Додаткова копія: Про внесення змін до Антикорупційної програми Міністерства молоді та спорту України на 2018 рік

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 13 грудня 2018 року N 5708

Про внесення змін до Антикорупційної програми Міністерства молоді та спорту України на 2018 рік

З метою вдосконалення в Мінмолодьспорті роботи з питань виявлення, запобігання і протидії корупції наказую:

1. Внести до Антикорупційної програми Міністерства молоді та спорту України на 2018 рік, затвердженої наказом Мінмолодьспорту від 26.04.2018 N 1848 "Про затвердження Антикорупційної програми Міністерства молоді та спорту України на 2018 рік" (Програма N 1848) (зі змінами), зміни, що додаються.

2. Відділу взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації Мінмолодьспорту впродовж трьох робочих днів з дня реєстрації цього наказу забезпечити його розміщення на офіційному веб-сайті Мінмолодьспорту.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

І. Жданов

 

Додаток
до наказу Мінмолодьспорту
13.12.2018 N 5708

ЗМІНИ
до Антикорупційної програми Міністерства молоді та спорту України на 2018 рік (Програма N 1848)

1. Розділ IV Антикорупційної програми Міністерства молоді та спорту України на 2018 рік (далі - Антикорупційна програма) після абзацу тринадцятого доповнити абзацом чотирнадцятим такого змісту:

"Антикорупційна програма та зміни до неї затверджуються Міністром молоді та спорту України.".

2. Розділ V Антикорупційної програми викласти у такій редакції:

"Оскільки Мінмолодьспорт є суб'єктом протидії корупційним правопорушенням, що впливають на результати офіційних спортивних змагань та зважаючи на те, що у листопаді 2016 року Верховною Радою України ратифікована Конвенція Ради Європи проти маніпулювання спортивними змаганнями, положеннями якої передбачено створення Національної платформи, яка працюватиме як інформаційний центр для вирішення питань, що є елементами корупційних дій у всіх видах спорту, а функції Секретаріату Національної платформи щодо імплементації цієї Конвенції покладені на Міністерство молоді та спорту України, то в Мінмолодьспорті 14.04.2017 під головуванням заступника Міністра з питань європейської інтеграції Мовчана М. П. та за участю представників Міністерства молоді та спорту України, Міністерства фінансів України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, Департаменту Інтерполу та Європолу Національної поліції України, Федерацій футболу, баскетболу та регбі відбулась міжвідомча нарада з питань створення Національної платформи щодо боротьби з маніпулюваннями спортивними змаганнями (далі - Національна платформа).

Це в перспективі дасть змогу координувати діяльність з виявлення фактів національного чи транснаціонального маніпулювання національними і міжнародними спортивними змаганнями; проводити заходи щодо національного та міжнародного співробітництва проти маніпулювання спортивними змаганнями та зменшить ймовірність виникнення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень.

На виконання резолюції державного секретаря Мінмолодьспорту Немчінова О. М. до доповідної записки Уповноваженої особи від 06.11.2018 N 2533/19/18 структурними підрозділами, відповідальними за виконання заходу по створенню Національної платформи і збільшення граничної чисельності працівників Мінмолодьспорту для утворення відділу з антикорупційних питань та запобігання маніпулювання спортивними змаганнями, було надано Уповноваженій особі документи, в яких зазначалось, що інформація про етапи створення вказаної платформи відсутня.

Враховуючи це, під час оцінки корупційних ризиків у діяльності Мінмолодьспорту та розробки антикорупційної програми на 2019 рік, буде вжито додаткових заходів для мінімізації неврегульованості діяльності з виявлення фактів національного чи транснаціонального маніпулювання національними і міжнародними спортивними змаганнями.

Участь України в Конвенції Ради Європи проти маніпулювання спортивними змаганнями повинна сприяти посиленню боротьби в Україні з маніпулюванням спортивними змаганнями, вдосконаленню діяльності суб'єктів протидії корупційним правопорушенням, що впливають на результати офіційних спортивних змагань, опрацюванню ефективних національних стратегій і заходів, спрямованих на попередження і припинення маніпуляцій спортивними результатами у всіх видах спорту відповідно до європейських стандартів.

Для конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, на офіційному веб-сайті Мінмолодьспорту в розділі "Боротьба з корупцією" діє спеціальна форма, за допомогою якої можливо анонімно повідомити про порушення вимог антикорупційного законодавства працівниками Мінмолодьспорту.

Для повідомлення про порушення вимог Закону (Закон N 1700-VII) є можливість скористатись поштовою скринькою, встановленою у приміщенні Мінмолодьспорту, чи "гарячою" телефонною лінією, де дзвінки приймають фахівці Міністерства та передають їх на розгляд керівництва і відповідно до компетенції структурним підрозділам Міністерства - одна телефонна лінія, один оператор (понеділок - четвер з 9:00 год. до 18:00 год.; п'ятниця - з 9:00 год. до 16 год. 45 хв.).

На головній сторінці веб-сайту Мінмолодьспорту є можливість ознайомитись із прізвищем, ім'ям, по батькові та контактними даними (номер телефону та адреса електронної пошти) Уповноваженої особи, а також скористатись посиланням на "гарячу" телефонну лінію.

Доступ до публічної інформації у Мінмолодьспорті забезпечується шляхом систематичного та оперативного оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті Мінмолодьспорту, на єдиному державному веб-порталі відкритих даних, на інформаційних стендах тощо та шляхом надання інформації за запитом на інформацію.

Відповідно до частини першої статті 27 Закону (Закон N 1700-VII) особи, зазначені у підпунктах "а" (Закон N 1700-VII), "в" - "з" пункту 1 частини першої статті 3 Закону (Закон N 1700-VII), не можуть мати у прямому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути прямо підпорядкованими у зв'язку з виконанням повноважень близьким їм особам.

Відповідно до доручення державного секретаря від 17.07.2017 N 66-Д управління роботи з персоналом зобов'язане враховувати повідомлення осіб, які претендують на зайняття посад, зазначених у підпунктах "а" (Закон N 1700-VII), "в" - "з" пункту 1 частини першої статті 3 Закону (Закон N 1700-VII), про працюючих у цьому органі близьких їм осіб.

Відповідно до наказу Мінмолодьспорту від 25.07.2017 N 3144 "Про забезпечення контролю за своєчасним поданням декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" відповідальними за перевірку факту подання декларацій, осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - Декларація), та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного їх подання є:

щодо подання щорічних Декларацій - Уповноважена особа;

щодо подання Декларацій суб'єктами декларування, які припиняють діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування; Декларацій суб'єктами декларування, які припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування; Декларацій суб'єктами декларування, які є особами, що претендують на зайняття посад, зазначених у пункті 1 (Закон N 1700-VII), підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII), призначення на посаду та звільнення з посади яких здійснюється Міністерством згідно з чинним законодавством, - управління роботи з персоналом.

На офіційному веб-сайті Мінмолодьспорту в розділі "Боротьба з корупцією" має місце посилання на інформацію з питань запобігання корупції щодо декларування.

З працівниками Мінмолодьспорту постійно проводиться роз'яснювальна робота щодо порядку заповнення та подання Декларацій.

На виконання доручення Міністра молоді та спорту України Жданова І. О. від 18.08.2017 N 78-Д щодо повідомлення суб'єктом декларування Національного агентства про суттєві зміни у його майновому стані, а саме отримання ним доходу чи придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених на 1 січня відповідного року, на веб-сайті Мінмолодьспорту в розділі "Боротьба з корупцією" присутнє роз'яснення по порядку інформування Національного агентства про суттєві зміни у майновому стані суб'єкта декларування, із яким під підпис були ознайомленні працівники усіх структурних підрозділів Мінмолодьспорту.

Наказ Мінмолодьспорту від 11.10.2017 N 4279 (Порядок N 4279) регламентує Порядок конкурсного відбору спортсменів для комплектування складу національних збірних команд з олімпійських видів спорту, визнаних в Україні. Це сприятиме удосконаленню процедури формування штатних команд національних збірних команд України та дозволить максимально прозоро її проводити, чим зменшить ймовірність виникнення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень.

На вимогу наказу Мінмолодьспорту від 17.10.2017 N 4360 "Про підвищення ефективності здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції" на 22 підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Мінмолодьспорту, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.10.2013 N 902 (Перелік N 902-р) (далі - Підприємства галузі) функціонують підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції.

Подальша робота з кожним Підприємством галузі окремо дозволить досконало визначити специфіку їх діяльності та інші фактори, необхідні для прийняття рішення по призначенню на них Відповідальних осіб та розробленню антикорупційних програм. Враховуючи кількість Підприємств галузі, цей процес вимагає як значних затрат часу, так і наявності певного кадрового забезпечення.

Наказом Мінмолодьспорту від 18.10.2017 N 4396 "Про внесення змін до Інструкції з діловодства у Міністерстві молоді та спорту України" внесено зміни до Інструкції з діловодства у Міністерстві, затвердженої наказом Мінмолодьспорту від 25.03.2014 N 964, чим забезпечено візування Уповноваженою особою проектів наказів з основної діяльності та проектів наказів з кадрових питань.

Для більш ефективного та раціонального використання бюджетних ресурсів та зменшення можливих фінансових, якісних та кількісних збитків державі і суспільству та ймовірності виникнення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень Мінмолодьспорт на постійній основі здійснює публічні закупівлі із застосуванням процедур, визначених Законом України "Про публічні закупівлі" (Закон N 922-VIII). А саме:

забезпечення прозорості здійснення державних закупівель;

оприлюднення в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті, передбаченої нормативними актами інформації з питань здійснення державних закупівель;

забезпечення належного документування кожного етапу, усіх прийнятих рішень у рамках процедури закупівель, а також будь-яких контактів з учасниками процедури закупівлі або спроб таких контактів з їх боку, збереження відповідних документів;

здійснення заходів щодо збереження та нерозголошення змісту одержаних конкурсних пропозицій до їх офіційного розкриття.

На даний час в Мінмолодьспорті діє чіткий та зрозумілий механізм надання спортивним федераціям статусу національної та позбавлення такого статусу, що дозволяє більш прозоро проводити дану процедуру та зменшує ймовірність виникнення правопорушень, пов'язаних з корупцією.

З метою недопущення працевлаштування до Мінмолодьспорту осіб, що мають обмеження до проходження державної служби, на виконання вимог статті 56 Закону (Закон N 1700-VII), відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 N 171 "Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Постанова N 171) Мінмолодьспортом повною мірою забезпечується проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад у Міністерстві.".

3. Пункт 3 розділу "Заходи щодо усунення корупційного ризику" додатка 1 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Міністерства молоді та спорту України (далі - Звіт) доповнити текстом такого змісту:

"На виконання резолюції державного секретаря Мінмолодьспорту Немчінова О. М. до доповідної записки головного спеціаліста з антикорупційних питань (далі - Уповноважена особа) від 06.11.2018 N 2533/19/18 структурними підрозділами, відповідальними за виконання заходу, було надано Уповноваженій особі документи, в яких зазначалось, що інформація про етапи створення Національної платформи відсутня.

Враховуючи це, під час оцінки корупційних ризиків в діяльності Мінмолодьспорту та розробки антикорупційної програми на 2019 рік, буде вжито додаткових заходів для мінімізації неврегульованості діяльності з виявлення фактів національного чи транснаціонального маніпулювання національними і міжнародними спортивними змаганнями.".

4. Пункт 4 розділу "Заходи щодо усунення корупційного ризику" додатка 1 до Звіту доповнити текстом такого змісту:

"Даним проектом пропонується врегулювати систему визнання видів спорту в Україні. У новій редакції статті 39 законопроекту пропонується змінити підходи до визнання в Україні видів спорту. В Україні будуть визнаватись види спорту, міжнародні спортивні федерації яких визнані відповідно:

Міжнародним олімпійським комітетом;

Глобальною асоціацією міжнародних спортивних федерацій;

Міжнародним Паралімпійським комітетом;

Міжнародним спортивним комітетом глухих.

Також можуть визнаватись види спорту, що засновані на національно-культурних традиціях України та розвиваються виключно в Україні, або, що сприяють розвитку службово-прикладного та військово-прикладного спорту.".

5. Звіт після абзацу п'ятого доповнити абзацом шостим такого змісту:

"Оцінка корупційних ризиків у діяльності Мінмолодьспорту проводилась Комісією з оцінки корупційних ризиків Міністерства молоді та спорту України (далі - Комісія), яка є постійно діючим консультативно-дорадчим органом Мінмолодьспорту.".

6. Пункт 2 Звіту викласти у такій редакції:

"2. Затверджено накази "Про внесення змін у додаток 1 до наказу Мінмолодьспорту від 25.01.2017 N 303" від 02.02.2018 N 532, від 16.03.2018 N 1170, від 12.06.2018 N 2706, від 19.09.2018 N 4335, якими, у зв'язку із кадровими змінами, що відбулись у Мінмолодьспорті, оновлено склад Комісії.

До складу Комісії включено 19 фахівців, зокрема, представників 16 структурних підрозділів апарату Мінмолодьспорту та 2 представники громадськості.

Комісію очолює заступник Міністра молоді та спорту України Войтович Я. В.

Разом із цим пропозиції від представників громадськості, експертів щодо залучення до процесу оцінки корупційних ризиків у діяльності Мінмолодьспорту не надходили.

Робота Комісії здійснювалась відповідно до Робочого плану оцінки корупційних ризиків, затвердженого Головою Комісії 06.03.2018.".

7. Внести зміни до пункту 3 Звіту:

1) у абзаці другому слово "п'ять" замінити словом "шість".

2) доповнити новим абзацом такого змісту:

"підготувати проект наказу "Про внесення змін до Антикорупційної програми Міністерства молоді та спорту України на 2018 рік" та до 10.12.2018 подати його на підпис Міністру з подальшим направленням пакету документів щодо розгляду пропозицій Національного агентства, висловлених у його рішенні від 28.09.2018 N 2124 "Про погодження антикорупційної програми Міністерства молоді та спорту України на 2018 рік", до Національного агентства.".

 

Головний спеціаліст з антикорупційних
питань, секретар Комісії з оцінки
корупційних ризиків Міністерства
молоді та спорту України

А. Рощук
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали