Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 листопада 2012 р. N 1069

Київ

Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ


Інд. 26

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 листопада 2012 р. N 1069


ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2008 р. N 842 "Про затвердження Концепції державної системи професійної орієнтації населення" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 72, ст. 2426; 2011 р., N 84, ст. 3078; 2012 р., N 7, ст. 249):

1) пункт 3 постанови викласти в такій редакції:

"3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечувати щороку розроблення планів заходів з реалізації Концепції державної системи професійної орієнтації населення, організацію та контроль їх виконання.";

2) у розділі "Організаційна структура державної системи професійної орієнтації населення" Концепції державної системи професійної орієнтації населення, затвердженої зазначеною постановою:

в абзаці дев'ятому слова "Міжвідомча рада" замінити словом "Рада";

в абзаці одинадцятому слова "Академія педагогічних наук, Академія медичних наук" замінити словами "Національна академія педагогічних наук, Національна академія медичних наук".

2. У розпорядженні Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. N 150 "Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції державної системи професійної орієнтації населення на період до 2011 року" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 84, ст. 3078):

1) у назві і пункті 1 розпорядження слова і цифри "на період до 2011 року" виключити;

2) в абзаці третьому пункту 2 слова "Міністерству праці та соціальної політики" замінити словами "Міністерству соціальної політики", а цифри і слово "30 січня" замінити цифрами і словом "15 лютого";

3) план заходів з реалізації Концепції державної системи професійної орієнтації населення на період до 2011 року, затверджений зазначеним розпорядженням, викласти в такій редакції:

"ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 27 січня 2010 р. N 150
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 14 листопада 2012 р. N 1069)


ПЛАН
заходів з реалізації Концепції державної професійної орієнтації населення

1. Внести зміни до власних нормативно-правових актів з питань професійної орієнтації відповідно до Концепції державної системи професійної орієнтації населення.

Мінсоцполітики, МОНмолодьспорт, МОЗ, Міноборони, МВС, ДПтС, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади.

Протягом 2013 року.


2. Включати до територіальних та місцевих програм зайнятості населення заходи щодо забезпечення розвитку системи професійної орієнтації населення та проводити аналіз результатів профорієнтаційної роботи за такими показниками: кількість здійснених профорієнтаційних заходів та наданих послуг, чисельність осіб, охоплених такими послугами.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, державна служба зайнятості за участю організацій роботодавців та їх об'єднань, організацій профспілок та їх об'єднань.

Постійно.


3. Надавати адресні профорієнтаційні послуги особам з інвалідністю з урахуванням їх особистих потреб, ступеня втрати здоров'я, обмеження життєдіяльності та потреб ринку праці та проводити аналіз результатів профорієнтаційної роботи за такими показниками: кількість здійснених профорієнтаційних заходів та наданих послуг, чисельність осіб, охоплених такими послугами.

МОЗ, МОНмолодьспорт, Мінсоцполітики, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Фонд соціального захисту інвалідів, державна служба зайнятості, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю організацій роботодавців та їх об'єднань, організацій профспілок та їх об'єднань.

Постійно.


4. Забезпечувати надання на належному рівні профорієнтаційних послуг випускникам загальноосвітніх навчальних закладів, які не працевлаштовані та не навчаються, з метою усвідомленого вибору ними актуальних на ринку праці професій, а також подальшого навчання та працевлаштування. Проводити аналіз результатів профорієнтаційної роботи за такими показниками: кількість здійснених профорієнтаційних заходів та наданих послуг, чисельність осіб, охоплених такими послугами.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, державна служба зайнятості за участю організацій роботодавців та їх об'єднань, організацій профспілок та їх об'єднань.

Постійно.


5. Удосконалювати систему профільного навчання учнів старшої школи за технологічним напрямом з урахуванням наявних та перспективних потреб ринку праці.

МОНмолодьспорт, Національна академія педагогічних наук за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.

Постійно.


6. Розробити та впровадити у навчальних закладах навчальні програми і методичне забезпечення курсів профорієнтаційного спрямування.

МОНмолодьспорт, Національна академія педагогічних наук, МОЗ, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать навчальні заклади.

Протягом 2013 року.


7. Проводити профорієнтаційну роботу з молоддю із залученням організацій роботодавців та їх об'єднань, організацій профспілок та їх об'єднань з метою мотивації до вибору робітничих професій, необхідних у реальному секторі економіки. Проводити аналіз результатів профорієнтаційної роботи за такими показниками: кількість здійснених профорієнтаційних заходів та наданих послуг, чисельність осіб, охоплених такими послугами.

МОНмолодьспорт, Держмолодьспорт, Мінсоцполітики, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, державна служба зайнятості.

Постійно.


8. Забезпечувати проведення на належному рівні профорієнтаційної роботи в установах виконання покарань Державної пенітенціарної служби та навчальних закладах, створених з метою професійно-технічного та загальноосвітнього навчання засуджених. Проводити аналіз результатів профорієнтаційної роботи за такими показниками: кількість здійснених профорієнтаційних заходів та наданих послуг, чисельність осіб, охоплених такими послугами.

ДПтС, державна служба зайнятості, МОНмолодьспорт, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

Постійно.


9. Забезпечувати професійну переорієнтацію незайнятого населення, в тому числі молоді, вивільнюваних працівників та працюючого персоналу з урахуванням потреб особистості, виробництва та ринку праці. Проводити аналіз результатів профорієнтаційної роботи за такими показниками: кількість здійснених профорієнтаційних заходів та наданих послуг, чисельність осіб, охоплених такими послугами.

Державна служба зайнятості, заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців, всеукраїнських профспілок та їх об'єднань.

Постійно.


10. Забезпечити надання профорієнтаційних послуг особам віком старше 45 років з метою формування в них конструктивної стратегії поведінки на ринку праці, сприяння підвищенню соціальної та професійної мобільності, мотивації до легальної зайнятості в Україні. Проводити аналіз результатів профорієнтаційної роботи за такими показниками: кількість здійснених профорієнтаційних заходів та наданих послуг, чисельність осіб, охоплених такими послугами.

Мінсоцполітики, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, державна служба зайнятості за участю всеукраїнських організацій роботодавців та їх об'єднань, всеукраїнських профспілок та їх об'єднань.

Постійно.


11. Підвищувати рівень мобільності профорієнтаційних послуг, використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології та засоби зв'язку у процесі профорієнтаційної роботи.

МОНмолодьспорт, Мінсоцполітики, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, державна служба зайнятості, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю організацій роботодавців та їх об'єднань, організацій профспілок та їх об'єднань.

Постійно.


12. Удосконалювати науково-методичне забезпечення з питань професійної орієнтації різних цільових груп населення відповідно до основних видів праці, проводити прикладні наукові дослідження у сфері професійної орієнтації населення і впроваджувати їх результати у практику.

Національна академія педагогічних наук, МОНмолодьспорт, Мінсоцполітики, Міноборони, МВС, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, ДПтС, державна служба зайнятості за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців, всеукраїнських профспілок та їх об'єднань.

Постійно.


13. Забезпечувати висвітлення питань професійної орієнтації населення у державних засобах масової інформації.

Держкомтелерадіо, центральні органи виконавчої влади, державна служба зайнятості, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю організацій роботодавців та їх об'єднань, організацій профспілок та їх об'єднань.

Постійно.


14. Передбачати вивчення питань професійної орієнтації населення у програмах підвищення кваліфікації педагогічних, медичних та інших працівників.

МОНмолодьспорт, Національна академія педагогічних наук, МОЗ, Мінсоцполітики, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, державна служба зайнятості за участю організацій роботодавців та їх об'єднань, організацій профспілок та їх об'єднань.

Постійно.


15. Розробити у разі потреби галузеві кваліфікаційні характеристики посад педагогічних працівників та інших фахівців, які провадять діяльність у сфері професійної орієнтації населення, внести відповідні доповнення до Національного класифікатора "Класифікатор професій", переліків напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями.

МОНмолодьспорт, Національна академія педагогічних наук, Мінсоцполітики, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців, всеукраїнських профспілок та їх об'єднань.

Протягом 2013 - 2014 років.


16. Залучати міжнародну технічну допомогу для розвитку державної системи професійної орієнтації населення, а також вивчення міжнародного досвіду у відповідній сфері.

Мінсоцполітики, МЗС, Мінекономрозвитку, МОНмолодьспорт, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, державна служба зайнятості, Національна академія педагогічних наук за участю всеукраїнських організацій роботодавців та їх об'єднань, всеукраїнських профспілок та їх об'єднань.

Постійно.


17. Сприяти створенню сучасної матеріально-технічної бази для професійної орієнтації населення у державній службі зайнятості та загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах шляхом залучення коштів роботодавців, а також коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття відповідно до Законів України "Про зайнятість населення" (Закон N 5067-VI) та "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття".

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, державна служба зайнятості за участю організацій роботодавців та їх об'єднань.

Постійно.


18. Забезпечувати під час формування державної політики у сферах кінематографії, культури та мистецтв пропагування гідних умов праці та висвітлення тематики, пов'язаної з професійною орієнтацією населення.

Мінкультури.

Постійно.".

 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали