Додаткова копія: Про внесення змін до Частини 2 "Перехідні теми" Плану національної стандартизації на 2011 рік

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

від 31 жовтня 2011 року N 382

Про внесення змін до Частини 2 "Перехідні теми" Плану національної стандартизації на 2011 рік

З метою включення до Плану національної стандартизації на 2011 рік робіт з розроблення проектів національних нормативних документів, які розпочаті у попередні роки, наказую:

1. Внести зміни до Частини 2 "Перехідні теми" Плану національної стандартизації на 2011 рік, затвердженого наказом Держспоживстандарту від 07.07.2011 N 253, доповнивши її темами, що додаються.

2. Департаменту стандартизації та метрології забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-порталі Держспоживстандарту.

3. Державному підприємству "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" забезпечити опублікування цього наказу у черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти".

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова комісії з реорганізації
Держспоживстандарту України

О. В. Пшеничка

 

Додаток
до наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики
31.10.2011 N 382

Теми, якими доповнюється Частина 2 "Перехідні теми" Плану національної стандартизації на 2011 рік

Код завдання

Код проекту норма-
тивного документа згідно з Україн-ським класифі-катором норма-тивних доку-ментівДК 004

Назва проекту нормативного документа та вид роботи

Позначення міжнародних (регіональних) нормативних документів (ISO, IEC, EN тощо)

Строк виконання (місяць, рік)

Технічний комітет стандар-
тизації, відпові-
дальний за розроб-
лення

Організація-
розробник та співвиконавці

Джерело фінансування

Найменування та код бюджетної програми, за рахунок якої фінансуються роботи, орієнтовна вартість робіт, тис. гривень

Дирек-
тивні та програмні документи

Позна-
чення
директиви ЄС

Примітка

початок

подано для затверд-
ження

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ТК 69 Трактори і сільськогосподарські машини

370.2.2-2011

65.060.01

Сільськогосподарські машини. Виводи жорстких трубопроводів гідравлічних систем. Конструктивні вимоги щодо розташування.
Розроблення ДСТУ зі скасуванням
ГОСТ 19722-82

 

05.2008

12.2011

ТК 69

Відкрите акціонерне товариство "Науково-дослідний інститут фермських машин" (ВАТ "НДІферммаш"),
м. Київ

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
20,0

 

 

 

371.2.2-2011

65.060.50

Сільськогосподарські збиральні машини. Апарати різальні. Розміри ширини.
Розроблення ДСТУ зі скасуванням
ГОСТ 25327-82

 

05.2008

12.2011

ТК 69

ВАТ "НДІферммаш",
м. Київ

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
20,0

 

 

 

372.2.2-2011

65.060.10

Трактори сільськогосподарські. Загальні технічні умови.
Розроблення ДСТУ зі скасуванням
ГОСТ 19677-87

 

05.2008

12.2011

ТК 69

ВАТ "НДІферммаш",
м. Київ

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
20,0

 

 

 

373.2.2-2011

65.060.30

Сівалки тракторні. Загальні технічні вимоги.
Розроблення ДСТУ зі скасуванням
ГОСТ 26711-89

 

05.2008

12.2011

ТК 69

ВАТ "НДІферммаш",
м. Київ

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
20,0

 

 

 

374.2.2-2011

65.060.50

Сільськогосподарські машини. Засоби збиральні і транспортні. Технічні вимоги до габаритних розмірів, вільних зон та напрямку вивантаження.
Розроблення ДСТУ зі скасуванням
ГОСТ 25353-82

 

05.2008

12.2011

ТК 69

ВАТ "НДІферммаш",
м. Київ

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
20,0

 

 

 

375.2.2-2011

65.060.10

Гусеничні трактори. Болти башмака гусениці. Технічні умови.
Розроблення ДСТУ зі скасуванням
ГОСТ 11674-75

 

05.2008

12.2011

ТК 69

ВАТ "НДІферммаш",
м. Київ

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
20,0

 

 

 

ТК 128 Каучуки, гуми та гумові вироби

416.2.4-2011

83.060

Вироби з гуми. Настанови щодо зберігання.
Розроблення ДСТУ

ISO 2230:2002

10.2009

12.2011

ТК 128

ДП "Український науково-дослідний конструкторсько-
технологічний інститут еластомірних матеріалів і виробів (ДП "УНДКТІ "ДІНТЕМ"), м. Дніпропетровськ

Мінпромполітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації промислової продукції,
КПКВ 2601140,
15,0

 

 

 

417.2.4-2011

83.060

Валки з гумовим або пластмасовим покриттям. Технічні умови. Частина 2. Характеристики поверхні.
Розроблення ДСТУ

ISO 6123-2:1998

10.2009

12.2011

ТК 128

ДП "УНДКТІ "ДІНТЕМ", м. Дніпропетровськ

Мінпромполітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації промислової продукції,
КПКВ 2601140,
25,0

 

 

 

ТК 132 Засоби захисту тварин, корми та кормові добавки

418.2.4-2011

11.220

Приміщення тваринницькі. Методи визначання ефективності дезінфекції.
Розроблення ДСТУ

 

05.2008

12.2011

ТК 132

Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок,
м. Львів

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
30,0

 

 

 

419.2.4-2011

11.220

Засоби ветеринарні лікарські. Визначення ентеробактерій. Метод підрахунку ентеробактерій у нестерильних лікарських формах.
Розроблення ДСТУ

 

05.2008

12.2011

ТК 132

Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок,
м. Львів

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
30,0

 

 

 

420.2.4-2011

11.220

Засоби ветеринарні лікарські. Визначення загальної кількості життєздатних аеробних мікроорганізмів у нестерильних лікарських формах методом мембранної фільтрації.
Розроблення ДСТУ

 

05.2008

12.2011

ТК 132

Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок,
м. Львів

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
30,0

 

 

 

421.2.4-2011

11.220

Засоби ветеринарні лікарські. Визначення стерильності методом мембранної фільтрації.
Розроблення ДСТУ

 

05.2008

12.2011

ТК 132

Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок,
м. Львів

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
30,0

 

 

 

422.2.4-2011

11.220

Засоби ветеринарні лікарські. Визначення загальної кількості життєздатних аеробних мікроорганізмів у нестерильних лікарських формах, метод прямого посіву.
Розроблення ДСТУ

 

05.2008

12.2011

ТК 132

Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок,
м. Львів

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
30,0

 

 

 

423.2.4-2011

11.220

Засоби ветеринарні лікарські. Визначення стерильності методом прямого посіву.
Розроблення ДСТУ

 

05.2008

12.2011

ТК 132

Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок,
м. Львів

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
30,0

 

 

 

424.2.4-2011

11.220

Дезінвазія дезінфектантами. Загальні вимоги.
Розроблення ДСТУ

 

05.2008

12.2011

ТК 132

Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок,
м. Львів

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
30,0

 

 

 

425.2.4-2011

11.220

Мікробіологія. Визначання чутливості мікроорганізмів до антимікробних речовин методом серійних розведень.
Розроблення ДСТУ

 

05.2008

12.2011

ТК 132

Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок,
м. Львів

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
30,0

 

 

 

426.2.4-2011

11.220

Мікробіологія. Визначання чутливості мікроорганізмів до антимікробних речовин диско-дифузійним методом.
Розроблення ДСТУ

 

05.2008

12.2011

ТК 132

Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок,
м. Львів

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
30,0

 

 

 

427.2.4-2011

11.220

Ветеринарна медицина. Комплексний контроль імунного статусу продуктивних тварин імунохімічним методом.
Розроблення ДСТУ

 

05.2008

12.2011

ТК 132

Дніпропетровський державний аграрний університет, м. Дніпропетровськ,
Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок,
м. Львів

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
30,0

 

 

 

428.2.4-2011

11.220

Ветеринарна медицина. Визначення імунного статусу продуктивних тварин імунохімічним методом.
Розроблення ДСТУ

 

05.2008

12.2011

ТК 132

Дніпропетровський державний аграрний університет,
м. Дніпропетровськ,
Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок,
м. Львів

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
30,0

 

 

 

ТК 149 Ветеринарні біологічні препарати та засоби ветеринарної медицини для роботи з ними

429.2.4-2011

11.220

Ветеринарна медицина. Визначення антигенів вірусу ньюкаслської хвороби в органах і тканинах продуктивної птиці імуногістохімічним методом.
Розроблення ДСТУ

 

05.2008

12.2011

ТК 149

Дніпропетровський державний аграрний університет,
м. Дніпропетровськ,
Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів, м. Київ

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
30,0

 

 

 

430.2.4-2011

11.220

Ветеринарна медицина. Визначення антигенів вірусу інфекційного бронхіту в органах і тканинах птиці імуногістохімічним методом.
Розроблення ДСТУ

 

05.2008

12.2011

ТК 149

Дніпропетровський державний аграрний університет,
м. Дніпропетровськ,
Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів, м. Київ

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
30,0

 

 

 

431.2.4-2011

11.220

Ветеринарна медицина. Визначення антигенів вірусу хвороби Гамборо в органах і тканинах птиці імуногістохімічним методом.
Розроблення ДСТУ

 

05.2008

12.2011

ТК 149

Дніпропетровський державний аграрний університет,
м. Дніпропетровськ,
Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів, м. Київ

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
30,0

 

 

 

432.2.4-2011

11.220

Ветеринарна медицина. Визначення антигенів вірусу хвороби Марека в органах і тканинах птиці імуногістохімічним методом.
Розроблення ДСТУ

 

05.2008

12.2011

ТК 149

Дніпропетровський державний аграрний університет, м. Дніпропетровськ,
Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів, м. Київ

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
30,0

 

 

 

433.2.4-2011

11.220

Ветеринарна медицина. Визначення антигенів вірусу хвороби Марека в органах і тканинах птиці методом імуноблотингу.
Розроблення ДСТУ

 

05.2008

12.2011

ТК 149

Дніпропетровський державний аграрний університет, м. Дніпропетровськ,
Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів, м. Київ

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
30,0

 

 

 

434.2.4-2011

11.220

Ветеринарна медицина. Визначення антигенів вірусу хвороби Гамборо в органах і тканинах птиці методом імуноблотингу.
Розроблення ДСТУ

 

05.2008

12.2011

ТК 149

Дніпропетровський державний аграрний університет, м. Дніпропетровськ,
Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів, м. Київ

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
30,0

 

 

 

435.2.4-2011

11.220

Ветеринарна медицина. Визначення антигенів вірусу ньюкаслської хвороби в органах і тканинах птиці методом імуноблотингу.
Розроблення ДСТУ

 

05.2008

12.2011

ТК 149

Дніпропетровський державний аграрний університет, м. Дніпропетровськ,
Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів, м. Київ

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
30,0

 

 

 

436.2.4-2011

11.220

Ветеринарна медицина. Визначення антигенів вірусу інфекційного бронхіту в органах і тканинах птиці методом імуноблотингу.
Розроблення ДСТУ

 

05.2008

12.2011

ТК 149

Дніпропетровський державний аграрний університет, м. Дніпропетровськ,
Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів, м. Київ

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
30,0

 

 

 

437.2.4-2011

11.220

Ветеринарна медицина. Яйце та м'ясо птиці. Методи визначення залишків антигенів живих вакцин у необроблених продуктах птахівництва.
Розроблення ДСТУ

 

05.2008

12.2011

ТК 149

Дніпропетровський державний аграрний університет, м. Дніпропетровськ,
Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів, м. Київ

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,
КПКВ 2801060,
30,0

 

 

 

412.2.4-2011

11.220

Середовища вірусологічні. Середовище Ігла. Методи виготовлення та контролювання.
Розроблення ДСТУ

 

07.2005

12.2011

ТК 149

Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини (ННЦ "ІЕКВМ"),
м. Харків

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції, КПКВ 2801060,
30,0

 

 

 

ТК 160 Субтропічне та декоративне рослинництво, озеленення і дизайн

413.2.4-2011

65.020.20

Саджанці вічнозелених листяних дерев і кущів. Технічні умови.
Розроблення ДСТУ на заміну ГОСТ 27610-88

 

07.2008

12.2011

ТК 160

ННЦ "Нікітський ботанічний сад",
м. Ялта

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції, КПКВ 2801060,
30,0

 

 

 

453.2.4-2011

07.080

Біотехнологія. Великосерійна технологія та виробляння. Настанови щодо вибирання та встановлювання устаткування відповідно до біологічного ризику.
Розроблення ДСТУ

EN 12460:1998

02.2009

06.2012

ТК 160

Національний науковий центр "Нікітський ботанічний сад" (ННЦ "Нікітський ботанічний сад"),
м. Ялта

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції, КПКВ 2801060,
30,0

 

 

 

454.2.4-2011

07.080

Біотехнологія. Лабораторії, що проводять досліджування, розробляння та аналізування. Коефіцієнт заповнення мікробіологічних лабораторій, зони ризику, місце розташування та вимоги фізичної безпеки.
Розроблення ДСТУ

EN 12128:1998

02.2009

06.2012

ТК 160

ННЦ "Нікітський ботанічний сад",
м. Ялта

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції, КПКВ 2801060,
30,0

 

 

 

455.2.4-2011

07.080

Біотехнологія. Лабораторії, що проводять досліджування, розробляння та аналізування. Настанови щодо діяльності біотехнологічних лабораторій.
Розроблення ДСТУ

EN 12741:1999

02.2009

06.2012

ТК 160

ННЦ "Нікітський ботанічний сад",
м. Ялта

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції, КПКВ 2801060,
30,0

 

 

 

456.2.4-2011

07.080

Біотехнологія. Лабораторії, що проводять досліджування, розробляння та аналізування. Звіт стосовно вибирання устатковання для біотехнологічних лабораторій залежно від ступеня небезпеки.
Розроблення ДСТУ

EN 12739:1998

02.2009

06.2012

ТК 160

ННЦ "Нікітський ботанічний сад",
м. Ялта

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції, КПКВ 2801060,
30,0

 

 

 

457.2.4-2011

07.080

Біотехнологія. Настанови щодо контролювання якості діагностичних наборів, застосовуваних для боротьби із сільськогосподарськими, рослинними і тваринними шкідниками та хворобами й забруднюванням довкілля.
Розроблення ДСТУ

EN 12306:1997

02.2009

06.2012

ТК 160

ННЦ "Нікітський ботанічний сад",
м. Ялта

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції, КПКВ 2801060,
30,0

 

 

 

458.2.4-2011

07.080

Біотехнологія. Змінені організми для використовування в довкіллі. Настанови щодо стратегії поточного контролювання навмисного розповсюджування генетично змінених рослин.
Розроблення ДСТУ

EN 12468:1997

02.2009

06.2012

ТК 160

ННЦ "Нікітський ботанічний сад",
м. Ялта

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції, КПКВ 2801060,
30,0

 

 

 

459.2.4-2011

07.080

Біотехнологія. Лабораторії для досліджування, розробляння та аналізування. Настанови щодо стримування поширення генетично змінених рослин.
Розроблення ДСТУ

EN 13441:2001

02.2009

06.2012

ТК 160

ННЦ "Нікітський ботанічний сад",
м. Ялта

Мінагрополітики

Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції, КПКВ 2801060,
30,0

 

 

 

 

Заступник директора
Департаменту стандартизації
та метрології

Н. Л. Старікова

 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали