Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про внесення змін до Антикорупційної програми Міністерства молоді та спорту України на 2018 рік

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 23 серпня 2018 року N 3904

Про внесення змін до Антикорупційної програми Міністерства молоді та спорту України на 2018 рік

З метою вдосконалення в Мінмолодьспорті роботи з питань виявлення, запобігання і протидії корупції наказую:

1. Внести до Антикорупційної програми Міністерства молоді та спорту України на 2018 рік, затвердженої наказом Мінмолодьспорту від 26.04.2018 N 1848 "Про затвердження Антикорупційної програми Міністерства молоді та спорту України на 2018 рік" (Програма N 1848), зміни, що додаються.

2. Відділу взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації Мінмолодьспорту впродовж трьох робочих днів з дня реєстрації цього наказу забезпечити його розміщення на офіційному веб-сайті Мінмолодьспорту.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

І. Жданов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінмолодьспорту
23 серпня 2018 року N 3904

ЗМІНИ
до Антикорупційної програми Міністерства молоді та спорту України на 2018 рік (Програма N 1848)

1. Пункт 3 розділу II Антикорупційної програми Міністерства молоді та спорту України на 2018 рік (далі - Антикорупційна програма) виключити.

У зв'язку з цим пункти 4 - 8 вважати відповідно пунктами 3 - 7.

2. Абзац перший розділу III Антикорупційної програми викласти у такій редакції:

"Для забезпечення проведення серед посадових осіб Мінмолодьспорту організаційної та роз'яснювальної роботи із питань запобігання, виявлення і протидії корупції Уповноваженою особою проводиться відповідна робота. За потреби у Мінмолодьспорті планується проводити навчання з питань запобігання корупційним проявам з урахуванням питань, що надходитимуть до Уповноваженої особи від структурних підрозділів.".

3. Розділ III Антикорупційної програми доповнити новими абзацами та таблицею такого змісту:

"Для забезпечення поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування до відома працівників Мінмолодьспорту доводяться роз'яснення і методичні рекомендації, розроблені Національним агентством з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство).

З метою підвищення ефективності здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупційним правопорушенням і правопорушенням, пов'язаним з корупцією, в Мінмолодьспорті та на Підприємствах галузі запрошеними особами сектору протидії корупції управління захисту економіки у місті Києві Департаменту захисту економіки Національної поліції України 14.06.2018 в адміністративній будівлі Міністерства молоді та спорту України для працівників Мінмолодьспорту та Підприємств галузі було проведено семінар на тему "Боротьба з корупцією й хабарництвом у сферах, які мають стратегічне значення для економіки держави, та серед посадових осіб органів державної влади і самоврядування; протидія корупційним правопорушенням і правопорушенням, пов'язаним з корупцією".

Навчання та інші заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

N
з/п

Тема

Дата виконання

Цільова аудиторія

Виконавці

1

Боротьба з корупцією й хабарництвом у сферах, які мають стратегічне значення для економіки держави, та серед посадових осіб органів державної влади і самоврядування; протидія корупційним правопорушенням і правопорушенням, пов'язаним з корупцією

14 червня

працівники Мінмолодьспорту та Підприємств галузі

працівники Національної поліції України

2

Семінар-навчання щодо порядку заповнення та подання електронних декларацій

грудень

працівники Мінмолодьспорту

працівники Національного агентства

4. Абзац перший розділу IV Антикорупційної програми доповнити абзацом такого змісту:

"Керівники самостійних структурних підрозділів забезпечують виконання заходів щодо усунення корупційних ризиків, визначених Антикорупційною програмою та щоквартально, до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом, надають Комісії інформацію щодо виконання Антикорупційної програми.".

5. Абзац восьмий розділу IV Антикорупційної програми викласти у такій редакції:

"Оцінка результатів здійснення заходів, передбачених Антикорупційною програмою, проводиться 2 рази на рік Комісією, враховуючи критерії своєчасності, повноти реалізації закріплених у ній заходів та результатів їх здійснення.".

6. Абзац дев'ятий розділу IV Антикорупційної програми викласти у такій редакції:

"Антикорупційна програма в місячний термін підлягає перегляду в разі:

внесення змін до Державної програми, інших актів законодавства у сфері запобігання корупції;

якщо у процесі реалізації заходів, передбачених Антикорупційною програмою, виявлено недостатню їх ефективність;

виявлення нових корупційних ризиків;

внесення пропозицій Національним агентством.".

7. Абзац перший розділу V Антикорупційної програми викласти у такій редакції:

"Враховуючи принципову важливість державного завдання протидії корупції, з метою реалізації розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.10.2016 N 803-р "Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади" (План N 803-р) Мінмолодьспортом спільно з представниками урядово-громадської ініціативи "Разом проти корупції" та Реанімаційного пакету реформ організовано виконання Плану здійснення антикорупційних заходів в Міністерстві молоді та спорту України. Планом передбачено поетапне виконання чотирьох пріоритетних антикорупційних заходів, три з яких є виконаними, а виконання четвертого - "Неврегульованість процесів діяльності державних підприємств, що мають найбільші за розміром активи" зупинено наказом Мінмолодьспорту від 15.05.2018 N 2158 "Про припинення конкурсного відбору на посади незалежних членів наглядової ради державного підприємства "Національний спортивний комплекс "Олімпійський" відповідно до підпункту 1 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 21.03.2018 N 190 "Деякі питання призначення керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки та членів їх наглядових рад" (Постанова N 190).

8. Пункт 3 розділу V Антикорупційної програми виключити.

У зв'язку з цим пункт 4 вважати пунктом 3.

9. Пункт 3 Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Міністерства молоді та спорту України (далі - Звіт):

1) у абзаці другому слово "три" замінити словом "п'ять";

2) доповнити новими абзацами такого змісту:

"продовжити роботу щодо ідентифікації корупційних ризиків шляхом дослідження (аналізу) зовнішнього та внутрішнього середовища Мінмолодьспорту;

доопрацювати Антикорупційну програму Міністерства молоді та спорту України на 2018 рік та подати її на погодження до Національного агентства;

погодити зміни до Антикорупційної програми Міністерства молоді та спорту України на 2018 рік;

підготувати проект наказу "Про внесення змін до Антикорупційної програми Міністерства молоді та спорту України на 2018 рік" та до 23.08.2018 подати його на підпис Міністру з подальшим направленням доопрацьованої Антикорупційної програми Міністерства молоді та спорту України на 2018 рік до Національного агентства.".

10. Підпункт 3 пункту 4 Звіту виключити.

У зв'язку з цим підпункти 4 - 8 вважати відповідно підпунктами 3 - 7.

11. Додаток 1 до Звіту викласти у новій редакції, що додається.

12. Рядок 3 додатка 2 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Міністерства молоді та спорту України виключити.

У зв'язку з цим рядки 4 - 8 вважати відповідно рядками 3 - 7.

 

Додаток 1
до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків

Оцінка корупційних ризиків та заходи щодо їх усунення

N з/п

Корупційний ризик

Пріоритетність корупційного ризику (низька/ середня/ висока)

Заходи щодо усунення корупційного ризику

Особа (особи), відповідальна(і) за виконання заходу

Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику

Ресурси для впровадження заходів

Очікувані результати

1

Можливий вплив зацікавлених осіб на відповідального за підготовку тендерної документації працівника Мінмолодьспорту з метою встановлення дискримінаційних вимог для потенційних учасників торгів

низька

1. Залучення незалежних фахівців та представників громадськості (за згодою) до підготовки тендерної документації.
2. Моніторинг дотримання вимог чинного законодавства під час здійснення публічних закупівель.
3. Забезпечення чітких однотипних кваліфікаційних критеріїв до учасників процедури закупівель.
4. Попередження кожного члена тендерного комітету про відповідальність за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства із зазначення статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають

тендерний комітет Мінмолодьспорту;
Куриленко Н. В.
(начальник відділу господарського та інформаційно-технічного забезпечення)

протягом року (під час проведення закупівель)

не потребує виділення додаткових ресурсів

1. Залучено громадськість.
2. Попереджено кожного члена тендерного комітету про відповідальність

2

Можливий вплив зацікавлених осіб на працівників Мінмолодьспорту під час визначення постачальників товарів, робіт та послуг у процесі здійснення допорогових закупівель з огляду на дискреційні повноваження щодо вирішення зазначеного питання

низька

Розробити та прийняти акт, який врегулює процедуру проведення допорогових закупівель - міститиме єдині підходи до організації проведення таких закупівель (включатиме критерії відбору постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель) (далі - Акт допорогових закупівель)

тендерний комітет Мінмолодьспорту;
Куриленко Н. В.
(начальник відділу господарського та інформаційно-технічного забезпечення)

IV квартал 2018 року

не потребує виділення додаткових ресурсів

Розроблено та прийнято Акт допорогових закупівель

3

Неврегульованість діяльності з виявлення фактів національного чи транснаціонального маніпулювання національними і міжнародними спортивними змаганнями

середня

Створення Національної платформи щодо боротьби з маніпулюваннями спортивними змаганнями та збільшення граничної чисельності працівників Мінмолодьспорту для утворення відділу з антикорупційних питань та запобігання маніпулювання спортивними змаганнями

Царенко О. В.
(начальник управління роботи з персоналом);
Рощук А. В.
(головний спеціаліст з антикорупційних питань);
Радчук Н. М.
(начальник відділу міжнародного співроб-ва та європейської інтеграції);
Бідний М. В.
(директор департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту);
Вірастюк Р. Я.
(директор департаменту олімпійського спорту)

IV квартал 2018 року

потребує додаткових витрат

Розпочато процедуру створення Національної платформи щодо боротьби з маніпулюваннями спортивними змаганнями

4

Можливість надання переваг окремим громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування у реєстрації нових видів спорту

низька

Розроблення відповідного проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт"

Вірастюк Р. Я.
(директор департаменту олімпійського спорту);
Буєва Ю. В.
(начальник відділу олімпійських ігрових видів спорту департаменту олімпійського спорту)

IV квартал 2018 року

не потребує додаткових витрат

Розроблено вказаний проект нормативного акта

5

Можливе неврахування альтернативних пропозицій та зауважень громадськості до проектів програм та нормативно-правових актів

низька

1. Проведення Мінмолодьспортом публічного громадського обговорення програм та проектів нормативно-правових актів.
2. Надання обгрунтованих підстав для відмови у прийнятті альтернативних пропозицій та зауважень громадськості до проектів програм та нормативно-правових актів

Структурний підрозділ, відповідальний за розробку програми або нормативно-правового акту;
Рощук А. В,
(головний спеціаліст з антикорупційних питань);
Вернигора Н. О.
(начальник відділу взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації)

протягом року (по факту надходження альтернативних пропозицій та зауважень громадськості до проектів програм та нормативно-правових актів)

не потребує додаткових витрат

1. Проведено Мінмолодьспортом публічне громадське обговорення програм та проектів нормативно-правових актів.
2. Складено акт/довідку обгрунтованих підстав для відмови у прийнятті альтернативних пропозицій та зауважень громадськості до проектів програм та нормативно-правових актів.

6

Можливий вплив зацікавлених осіб на працівників Мінмолодьспорту під час прийняття рішень щодо формування календарних планів реалізації державної політики у молодіжній сфері

низька

Розроблення проекту нормативного акта щодо алгоритму прийняття рішення по включенню заходів до проектів календарних планів реалізації державної політики у молодіжній сфері

Білий А. І.
(заступник директора департаменту молодіжної політики - начальник відділу підтримки молодіжних та дитячих громадських об'єднань)

IV квартал 2018 року

потребує додаткових витрат

Розроблено вказаний проект нормативного акта

7

Можливий вплив зацікавлених осіб на працівників Мінмолодьспорту під час прийняття рішень щодо формування календарних планів реалізації державної політики у сфері національно-патріотичного виховання

низька

Розроблення проекту нормативного акта щодо алгоритму прийняття рішення по включенню заходів до проектів календарних планів реалізації державної політики у сфері національно-патріотичного виховання

Ляхович М. П.
(начальник відділу національно-патріотичного виховання)

IV квартал 2018 року

не потребує додаткових витрат

Розроблено вказаний проект нормативного акта

 

Головний спеціаліст з антикорупційних
питань Міністерства молоді та
спорту України
секретар Комісії
з оцінки корупційних ризиків

А. Рощук
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали