Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про внесення змін до Антикорупційної програми НКЦПФР на 2019 - 2020 роки

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

НАКАЗ

від 23 травня 2019 року N 99

Про внесення змін до Антикорупційної програми НКЦПФР на 2019 - 2020 роки

Відповідно до частини другої статті 19 Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII), Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 19.01.2017 року N 31 (Методичні рекомендації N 31), та з метою уточнення корупційних ризиків та заходів з усунення (мінімізації) корупційних ризиків, наказую:

1. Внести зміни до Антикорупційної програми Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 2019 - 2020 роки, що затверджена наказом Голови Комісії від 16.04.2019 року N 81, та викласти у новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Керівника апарату Сахнацьку О. А.

 

Голова Комісії

Т. Хромаєв

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
23 травня 2019 року N 99

Антикорупційна програма Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 2019 - 2020 роки

I. Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, заходи з її реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку утворена з метою комплексного правового регулювання відносин, що виникають на фондовому ринку, забезпечення захисту інтересів громадян України та держави, запобігання зловживанням та порушенням у цій сфері згідно із Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1063 "Про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку" (Положення N 1063/2011).

Відповідно до статті 6 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" НКЦПФР є державним колегіальним органом, підпорядкованим Президенту України, підзвітним Верховній Раді України.

Повноваження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку визначені Законом України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Положенням про НКЦПФР, затвердженим Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1063/2011 (Положення N 1063/2011), та іншими нормативно-правовими актами.

Антикорупційну програму Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 2019 - 2020 роки (далі - Антикорупційна програма НКЦПФР) розроблено відповідно до статті 19 Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) з урахуванням розпоряджень Кабінету Міністрів України від 31 січня 2018 року N 86-р "Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції на 2018 рік" (План N 86-р), положень Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року N 126 (Рішення N 126), зареєстрованої у Мін'юсті 28 грудня 2016 року за N 1718/29848, Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року N 31 (Методичні рекомендації N 31), та Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 року N 1379 (Порядок N 1379), зареєстрованим у Мін'юсті 22 січня 2018 року за N 87/31539.

Антикорупційна програма НКЦПФР ґрунтується на принципах верховенства права, дотримання стандартів доброчесності на державній службі, відкритості і прозорості процесів підготовки та прийняття публічних рішень, удосконалення створеної внутрішньої організаційної системи запобігання і протидії корупції, участі працівників у формуванні та реалізації антикорупційних стандартів і процедур, формуванні негативного ставлення до корупції, ефективності та законності використання бюджетних коштів, залученні громадськості до антикорупційних заходів.

Метою Антикорупційної програми НКЦПФР є створення ефективної системи запобігання та протидії корупції в центральному апараті НКЦПФР, відокремлених структурних підрозділах, що входять до структури центрального апарату НКЦПФР, установі, що належить до сфери управління НКЦПФР, на основі нових засад формування та реалізації антикорупційної політики, визначених Законом України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) та іншими нормативно - правовими актами.

Досягнення мети планується здійснити шляхом послідовної, системної роботи з розробки та впровадження правових, організаційних та інших механізмів запобігання і протидії корупції, системної реалізації комплексу превентивних заходів спрямованих на усунення передумов виникнення корупції, підвищення відкритості у діяльності НКЦПФР, та установі, що належить до сфери управління НКЦПФР, створення належної інституційної спроможності НКЦПФР до операційної незалежності органу, у тому числі впровадження самостійного виявлення корупційних правопорушень, виховання у працівників та створення атмосфери нетерпимості до проявів корупції серед працівників НКЦПФР та установи, що належить до сфери управління НКЦПФР.

За результатами впровадження Антикорупційної програми НКЦПФР передбачається вирішити наступні завдання та здійснити такі заходи:

щодо дотримання правил етичної поведінки, вимог та обмежень, встановлених Законом України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII):

- запобігання порушень етичних стандартів поведінки працівників НКЦПФР шляхом здійснення контролю за поведінкою працівників Комісії уповноваженим підрозділом з питань запобігання корупції;

- проведення спеціальних занять з працівниками НКЦПФР спрямованих на формування знань, морально-психологічних установок щодо неприпустимості вчинення корупційних діянь та інших правопорушень, пов'язаних із корупцією, проводячи семінари/тренінги згідно з Планом-графіком підвищення кваліфікації державних службовців НКЦПФР на 2019 рік, 2020 рік розміщення інформації на стенді у приміщенні Комісії;

- систематичне ознайомлення працівників із заборонами та обмеженнями щодо використання службового становища, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, одержання подарунків або неправомірної вигоди, роботи близьких осіб, а також про своєчасне врегулювання конфлікту інтересів шляхом оновлення пам'ятки-застереження запобігання виникнення конфлікту інтересів, розміщення інформації на стенді та офіційному веб-сайті, поширення інформації на електронні адреси працівників НКЦПФР тощо;

- відповідне реагування на факти порушень антикорупційних заборон та обмежень з боку працівників НКЦПФР.

Щодо декларування майна, доходів, витрат посадовими та службовими особами НКЦПФР та установи, що належить до сфери управління НКЦПФР:

- проведення інформаційних кампаній пов'язаних з електронним декларуванням шляхом інформування на нарадах, розміщення інформації на стенді, розповсюдження інформації шляхом відправлення на електронні адреси співробітників, розміщення на офіційному веб-сайті, проведення семінарів/тренінгів згідно з Планом-графіком підвищення кваліфікації державних службовців НКЦПФР на 2019 рік, 2020 рік;

- запровадження на постійній основі трансляції нових норм антикорупційного законодавства, в тому числі щодо дотримання вимог фінансового контролю.

Щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави:

- розробка ефективних механізмів запобігання виникнення конфлікту інтересів шляхом проведення інформаційних кампаній, роз'яснювальної роботи, щодо обов'язковості повідомлення про наявність конфлікту інтересів та механізмів його врегулювання відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII);

- здійснення анкетування працівників з метою виявлення та запобігання конфлікту інтересів.

Щодо проведення інших превентивних антикорупційних заходів:

- систематичний моніторинг шляхом аналізу скарг, звернень від учасників ринку щодо проявів корупційних правопорушень у наданні адміністративних послуг працівниками НКЦПФР чи в цілому при виконанні службових обов'язків;

- виявлення корупційних ризиків, що можуть виникнути у службовій діяльності посадових осіб НКЦПФР (через анонімні повідомлення, повідомлення викривачів, скарги тощо), забезпечення своєчасного усунення умов та причин виникнення цих ризиків;

- зміцнення кадрової політики, а саме: забезпечення доброчесності працівників НКЦПФР та формування нетерпимого, негативного ставлення до корупції шляхом повідомлень на нарадах, розміщення інформації на стенді, відправлення інформації на електронні адреси співробітників, розміщення на офіційному веб-сайті, проведення семінарів/тренінгів, розповсюдження листівок, пам'яток, офіційне засвідчення в журналі про обізнаність новопризначених працівників щодо знань вимог антикорупційного законодавства;

- здійснення перевірок відокремлених структурних підрозділів НКЦПФР стосовно питань дотримання вимог антикорупційного законодавства та питань проходження державної служби, а також здійснення оцінки ефективності організації роботи щодо виконання вимог антикорупційного законодавства.

Щодо захисту викривачів та залучення громадськості до формування та реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції:

- забезпечення належного функціонування телефонної "гарячої лінії "Запобігання проявам корупції" веб-сайту НКЦПФР та "Скриньки довіри" для здійснення повідомлень про корупцію.

Заходи з питань запобігання корупційним правопорушенням із зазначенням відповідальних осіб, строків виконання та індикаторів виконання заходів, наведені у Плані роботи щодо здійснення заходів з питань запобігання корупційним правопорушенням в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (додаток 2).

II. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Рішення про проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності НКЦПФР було прийняте наказом Голови Комісії від 13 лютого 2019 року N 33 та опубліковане на веб-сайті НКЦПФР.

Наказом Голови Комісії від 13 лютого 2019 року N 32 було внесено зміни та оновлено затверджений склад комісії з оцінки корупційних ризиків Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у кількості 21 представника НКЦПФР, яка здійснює свою діяльність відповідно до Положення про комісію з оцінки корупційних ризиків у НКЦПФР, затвердженого наказом Голови Комісії від 17 лютого 2017 року N 27.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку з метою залучення до процесу ідентифікації корупційних ризиків у діяльності НКЦПФР 15 лютого 2019 року звернулась через оголошення на веб-сайті до представників громадськості, експертів, працівників НКЦПФР та установ, що належать до сфери управління НКЦПФР взяти участь у підготовці та розробленні Антикорупційної програми НКЦПФР, а саме долучитися до процесу ідентифікації корупційних ризиків, їх опису, розробки конкретних заходів щодо усунення існуючих корупційних ризиків, використання можливих ресурсів для їх впровадження, визначення строків впровадження та очікуваних результатів шляхом участі в роботі комісії з оцінки корупційних ризиків Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або шляхом надання письмових пропозицій щодо ідентифікації корупційних ризиків, їх опису, чинників, якими створено умови для існування ідентифікованого корупційного ризику, можливих наслідків та впровадження заходів, які необхідно вжити з метою ліквідації/мінімізації ідентифікованого корупційного ризику.

Здійснення оцінки корупційних ризиків в НКЦПФР спрямоване на виявлення найбільш вразливих до корупції процесів, функцій та завдань в діяльності Комісії, які мають місце під час здійснення посадовими особами НКЦПФР своїх повноважень, а також причин та умов що можуть сприяти виникненню корупційних правопорушень.

З метою проведення якісної оцінки корупційних ризиків 13 лютого 2019 року Головою комісії з оцінки корупційних ризиків Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку було затверджено робочий план з оцінки корупційних ризиків, до якого згодом вносились зміни, та було розпочато роботу щодо визначення об'єктів оцінки, джерел інформації та їх опрацювання на предмет наявності корупційних ризиків, методів та способів оцінки корупційних ризиків, осіб, відповідальних за проведення оцінки корупційних ризиків та строків проведення оцінки.

Під час виявлення корупційних ризиків у діяльності НКЦПФР комісією з оцінки корупційних ризиків опрацьовано низку документів, зокрема, Положення про НКЦПФР, основні законодавчі акти щодо регулювання ринку цінних паперів, у тому числі Положення про самостійні структурні підрозділи на предмет виявлення і усунення в нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актах ймовірних ризиків корупційного правопорушення та правопорушення пов'язаного з корупцією.

Крім того, працівниками уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції НКЦПФР з метою ідентифікації корупційних ризиків шляхом аналізу середовища на предмет виявлення чинників в організаційно-управлінській діяльності було проаналізовано :

- скарги, звернення, які надходили до НКЦПФР та у яких зазначено про наявність фактів корупції;

- публікації у засобах масової інформації про наявність фактів корупції у НКЦПФР за 2018 рік;

- інформацію про осіб, притягнених до відповідальності за вчинення правопорушень, пов'язаних з корупцією у НКЦПФР за 2018 рік.

За результатами проведеної оцінки корупційних ризиків у діяльності НКЦПФР було затверджено звіт (додаток 1), який включає опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності НКЦПФР чинників корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків.

III. Навчальні заходи та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

В системі превентивних антикорупційних заходів передбачаються навчальні заходи та заходи з поширення інформації з антикорупційного законодавства з метою надання систематизованих знань щодо сутності корупції, чинників та передумов її виникнення і поширення, практики запобігання та протидії корупції, ознайомлення з кращим вітчизняним і зарубіжним досвідом у певній галузі, удосконалення навичок розроблення і реалізації конкретних антикорупційних заходів в усіх напрямах діяльності НКЦПФР, та з метою створення основи для формування антикорупційної культури державних службовців НКЦПФР.

Навчальну, інформаційну та роз'яснювальну роботу щодо програм антикорупційного спрямування в НКЦПФР буде здійснювати уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції шляхом проведення тематичних семінарів/тренінгів, надання консультацій, роз'яснень, розміщення навчальної інформації на стенді, розповсюдження інформації шляхом відправлення на електронні адреси співробітників, розміщення на офіційному веб-сайті.

Підвищення кваліфікації працівників Комісії залишається пріоритетним напрямом роботи з персоналом у 2019 - 2020 роках, зокрема з питань антикорупційного законодавства за професійними та короткотерміновими тематичними програмами в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України, Національній академії внутрішніх справ України та інших вищих навчальних закладах, згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 06 липня 2011 року N 642-р "Про підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування" (Розпорядження N 642-р).

У 2019 - 2020 роках планується провести внутрішні семінари, тренінги та інформаційні кампанії спрямовані на підвищення професійного рівня працівників НКЦПФР. Навчальні заходи та заходи з поширення інформації, їх вид, тематика, цільова аудиторія та кількість слухачів, строки виконання наведені в таблиці 1. Індикаторами виконання заходів визначено повнота, своєчасність та ефективність виконання. За потреби, навчання з питань запобігання корупційним проявам будуть проводитись з урахуванням пропозицій та питань, що надходитимуть до уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції від працівників НКЦПФР.

Таблиця 1

Навчальні заходи та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування в НКЦПФР на 2019 - 2020 роки

N п/п

Вид підвищення кваліфікації та тема навчання

Тема навчальних занять

Категорія посад слухачів

Кількість слухачів

Терміни проведення

Відповідальні особи/відділи

1

Тематичний короткотерміновий семінар/тренінг на тему: "Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів"

Дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання проявам корупції

Державні службовці категорії Б та В НКЦПФР

18 - 20 осіб

Серпень - Жовтень 2019 - 2020 років

Тимощук Ю. В.,
Бачинська Г. О.
Магдик Г. В.
(департамент роботи з персоналом та запобігання корупції)

2

Тематичний короткотерміновий семінар/тренінг на тему: "Дотримання працівниками НКЦПФР спеціальних обмежень встановлених Законом України "Про державну службу", Законом України "Про запобігання корупції"

Дотримання спеціальних обмежень встановлених законодавством про державну службу та антикорупційним законодавством

Державні службовці категорії В НКЦПФР

15 - 18 осіб

Жовтень - Листопад 2019 - 2020 років

Тимощук Ю. В.,
Бачинська Г. О.
Магдик Г. В.
(департамент роботи з персоналом та запобігання корупції)

3

Тематичний короткотерміновий семінар/тренінг на тему: "Етичні стандарти поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави"

Дотримання загальних правил етичної поведінки державних службовців -працівників НКЦПФР

Державні службовці категорії Б та В НКЦПФР

15 - 18 осіб

Листопад 2019 - 2020 років

Тимощук Ю. В.
Бачинська Г. О.
Магдик Г. В.
(департамент роботи з персоналом та запобігання корупції)

4

Тематичний короткотерміновий семінар/тренінг на тему: "Заходи щодо підготовки антикорупційної програми на 2021 рік"

Формування антикорупційної програми. Виявлення корупційних ризиків

Державні службовці НКЦПФР, що включені до складу Комісії з оцінки корупційних ризиків НКЦПФР

18 - 20 осіб

Грудень 2019 - 2020 років

Тимощук Ю. В.
Бачинська Г. О.
Магдик Г. В.
(департамент роботи з персоналом та запобігання корупції)

5

Підвищення кваліфікації, у тому числі працівниками уповноважених підрозділів з питань запобігання корупції

Антикорупційне законодавство (теми визначені навчальним планом закладу)

Державні службовці категорії Б та В НКЦПФР

10 осіб

Протягом 2019 - 2020 років згідно із планом-графіком наданим ВНЗ

Національна академія внутрішніх справ України, Всеукраїнський центр підвищення кваліфікації державних службовців (ВЦПКДС)

6

Підвищення кваліфікації працівників (тематичні короткострокові семінари-тренінги)

Антикорупційне законодавство (теми визначені навчальним планом закладу)

Державні службовці категорії Б та В НКЦПФР

10 - 15 осіб

Протягом 2019 - 2020 років згідно із планом-графіком наданим ВНЗ

Всеукраїнський центр підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування
(ВЦПКДС)

7

Інформаційна кампанія щодо етичних норм державної служби

Дотримання загальних правил етичної поведінки державних службовців - працівників НКЦПФР

Державні службовці категорії Б та В НКЦПФР

Для всіх працівників НКЦПФР

Травень - липень 2019 - 2020 років

Тимощук Ю. В.
Бачинська Г. О.
Магдик Г. В.
Чумак А. О.
(департамент роботи з персоналом та запобігання корупції)

8

Інформаційна кампанія пов'язана з підготовкою до чергового етапу електронного декларування

Заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування в електродному форматі

Суб'єкти декларування

Для всіх суб'єктів декларування НКЦПФР

Січень - Лютий 2020 року;
Травень - червень 2019 - 2020 років;
Жовтень - листопад 2019 - 2020 років

Тимощук Ю. В.
Бачинська Г. О.
Магдик Г. В.
Чумак А. О.
(департамент роботи з персоналом та запобігання корупції)

9

Інформаційна кампанія з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

Дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання проявам корупції

Державні службовці категорії Б та В НКЦПФР

Для всіх працівників НКЦПФР

Вересень - Жовтень 2019 - 2020 років

Тимощук Ю. В.
Бачинська Г. О.
Магдик Г. В.
Чумак А. О.
(департамент роботи з персоналом та запобігання корупції)

10

Тематичний короткостроковий семінар/тренінг з питань фінансового контролю (декларування)

Заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування в електродному форматі

Суб'єкти декларування

20 - 25 осіб

Січень - Лютий 2020 року

Тимощук Ю. В.
Бачинська Г. О.
Магдик Г. В.
Чумак А. О.
(департамент роботи з персоналом та запобігання корупції)
Запрошення до участі у заході зовнішніх експертів та доповідачів

11

Проходження онлайн-курсів

Щодо антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу

Державні службовці категорії Б та В - керівники та спеціалісти структурних підрозділів НКЦПФР

20 - 30 осіб

Протягом 2019 - 2020 років

Тимощук Ю. В.
Бачинська Г. О.
Магдик Г. В.
Чумак А. О.
(департамент роботи з персоналом та запобігання корупції)

Також, заплановано, що працівники уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції НКЦПФР прийматимуть участь у всіх навчальних заходах, які будуть організовуватись НАЗК щодо дотримання антикорупційного законодавства.

IV. Процедури та суб'єкти, відповідальні за здійснення періодичного моніторингу виконання антикорупційної програм

Контроль за станом виконання Антикорупційної програми НКЦПФР та її періодичний моніторинг здійснюється комісією з оцінки корупційних ризиків Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. До складу комісії включаються особи, які знають особливості діяльності НКЦПФР, а також представники служби управління персоналом, бухгалтерської та юридичної служб, фахівці з внутрішнього аудиту, уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції.

До роботи комісії можуть у встановленому законодавством порядку залучатися інші працівники структурних підрозділів НКЦПФР, установи, що належить до сфери управління НКЦПФР, інших державних органів (за згодою їх керівників), які не входять до її складу.

Засідання комісії проводяться не рідше одного разу на квартал. Підготовка та організація засідання комісії покладається на уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції НКЦПФР.

З метою забезпечення постійного процесу виявлення (ідентифікації) корупційних ризиків у діяльності НКЦПФР, вжиття дієвих заходів щодо їх усунення (мінімізації) та виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою НКЦПФР, самостійними структурними підрозділами кожного останнього тижня кварталу до останнього дня місяця подається інформація до уповноваженого підрозділу з питань запобігання корупції НКЦПФР, який до 5 числа першого місяця наступного за звітним кварталом узагальнює інформацію надану самостійними структурними підрозділами, та подає її Комісії з оцінки корупційних ризиків, яка щокварталу до 10 числа першого місяця наступного за звітним кварталом проводить моніторинг виконання Антикорупційної програми НКЦПФР, під час чого здійснює оцінку її ефективності. Для здійснення відповідних заходів уповноважений підрозділ з питань запобігання корупції має право одержувати від самостійних структурних підрозділів Комісії інформацію про виконання Антикорупційної програми НКЦПФР.

Рішення комісії, оформлюється у вигляді протоколу, та є підставою для здійснення в установленому порядку корегувальних дій щодо Антикорупційної програми НКЦПФР.

У період між засіданнями комісії проводиться безпосередня організація роботи з виконання Антикорупційної програми НКЦПФР, формування пропозицій у разі необхідності в її корегуванні та поточний моніторинг здійснюється уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції НКЦПФР, який в разі необхідності інформує про хід виконання Антикорупційної програми НКЦПФР Керівника апарату та Голову Комісії.

Щокварталу інформація про стан виконання Антикорупційної програми НКЦПФР подається уповноваженим підрозділом з питань запобігання корупції НКЦПФР до Національного агентства з питань запобігання корупції до 15 числа місяця наступного за кварталом та розміщується на офіційному веб-сайті НКЦПФР у рубриці "Запобігання проявам корупції".

Оцінка результатів здійснення заходів, передбачених антикорупційною програмою НКЦПФР на 2019 - 2020 роки, здійснюється, виходячи з таких критеріїв (показників):

- повнота виконання;

- своєчасність виконання;

- оцінки стану досягнення мети або ефективність здійснення.

Вважати захід виконаним у повному обсязі щодо:

- підготовки організаційно-розпорядчого документа - з дати підписання уповноваженою особою;

- розробки документів методичного характеру - з дати погодження відповідним структурним підрозділом;

- навчання - з дати проведення заходу;

- підготовки документів, які підлягають передачі іншим суб'єктам - з дати передачі його до такого органу.

Вважати захід виконаним своєчасно щодо:

- підготовки іншого організаційно-розпорядчого документа - у разі, якщо його підписано уповноваженою особою не пізніше останнього робочого дня місяця, визначеного Антикорупційною програмою НКЦПФР;

- розробки документів методичного характеру - у разі якщо їх передано на розгляд відповідного структурного підрозділу;

- навчання - у разі, якщо його проведено не пізніше останнього робочого дня місяця, визначеного Антикорупційною програмою НКЦПФР.

Вважати захід виконаним ефективно у разі створення умов для мінімізації ідентифікованого корупційного ризику у зв'язку з виданням нормативно-правового акта, прийняттям організаційно-розпорядчого документа, проведенням заходів навчального та методичного характеру тощо.

Комісії з оцінки корупційних ризиків під час проведення оцінки результатів здійснення заходів, передбачених Антикорупційною програмою НКЦПФР, у разі неповноти виконання заходу, порушення строків виконання або неефективності вжитих заходів з'ясовувати нижче перелічені обставини та приймати відповідне рішення щодо виконання заходів:

- пов'язаність невиконання, несвоєчасного або неповного виконання заходу із неналежною організацією його виконання та нездійсненням моніторингу результату його впровадження з об'єктивних причин;

- доцільність внесення змін до Антикорупційної програми НКЦПФР;

- перенесення термінів виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою НКЦПФР;

- коригування заходів у зв'язку із змінами в законодавчій базі або з об'єктивних причин;

- виключення заходів у зв'язку з недоцільністю.

Антикорупційна програма НКЦПФР підлягає перегляду у разі ідентифікації нових корупційних ризиків за результатами оцінки виконання антикорупційної програми, у разі надання пропозицій Національним агентством з питань запобігання корупції щодо удосконалення (конкретизації) її положень, а також протягом 30-ти календарних днів після затвердження антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації на 2018 - 2020 роки, внесення змін до антикорупційної стратегії на 2018 - 2020 роки, інших актів законодавства у сфері запобігання корупції або якщо в процесі реалізації заходів, передбачених Антикорупційною програмою НКЦПФР виявлено недостатню їх ефективність.

Рішення про внесення змін до антикорупційної програми, за результатами її перегляду на підставі пропозицій комісії з оцінки корупційних ризиків, приймаються Головою Комісії.

V. Інші спрямовані на запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням заходи НКЦПФР

Щороку уповноважений підрозділ НКЦПФР здійснює розробку завдань, заходів, визначає відповідальних осіб, строки виконання заходів зазначених у Плані роботи щодо здійснення заходів з питань запобігання корупційним правопорушенням в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (додаток 2).

 

Голова комісії з оцінки
корупційних ризиків

О. Сахнацька

 

Додаток 1
до Антикорупційної програми НКЦПФР

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
___ Т. Хромаєв
"___" __________ 2019 року

ЗВІТ
за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Згідно з наказом Голови Комісії від 13 лютого 2019 року N 33 "Щодо проведення оцінки корупційних ризиків в НКЦПФР" у діяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку розпочато проведення оцінки корупційних ризиків з метою підготовки Антикорупційної програми НКЦПФР на 2019 - 2020 роки.

Наказом Голови Комісії від 17 лютого 2017 року N 27 було утворено Комісію з оцінки корупційних ризиків Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та затверджено її Положення. Наказом Голови Комісії від 13 лютого 2019 N 32 "Про внесення змін до Складу комісії з оцінки корупційних ризиків" було оновлено склад комісії з оцінки корупційних ризиків Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Головою комісії з оцінки корупційних ризиків визначено Керівника апарату Сахнацьку О. А. До складу комісії з оцінки корупційних ризиків включено представників 11 функціональних департаментів та представників юридичного департаменту, департаменту інформаційних технологій, департаменту роботи з персоналом та запобігання корупції, департаменту фінансового та господарського забезпечення Комісії, управління документообігу. Всього до складу комісії з оцінки корупційних ризиків увійшов 21 фахівець.

На різних етапах проведення оцінки корупційних ризиків було залучено інших працівників структурних підрозділів НКЦПФР, які не є членами Комісії з оцінки корупційних ризиків, але надавали фахову, корисну інформацію для більш об'єктивної та якісної оцінки корупційних ризиків.

З метою залучення до процесу ідентифікації та оцінки корупційних ризиків у діяльності НКЦПФР, забезпечення доступності працівників НКЦПФР та представників установ, що належать до сфери управління НКЦПФР, експертів та громадськості на офіційному веб-сайті НКЦПФР 15 лютого 2019 року було розміщено інформацію та наказ Голови Комісії від 13 лютого 2019 року N 33 щодо проведення оцінки корупційних ризиків за посиланням: https://www.nssmc.gov.ua/2019/02/15/nktspfr-zaproshu-vzyati-utchasty-u-rozrobts-antikoruptsyno-programi/.

З прийняттям рішення щодо початку проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку було проведено анкетування з метою визначення найбільш вразливих до корупції напрямів діяльності, функцій/процесів у діяльності НКЦПФР. Учасникам анкетування пропонувалося визначити напрям діяльності/ функції/завдання НКЦПФР (з Положення про НКЦПФР, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1063/2011 (Положення N 1063/2011)), які вбачаються найбільш вразливими до корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень, при виконанні яких корупційні чи пов'язані з корупцією правопорушення матимуть найбільші наслідки для репутації НКЦПФР та в яких можна досягти найбільш швидких результатів у подоланні корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень.

За результатами анкетування комісією з оцінки корупційних ризиків визначено 4 напрямки діяльності та функцій, що були визначені найбільш вразливими до корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень, для яких вирішено провести оцінку корупційних ризиків, а саме: надання адміністративних послуг: ліцензійна та реєстраційна діяльність; інспекційна діяльність; розгляд справ та правозастосування; проведення процедур закупівель.

Одночасно, за результатами анкетування ці ж напрями діяльності вбачаються як такі, в яких можна досягти найбільш швидких результатів у подоланні корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень.

Згідно з протоколом від 14 січня 2019 року N 1 при проведенні моніторингу виконання Антикорупційної програми НКЦПФР на 2018 рік та здійсненні оцінки її ефективності, комісією з оцінки корупційних ризиків було прийняте рішення включити до Антикорупційної програми НКЦПФР на 2019 - 2020 роки вже ідентифіковані корупційні ризики, заходи з мінімізації які необхідно продовжити в 2019 - 2020 роках у зв'язку із поетапним впровадженням цих заходів.

З огляду на зазначене, оцінка корупційних ризиків була проведена у березні 2019 року з урахуванням корупційних ризиків ідентифікованих у 2018 році та урахуванням вже здійсненних кроків з їх мінімізації.

Так, було ідентифіковано 19 корупційних ризиків, а саме: щодо інспекційної діяльності - 6 ризиків; надання адміністративних послуг: ліцензійна та реєстраційна діяльність - 4 ризики; розгляд справ та правозастосування - 1 ризик; проведення процедур закупівель - 1 ризик; бюджетна діяльність та управління фінансами - 2 ризики; запобігання та виявлення корупції - 1 ризик; управління інформацією/система внутрішнього контролю - 3 ризики; внутрішній аудит - 1 ризик.

З них 11 ризиків відносяться до виконання основних функцій НКЦПФР, інші 8 ризиків відносяться до супровідних функцій НКЦПФР.

За результатами ідентифікації корупційних ризиків було здійснено формальне визначення ідентифікованих корупційних ризиків, яке включає проаналізовані функції, завдання НКЦПФР або конкретні напрями діяльності структурних підрозділів, існуючі заходи контролю та опис корупційного ризику.

Проведення оцінки корупційних ризиків у НКЦПФР здійснювалося відповідно до вимог положень Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року N 126 (Рішення N 126), зареєстрованої у Мін'юсті 28 грудня 2016 року за N 1718/29848.

Комісією з оцінки корупційних ризиків було проведено оцінку виявлених 19 ідентифікованих корупційних ризиків, після чого визначено ступінь їх пріоритетності, з яких 13 ризиків - з середнім рівнем пріоритетності та 6 ризиків - з низьким рівнем пріоритетності.

За результатами оцінки корупційних ризиків у березні 2019 року Комісією з оцінки корупційних ризиків було підготовлено:

- опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності НКЦПФР, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення пов'язаного з корупцією (додаток 1).

- пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків (додаток 2).

Антикорупційну програму НКЦПФР на 2019 - 2020 роки, затверджену наказом Голови Комісії від 16 квітня 2019 року N 81, листом від 18 квітня 2019 року N 18/04/9645 було в установленому законодавством порядку надіслано на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції.

Комісією з оцінки корупційних ризиків на засіданні від 16 травня 2019 року згідно з протоколом від 17 травня 2019 року N 6 було прийнято рішення про внесення змін до Антикорупційної програми НКЦПФР на 2019 - 2020 роки з метою уточнення корупційних ризиків та заходів з усунення (мінімізації) корупційних ризиків, а саме: виключено корупційні ризики під наступними номерами: N 4 у зв'язку з тим, що заходи запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, визначено статтями 28 - 36 Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII); N 14 у зв'язку з тим, що ідентифіковані корупційні ризики не можуть бути зазначені як корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення; N 18 у зв'язку з його ідентичністю корупційному ризику під номером N 17 за змістом. Корупційні ризики під номером N 7, N 8 та N 9 було згруповано, так-як заходи із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків по зазначених ризиках є тотожними.

За результатами додаткового опрацювання корупційних ризиків, заходів з їх мінімізації комісією з оцінки корупційних ризиків було ідентифіковано 14 корупційних ризиків з їх подальшим включенням до Антикорупційної програми НКЦПФР на 2019 - 2020 роки, описом, уточненням чинників корупційних ризиків (додаток 1) та пропозиціями щодо заходів із усунення (мінімізації) рівня виявлених корупційних ризиків (додаток 2).

 

Голова комісії з оцінки
корупційних ризиків

О. Сахнацька

 

Додаток 1
до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності НКЦПФР

Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення пов'язаного з корупцією

Опис ідентифікованого корупційного ризику

Чинники корупційного ризику

Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення пов'язаного з корупцією

1.

2.

3.

1. Відсутність внутрішнього електронного документообігу може призвести до затягування строків надання адміністративних послуг в межах встановлених законом. Є корупційний ризик (неправомірна вигода, вимагання) надання переваги першочерговому розгляду документів окремим заявникам та прискорення прийняття рішень

Недостатність технічних засобів та брак матеріальних ресурсів, людський фактор (ціннісні орієнтири та моральні принципи службовця)

Неправомірна вигода
Вимагання
Зловживання службовим становищем
Змова
Конфлікт інтересів

2. Обмежена інституційна спроможність самостійного отримання чи перевірки необхідної інформації по заявникам при розгляді документів може призвести до затягування строків надання адміністративних послуг в межах встановлених законом. Є корупційний ризик (неправомірна вигода, вимагання) для надання переваги першочерговому розгляду документів окремим заявникам та прискорення прийняття рішень

Недостатність технічних засобів та брак матеріальних ресурсів

Зловживання
Неправомірна вигода
Змова

3. Недостатність персоналу для розгляду документів може призвести до затягування строків надання адміністративних послуг в межах встановлених законом. Є корупційний ризик (неправомірна вигода, вимагання) для надання переваги першочерговому розгляду документів окремим заявникам та прискорення прийняття рішень

Відсутність належної кількості людських ресурсів (персоналу)

Неправомірна вигода
Вимагання Зловживання службовим становищем
Змова
Конфлікт інтересів

4. Недостатнє технічне оснащення та матеріальне забезпечення установи знижує ефективність процесів перевірки та може призвести до ризику корупційного вчинку (вимагання, неправомірна вигода, зловживання службовим становищем) для надання переваги та неоднакового застосування процедур та вимог окремим учасникам ринку цінних паперів

Недостатність технічних засобів та брак матеріальних ресурсів

Неправомірна вигода
Зловживання службовим становищем
Змова

5. Недостатність ресурсів для охоплення усіх суб'єктів перевірки може призвести до ризику корупційного вчинку (вимагання, неправомірна вигода, зловживання службовим становищем) для надання переваги та неоднакового застосування процедур та вимог окремим учасникам ринку цінних паперів

Недостатність технічних засобів та брак матеріальних ресурсів

Неправомірна вигода
Зловживання службовим становищем
Змова

6. Нерегламентованість критеріїв вибірки, збору доказів під час перевірки, відсутність детального плану перевірок перед виїздом робочої групи до учасників ринку цінних паперів може призвести до ризику корупційного вчинку (вимагання, неправомірна вигода, зловживання службовим становищем) для надання переваги та неоднакового застосування процедур та вимог окремим учасникам ринку цінних паперів через не фіксування порушення чи не досить ретельну перевірку

Відсутність погодження детального плану перевірок перед виїздом робочої групи до учасників ринку цінних паперів, під час планової перевірки збір доказів лише порушень, відсутність контролю на місцях, людський фактор

Неправомірна вигода
Зловживання службовим становищем
Змова

7. Недостатність кваліфікації персоналу, неефективність процесів підвищення кваліфікації та навчання, недостатність ресурсів та матеріального забезпечення може призвести до ризику корупційного вчинку (вимагання, неправомірна вигода, зловживання службовим становищем) для надання переваги та неоднакового застосування процедур та вимог окремим учасникам ринку цінних паперів

Недостатність людських ресурсів, їх недостатня кваліфікація/компетенція. Недостатньо ресурсів та матеріального забезпечення для контролю та навчання відокремлених структурних підрозділів

Неправомірна вигода
Зловживання службовим
становищем
Змова

8. Відсутність критеріїв визначення розміру штрафних санкцій та встановлені законодавством широкої вилки їх розміру за одне і те ж правопорушення може призвести до ризику корупційного вчинку (вимагання, неправомірна вигода, зловживання службовим становищем) для надання переваги та неоднакового застосування процедур та вимог окремим учасникам ринку цінних паперів

Широка вилка розміру штрафних санкцій за одне і те ж правопорушення встановлена законодавством

Неправомірна вигода
Зловживання службовим
Змова

9. Відсутність формалізованої системи внутрішнього контролю, відсутність звіту щодо стану системи внутрішнього контролю в установі знижує ефективність та можливість функції внутрішнього аудиту виявляти та запобігати корупційним правопорушенням в установі

Не формалізована система внутрішнього контролю, не готується звіт щодо стану системи внутрішнього контролю в Установі

Шахрайство
Змова
Зловживання службовим становищем
Розкрадання
Незаконне використання інформації

10. Відсутність системи управління інформаційною безпекою для захисту інформації із обмеженим доступом та недостатнє матеріальне забезпечення для цього може спричиняти ризики корупційного вчинку (незаконне використання інформації, вимагання, неправомірна вигода) в установі

Не впроваджено системи управління інформаційною безпекою для захисту інформації із обмеженим доступом та недостатньо матеріального забезпечення для цього

Шахрайство
Розкрадання
Зловживання службовим становищем
Незаконне використання інформації

11. Зниження рівня відповідальності особи у зв'язку з наступним звільненням з посади та недостатнє врегулювання процедури використання інформації працівником, що стала відома йому у ході виконання службових повноважень з метою отримання неправомірної вигоди, може вчинити дії щодо її безпідставного розголошення, передачі третім особам

Недостатній контроль за виконанням повноважень особами, які звільняються з займаних посад НКЦПФР. Наявність особистого майнового (немайнового) інтересу не доброчесність зловживання становищем

Шахрайство
Неправомірна вигода
Незаконне використання інформації

12. Недостатність технічних засобів для контролю витоку інформації із обмеженим доступом та брак матеріальних ресурсів

Недостатність технічних засобів та брак матеріальних ресурсів

Неправомірна вигода
Незаконне використання інформації

13. Відсутність належного контролю за використанням фінансових та матеріальних ресурсів

Людський фактор (ціннісні орієнтири та моральні принципи державного службовця)

Зловживання службовим становищем
Негативний висновок за результатами перевірки уповноваженими контролюючими органами
Фінансові втрати НКЦПФР
Ймовірні судові процеси

14. Недоброчесність посадових осіб, які входять до складу тендерного комітету при оцінці пропозицій учасників процедури закупівлі.

Зловживання службовим становищем, людський фактор (ціннісні орієнтири та моральні принципи службовця), прописування технічних вимог до предмету закупівлі від конкретного постачальника, під час оцінки пропозицій учасників: відхилення пропозиції учасника з найменшою ціною у зв'язку з недотриманням учасником дискримінаційної вимоги з тендерної документації, відхилення пропозиції учасника у зв'язку з технічною помилкою і т. д.

Можливі фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти державного органу

 

Секретар комісії з оцінки
корупційних ризиків

Г. Магдик

 

Додаток 2
до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності НКЦПФР

Таблиця корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

N п/п

Корупційний ризик

Пріоритетність корупційного ризику

Заходи щодо усунення корупційного ризику

Відповідальна особа за виконання заходу

Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику

Ресурси для впровадження заходів

Очікувані результати

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Відсутність внутрішнього електронного документообігу може призвести до затягування строків надання адміністративних послуг в межах встановлених законом. Є корупційний ризик (неправомірна вигода, вимагання) надання переваги першочерговому розгляду документів окремим заявникам та прискорення прийняття рішень.

Низька

Забезпечення функціонування внутрішньої системи електронного документообігу (СЕД) за рахунок контролю виконання, прозорості діяльності всієї установи на всіх рівнях надання адміністративних послуг.

Фоменко Є. С.
(Департамент інформаційних технологій)

Грудень 2019 року

Бюджетне фінансування

Будь-яка комунікація всередині установи, горизонтальний та вертикальний обмін інформацією та документацією відбувається через СЕД.
СЕД повинен бути зв'язаний із ІС електронного обслуговування учасників ринку цінних паперів. Уся інформація та документація повинна оброблюватися в СЕД через заданий маршрут.
Впровадження СЕД в частині налаштування модулю Електронних послуг, за допомогою якого Комісія матиме змогу надавати послуги віддалено за допомогою СЕД з поточним контролем проходження документів та отримання результатів. Статуси опрацювання пакетів документів заявників на кожному етапі фіксуватимуться та автоматично відображатися в особистому кабінеті для відслідковування.
Зменшення часу на опрацювання звернень та надання послуг.

Розробка внутрішнього (локального) документу який регламентуватиме (встановлюватиме) порядок обробки документів щодо надання адміністративних послуг (строки виконання, розгляду, відповідальних осіб тощо).

Білодід С. В.
(Управління "Єдине вікно")

Грудень 2019 року

Внесення змін до інструкції з діловодства шляхом врегулювання процесу розгляду документів.

Зінькевич А. М.
(Управління документообігу)

Червень 2019 року

2.

Обмежена інституційна спроможність самостійного отримання чи перевірки необхідної інформації по заявникам при розгляді документів може призвести до затягування строків надання адміністративних послуг в межах встановлених законом. Є корупційний ризик (неправомірна вигода, вимагання) для надання переваги першочерговому розгляду документів окремим заявникам та прискорення прийняття рішень

Середня

Забезпечення функціонування процедурно визначеної (формалізованої) системи правил з автоматичним розглядом документів із іншими державними установами, та переходом на електронну форму листування із ними.

Фоменко Є. С.
(Департамент інформаційних технологій)

Грудень 2019 року

Додаткове фінансування Отримання доступу до реєстрів відповідних державних установ

Електронна форма листування між державними установами, скорочені строки обміну інформацією.
В перспективі електронний документообіг між державними органами та електронне урядування.
Підтримка функціонування системи електронної взаємодії органів виконавчої влади (СЕВ ОВВ) з метою налагодження комунікації, скорочення строків обміну інформацією з іншим державними органами та переходу на електронну форму листування з ними.

Розробка внутрішнього (локального) документу який регламентуватиме (встановлюватиме) порядок обробки документів щодо надання адміністративних послуг (строки виконання, розгляду, відповідальних осіб тощо).

Білодід С. В.
(Управління "Єдине вікно")

Грудень 2019 року

3.

Недостатність персоналу для розгляду документів може призвести до затягування строків надання адміністративних послуг в межах встановлених законом. Є корупційний ризик (неправомірна вигода, вимагання) для надання переваги першочерговому розгляду документів окремим заявникам та прискорення прийняття рішень.

Низька

Якісний підбір кваліфікованого персоналу шляхом залучення в установленому порядку третіх осіб-експертів до роботи конкурсних комісій; Забезпечення проведення перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів (у тому числі шляхом пошуку відомостей про фізичну особу у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення), а також його відповідності кваліфікаційним вимогам (у випадку, якщо не проводиться спеціальна перевірка);

Тимощук Ю. В.
(Департамент роботи з персоналом та запобігання корупції)

Протягом року

 

Зменшення строків розгляду документів, збільшення якості надання адміністративних послуг

Підвищення кваліфікації працівників за затвердженим Планом-графіком підвищення кваліфікації державних службовців НКЦПФР на 2019 рік затвердженого Керівником апарату;
Перегляд спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії "Б" і "В", відповідно до наказу НАДС від 06.04.2016 N 72 "Про затвердження Порядку визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії "Б" і "В" (Порядок N 72) шляхом деталізованої розробки та затвердження;

 

Згідно з Планом-графіком підвищення кваліфікації державних службовців НКЦПФР на 2019 рік

Якісна підготовка вимог до посад державних службовців.
Не потребує додаткового фінансування

4.

Недостатнє технічне оснащення та матеріальне забезпечення НКЦПФР знижує ефективність процесів перевірки та може призвести до ризику корупційного вчинку (вимагання, неправомірна вигода, зловживання службовим становищем) для надання переваги та неоднакового застосування процедур та вимог окремим учасникам ринку цінних паперів.

Низька

Автоматизувати за допомогою програмного забезпечення розрахунок рівня ризику учасника ринку цінних паперів (наприклад за допомогою макросів Excel) та запровадити процеси експертного додаткового відбору учасників для проведення перевірок для уникнення суб'єктивності.
Запровадити додатковий незалежний контроль (наприклад збоку внутрішнього аудиту) за визначенням та затвердженням рівня ризику учасників ринку цінних паперів.

Мисюра О. П.
(Департамент проведення інспекцій професійної діяльності)

Червень 2020 року

Власні ресурси, залучення технічної допомоги міжнародних організацій

Виключення "людського фактору" під час вибору учасників ринку цінних паперів для перевірки
Наявність достатніх власних ресурсів для належного технічного оснащення та матеріального забезпечення Комісії

5.

Недостатність ресурсів для охоплення усіх суб'єктів перевірки може призвести до ризику корупційного вчинку (вимагання, неправомірна вигода, зловживання службовим становищем) для надання переваги та неоднакового застосування процедур та вимог окремим учасникам ринку цінних паперів.

Середня

Забезпечення добору фахового персоналу до структурних підрозділів, які здійснюють перевірки (інспекції), шляхом розробки та затвердження (деталізованих) спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії "Б" і "В", відповідно до наказу НАДС від 06.04.2016 N 72 "Про затвердження Порядку визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії "Б" і "В" (Порядок N 72). В перспективі додати до кваліфікаційних вимог працівників наявність відповідних міжнародних сертифікатів (наприклад, CFA, CIA, ACCA тощо);

Тимощук Ю. В.
(Департамент роботи з персоналом та запобігання корупції)
Немченко Ю. Д. (Департамент міжнародної співпраці та комунікацій)

Постійно відповідно до реалізації заявок

 

Розроблені та затверджені (деталізовані) спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії "Б" і "В"

Залучення в установленому порядку третіх осіб-експертів до роботи конкурсних комісій; забезпечення проведення перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів (у тому числі шляхом пошуку відомостей про фізичну особу у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення), а також його відповідності кваліфікаційним вимогам (у випадку, якщо не проводиться спеціальна перевірка);
Перегляд спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії "Б" і "В" відповідно до наказу НАДС від 06.04.2016 N 72 "Про затвердження Порядку визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії "Б" і "В" (Порядок N 72), шляхом деталізованої розробки та затвердження;
Розробити Порядок визначення критеріїв ризику та оцінці ризиків емітентів для забезпечення відбору таких учасників для планових (періодичних) перевірок (щодо функції захисту прав інвесторів та нагляду за діяльністю емітентів цінними паперами, якими передбачено здійснення перевірок та ревізій діяльності емітентів щодо стану корпоративного управління).

Тимощук Ю. В.
(Департамент роботи з персоналом та запобігання корупції)

Згідно з Планом-графіком підвищення кваліфікації державних службовців НКЦПФР на 2018 рік

Залучення експертів та учбових закладів.
Власні ресурси, залучення технічної допомоги міжнародних організацій

Проводяться перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе, а також його відповідності кваліфікаційним вимогам

Тимощук Ю. В.
(Департамент роботи з персоналом та запобігання корупції)

I-ше півріччя 2019 року

Жупаненко В. М. (Департамент нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами)

 

Забезпечення об'єктивного, на підставі оцінки ризиків відбору учасників ринку цінних паперів для перевірки
Затвердження Постанови КМУ про критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів

6.

Нерегламентованість критеріїв вибірки, збору доказів під час перевірки, відсутність детального плану перевірок перед виїздом робочої групи до учасників ринку цінних паперів може призвести до ризику корупційного вчинку (вимагання, неправомірна вигода, зловживання службовим становищем) для надання переваги та неоднакового застосування
процедур та вимог окремим учасникам ринку цінних паперів через не фіксування порушення чи не досить ретельну перевірку.

Середня

Розробити Порядок щодо підготовки і проведення перевірок учасників ринку цінних паперів який буде передбачити:
- цілі, обсяги, терміни виконання завдань (заходів);
- ресурси для перевірки (людські, технічні, методологічні та ін.);
- ролі та обов'язки у робочій групі;
- виявлені сфери ризику та їх вплив на план завдань;
- інструменти та техніки, що будуть застосовуватися;
- майбутні опитування для встановлення фактів;
- відповідну інформацію, що буде отримана;
- процедури перевірки та підтвердження отриманої інформації та її використання як доказів;
- припущення стосовно підходів, методик, процедур та очікуваних результатів і висновків;
- звіт з проведення перевірки з висновками перевіряючих.
- процеси збору доказів для обґрунтованих висновків, на які спиратимуться результати завдань з перевірки:
- виконаних процедур;
- результатів виконаних процедур.

Мисюра О. П.
(Департамент проведення інспекцій професійної діяльності)

Один рік після прийняття змін до
Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інвесторів від зловживань на ринках капіталу"

Власні ресурси, експертна оцінка змін

Підвищення якості правозастосування, контроль питань, що перевіряються.
Затвердження нормативно-правових актів, внутрішніх документів щодо порядку та процедури оцінки ризику та підготовки і проведення перевірок учасників ринку цінних паперів

Забезпечити погодження уніфікованих актів перевірок професійних учасників ринку цінних паперів з визначеним переліком питань для перевірки в рамках перевірок відповідно до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

3-й кв. 2019 року

7.

Недостатність кваліфікації персоналу, неефективність процесів підвищення кваліфікації та навчання, недостатність ресурсів та матеріального забезпечення може призвести до ризику корупційного вчинку (вимагання, неправомірна вигода, зловживання службовим становищем) для надання переваги та неоднакового застосування процедур та вимог окремим учасникам ринку цінних паперів

Низька

Розробити інструкцію про порядок оформлення, проходження та обліку документів під час підготовки та проведення працівниками Комісії перевірок, в якому передбачити проведення попереднього аналізу проектів актів перевірок на предмет правильної кваліфікації виявлених порушень (щодо функції захисту прав інвесторів та нагляду за діяльністю емітентів цінними паперами, якими передбачено здійснення перевірок та ревізій діяльності емітентів щодо стану корпоративного управління).

Жупаненко В. М.
(Департамент нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами)

I півріччя 2019 року

Власні ресурси, експертна оцінка змін.

Відсутність переваг та однаковий підхід до всіх учасників ринку цінних паперів під час перевірки
Необхідна розробка змін до нормативно-правових актів, внутрішніх документів.

8.

Відсутність критеріїв визначення розміру штрафних санкцій та встановлені законодавством широкої вилки їх розміру за одне і те ж правопорушення може призвести до ризику корупційного вчинку (вимагання, неправомірна вигода, зловживання службовим становищем) для надання переваги та неоднакового застосування процедур та вимог окремим учасникам ринку цінних паперів.

Середня

Запровадити та регламентувати критерії визначення розміру штрафних санкцій в рамках встановленого законодавством діапазону, в залежності від обтяжуючих/пом'якшуючих обставин (внесення змін до законодавства).

Ягнич О. А.
(Департамент правозастосування)
Логвиненко О. В.
(Департамент стратегічного розвитку)

Грудень 2019 року

Проект відповідних змін до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів" готується департаментом стратегії для прийняття Верховною Радою України

Однакове застосування процедур та вимог до різних учасників ринку цінних паперів.
Об'єктивність застосування санкцій.

9.

Відсутність формалізованої системи внутрішнього контролю, відсутність звіту щодо стану системи внутрішнього контролю в установі знижує ефективність та можливість функції внутрішнього аудиту виявляти та запобігати корупційним правопорушенням в установі.

Низька

Здійснити заходи щодо створення системи внутрішнього контролю в НКЦПФР шляхом впровадження політик, правил і заходів, які забезпечують функціонування, взаємозв'язок та підтримку всіх елементів внутрішнього контролю:
- внутрішнього середовища;
- управління ризиками;
- заходів контролю;
- інформації та комунікації (інформаційного та комунікаційного обміну);
- моніторингу.

Рафальська К. Л.
(Департамент систематизації та аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду)

Грудень 2019 - 2020 років

Бюджетне, фінансування

Підвищення ефективності діяльності НКЦПФР в цілому.
Можливість функції внутрішнього аудиту здійснювати планування внутрішніх аудитів з урахування оцінки ризиків в НКЦПФР.
Отримання можливості виявляти та запобігати корупційним правопорушенням в установі.

10.

Відсутність системи управління інформаційною безпекою для захисту інформації із обмеженим доступом та недостатнє матеріальне забезпечення для цього може спричиняти ризики корупційного вчинку (незаконне використання інформації, вимагання, неправомірна вигода) в установі.

Середня

Впровадити Систему управління інформаційною безпекою на основі міжнародного стандарту ISO/IEC 27001:2013, в рамках якої:
- провести інвентаризацію інформаційних активів, їх класифікацію та визначити їх критичність;
- провести оцінку ризиків, визначити критичні ризики та розробити План обробки ризиків;
- розробити високорівневу політику інформаційної безпеки, положення та інструкції;
- провести роботи щодо розуміння питань інформаційної безпеки
керівництвом та всіма працівниками Комісії.

Фоменко Є. С.
(Департамент інформаційних технологій)

Протягом 2019 року (за наявності фінансування)

Працівники Комісії, задіяні в проекті побудови СУІБ.
Технічні та програмні рішення, необхідні для побудови системи захисту в Комісії.

Реєстр інформаційних активів;
задокументоване описання критичних основних внутрішніх процесів;
пакет документів, що регулюють забезпечення інформаційної безпеки в Комісії;
налагоджений процес моніторингу інформаційних інцидентів, їх обробка та мінімізація;
налагоджений процес проведення оцінки інформаційних ризиків.

11.

Зниження рівня відповідальності особи у зв'язку з наступним звільненням з посади та недостатнє врегулювання процедури використання інформації працівником, що стала відома йому у ході виконання службових повноважень з метою отримання неправомірної вигоди, може вчинити дії щодо її безпідставного розголошення, передачі третім особам.

Середня

Здійснення посиленого контролю з боку безпосереднього керівника за діяльністю працівників, які мають намір звільнитися.
Проведення регулярної роз'яснювальної роботи щодо запобігання незаконного розголошення або використання в інший спосіб службової інформації шляхом повідомлень на апаратних нарадах, постійного нагадування працівникам про нерозголошення інформації.
Розробка та запровадження форми повідомлення про заборону використання інформації, яка стала відома при виконанні службових обов'язків, після звільнення з НКЦПФР.

Керівники структурних підрозділів

Протягом року

Не потребує додаткових фінансових витрат

Отримання можливості виявляти та запобігати корупційним правопорушенням та правопорушенням пов'язаним з корупцією в Комісії.
Забезпечення взаємодії виключно шляхом офіційного листування.
Попередження фактів розголошення інформації, яка стала відома у зв'язку із виконанням службових обов'язків

Тимощук Ю. В.
(Департамент роботи з персоналом та запобігання корупції)

Грудень 2019 року

12.

Недостатність технічних засобів для контролю витоку інформації із обмеженим доступом та брак матеріальних ресурсів.

Середня

Провести оцінку інформаційних ризиків в рамках впровадження системи управління інформаційною безпекою (СУІБ), визначити та впровадити технічні засоби для контролю витоку інформації із обмеженим доступом.

Фоменко Є. С.
(Департамент інформаційних технологій)

Грудень 2019 року

Працівники Комісії, задіяні в проекті побудови СУІБ.
Технічні та програмні рішення, необхідні для побудови системи захисту в Комісії.

Впроваджено технічні засоби для контролю витоку інформації із обмеженим доступом.
Впроваджено програмні рішення для моніторингу за роботою інформаційних систем.
Оцінка інформаційних ризиків в рамках впровадження СУІБ для визначення та можливого впровадження технічних засобів для контролю витоку інформації із обмеженим доступом.

13.

Відсутність належного контролю за використанням фінансових та матеріальних ресурсів

Середня

Проведення системного внутрішнього контролю при здійсненні фінансової та господарської діяльності Комісії, шляхом здійснення звірок, аналізу та перевірок.

Фатєєнко Н. В.
(Департамент контролінгу та планування)

Протягом 2019 року

Кошти відповідно до КЕКВ

Наявність належним чином оформлених документів, що відповідають вимогам законодавства та внутрішньо-розпорядчим документам Комісії.
Попередження фактів розтрати майна або бюджетних коштів (незаконної передачі державного майна третім особам; витрачання бюджетних коштів на цілі, що не відповідають напрямам, визначеним законодавством України).

Підвищення кваліфікаційного рівня працівників за затвердженим Планом-графіком підвищення кваліфікації державних службовців НКЦПФР на 2019 рік.

Тимощук Ю. В.
(Департамент роботи з персоналом та запобігання корупції)

Згідно з Планом-графіком підвищення кваліфікації державних службовців НКЦПФР на 2019 рік

14.

Недоброчесність посадових осіб, які входять до складу тендерного комітету при оцінці пропозицій учасників процедури закупівлі.

Середня

Запровадження процедури аналізу цінових пропозицій та затвердження порядку їх здійснення;
Оприлюднення інформації про проведення закупівлі зі встановленням розумних строків подання пропозицій постачальниками, критеріїв відбору (ціна, якість, час поставки тощо), а також публікація відомостей про постачальника у якого здійснюватиметься закупівля;
Запровадження попереднього аналізу та візування уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції проектів договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг (наприклад, шляхом внесення змін до положення про ведення договірної роботи);
Розробка та прийняття внутрішнього документу, який визначає критерії відбору постачальників, у разі непоширення на процедуру закупівлі вимог Закону України "Про публічні закупівлі" (Закон N 922-VIII)

Секретар тендерного комітету
Попович В. В.
(Департамент інформаційних технологій)

Протягом 2019 року під час проведення закупівельних процедур

Не потребує додаткових фінансових витрат

Недопущення порушень законодавства під час проведення публічних закупівель

 

Секретар комісії з оцінки
корупційних ризиків

Г. Магдик

 

Додаток 2
до Антикорупційної програми НКЦПФР

План РОБОТИ
щодо здійснення заходів з питань запобігання корупційним правопорушенням в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку на 2019 рік

N з/п

Найменування заходу

Терміни виконання

Відповідальні за виконання

Індикатор виконання

I. Проведення роз'яснювальної та інформаційної роботи щодо роботи із запобігання і протидії корупції

1.1.

Проведення організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання і протидії корупції (на нарадах, засіданнях Комісії, тощо) з працівниками НКЦПФР

Щопонеділка, та у разі проведення заходів

Керівник апарату;
департамент роботи з персоналом та запобігання корупції

Повнота, своєчасність, ефективність виконання

1.2.

Організація своєчасного подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2018 рік суб'єктами декларування, які працюють в НКЦПФР

Відповідно до термінів визначених Законом

Департамент роботи з персоналом та запобігання корупції

Повнота, своєчасність, ефективність виконання

1.3.

Організація своєчасного подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2018 рік суб'єктами декларування, які звільнені з НКЦПФР

До 15.03.2019

Департамент роботи з персоналом та запобігання корупції

Повнота, своєчасність, ефективність виконання

1.4.

Доведення до відома працівників НКЦПФР інформації щодо змін в антикорупційному законодавстві шляхом повідомлень на нарадах, розміщення інформації на стенді, розповсюдження інформації шляхом відправлення на електронні адреси співробітників, розміщення на офіційному веб-сайті, інше

У разі змін

Керівник апарату;
департамент роботи з персоналом та запобігання корупції

Повнота, своєчасність, ефективність виконання

1.5.

Ознайомлення новопризначених працівників НКЦПФР з вимогами законів України "Про державну службу", "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) у тому числі зі спеціальними обмеженнями, передбаченими вищезазначеними законами, а також, ознайомлення з Загальними правилами етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, Кодексом етики та поведінки працівників НКЦПФР та іншими нормативними документами НКЦПФР

При призначенні

Департамент роботи з персоналом та запобігання корупції

Повнота, своєчасність, ефективність виконання

1.6.

Організація підписання форми зобов'язання (попередження) щодо подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування суб'єктами декларування, які звільняються з НКЦПФР або іншим чином припиняють діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави

При звільненні

Департамент роботи з персоналом та запобігання корупції

Повнота, своєчасність, ефективність виконання

1.7.

Анкетування переможців конкурсу на зайняття вакантних посад в НКЦПФР з метою запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та дотримання вимог Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII)

При призначенні

Департамент роботи з персоналом та запобігання корупції

Повнота, своєчасність, ефективність виконання

1.8.

Інформування працівників та громадськості щодо розробки та впровадження Антикорупційної програми НКЦПФР на наступний рік (роки), зокрема долучення до здійснення оцінки корупційних ризиків

До 30.03.2019

Керівник апарату;
департамент роботи з персоналом та запобігання корупції

Повнота, своєчасність, ефективність виконання

1.9.

Забезпечення надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а також надання допомоги при заповненні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Здійснення обліку наданих консультацій з фінансового контролю, конфлікту інтересів, передачі корпоративних прав та інше

Постійно

Департамент роботи з персоналом та запобігання корупції

Повнота, своєчасність, ефективність виконання

II. Превентивні антикорупційні заходи

2.1.

Наповнення на офіційному веб-сайті НКЦПФР рубрики "Запобігання проявам корупції" відповідними матеріалами, з метою додержання принципів прозорості та відкритості у роботі НКЦПФР

Постійно

Департамент роботи з персоналом та запобігання корупції

Повнота, своєчасність, ефективність виконання

2.2.

Здійснення перевірок з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства структурних підрозділів НКЦПФР

За необхідності

Керівник апарату;
департамент роботи з персоналом та запобігання корупції

Повнота, своєчасність, ефективність виконання

2.3.

Проведення навчальних заходів (семінари, тренінги та ін.) з працівниками НКЦПФР, у тому числі з новопризначеними працівниками НКЦПФР, щодо дотримання ними Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII), а також дотримання Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

Протягом року

Керівник апарату;
департамент роботи з персоналом та запобігання корупції

Повнота, своєчасність, ефективність виконання

2.4.

Організація навчання працівників НКЦПФР з питань запобігання і протидії корупції на державній службі за професійними та короткотерміновими тематичними програмами в навчальних закладах, установах, організаціях незалежно від форми власності, які мають право надавати освітні послуги, у тому числі за кордоном

Постійно

Департамент роботи з персоналом та запобігання корупції

Повнота, своєчасність, ефективність виконання

III. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

3.1.

Проведення перевірки фактів подання працівниками НКЦПФР, декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2018 рік, шляхом пошуку та перегляду інформації в публічній частині Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на офіційному веб-сайті НАЗК

у строки, визначені рішенням НАЗК від 06 вересня 2016 року N 19 (Порядок N 19),
до 10.04.2019

Департамент роботи з персоналом та запобігання корупції

Повнота, своєчасність, ефективність виконання

3.2.

Проведення перевірки фактів подання колишніми працівниками НКЦПФР, декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2018 рік, шляхом пошуку та перегляду інформації в публічній частині Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на офіційному веб-сайті НАЗК

у строки, визначені рішенням НАЗК від 06 вересня 2016 року N 19 (Порядок N 19),
до 10.04.2019

Департамент роботи з персоналом та запобігання корупції

Повнота, своєчасність, ефективність виконання

3.3.

Проведення перевірки фактів подання працівниками НКЦПФР, які припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за період, не охоплений раніше поданими деклараціями, шляхом пошуку та перегляду інформації в публічній частині Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на офіційному веб-сайті НАЗК

у строки, визначені рішенням НАЗК від 06 вересня 2016 року N 19 (Порядок N 19),
постійно

Департамент роботи з персоналом та запобігання корупції

Повнота, своєчасність, ефективність виконання

3.4.

Участь у засіданнях тендерного комітету

У разі проведення засідання

Директор департаменту роботи з персоналом та запобігання корупції

Повнота, своєчасність, ефективність виконання

3.5.

Надання до органу, який надіслав відповідний запит, Інформації про результати спеціальної перевірки, передбаченої пунктом 2 частини четвертої статті 57 Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) (щодо наявності в особи корпоративних прав)

У семиденний строк з дати надходження запиту

Департамент роботи з персоналом та запобігання корупції

Повнота, своєчасність, ефективність виконання

3.6.

Здійснення контролю за дотриманням прозорості добору та розстановки кадрів в НКЦПФР на засадах неупередженого конкурсного відбору (участь у засіданнях конкурсної комісії) з метою формування професійного персоналу

Постійно

Департамент роботи з персоналом та запобігання корупції

Повнота, своєчасність, ефективність виконання

3.7.

Оформлення передбачених частиною третьою статті 57 Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) запитів про спеціальну перевірку відомостей щодо особи, яка претендує на зайняття відповідної посади в НКЦПФР

Не пізніше наступного дня після одержання письмової згоди на проведення спеціальної перевірки

Керівник апарату;
департамент роботи з персоналом та запобігання корупції

Повнота, своєчасність, ефективність виконання

3.8.

Повідомлення правоохоронних органів у разі встановлення за результатами спеціальної перевірки факту подання претендентом на посаду підроблених документів або неправдивих відомостей, відповідно до частини 2 статті 58 Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII)

Протягом трьох робочих днів

Голова Комісії; Керівник апарату;
департамент роботи з персоналом та запобігання корупції

Повнота, своєчасність, ефективність виконання

3.9.

Здійснення контролю щодо недопущення роботи у НКЦПФР близьких осіб, які прямо підпорядковані один одному, як на момент прийняття осіб на державну службу, так і в процесі її проходження (у разі виникнення відповідних змін у автобіографічних даних працівників НКЦПФР). Ведення обліку таких осіб. Подання новоприйнятими державними службовцями відомостей щодо працюючих близьких осіб згідно із статтею 27 Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII)

Постійно

Керівник апарату;
департамент роботи з персоналом та запобігання корупції

Повнота, своєчасність, ефективність виконання

3.10.

Прийняття участі у проведенні в установленому порядку службових розслідувань (перевірок) стосовно державних службовців НКЦПФР з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства

У разі надходження інформації про корупційне правопорушення

Керівник апарату;
департамент роботи з персоналом та запобігання корупції

Повнота, своєчасність, ефективність виконання

3.11.

Ведення обліку працівників Комісії, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, згідно з підпунктом 7 пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 N 706 "Питання запобігання та виявлення корупції" (Постанова N 706)

Постійно

Департамент роботи з персоналом та запобігання корупції

Повнота, своєчасність, ефективність виконання

3.12.

Забезпечення повної та своєчасної виплати заробітної плати працівникам НКЦПФР

Постійно

Керівник апарату;
департамент фінансового та господарського забезпечення Комісії

Повнота, своєчасність, ефективність виконання

3.13.

Внесення змін до складу комісії з оцінки корупційних ризиків НКЦПФР

У разі потреби

Керівник апарату;
департамент роботи з персоналом та запобігання корупції

Повнота, своєчасність, ефективність виконання

3.14.

Розробка та впровадження Антикорупційної програми НКЦПФР на наступний рік (роки)

До 01.05.2019

Керівник апарату;
департамент роботи з персоналом та запобігання корупції

Повнота, своєчасність, ефективність виконання

IV. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

4.1.

Проведення інформаційних компаній, роз'яснювальної роботи щодо обов'язковості повідомлення про наявність конфлікту інтересів та механізмів його врегулювання відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII)

Щокварталу

Керівник апарату;
департамент роботи з персоналом та запобігання корупції

Повнота, своєчасність, ефективність виконання

4.2.

Вжиття заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяння його усуненню, контроль за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів працівниками НКЦПФР

Постійно

Департамент роботи з персоналом та запобігання корупції;
керівники структурних підрозділів

Повнота, своєчасність, ефективність виконання

4.3.

Контроль за (процедурою) виконанням заходів працівниками НКЦПФР, їх безпосередніми керівниками щодо врегулювання конфлікту інтересів

не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів

Працівники НКЦПФР

Повнота, своєчасність, ефективність виконання

4.4.

Прийняття рішення щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів шляхом видання розпорядчого акту

протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів

Керівник апарату;
департамент роботи з персоналом та запобігання корупції

Повнота, своєчасність, ефективність виконання

4.5.

Звільнення осіб при неможливості врегулювання конфлікту інтересів

відразу після прийняття рішення щодо неможливості врегулювання конфлікту інтересів

Керівник апарату;
департамент роботи з персоналом та запобігання корупції

Повнота, своєчасність, ефективність виконання

V. Створення механізму захисту осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривач)

5.1.

Забезпечення роботи "Скриньки довіри" через яку працівники НКЦПФР мають змогу повідомляти про вчинення корупційних правопорушень працівниками НКЦПФР

Постійно

Департамент роботи з персоналом та запобігання корупції

Повнота, своєчасність, ефективність виконання

5.2.

Забезпечення функціонування телефонної "гарячої лінії "Запобігання проявам корупції" в НКЦПФР та розгляд пропозицій, скарг та звернень громадян, що надходять на телефонну "гарячу лінію" стосовно порушення антикорупційного законодавства працівниками НКЦПФР

з 11.00 до 13.00 години кожний четвер місяця

Департамент роботи з персоналом та запобігання корупції

Повнота, своєчасність, ефективність виконання

5.3.

Забезпечення належної організації роботи із повідомленнями про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення внесеними викривачами в НКЦПФР

Постійно

Департамент роботи з персоналом та запобігання корупції

Повнота, своєчасність, ефективність виконання

5.4.

Повідомлення у письмовій формі спеціально уповноваженим суб'єктам у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень працівниками НКЦПФР

У терміни визначені законодавством

Голова Комісії, Керівник апарату;
департамент роботи з персоналом та запобігання корупції

Повнота, своєчасність, ефективність виконання

5.5.

Систематичне оновлення матеріалів розміщених на інформаційному стенді "Запобігання проявам корупції"

Постійно

Департамент роботи з персоналом та запобігання корупції

Повнота, своєчасність, ефективність виконання

VI. Взаємодія з громадськістю з реалізації державної антикорупційної політики

6.1.

Забезпечення своєчасного надання достовірної та в повному обсязі інформації, яка підлягає наданню відповідно до статті 60 Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) та Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI)

У разі надходження звернення або запиту

Керівники самостійних структурних підрозділів

Повнота, своєчасність, ефективність виконання

6.2.

Забезпечення доступу громадськості для ознайомлення з проектами нормативно-правових актів НКЦПФР згідно із статтею 13 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI)

Постійно

Керівники самостійних структурних підрозділів;

Повнота, своєчасність, ефективність виконання

6.3.

Оприлюднення на офіційному веб-сайті НКЦПФР інформації (звіту) про вжиті заходи щодо протидії корупції, антикорупційних програм, оцінки корупційних ризиків та інше

Один раз на рік, за підсумками року

Департамент роботи з персоналом та запобігання корупції

Повнота, своєчасність, ефективність виконання

VII. Взаємодія з Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК)

7.1.

Повідомлення НАЗК про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

у строки, визначені рішенням НАЗК від 06 вересня 2016 року N 19 (Порядок N 19)

Департамент роботи з персоналом та запобігання корупції

Повнота, своєчасність, ефективність виконання

7.2.

Подання до НАЗК інформації, необхідної для підготовки Національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики

до 15 лютого

Голова Комісії;
Керівник апарату;
департамент роботи з персоналом та запобігання корупції

Повнота, своєчасність, ефективність виконання

7.3.

Подання до НАЗК звітної інформації щодо реалізації заходів, визначених у Антикорупційній програмі НКЦПФР

щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом

Голова Комісії;
Керівник апарату;
департамент роботи з персоналом та запобігання корупції

Повнота, своєчасність, ефективність виконання

7.4.

Подання на погодження до НАЗК Антикорупційної програми НКЦПФР на наступний рік (роки)

У строки визначені законодавством

Голова Комісії;
Керівник апарату;
департамент роботи з персоналом та запобігання корупції

Повнота, своєчасність, ефективність виконання

7.5.

Інформування НАЗК про результати виконання припису при внесенні до Комісії припису НАЗК щодо усунення порушень законодавства, проведення службового розслідування, притягнення винної особи до встановленої законом відповідальності

упродовж десяти робочих днів з дня одержання припису

Голова Комісії;
Керівник апарату;
департамент роботи з персоналом та запобігання корупції;
керівники самостійних структурних підрозділів НКЦПФР

Повнота, своєчасність, ефективність виконання

7.6.

Надання запитуваної НАЗК інформації чи документів у зв'язку з реалізацією своїх повноважень з урахуванням обмежень, встановлених законом

Упродовж десяти робочих днів з дня одержання запиту

Голова Комісії;
Керівник апарату;
Керівники самостійних структурних підрозділів

Повнота, своєчасність, ефективність виконання

7.7.

Надання до НАЗК паперової копії наказу про накладення дисциплінарного стягнення за вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення для внесення до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення

У разі наявності

Голова Комісії;
Керівник апарату;
департамент роботи з персоналом та запобігання корупції

Повнота, своєчасність, ефективність виконання

7.8.

Надання до НАЗК копії прийнятого рішення про скасування або одержаного для виконання рішення суду про визнання незаконними відповідних актів або рішень, які видані (прийняті) з порушенням вимог Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII)

Протягом 3 робочих днів

Голова Комісії;
Керівник апарату;
департамент правозастосування;
департамент роботи з персоналом та запобігання корупції

Повнота, своєчасність, ефективність виконання

7.9.

Інформування НАЗК про стан виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2018 - 2020 роки

щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом

Голова Комісії;
Керівник апарату;
департамент роботи з персоналом та запобігання корупції

Повнота, своєчасність, ефективність виконання
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали