ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 24 травня 2012 року N 742

Про внесення змін до деяких наказів Фонду державного майна України

У зв'язку із прийняттям та на виконання Закону України "Про Фонд державного майна України" (Закон N 4107-VI), з метою приведення наказів Фонду державного майна України у відповідність до вимог зазначеного закону наказую:

1. Затвердити зміни до деяких наказів Фонду державного майна України, що додаються.

2. Контроль за виконанням наказу покласти на директора Департаменту координації розробки та виконання програмних документів, оцінки та розпорядження об'єктами державної власності.

 

В. о. Голови Фонду

Є. Іванов


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
24.05.2012 N 742


Зміни
до деяких наказів Фонду державного майна України

1.1. Додаток 3 до наказу Фонду державного майна України від 19 грудня 2001 року N 2358 "Про затвердження форм посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювача" викласти в такій редакції:

"Додаток 3
до наказу ФДМУ
19.12.2001 N 2358
(в редакції наказу ФДМУ
від ___ 2012 року N ____)


Герб

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

__
(назва навчального закладу)


ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ОЦІНЮВАЧА

ОДЦО N ________ - ПК

"___" 20__ р.


Засвідчує про те, що ________
                                                                                                   (прізвище, ім'я та по батькові)
підвищено кваліфікацію оцінювача за напрямом оцінки: "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" та спеціалізаціями в межах напряму: ________
_
                                                                                         (зазначається необхідне)
_
                                (зазначається інша суттєва інформація щодо професійної підготовки оцінювача, досвіду та
                                     практичної діяльності з оцінки майна відповідно до
Закону України "Про оцінку майна,                                            майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", у тому числі інших
                                                                          нормативно-правових актів з оцінки майна)

Голова Фонду
державного майна України

______
(підпис)
М. П.


(ініціали, прізвище)


_
(посада)

__
(назва навчального закладу)

__
(підпис)
М. П.


(ініціали, прізвище)


Дійсне 2 роки у разі виконання всіх вимог, встановлених Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", у тому числі інших нормативно-правових актів з оцінки майна та відповідності інформації про оцінювача інформації, зазначеній у посвідченні


".

1.2. Додаток 3 до наказу Фонду державного майна України від 19 грудня 2001 року N 2359 "Про затвердження форм кваліфікаційних свідоцтв оцінювача" викласти в такій редакції:

"Додаток 3
до наказу ФДМУ
19.12.2001 N 2359
(в редакції наказу ФДМУ
від ___ 2012 року N ____)


Герб

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

__
(назва навчального закладу)


КВАЛІФІКАЦІЙНЕ СВІДОЦТВО ОЦІНЮВАЧА

ОДЦО N ________ - ПК

"___" 20__ р.


Засвідчує про те, що _______
                                                                       (прізвище, ім'я та по батькові)
успішно склав (склала) кваліфікаційний іспит (рішення Екзаменаційної комісії від "___" 20__ р., протокол N _____) та підтверджує його (її) достатній фаховий рівень підготовки оцінювача за програмою базової підготовки за напрямом оцінки: "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" та спеціалізаціями в межах напряму: ________
_
                                                                                             (зазначається необхідне)
_
                                (зазначається інша суттєва інформація щодо професійної підготовки оцінювача, досвіду та
                                    практичної діяльності з оцінки майна відповідно до
Закону України "Про оцінку майна,                                          майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", у тому числі інших
                                                                             нормативно-правових актів з оцінки майна)

Голова Фонду
державного майна України

______
(підпис)
М. П.

__
(ініціали, прізвище)


_
(посада)

__
(назва навчального закладу)

__
(підпис)
М. П.

_
(ініціали, прізвище)


Безстрокове у разі виконання всіх вимог, встановлених Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", у тому числі інших нормативно-правових актів з оцінки майна та відповідності інформації про оцінювача інформації, зазначеній у свідоцтві


".

Начальник Управління
з питань оціночної діяльності

М. Горяйнов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали