КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 31 жовтня 2011 р. N 1152

Київ

Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 жовтня 2011 р. N 1152

ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. N 1084 "Про затвердження Порядку формування і виконання замовлення на проведення наукових досліджень і розробок, проектних та конструкторських робіт за рахунок коштів державного бюджету" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 34, ст. 2252; 2008 р., N 36, ст. 1202, N 63, ст. 2124):

1) назву та постановляючу частину постанови викласти у такій редакції:

"Про затвердження Порядку формування і виконання замовлення на проведення фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та виконання науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету";

"Затвердити Порядок формування і виконання замовлення на проведення фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та виконання науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету, що додається.";

2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою: назву та пункт 1 Порядку викласти у такій редакції:

"ПОРЯДОК
формування і виконання замовлення на проведення фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та виконання науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету

1. Цей Порядок визначає механізм формування головними розпорядниками бюджетних коштів (далі - замовники) тематики фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, окремих їх етапів у межах визначеного замовникам для цього обсягу видатків державного бюджету та їх проведення на засадах державного замовлення (далі - замовлення).";

у пункті 2:

в абзаці другому слова "прикладних досліджень, прикладних розробок" замінити словами "прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок";

абзаци четвертий і п'ятий викласти у такій редакції:

"державних цільових наукових і науково-технічних та інноваційних програм і наукових частин державних цільових програм;

програм і проектів у сфері міжнародного наукового, науково-технічного та інноваційного співробітництва;";

в абзаці сьомому слова "прикладних розробок, конструкторських та проектних робіт" замінити словами "науково-технічних (експериментальних) розробок";

пункт 3 викласти у такій редакції:

"3. Замовник формує замовлення за програмно-цільовим принципом з метою реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, інноваційної діяльності або наукового забезпечення розвитку відповідної сфери суспільного виробництва, пріоритетних напрямів діяльності замовника.";

абзац перший пункту 4 викласти у такій редакції:

"4. Замовник на підставі результатів наукової та науково-технічної експертизи заявок на виконання замовлення, аналізу перспектив розвитку світової та вітчизняної науки і техніки у відповідних галузях, прогнозів кон'юнктури світового ринку наукоємної продукції та суспільної потреби у нових наукових знаннях, сучасних технологіях і товарній продукції визначає тематику замовлення.";

у пункті 6:

в абзаці першому слова "відповідно до затвердженої Концепції" виключити;

доповнити пункт після абзацу четвертого новими абзацами такого змісту:

"Тематичні плани замовлення на виконання прикладних наукових досліджень і науково-технічних розробок надсилаються замовниками Держінформнауки в установленому МОНмолодьспортом порядку для розгляду та подання для погодження до МОНмолодьспорту.

Проведення експертизи тематики замовлення на виконання фундаментальних наукових досліджень здійснюється Експертною радою з питань оцінювання тем фундаментальних досліджень при Національній академії наук.".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - десятий вважати відповідно абзацами сьомим - дванадцятим;

абзац перший пункту 8 викласти у такій редакції:

"8. Замовлення виконується за договором (угодою), що укладається між замовником та виконавцем. Замовлення на виконання наукових досліджень і науково-технічних розробок установами, що належать до сфери управління головного розпорядника бюджетних коштів, здійснюється згідно із затвердженим замовником порядком. Невід'ємною складовою зазначеного договору (угоди), порядку, є завдання (технічні завдання), в яких детально визначаються вимоги до результатів виконання замовлення, а також до порядку перевірки застосування та обліку науково-технічних розробок суб'єктами господарювання.";

абзац перший пункту 9 викласти у такій редакції:

"9. Фінансове забезпечення виконання замовлення здійснюється за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на відповідні цілі.";

у пункті 10 слова "(за погодженням з Мінекономіки)" замінити словами "(за погодженням з Мінекономрозвитку) та тематики, погодженої з МОНмолодьспортом,";

абзац третій пункту 13 після слів "державної науково-технічної" доповнити словами "та інноваційної";

у пункті 14 слова "і регіональних" виключити;

пункт 15 викласти у такій редакції:

"15. Замовники подають щороку Держінформнауки в установленому МОНмолодьспортом порядку відомості про основні результати виконання замовлення (зокрема в частині реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки), заходи щодо забезпечення практичного застосування таких результатів та про підсумки моніторингу впровадження наукової (науково-технічної) продукції, який здійснюється протягом трьох років з моменту створення такої продукції.

Держінформнауки узагальнює подані замовниками відомості, проводить аналіз результативності виконання замовлення у різних сферах суспільного виробництва, ефективності застосування суб'єктами господарювання науково-технічних розробок, подає МОНмолодьспорту аналітичну довідку про стан розвитку науки і техніки, реалізацію пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та результати наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та трансферу технологій для її подання до Кабінету Міністрів України.".

2. У пункті 7 розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 р. N 148 "Питання зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни" (Розпорядження N 148-р) (Офіційний вісник України, 2011 р., N 14, ст. 594) слова "Державному агентству з питань науки, інновацій та інформації" замінити словами "Державному агентству з питань науки, інновацій та інформатизації", а цифри і слово "25 грудня" замінити цифрами і словами "15 червня року, що настає за звітним,".

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали