ГВП.

4.13. Акт про від'єднання, оформлений належним чином, подається на затвердження комісії.

4.14. Затверджений акт є підставою для перегляду умов договору на теплозабезпечення квартири (приміщення) та місць загального користування.

 

Керуючий справами міськвиконкому

П. Ю. Кудряшов

 

Додаток 4.1
до Порядку відключення окремих приміщень житлових будинків від мереж ЦО та ГВП

До міжвідомчої комісії з розгляду питань відключення від мереж ЦО і ГВП
від __________
_
телефон ______

Заява

Прошу надати дозвіл на від'єднання від мереж ЦО і ГВП квартири (не житлового приміщення) та влаштування індивідуального опалення та гарячого водопостачання квартири (нежитлового приміщення) за адресою _____
__

Причина від'єднання ________
__
__
 

Дата

Підпис

 

Додаток 4.2
до Порядку відключення окремих приміщень житлових будинків від мереж ЦО та ГВП

До міжвідомчої комісії з розгляду питань відключення від мереж ЦО і ГВП
від __________
_
телефон ______

ЗАЯВА
про надання дозволу на відключення від мереж ЦО і ГВП будинку і влаштування індивідуальних (автономних) систем опалення

Прошу надати дозвіл на відключення від мереж ЦО і ГВП та влаштування індивідуальних (автономних) систем опалення та гарячого водопостачання будинку за адресою ______
__

Причина від'єднання ________
__
__
 

Дата

Підпис
уповноваженої особи

 

Додаток 4.3
до Порядку відключення окремих приміщень житлових будинків від мереж ЦО та ГВП

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міжвідомчої комісії з розгляду питань відключення споживачів від мереж ЦО і ГВП
протокол N ___ від "___" _______ 201__ р.

Голова комісії:
___________ М. П. Боровець

АКТ
про від'єднання квартири (нежитлового приміщення) від внутрішньобудинкових мереж ЦО і ГВП

м. Житомир                                                                                                         "___"  201_ р.

1. Акт складено представником власника будинку або уповноваженою ним особою
__,
                                                                                 представником монтажної організації 
__,
                                                                           представником виконавця послуг з ЦО і ГВП 
__,
власником, наймачем (орендарем) квартири (нежитлового приміщення) або уповноваженою ними особою (при відключенні)
__,
які підтверджують виконання в повному обсязі проектних рішень та відключення квартири (нежитлового приміщення) від внутрішньобудинкових мереж ЦО і ГВП будинку за адресою __

2. Відключення виконано шляхом видимого розриву заварюванням приєднань радіаторів (конвекторів) _______ шт., заварюванням стояків _______ шт., залишено транзитних неізольованих стояків діаметром d = __ мм, __ шт., залишено транзитних ізольованих стояків діаметром d = __ мм, шт., заварюванням вводів ГВП у квартиру d = __ мм, _ шт.

Дозвіл на від'єднання надано рішенням міжвідомчої комісії від "___" ___________ 200_ р. протокол N ___.

3. Акт складено у п'яти примірниках для кожної із сторін.

Представник власника будинку або уповноважена ним особа _________

Представник монтажної організації _______

Представник виконавця послуг з ЦО і ГВП

Власник, наймач (орендар) квартири (нежитлового приміщення) або
уповноважена ним особа ___

Газопостачальна (електропостачальна) організація) _____

 

Додаток 4.4
до Порядку відключення окремих приміщень житлових будинків від мереж ЦО та ГВП

ПРОТОКОЛ N ____
зборів мешканців житлового будинку, що розташований за адресою:
м. Житомир, вул. __, буд. N _____

"___" 201_ р                                                                                                         м. Житомир

Всього квартир у будинку - _

Присутні: власники (квартиронаймачі) - __________ осіб (список присутніх додається);

Порядок денний зборів:

1. Обговорення питання переведення житлового будинку на автономне, індивідуальне по квартирне опалення.

2. Обговорення питання щодо взяття на себе зобов'язань та виконання за власний рахунок наступних заходів:

2.1 Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію інженерних мереж будинку та інших робіт пов'язаних з відключенням від систем ЦО і ГВП.

2.2 Створення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ).

3. Обирання особи (або осіб), яка уповноважується представляти інтереси мешканців будинку.

Питання N 1

Слухали:

Постановили:

Питання N 2

Слухали:

Постановили:

Обрати уповноважену особу (осіб) ________
__

Прийнято одноголосно.

Голосували:

За обрані кандидатури             - _____ осіб;

Проти обраних кандидатур     - _____ осіб;

Утримались                               - _____ осіб;

Підписи мешканців:
__
N кв.                                                                                       (П. І. Б.)                                                                         (підпис)
__
N кв.                                                                                       (П. І. Б.)                                                                         (підпис)
__
N кв.                                                                                       (П. І. Б.)                                                                         (підпис)
__
N кв.                                                                                       (П. І. Б.)                                                                         (підпис)
__
N кв.                                                                                       (П. І. Б.)                                                                         (підпис)
__
N кв.                                                                                       (П. І. Б.)                                                                         (підпис)
__
N кв.                                                                                       (П. І. Б.)                                                                         (підпис)
__
N кв.                                                                                       (П. І. Б.)                                                                         (підпис)
__
N кв.                                                                                       (П. І. Б.)                                                                         (підпис)
__
N кв.                                                                                       (П. І. Б.)                                                                         (підпис)

Підписи мешканців завіряються уповноваженою особою балансоутримувача або нотаріально.

 

Додаток 4.5
до Порядку відключення окремих приміщень житлових будинків від мереж ЦО та ГВП

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міжвідомчої комісії з розгляду питань відключення споживачів від мереж ЦО і ГВП
протокол N ___ від "___" _______ 201_ р.

Голова комісії:
__________ М. П. Боровець

АКТ
про відключення будинку від мереж ЦО і ГВП

м. Житомир                                                                                                      "___" _ 201_ р.

1. Акт складено представником власника(ків) будинку або
уповноваженою ним особою ,
                                                                                                            (П. І. Б., найменування підприємства)
представником монтажної організації _____,
                                                                                                            (П. І. Б., найменування підприємства) 
представником виконавця послуг з ЦО і ГВП __________,
                                                                                                            (П. І. Б., найменування підприємства)
представником КП "Житомирводоканал" __,
представником газопостачальної
(електропостачальної) організації _________,
які підтверджують виконання в повному обсязі проектних рішень та відключення від мереж ЦО і ГВП будинку за адресою:
__
                                                                                          (N житлового будинку, вулиця)

2. Відключення виконано шляхом видимого розриву заварюванням уводів ГВП у будинок d = ______ мм, _____ шт.

3. Акт складено в трьох примірниках для кожної із сторін.

Представник балансоутримувача

__________

Представник монтажної організації

__________

Представник виконавця послуг з ЦО і ГВП

__________

Представник КП "Житомирводоканал"

__________

Представник газопостачальної
(електропостачальної) організації

__________

 

Додаток 4.6
до Порядку відключення окремих приміщень житлових будинків від мереж ЦО та ГВП

ДОВІДКА

Надана _______,
який(а) мешкає в будинку N , квартира N ,
по вулиці _____

Характеристика будинку:

Рік введення будинку в експлуатацію

 

Кількість поверхів

 

Об'єм будинку

 

Об'єм приміщень спільного користування

 

Матеріал зовнішніх стін будинку

 

Матеріал перекриття

 

Схема подачі теплоносія

 

Наявність димовивідних каналів (їх розмір)

 

Наявність вентиляційних каналів (їх розмір)

 

Характеристика квартири:

Поверх квартири

 

Об'єм квартири

 

Загальна площа квартири

 

Кількість квартир від'єднаних від ЦО по "стояку"

 

Кількість квартир від'єднаних від ЦО по будинку

 

Чи існує необхідність заміни "стояка" подачі холодної води?

 

Додаткові умови та пропозиції

 

Стан розрахунків споживача за отримані послуги

 

Начальник КВЖРЕП

М. П.

____

Примітка: Дана довідка надається при відсутності заборгованості за комунальні послуги.

 

Додаток 5
до рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради
01.09.2011 N 548

Алгоритм
визначення розміру оплати споживачем вартості заходів, пов'язаних з відключенням від мереж ЦО та ГВП

Вз = Впід. / Nкв.

де Вз - розмір вартості заходів, які має сплатити споживач до цільового фонду на підставі договору з управлінням житлового господарства.

Впід'їзду - вартість заходів з реконструкції інженерних систем житлового будинку та інших робіт, пов'язаних з відключенням споживачів від мереж ЦО та ГВП, затверджених рішенням виконкому міської ради.

Nкв. - загальна кількість квартир в під'їзді споживача (визначається на підставі довідки балансоутримувача (власника) будинку).

 

Керуючий справами міськвиконкому

П. Ю. Кудряшов

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали